• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of titrək işıq vermə (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
nəsihət vermə admonishment noun general
əvəzini vermə atonement noun general
səlahiyyət vermə authorization noun general
hüquq vermə authorization noun general
xeyir-dua vermə benediction noun general
xeyir-dua vermə blessing noun general
titrək işıq vermə blink noun general
gələcəyi xəbər vermə bodement noun general
qabaqcadan xəbər vermə bodement noun general
tormoz vermə braking noun general
göstəriş vermə briefing noun general
təlimat vermə briefing noun general
işıq bright noun general
işıq gücü candlepower noun general
arayış vermə certification noun general
şəhadətnamə vermə certification noun general
işıq qazı coal-gas noun general
başsağlığı vermə commiseration noun general
məlumat vermə communication noun general
xəbər vermə communication noun general
əvəzini vermə compensation noun general
vermə conferment noun general
gözaydınlığı vermə congratulation noun general
ianə vermə contribution noun general
çəpəki işıq cross-light noun general
əyilərək salam vermə curtsy noun general
bədii tərtibat vermə decoration noun general
bəzək vermə decoration noun general
nicat vermə deliverance noun general
ad vermə denomination noun general
təhvil vermə devolution noun general
vermə devolution noun general
əmr vermə dictate noun general
vermə disposal noun general
zərər vermə disservice noun general
ziyan vermə disservice noun general
bəxşiş vermə donation noun general
hədiyyə vermə donation noun general
titrək səs drumming noun general
zinət vermə embellishment noun general
qiymət vermə estimation noun general
nəfəs vermə exhalation noun general
nəfəs vermə expiration noun general
öyüd vermə expostulation noun general
yem vermə feed noun general
yemək vermə feed noun general
forma vermə figuration noun general
işıq fire noun general
işıq flash noun general
parlaq işıq flash noun general
parlaq titrəyən işıq flashlight noun general
titrək işıq vermə flicker noun general
gələcəyi xəbər vermə forecast noun general
gələcəyi xəbər vermə forecasting noun general
tüstü vermə fumigation noun general
gözqamaşdırıcı işıq glare noun general
parlaq işıq glare noun general
solğun işıq gleam noun general
zəif işıq gleam noun general
titrək işıq vermə glimmer noun general
zəif işıq glimmer noun general
çox zəif işıq glimmering noun general
titrək işıq vermə glimmering noun general
parlaq işıq glint noun general
əl vermə handgrip noun general
qabaq işıq headlight noun general
işıq effekti highlight noun general
işıq ləkəsi highlight noun general
işıq zolağı highlight noun general
ata təlim vermə horse-breaking noun general
təzə evə gözaydınlığı vermə house-warming noun general
işıq saçan cihaz illuminator noun general
əvəzini vermə indemnity noun general
təhsil vermə instruction noun general
işıq salma irradiation noun general
işıq dirəyi lamppost noun general
icarəyə vermə let noun general
işıq light noun general
işıq saçan hər hansı bir səma cismi luminary noun general
ali məktəbə qəbul imtahanı vermə matriculation noun general
öyüd-nəsihət vermə moralisation noun general
öyüd-nəsihət vermə moralization noun general
hüquq vermə muniment noun general
atom silahını başqa ölkələrə vermə haqqında öhdəlik non-dissemination noun general
məlumat vermə notice noun general
məlumat vermə notification noun general
nota vermə notification noun general
xəbər vermə notification noun general
xeyriyyə məqsədi ilə nəzir vermə oblation noun general
and vermə obsecration noun general
sifariş vermə ordering noun general
işıq outburst noun general
çox yüksək qiymət vermə overestimation noun general
söz vermə parole noun general
vermə paying noun general
haqqını vermə payment noun general
vermə payment noun general
gələcəyi xəbər vermə prediction noun general
vermə presentation noun general
qabaqcadan xəbər vermə prognostication noun general
söz vermə promise noun general
vəd vermə promise noun general
gələcəyi xəbər vermə prophecy noun general
qabağa vermə protrusion noun general
su vermə quenching noun general
işıq radiance noun general
işıq radiancy noun general
qiymət vermə rating noun general
təsirə cavab vermə reaction noun general
vermə refund noun general
təhvil vermə relinquishment noun general
saxlamaq üçün vermə reposition noun general
mükafat vermə requital noun general
əvəzini vermə restitution noun general
əvəzini vermə retaliation noun general
haqqını vermə retaliation noun general
mükafat vermə reward noun general
özünü qurban vermə self-denial noun general
özünü qurban vermə self-sacrifice noun general
işıq vermə shimmer noun general
titrək shimmer noun general
işıq shine noun general
işıq saçma shine noun general
yan işıq sidelight noun general
yalandan özünü qələmə vermə simulation noun general
bacadan düşən işıq skylight noun general
ianə vermə subscription noun general
dərs vermə teaching noun general
işıq vasitəsilə balıq ovlama torch-fishing noun general
işıq vasitəsilə balıq tutma torch-fishing noun general
vermə transfer noun general
vermə transference noun general
təhsil vermə tuition noun general
buğa vermə vaporisation noun general
qurban vermə victimisation noun general
su vermə watering noun general
səs vermə balloting noun general
səs vermə polling noun general
səs vermə voting noun general
qiymət vermə bidding noun general
maddi yardım vermə funding noun general
siqnal vermə alarm noun general
qabaqcadan xəbər vermə foreboding noun general
işıq filtri light filter noun general
işıq siqnalı light signal noun general
işıq dalğası light wave noun general
işıq effekti lighting effects noun general
işıq seli luminous flux noun general
qabaqcadan xəbər vermə prediction noun general
