• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of time (197 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
time öynə noun general
time əsna noun general
time çağ noun general
time vaxt noun general
time zəmanə noun general
time əyyam noun general
time zaman noun general
time möhlət noun general
time vədə noun general
time müddət noun general
time iş vaxtı noun general
time ömür noun general
time həyat noun general
time əsr noun general
time dəfə noun general
time vaxt tapmaq verb general
time vaxtı hesablamaq verb general
time vaxt təyin etmək verb general
time vaxtı göstərmək verb sport
time dövr plural general
time zaman plural general
time-worker günəmuzd işçi noun general
time-board tabel noun general
time-study xronometraj noun general
time-signal vaxt siqnalı noun general
same time həmin vaxt noun general
time-fire distansiya atışı noun military
free time macal noun general
time-bargain vaxtında sövdələşmə noun general
response time sönmə müddəti noun general
harvest-time biçin mövsümü noun general
lack of time vaxtsızlıq noun general
night-time gecə noun general
leisure time asudəlik noun general
dinner-time nahar vaxtı noun general
time-bargain təcili sövdələşmə noun general
lack of time macalsızlıq noun general
present time çağdaşlıq noun general
fixed time təyinolunan vaxt noun general
meal time yemək vaxtı noun general
recovery time sakitləşmə müddəti noun general
time-serving ikiüzlülük noun general
time limit reqlament noun general
spare time boş vaxt noun general
term-time dərs vaxtı noun general
term-time dərs müddəti noun general
time-exposure ekspozisiya noun photography
time-server opportunist noun general
time-fire məsafədən atış noun military
time-out fasilə noun general
time-out ara noun general
peace-time sülh zamanı noun general
time-server zəmanə adamı noun general
time-server iküzlü adam noun general
time-table cədvəl noun general
time-work günəmuzd iş noun general
time-worker günəmuzd noun general
peace-time əmin-amanlıq dövrü noun general
short period of time hovur noun general
half-time yarım iş günü noun general
full-time department əyani şöbə noun general
half-time yarım iş həftəsi noun general
closing-time bağlanma vaxtı noun general
adverbs of time zaman zərfləri noun general
time-signal vaxtın yoxlanılması noun general
night-time gecə vaxtı noun general
time-out tənəffüs noun general
time-fire məsafədən atəş noun military
time-table qrafik noun general
half-time taymlar arasında fasilə noun general
have a good time şənlənmək verb general
waste time vaxtı boş keçirtmək verb general
come in time yetişmək verb general
time keep within the time limit reqlament ə riayət etmək verb general
be in time yetirmək verb general
find time macal tapmaq verb general
spend much time dümələnmək verb general
have a good time əylənmək verb general
two-time vəfasız çıxmaq verb general
two-time vəfasızlıq etmək verb general
cheat time vaxt keçirtmək verb general
kill time vaxt öldürmək verb general
be in time özünü yetirmək verb general
two-time aldatmaq verb general
be hardly in time çatışdırmaq verb general
time-expired qulluq müddətini qurtarmış adjective military
time-worn geyilmiş adjective general
time-expired xidmət müddətini bitirmiş adjective military
time-saving vaxta qənaət edən adjective general
time-expired xidmət müddətini qurtarmış adjective military
time-consuming çox vaxt aparan adjective general
three-time üç dəfə adjective general
time-worn nimdaş adjective general
time-expired qulluq müddətini bitirmiş adjective military
all-time misilsiz adjective general
long-time uzunmüddətli adjective general
time-worn köhnəlmiş adjective general
all-time tayı bərabəri olmayan adjective general
time-honoured köhnə adjective general
all-time son dərəcə adjective general
old-time köhnə adjective general
time-honored köhnə adjective general
time without time limit vədəsiz adjective general
all-time görünməmiş adjective general
time-worn köhnə adjective general
in no time dabanbasa adverb general
in no time bilatəxir adverb general
for a time müddətə adverb general
at one time bir zaman adverb general
in time vaxtlı-vaxtında adverb general
every time hər zaman adverb general
second time dübarə adverb general
every time hər öynədə adverb general
some time bəzi vaxt adverb general
at any time vaxtbivaxt adverb general
long time uzun vaxt adverb general
from time to time vaxtdan vaxta adverb general
in this time bu halda adverb general
every time hər dəfə adverb general
in good time indidən adverb general
another time qeyri bir vaxt adverb general
at this time bu dəmdə adverb general
as time goes on getdikcə adverb general
from time to time vaxtdan-vaxta adverb general
since that time müddətdək adverb general
this time bu dəfə adverb general
some other time başqa vaxt adverb general
for a time müəyyən vaxt adverb general
some time later haçandan-haçana adverb general
time and again dönə-dönə adverb general
at no time heç zaman adverb general
from time to time ayda-ildə adverb general
from time to time təkəmseyrək adverb general
in time vaxtında adverb general
in good time əvvəlcədən adverb general
little time az vaxt adverb general
for a time ayaqüstü adverb general
in good time ertədən adverb general
next time gələn dəfə adverb general
another time digər vaxt adverb general
ahead of time öncə adverb general
from this time indidən adverb general
in time vaxtlı adverb general
each time hər vaxt adverb general
ahead of time qabaqdan adverb general
at one time vaxtıilə adverb general
in time məqamında adverb general
at any time hər vaxt adverb general
in our time indiki zamanda adverb general
another time başqa vaxt adverb general
for a long time bayaqdan adverb general
beguile the time vaxt öldürmək phrases general
time after time təkrarən phrases general
at one time bir vaxtlar phrases general
part time yarımştat phrases general
in no time tez phrases general
in a short time tezliklə phrases general
time bomb gec açılan bomba phrases military
spend time vaxt sərf etmək phrases general
from time to time vaxtdan-vaxta phrases general
beguile the time vaxt keçirmək phrases general
from time to time aradabir phrases general
from time to time bəzən phrases general
full time tam iş günü phrases general
school time-table dərs cədvəli phrases general
from time to time hərdənbir phrases general
ahead of time vaxtından əvvəl phrases general
for the time being hələlik phrases general
spend time vaxt keçirmək phrases general
out of time yersiz phrases general
time stamping vaxt göstəricisi phrases computer
tea time çay vaxtı phrases general
take your time! tələsməyin! phrases general
time bomb saat bombası phrases military
out of time vaxtsız phrases general
local time yerli vaxt phrases general
in no time dərhal phrases general
handicap time vaxt çatışmazlığı phrases general
kill time vaxt öldürmək phrases figurative meaning
behind time gecikərək phrases general
time after time dəfələrlə phrases general
take your time! tələsmə! phrases general
at one time çoxdan phrases general
allow time vaxt vermək phrases general
in good time düz vaxtında phrases general
good time həbs müddətinin azaldılması phrases law
in a short time cəld phrases general
kill time boş vaxt keçirmək phrases general
in a short time tez phrases general
behind time yubanmaqla phrases general
full time tam oyun vaxtı phrases sport
ahead of time təcili phrases general
allow time müddət vermək phrases general
every time hər dəfə phrases general
at one time vaxtilə phrases general
ful time tam ştat phrases general
short time ago bu yaxında phrases general