• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of trikotaj uzun qadın pantalonu (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
zina edən qadın adulteress noun general
zinakar qadın adulteress noun general
macəra axtaran qadın adventuress noun general
macəra edən qadın adventuress noun general
qadın elçi ambassadress noun general
qadın nümayəndə ambassadress noun general
qadın səfir ambassadress noun general
qadın müəllif authoress noun general
bufetçi qadın barmaid noun general
aradüzəldən qadın bawd noun general
gözəl qadın belle noun general
hamilik edən qadın benefactress noun general
qadın bim noun general
uzun il bissextile noun general
uzun ilin artıq günü bissextile noun general
qayıqçı qadın boatwoman noun general
qadın tumanının enli kəməri bodice noun general
muzdur qadın bondager noun general
təhkimli qadın bondager noun general
kənarı olmayan qadın şlyapası bonnet noun general
qadın papağı bonnet noun general
qadın çəkməsi bootee noun general
aşxanaçı qadın cantiniere noun general
sədr qadın chairwoman noun general
gəlib ev yığışdıran qulluqçu qadın charwoman noun general
qadın köynəyi chemise noun general
çinli qadın chinawoman noun general
pedikür edən qadın chiropodist noun general
dindar qadın church-woman noun general
mövhümatçı qadın church-woman noun general
qadın din xadimi church-woman noun general
üzün rəngi compexion noun general
kəndli qadın countrywoman noun general
yüngül əxlaqlı qadın courtesan noun general
qadın incəliyi effeminacy noun general
üzün plastik operasiyası face-lift noun general
sehrbaz qadın fairy noun general
üzün cizgiləri feature noun general
qadın female noun general
qadın cinsinə aid fərd female noun general
qadın incəliyi femininity noun general
kəbinsiz cinsi əlaqəyə girən qadın fornicatress noun general
ailə başçısı olan qadın foster-mother noun general
fransız qadın Frenchwoman noun general
qadın paltarı frock noun general
köhnə moda ilə və pis geyinmiş qadın frump noun general
uzun-uzadı öz hiss və duyğularını izhar edən şəxs gusher noun general
qadın həkimi gynaecology noun general
qadın dəlləyi hairdresser noun general
qadın əl çantası handbag noun general
qadın əl sumkası handbag noun general
qulluqçu qadın handmaid noun general
gəzəyən qadın harlot noun general
qəhrəman qadın heroine noun general
trikotaj at paltarı hosiery noun general
trikotaj dəyişəyi hosiery noun general
təsərüffat işlərilə məşğul olan qadın housekeeper noun general
evdar qadın housewife noun general
ağı deyən qadın howler noun general
irlandiyalı qadın Irishwoman noun general
yalançı qadın jilt noun general
trikotaj uzun qadın pantalonu knickers noun general
trikotaj knitwear noun general
trikotaj məmulatı knitwear noun general
qadın lady noun general
qadın alt paltarı lingerie noun general
uzun fasilə long noun general
uzun müddət long noun general
masajçı qadın masseuse noun general
qadın şlyapası millinery noun general
şahzadə qadın monarchess noun general
kübar qadın mondaine noun general
dərzi qadın needle-woman noun general
tikişçi qadın needle-woman noun general
zənci qadın Negress noun general
aristokrat qadın noblewoman noun general
zadəgan qadın noblewoman noun general
çılpaq qadın fiquru nude noun general
lüt qadın fiquru nude noun general
qadın rahibə nunnery noun general
nəhəng adam yeyən qadın ogress noun general
alt qadın paltarı petticoat noun general
qadın düşkünü philanderer noun general
uzun xovlu məxmər plush noun general
uzun ağac pole noun general
qadın polis policewoman noun general
qadın keşiş priestess noun general
aradüzəldən qadın procuress noun general
qadın professor professoress noun general
gələcəkdən xəbər verən qadın prophetess noun general
sahibkar qadın proprietress noun general
mülkiyyətçi qadın proprietress noun general
müdafiə edən qadın protectress noun general
qadın əl çantası purse noun general
qadın rektor rectress noun general
qadın əl çantası reticule noun general
heykəltəraş qadın sculptress noun general
