• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of topu qarşı tərəfin qaytara bilməyəcəyi tərəfə vurma (236 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
insana qarşı kin anthropophobia noun general
insana qarşı nifrət anthropophobia noun general
qocalmaya qarşı dərman antiager noun general
vurma apoplexy noun general
əl vurma applause noun general
vurma apposition noun general
ədva vurma aromatization noun general
basketbol topu basketball noun general
vurma beat noun general
vurma beating noun general
taxta vurma boarding noun general
artilleriya topu cannon noun general
karbon qazı vurma carbonation noun general
haşiyə vurma casing noun general
əl vurma clap noun general
görməməzliyə vurma connivance noun general
qarşı qoyma contradistinction noun general
qarşı-qarşıya qoyma contraposition noun general
bəzək vurma decoration noun general
baş vurma dive noun general
baş vurma diving noun general
göz vurma eyewink noun general
bəzək vurma finery noun general
yanğına qarşı firefighting noun general
bəzək vurma garniture noun general
calaq vurma grafting noun general
isti vurma heat-stroke noun general
çarx topu hub noun general
təkər topu hub noun general
söz vurma inkling noun general
üstüörtülü söz vurma inkling noun general
söz vurma insinuation noun general
təpik vurma kick noun general
vurma kick noun general
bərq vurma lustre noun general
vurma multiplication noun general
qarşı əsən külək noser noun general
şərq tərəfə istiqamətləndirmə orientation noun general
vurma pat noun general
boru kəməri ilə vurma pipage noun general
çəkib vurma pipage noun general
vurma pipage noun general
haşiyə vurma planking noun general
üz vurma planking noun general
baş vurma plunge noun general
vurma pulse noun general
özünü tülkülüyə vurma simulation noun general
mayallaq vurma somesault noun general
dövrə vurma spin noun general
gün vurma sunstroke noun general
əl vurma tig noun general
əl vurma touch noun general
prob vurma iynəsi touch-needle noun general
qarpun topu whaling-gun noun general
dövrə vurma whirl noun general
göz vurma winking noun general
axına qarşı upstream noun general
artıq yük vurma surcharge noun general
zenit topu ack-ack gun noun general
zenit topu antiaircraft gun noun general
dartınmaya qarşı aşqar antiseize additive noun general
tüstülənməyə qarşı aşqar antismoke additive noun general
aşınmaya qarşı aşqar antiwear additive noun general
vurma qazıma burovu borer bit noun general
yanğına qarşı sığorta fire insurance noun general
qarşı forepart noun general
qarşı front noun general
hərarətə qarşı möhkəmlik heat-resistance noun general
xokkey topu hockey-ball noun general
bədbəxt hadisələrə qarşı sığorta insurance against accidents noun general
çarx topu nave noun general
qarşı tərəf opposite side noun general
ərpə qarşı inhibitor scaling inhibitor noun general
tennis topu tennis-ball noun general
bəzək vurma furnish noun spoken language
vurma walloping noun spoken language
diş ağrısına qarşı dərman odontalgic noun medical
vurma pulsation noun medical
gün vurma thermoplegia noun medical
qəsdən od vurma arson noun law
vurma multiplicand noun mathematics
topu oyuna daxil etmə serve noun sport
gəminin qarşı tərəfini bəzəmə figurehead noun nautical
gəminin qarşı tərəfinə bəzək-düzək vermə figurehead noun nautical
hava hücumuna qarşı istifadə olunan vasitələr anti-aircraft noun military
göz vurma blinking noun general
yaraşıq vurma enrichment noun general
təpəlik yerdə tanka qarşı xəndək escarpment noun general
futbol topu football noun general
hədəfi vurma hit noun general
qıy vurma hoot noun general
görməməzliyə vurma indulgence noun general
damğa vurma label noun general
vurma lashing noun general
bir şeyə qarşı hədsiz istək mania noun general
canlı orqanizmin xaricə qarşı reaksiyası reflex noun general
daban vurma sole noun general
pəncə vurma sole noun general
vurma throb noun general
başqa tərəfə keçmək turnabout noun general
qıy vurma whoop noun general
göz vurma wink noun general
sənədin surətini əks tərəfə vermə oyer noun law
topa zərbə vurma kick noun sport
qarşı tərəf opponent noun sport
tennis oyununda rəqibin topu geri qaytara bilməməsi ace noun general
vurma hasili product noun general
vurma trimming noun spoken language
topu qarşı tərəfin qaytara bilməyəcəyi tərəfə vurma placement noun sport
qaçaraq düşmən tərəfə keçmə bound noun military
qıs vurma bait noun general
astar vurma pad noun general
üz vurma coat noun general
astar vurma grounding noun general
topu oyuna daxil etmə service noun general
qarşı çıxmaq breast verb general
qarşı durmaq confront verb general
qarşı-qarşıya qoymaq contrast verb general
qarşı çıxmaq counter verb general
qarşı çıxmaq militate verb general
bir şeyə qarşı cəsarətlə müqavimət göstərmək outbrave verb general
o biri tərəfə keçmək overpass verb general
rəqibə qarşı kobudluq etmək rough verb general
rəqibə qarşı qabalıq etmək rough verb general
qarşı durmaq withstand verb general
qaydaya qarşı hərəkət etmək act against rules verb general
qarşı getmək act contrary verb general
düşmən tərəfə addamaq be turncoat verb general
yönü bu tərəfə olmaq get better verb general
bir kəsə qarşı intriqa aparmaq intrigue against smb. verb general