suya vermə quenching noun general
siqnal vermə signalling noun general
işıq sürəti velocity of light noun general
ürək-dirək vermə boost noun spoken language
ürək vermə boost noun spoken language
vermə pay-off noun spoken language
abrını vermə wigging noun spoken language
narkoz vermə narcotization noun medical
ifadə vermə deposition noun law
gəminin qarşı tərəfinə bəzək-düzək vermə figurehead noun nautical
işıq və s. cihazları tamaşaçılardan gizlədən cihaz footlights noun theatrical
vermə accordance noun general
razılıq vermə acknowledgement noun general
hökm vermə adjudication noun general
icazə vermə authorization noun general
izin vermə authorization noun general
işıq mayakı beacon noun general
işıq seli beam noun general
ianə vermə benefaction noun general
gözqamaşdırıcı işıq blaze noun general
parlaq işıq blaze noun general
işıq saçma blaze noun general
nəsil vermə brood noun general
cəza vermə castigation noun general
əmlakı vermə cessation noun general
vermə cession noun general
bala vermə childbearing noun general
təhvil vermə commitment noun general
vermə commitment noun general
eyni vaxtda baş vermə contemporaneousness noun general
kəsişən işıq şüaları cross-light noun general
təhvil vermə delivery noun general
vermə deposit noun general
dəqiq qiymət vermə diagnosis noun general
büruzə vermə display noun general
əmr vermə ixtiyarı disposal noun general
göstəriş vermə ixtiyarı disposal noun general
sərəncam vermə ixtiyarı disposal noun general
vermə dole noun general
ianə vermə donation noun general
kirayə vermə hüququ almış kinoteatr sahibi exhibitor noun general
icarəyə vermə farming noun general
parlaq işıq flame noun general
titrəyən işıq flicker noun general
uşağı tərbiyə edilməyə vermə fosterage noun general
işıq yeri gleam noun general
sayrışan işıq glint noun general
işıq glow noun general
siqnalların köməyilə məlumat vermə sistemi grapevine noun general
misal vermə illustration noun general
şəkil vermə illustration noun general
imkan vermə indulgence noun general
üz vermə indulgence noun general
yol vermə indulgence noun general
göstəriş vermə instruction noun general
sərəncam vermə instruction noun general
təlimat vermə instruction noun general
işıq saçan insan luminary noun general
vermə negotiation noun general
məlumat vermə news noun general
elan vermə notification noun general
dini rütbə vermə ordination noun general
əvəz vermə payment noun general
işıq ləkəsi plash noun general
proqnoz vermə sənəti prognosis noun general
əvəzini vermə redress noun general
haqqını vermə redress noun general
radio və ya televiziya proqramını təkrar vermə repeat noun general
təkrarən imtahan vermə retake noun general
zəif işıq taper noun general
can vermə throe noun general
can vermə torture noun general
haşiyə vermə welt noun general
öncəlik vermə prioritizing noun general
üstünlük vermə prioritizing noun general
irəlicədən xəbər vermə calculation noun American
sənədin surətini əks tərəfə vermə oyer noun law
işi məhkəməyə vermə plea noun law
işıq glimmer noun figurative meaning
işıq torch noun figurative meaning
titrək səs trill noun linguistic
şikayət vermə appeal noun general
hisə vermə curing noun general
büruzə vermə demonstration noun general
işıq siqnalı flare noun general
söz vermə pledge noun general
işıq saçma radiance noun general
işıq saçma radiancy noun general
vermə submission noun general
bəraət vermə vindication noun general
əvəz vermə come-back noun spoken language
qulaqburması vermə hammering noun spoken language
bayraqla siqnal vermə hoist noun nautical
əvəzini vermə consideration noun general
əmlak vermə conveyance noun general
əvəzini vermə recovery noun general
işıq üzü görmə appearance noun general
artığı vermə change noun general
söz vermə faith noun general
tövsiyə vermə reference noun general
zəhmət vermə reference noun general
zərbəyə zərbə ilə cavab vermə rally noun sport
qiymət vermə evaluation noun computer
çöküntü vermə precipitation noun chemistry
yol vermə accession noun general
söz vermə hand noun general
fərqlənmədən imtahan vermə pass noun general
əhəmiyyət vermə weight noun general
dərman vermə exhibition noun medical
əzab vermə rack noun figurative meaning
əziyyət vermə rack noun figurative meaning
əmr vermə charge noun general
vermə extension noun general
titrək parıltı vermək flicker verb general
titrək işıq vermək glimmer verb general
titrək işıq saçmaq shimmer verb general
Ehtiyatı əldən vermə! bax: Ehtiyatlı olun! verb general
işıq salmaq shed light verb general
parlaq işıq saçmaq flash verb spoken language
işıq saçmaq flame verb general
işıq vermək flame verb general
işıq saçmaq glow verb general
işıq saçmaq shine verb general
titrək səs tələffüz etmək trill verb general
işıq saçmaq twinkle verb general
işıq seli buraxmaq beam verb general
titrək işıq saçmaq blink verb general
titrək işıq vermək blink verb general
işıq vermək twinkle verb general
titrək parıltı vermək wink verb general
işıq üzü görmək appear verb general
işıq saçmaq burn verb general
çap olunmağa icazə vermə release verb general
titrək jerky adjective general
işıq keçirməyən opaque adjective general
titrək quavery adjective general
titrək trembling adjective general
titrək trembly adjective general
titrək tremulous adjective general
titrək tremulant adjective general
işıq saçan glowing adjective general
işıq optic adjective general
titrək quaky adjective general
titrək thrilling adjective general
titrək vibrant adjective general
titrək shaky adjective general
fluoresyent işıq fluorescent light phrases general
yaşıl işıq green light phrases general
işıq dalğası light wave phrases general
qırmızı işıq red light phrases general
su üçün haqq vermə water rate phrases general
vero