dərzi qadın seamstress noun general
tikişçi qadın seamstress noun general
cadugər qadın sorceress noun general
hindi qadın squaw noun general
uzun parça strip noun general
qadın kostyumu suit noun general
vəsiyyət edən qadın testatrix noun general
əzab verən qadın tormentress noun general
əziyyət verən qadın tormentress noun general
zalım qadın tormentress noun general
alverçi qadın tradeswoman noun general
dükançı qadın tradeswoman noun general
satqın qadın traitress noun general
xain qadın traitress noun general
uzun saç tress noun general
uzun tel tress noun general
uzun rəndə trying-plane noun general
uzun palto ulster noun general
biletyoxlayan qadın usheress noun general
qadın şlyapasına bənd edilən kiçik tor veil noun general
deyingən kobud qadın virago noun general
qadın ofisiant waitress noun general
dul qadın widow noun general
qadın woman noun general
qadın xeylağı woman noun general
qadın yetkinliyi womanhood noun general
işçi qadın workwoman noun general
qulluqçu qadın workwoman noun general
yəmənli qadın Yemenite noun general
qadın lifçiyi brassiere noun general
uzun sıxıcı nitq screed noun general
qadın düşkünü womanizer noun general
qadın monastırı convent noun general
qadın şlyapası bonnet noun general
cilvəkar qadın coquette noun general
üzün ifadəsi countenance noun general
istəməli qadın desirable woman noun general
üzün ifadəsi expression noun general
israfçı qadın extravagant woman noun general
qadın cinsi female noun general
qadın cinsi female sex noun general
qadın cinsi feminine noun general
qadın xəstəlikləri gynecological diseases noun general
qadın bərbərxanası hairdresser's noun general
deyingən qadın harridan noun general
trikotaj jersey noun general
yəhudi qadın Jewess noun general
trikotaj knitted garments noun general
trikotaj knitted wear noun general
qadın ayaqyolu Ladies noun general
qadın ayaqyolu ladies' room noun general
qadın dərzisi ladies' tailor noun general
latış qadın Lett noun general
uzun müddətli kredit long-term credit noun general
uzun interval major interval noun general
ərli qadın married woman noun general
uzun interval minor interval noun general
qadın monastırı nunnery noun general
qaratoxmaq qadın queen of spades noun general
deyingən qadın shrew noun general
trikotaj stockinet noun general
deyingən qadın termagant noun general
yoldan çıxaran qadın vamp noun general
deyingən qadın virago noun general
əxlaqsız qadın wanton noun general
doğan qadın woman in childbirth noun general
uşaqlı qadın woman with a child noun general
gənc qadın young woman noun general
albinos qadın albiness noun biological
qadın konduktor clippie noun spoken language
qoca qadın creaker noun spoken language
deyingən qadın cross-patch noun spoken language
uzun-uzadı gəzinti hike noun spoken language
uzun-uzadı yürüş hike noun spoken language
avantürist qadın vamp noun spoken language
çox uzun müzakirə talkathon noun American
çox uzun nitq talkathon noun American
qadın pariki chignon noun french
yüngülxasiyyətli qadın cocotte noun french
qadın şlyapası toque noun french
qadın gal noun jargon
seksual cazibəli yaşlı qadın MILF noun vulgar
əxlaqsız qadın baggage noun general
gəzəyən qadın baggage noun general
barda işləyən xidmətçi qadın barmaid noun general
gəzəyən qadın bim noun general
yüngülxasiyyətli qadın bird noun general
uzun nazik yarpaq blade noun general
gənc qadın broad noun general
yüngülxasiyyət gözəl qadın butterfly noun general
süpürgəçi qadın charwoman noun general
falçı qadın chirognomist noun general
çərənçi qadın chirper noun general
çoxdanışan qadın chirper noun general
naqqal qadın chirper noun general
uzun qəlyan church-warden noun general
qadın kostyumu costume noun general
uzun müddət yaşama durability noun general
quş lələyindən hazırlanmış qadın baş bəzəyi egret noun general
hökmdar qadın empress noun general
üzün ifadəsi face noun general
sinli qadın goody noun general
trikotaj məmulatları dükanı hosiery noun general
evdar qadın housekeeper noun general
