• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of throw dust in smb.'s eyes (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
kömür xəkəsi coal-dust noun general
kömür tozu coal-dust noun general
toz dust noun general
toz tufanı dust-storm noun general
atış throw noun general
atma throw noun general
tullama throw noun general
geriləmə throw-back noun general
ləngimə throw-back noun general
tənəzzül throw-back noun general
badamı gözlər almond-shaped eyes noun general
sümükunu bone dust noun general
xəkə dust noun general
tozanaq dust bowl noun general
tozluq dust bowl noun general
tozanaq dust storm noun general
xəkəndaz dust-pan noun general
toz layı film of dust noun general
qızıl xəkəsi gold dust noun general
tozgötürən material that gathers dust easily noun general
tozyığan material that gathers dust easily noun general
radioaktiv toz radioactive dust noun general
xəkəndaz small shovel for dust noun general
oyuna daxil etmə throw-in noun sport
çaxnaşma dust noun general
hay-küy dust noun general
mərəkə dust noun general
qaçaqaç dust noun general
qarışıqlıq dust noun general
səs dust noun general
səs-küy dust noun general
atavizm throw-back noun biological
atma throw noun sport
tullama throw noun sport
kül dust noun general
səhv zərbə throw noun sport
atma məsafəsi throw noun sport
sıçrayış throw noun sport
tullama məsafəsi throw noun sport
örtük throw noun general
dənə throw noun spoken language
ədəd throw noun spoken language
süpürmək dust verb general
silmək dust verb general
tozu çırpmaq dust verb general
tozunu almaq dust verb general
atmaq throw verb general
tullamaq throw verb general
yalvarıb-sıtqamaq beg with tears in one's eyes verb general
gözünü qırpmaq blink one's eyes verb general
tozu üfləmək blow the dust verb general
tozlatmaq cause smb. to raise dust verb general
atdırılmaq cause smb. to throw away verb general
tullatdırmaq cause smb. to throw away verb general
atdırmaq cause smb. to throw out verb general
gözünü örtmək close one's eyes verb general
gözünü qapamaq close one's eyes verb general
gözünü yummaq close one's eyes verb general
yummaq close smb.'s eyes verb general
baxışını yönəltmək direct one's eyes verb general
gözünü yerə dikmək drop one's eyes verb general
silmək dust verb general
tozu silmək dust verb general
tozunu çırpmaq dust verb general
tozlandırmaq fill the air with dust verb general
gözünü dikmək fix one's eyes on verb general
səpələtmək force smb. to throw about verb general
qaş-göz oynatmaq make eyes verb general
bir kəsə qaş-göz oynatmaq make eyes at smb. verb general
gözlərini geniş açmaq open one's eyes wide verb general
bir kəsin gözünü açmaq open smb.'s eyes verb general
tozanaq qaldırmaq raise clouds of dust verb general
toz etmək raise dust verb general
tozlamaq raise dust verb general
tozlandırmaq raise dust verb general
qıymaq screw up one's eyes verb general
aşkarda görmək see with one's own eyes verb general
gözlərini korlamaq spoil one's eyes verb general
qumbara atmaq throw a grenade verb general
daş atmaq throw a stone verb general
sapandlamaq throw a stone in a sling verb general
atım-atım etmək throw about verb general
töküb-töküşdürmək throw about verb general
səpələmək throw about verb general
tullamaq throw away verb general
tökmək throw away verb general
pərən-pərən olmaq throw be thrown about verb general
səpələnmək throw be thrown about verb general
töküşdürülmək throw be thrown about verb general
tullanmaq throw be thrown away verb general
aşırılmaq throw be thrown over verb general
zər atmaq throw dice verb general
disk atmaq throw discus verb general
şətəl qatmaq throw into confusion verb general
ekstaza gətirmək throw into ecstasies verb general
həbsxanaya salmaq throw into jail verb general
ortaya atmaq throw into the middle verb general
dənizə tullanmaq throw into the sea verb general
aydınlatmaq throw light verb general
işıqlandırmaq throw light verb general
püşk atmaq throw lots verb general
devirmək throw off verb general
həyasını atmaq throw off all shame verb general
maskasını atmaq throw off the mask verb general
boyunduruqdan azad olmaq throw off the yoke verb general
atılmaq throw oneself verb general
şığımaq throw oneself verb general
sarışmaq throw oneself upon verb general
arxivə vermək throw out verb general
vıyıldatmaq throw out verb general