qarşı durmaq oppose verb general
qarşı durmaq put up resistance verb general
zülmə qarşı qalxışmaq rise against pressure verb general
qarşı-qarşıya oturmaq sit vis-a-vis verb general
o tərəfə bu tərəfə atmaq tosticate verb dialect
bir şeyin üstündən o tərəfə hoppanmaq hop verb general
bir-birinə qarşı qoymaq oppose verb general
qarşı çıxmaq resist verb general
qarşı durmaq resist verb general
qarşı durmaq revolt verb general
hər tərəfə dağılmaq sprawl verb general
hər tərəfə səpələnmək sprawl verb general
qarşı gəlmək stand out verb general
axına qarşı üzmək stem verb general
küləyə qarşı getmək stem verb general
topu vurub meydandan kənara çıxartmaq out verb sport
topu oyuna daxil etmək serve verb general
tərəfin saxlamaq bear verb general
iki tərəfə meyil edən ambivalent adjective general
hava hücumuna qarşı anti-aircraft adjective general
din və ruhanilərə qarşı anticlerical adjective general
konstitusiya qarşı anticonstitutional adjective general
demokratiyaya qarşı antidemocratic adjective general
zəhərə qarşı antidotal adjective general
tanka qarşı anti-mechanized adjective general
militarizmə qarşı antimilitaristic adjective general
müharibəyə qarşı antiwar adjective general
iki tərəfə maili gable adjective general
bir tərəfə sallanmış lopsided adjective general
topu lülədən dolduran muzzle-loading adjective general
diş ağrısına qarşı odontalgic adjective general
qarşı tərəfdə yerləşən opponent adjective general
qarşı alınmaz unstoppable adjective general
hər tərəfə uzanmış widespread adjective general
hər tərəfə yayılmış widespread adjective general
oksidləşməyə qarşı antioxidative adjective general
qarşı opposite adjective general
piyadaya qarşı antipersonnel adjective military
tanka qarşı anti-tank adjective military
qarşı baffling adjective general
qarşı contrary adjective general
qarşı cross adjective general
hər tərəfə about adverb general
hər tərəfə around adverb general
o tərəfə aside adverb general
sol tərəfə left adverb general
quzey tərəfə north adverb general
şimal tərəfə north adverb general
yan tərəfə sideward adverb general
küləyə qarşı up-wind adverb general
qarşı against adverb general
axına qarşı against the current adverb general
xəstəliyə qarşı against the disease adverb general
işığa qarşı against the light adverb general
küləyə qarşı against the wind adverb general
qarşı contrary adverb general
qarşı-qarşıya front to front adverb general
qarşı-qarşıya opposite each other adverb general
qabaq-qarşı vis-a-vis adverb general
qarşı-qarşıya vis-a-vis adverb general
hər tərəfə all-over adverb spoken language
hər tərəfə abroad adverb general
digər tərəfə round adverb general
qarşı-qarşıya opposite preposition general
qarşı-qarşıya vis-a-vis preposition general
qarşı versus preposition sport
qarşı against preposition general
ballistik raketə qarşı Antiballistic Missile Ballistic phrases general
bir kəsin anlaya bilməyəcəyi şey beyond one's grasp phrases general
bir kəsin dərk edə bilməyəcəyi şey beyond one's grasp phrases general
mayalanmaya qarşı tədbirlər birth control phrases general
topu doldurmaq charge a gun phrases general
topu yumruqla qaytarmaq fist out phrases general
ağır səhra topu gun of position phrases general
bir şeyə qarşı qərəzli olmaq have a prejudice against smth. phrases general
küləyə qarşı getmək have the wind in one's face phrases general
o tərəfə bu tərəfə hither and thither phrases general
birinə qarşı iradı olmaq hold it against smb. phrases general
hər ehtimala qarşı just in case phrases general
bir tərəfə itələmək poke away phrases general
bir kəsə qarşı alçaqlıq etmək queer smb.'s pitch phrases general
bir kəsə qarşı əclaflıq etmək queer smb.'s pitch phrases general
bir kəsə qarşı nacinslik etmək queer smb.'s pitch phrases general
bir kəsə qarşı alçaqlıq etmək queer the pitch for smb. phrases general
bir kəsə qarşı əclaflıq etmək queer the pitch for smb. phrases general
bir kəsə qarşı nacinslik etmək queer the pitch for smb. phrases general
axına qarşı çıxmaq swim against the stream phrases general
əksəriyyətə qarşı qoşulmaq swim against the stream phrases general
bir kəsə qarşı cinayət işi açmaq take legal proceedings against smb. phrases general
bir kəsə qarşı cinayət işi qaldırmaq take legal proceedings against smb. phrases general
yanğına qarşı tədbir görmək take precautions against fire phrases general
bir kəsə qarşı çıxmaq turn against smb. phrases general
bir şeyə qarşı çıxmaq turn against smth. phrases general
zamana qarşı yarışmaq work against time phrases general
bir kəsə qarşı qaba rəftar etmək treat smb. roughly phrases general
vurma cədvəli multiplication table phrases mathematics
bir kəsin təmizliyinə qarşı şübhə oyatmaq raise doubts as to smb's probity phrases mathematics
əl topu field handball phrases sport
topu oyuna daxil etmək kick the ball into play phrases sport
hədəfi vurma ehtimalı expectancy of hitting phrases military
vurma make a strike at smb. phrases general
bir kəsə qarşı çevrilmək turn against smb. phrases general
bir şeyə qarşı çevrilmək turn against smth. phrases general
bir kəsə qarşı çıxış etmək open fire phrases figurative meaning
özünə qarşı maraq oyandırmaq come to the front phrases general
qulaq ağrısına qarşı damcı eardrops plural general