gəzəyən qadın hussy noun general
uzun əhvalat Iliad noun general
qadın xidmətçisi maid noun general
qadın şlyapası satışı millinery noun general
qadın missis noun general
qadın missus noun general
deyingən qadın nagger noun general
gecə qadın köynəyi night-dress noun general
macəralarla dolu uzun sürən səyahət Odyssey noun general
himayəçi qadın protectress noun general
qadın cinsi orqanı pussy noun general
plaş şəklində qolsuz uzun geyim robe noun general
kinli qadın tabby noun general
qərəzkar qadın tabby noun general
uzun və yorucu piyada səfər tramp noun general
çalmayabənzər qadın papağı turban noun general
deyingən qadın vixen noun general
qadın pariki waterfall noun general
cavan qadın wen noun general
avarlı uzun qayıq whale-boat noun general
yelkənli uzun qayıq whale-boat noun general
qadın incəliyi womanhood noun general
qadın zərifliyi womanhood noun general
dediqoduçu qadın frump noun spoken language
qadın mort noun spoken language
qadın heifer noun American
trikotaj tricot noun french
trikotaj məmulatı tricot noun french
gəzəyən qadın jade noun rude word
uzun müddət age noun general
uzun vaxt age noun general
bədxah qadın cat noun general
dedi-qoduçu qadın cat noun general
qeybətçi qadın cat noun general
üzün rəngi colour noun general
alt qadın paltarı combination noun general
tələbələrin otaqlarını yığışdıran qadın goody noun general
uzun balaca çay yatağı groove noun general
trikotaj dizlik hose noun general
trikotaj fabriki hosiery noun general
gündəlik istifadə edilən kiçik qadın mücrüsü housewife noun general
markizanın hüquqlarına bərabər hüquqları olan qadın marchioness noun general
müəyyən sosial nüfuza malik olan qadın matron noun general
həsirdən düzəldilmiş qadın şlyapası mushroom noun general
yüngülxasiyyə qadın tart noun spoken language
ovsunçu qadın witch noun spoken language
uzun stəkan yard noun spoken language
qadın doll noun American
daim vurnuxan qadın granny noun American
səfeh qadın granny noun American
yelkənli və avarlı uzun qayıq galley noun nautical
avarlı uzun qayıq whaler noun nautical
yelkənli uzun qayıq whaler noun nautical
qadın cow noun jargon
qadın cinsi womanhood noun collective noun
gəzəyən qadın drab noun general
qadın alt paltarları slip noun general
qadın pariki transformation noun general
uzun iş stolu bench noun general
əxlaqsız qadın pig noun American
qadın köynəyi waist noun American
uzun nazik zolaq slip noun general
daha uzun çəkmək outlast verb general
ömrü uzun olmaq outlive verb general
uzun müddət bir yerdə qalmaq overstay verb general
uzun müddət istifadə etmək overuse verb general
qadın kimi hərəkət etmək ponce verb general
uzun müddət hərəkətsiz qalmaq stagnate verb general
uzun zaman hərəkətsiz qalmaq stagnate verb general
uzun ensiz hissələrə bölmək strip verb general
uzun sürmək be delayed verb general
uzun çəkmək be delayed verb general
uzun çəkmək be dragged out verb general
boyca uzun olmaq be taller verb general
uzun çəkmək draw in length verb general
uzun danışmaq enlarge verb general
dili uzun olmaq have a long tongue verb general
uzun çəkmək last long verb general
uzun paltarda lətafətli görünmək look elegant in a long dress verb general
üzün çaxırı düzəltmək vintage verb general
üzün şərabı düzəltmək vintage verb general
uzun çəkmək drag verb general
qadın dalınca düşmək caterwaul verb general
yavaş-yavaş uzun müddət qaçmaq jog verb general
uzun circumlocutional adjective general
qadın kimi effeminate adjective general
uzun müddət ac qalmış famished adjective general
qadın female adjective general
qadın cinsindən olan female adjective general
qadın feminine adjective general
uzun tüklü hirsute adjective general
qadın kimi ladylike adjective general
uzun çəkən lingering adjective general
uzun sürən lingering adjective general
uzun-uzadı lingering adjective general
uzun long adjective general
uzun müddət davam edən longing adjective general
dəfn üzün lazım gələn mortuary adjective general
dəfn üzün lazım olan mortuary adjective general