vurub çıxartmaq throw out verb general
qığılcımlandırmaq throw out sparks verb general
aşırmaq throw over verb general
daşa basmaq throw stones verb general
daşlamaq throw stones verb general
daşqalaq etmək throw stones verb general
daşı qolazlamaq throw stones verb general
daşlaşmaq throw stones at each other verb general
yuxarı atmaq throw up verb general
qaytarmaq throw up verb general
baxışını yönəltmək turn one's eyes verb general
səpmək dust verb general
tökmək dust verb general
üstünə səpmək dust verb general
atılmaq throw verb general
şığımaq throw verb general
üstünə tullamaq throw verb general
toz eləmək dust verb general
toz qaldırmaq dust verb general
toza bulamaq dust verb general
tozlandırmaq dust verb general
düşürmək throw verb general
salmaq throw verb general
dəyişmək throw verb general
qabıq qoymaq throw verb general
örtmək throw verb general
salmaq throw verb general
salmaq throw verb general
balalamaq throw verb general
buzovlamaq throw verb general
doğmaq throw verb general
burmaq throw verb general
əyirmək throw verb general
kürəyini yerə vurmaq throw verb sport
düzəltmək throw verb spoken language
təşkil etmək throw verb spoken language
bilərəkdən uduzmaq throw verb sport
qurmaq throw verb general
yıxmaq throw verb figurative meaning
tozkeçirməyən dust-proof adjective general
badamgöz almond-shaped: with almond-shaped eyes adjective general
ahubaxış having beautiful eyes adjective general
ahugöz having beautiful eyes adjective general
durnagöz with beautiful and limpid eyes adjective general
dəvərəgöz with bulging eyes adjective general
dəvərəgözlü with bulging eyes adjective general
dombagöz with bulging eyes adjective general
dombalangözlü with bulging eyes adjective general
xumargöz with languorous eyes adjective general
baxa-baxa before one's eyes adverb general
gözüaçıq with open eyes adverb general
doluxa-doluxa with tears in one's eyes adverb general
ölü kimi yıxılıb qalmaq bite the dust phrases general
gübrə bone dust phrases general
sümük unu bone dust phrases general
gözlərini yerə dikmək cast down one's eyes phrases general
kiminsə diqqətini cəlb eləmək catch smb.'s eyes phrases general
zibil arabası dust cart phrases general
zibil daşıyan araba dust cart phrases general
iti gözlər eyes like gimlet phrases general
sağa düzlənmə eyes right phrases general
sola düzlənmə eyes right phrases general
birinə vurulmaq feast one's eyes on smb. phrases general
birinə gözü düşmək feast one's eyes on smb. phrases general
bir şeyə gözü düşmək feast one's eyes on smth. phrases general
bir şeyə vurulmaq feast one's eyes on smth. phrases general
bir kəsi ötüb keçmək give the dust to smb. phrases general
najdak glass dust phrases general
sumbata glass dust phrases general
Onun ağzından kəlbətinlə bir kəlmə də söz çəkmək olmaz He hasn't a word throw at a dog phrases general
gözdən qaçırmamaq keep one's eyes peeled phrases general
göz-qulaq olmaq keep one's eyes peeled phrases general
sayıq olmaq keep one's eyes peeled phrases general
qalmaqal salmaq kick up a dust phrases general
səs-küy qaldırmaq kick up a dust phrases general
quyruq bulamaq lick the dust phrases general
yaltaqlanmaq lick the dust phrases general
yaltaqlıq etmək lick the dust phrases general
mal kimi baxmaq make cow eyes phrases general
bir şeyə nəzər salmaq pass one's eyes over smth. phrases general
bir şeyi nəzərdən keçirmək pass one's eyes over smth. phrases general
gərgin oxumaqla gözlərini yormaq pore one's eyes out phrases general
gözün altında torbacıq pouches under the eyes phrases general
bir kəsə badalaq vermək pull the wool over smb.'s eyes phrases general
bir kəsin gözündən pərdə asmaq pull the wool over smb.'s eyes phrases general
əlini soyutmaq throw a chill phrases general
həvəsdən salmaq throw a chill phrases general
kədərləndirmək throw a chill phrases general
ovqatını təlx etmək throw a chill phrases general
qəmləndirmək throw a chill phrases general
ruhdan salmaq throw a chill phrases general
qeyzlənmək throw a fit phrases general
qəzəblənmək throw a fit phrases general
nəzər salmaq throw a glance phrases general
kölgə salmaq throw a shadow phrases general
işə əngəl törətmək throw a spanner in the works phrases general
işə mane olmaq throw a spanner in the works phrases general
havaya sovurmaq throw about phrases general
səpələmək throw about phrases general
kənara atmaq throw aside phrases general
kənara tullamaq throw aside phrases general
atmaq throw away phrases general
kənara atmaq throw away phrases general
silaha əl atmaq throw away the scabbard phrases general
geri əymək throw back phrases general
geriyə atmaq throw back phrases general
bir kəsi alçaltmaq throw dirt at somebody phrases general
bir kəsi ləkələmək throw dirt at somebody phrases general
bir kəsi rüsvay etmək throw dirt at somebody phrases general
aşağı salmaq throw down phrases general
çıxartmaq throw down phrases general
tətil etmək throw down one's tools phrases general
rəqibə meydan oxumaq throw down the gloves phrases general
daxil etmək throw in phrases general
əlavə etmək throw in phrases general
bir şeyi aydınlaşdırmaq throw light on smth. phrases general
bədnam etmək throw mud phrases general
rüsvay etmək throw mud phrases general
rədd etmək throw off phrases general
xəstəlikdən sağalmaq throw off an ilness phrases general
çiyninə atmaq throw on phrases general
geyinmək throw on phrases general
dərdini dağıtmaq throw one's cares to the wind phrases general
dərdini unutmaq throw one's cares to the wind phrases general
yerə sərilmək throw oneself down phrases general
bayıra atmaq throw out phrases general
bayıra tullamaq throw out phrases general
atmaq throw over phrases general
tərk etmək throw over phrases general
bir kəsi hövsələdən çıxartmaq throw smb. off balance phrases general
günahı bir kəsin üstünə atmaq throw the blame on smb. phrases general
günahı bir kəsin üstünə yıxmaq throw the blame on smb. phrases general
pis yola düşmək throw the cap over the mill phrases general
meydan oxumaq throw the gauntlet phrases general
qəti addım atmaq throw the great cast phrases general
kompilyasiya etmək throw together phrases general
tələsik tərtib etmək throw together phrases general
atmaq throw up phrases general
təslim olmaq throw up one's cards phrases general
özünü məğlub etmək throw up one's cards phrases general
göz-qulaq olmaq be all eyes and ears phrases general
acgözlüklə baxmaq devour with one's eyes phrases general
toz qopartmaq kick up a dust phrases general
bir kəsin gözünün içinə baxmaq look smb. in the eyes phrases general
gözüaçıq yatmaq sleep with open eyes phrases general
bir kəsi boğazından asmaq throw oneself at the head of smb. phrases spoken language
dala qalmaq take the dust phrases American
quyruqda sürünmək take the dust phrases American
disk atma discus throw phrases sport
it itin ayağını basmaz crow will not pick out crow's eyes phrases proverb
İt itin ayağına basmaz Hawk will not pick hawk's eyes out phrases proverb
O, danışmaq belə istəmir He hasn't a word throw at a dog phrases general
boş yerə sərf etmək throw away phrases general
dağıtmaq throw down one's tools phrases general
uçurtmaq throw down one's tools phrases general
çıxartmaq throw off phrases general
kənara tullamaq throw off phrases general
atmaq throw on phrases general
çıxartmaq throw out phrases general
imtina etmək throw over phrases general
razılıq verməmək throw over phrases general
rədd etmək throw over phrases general
bir yerə yığmaq throw together phrases general
toplamaq throw together phrases general
nəzər salmaq throw up phrases general
qaldırmaq throw up phrases general
kədərləndirmək throw a shadow phrases figurative meaning
ovqatını təlx etmək throw a shadow phrases figurative meaning
buraxmaq throw away phrases general
qaçırtmaq throw away phrases general
rədd etmək throw down one's tools phrases general
buraxmaq throw out phrases general
saçmaq throw out phrases general
qurmaq throw up phrases general
tez tikmək throw up phrases general
dəyişdirmək throw over phrases technical
nəzərə çarpdırmaq throw up phrases general
qaytarmaq throw out phrases law
rədd etmək throw out phrases law
çaşdırmaq throw out phrases general
çaşmaq throw out phrases general
dolaşdırmaq throw out phrases general
iştirakdan imtina etmək throw up phrases general
çıxarmaq throw out phrases general
çıxartmaq throw out phrases general
irad tutmaq throw up phrases American
püskürmək throw up phrases general
geridə buraxmaq throw out phrases sport
ötmək throw out phrases sport
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
throw dust in smb.'s eyes gözə toz atmaq phrases general
vero