• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of turn (300 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
turn dövr noun general
turn down qatlama cib noun general
turn down qatlama manjet noun general
turn down qatlama yaxalıq noun general
turn-screw vintaçan noun general
turn-screw vintburan noun general
good turn xidmət noun general
ill turn pis xidmət noun general
turn dönüş noun general
turn viraj noun general
turn gediş noun general
turn-in kassaya qaytarılmış bilet noun spoken language
turn fırlanan hərəkət noun general
turn fırlanma noun general
turn down boyun qaçırma noun spoken language
turn down rədd etmə noun spoken language
turn döngə noun general
turn dönmə noun general
turn dirsək noun general
turn istiqaməti dəyişmə noun general
turn başlanğıc noun general
turn dəyişmə noun general
turn burum noun general
turn dolama noun general
turn növbə noun general
turn başmaq seyri noun general
turn qısa gəzinti noun general
turn qısa fəaliyyət müddəti noun general
turn bacarıq noun general
turn qabiliyyət noun general
turn forma noun general
turn quruluş noun general
turn coşma noun spoken language
turn partlama noun spoken language
turn qızışma noun spoken language
turn çevirmək verb general
turn döndərmək verb general
cause smb. to turn hərlətmək verb general
cause smb. to turn optimistic nikbinləşdirmək verb general
cause smb. to turn out qovalatdırmaq verb general
cause smb. to turn over çevirtdirmək verb general
cause smb. to turn pale saraltmaq verb general
cause smb. to turn sickly ölgünləşdirmək verb general
cause to turn fırlatdırmaq verb general
cause to turn moldy kifləndirmək verb general
cause to turn musty kifləndirmək verb general
cause turn bald dazlaşdırmaq verb general
do an ill turn kələyə salmaq verb general
do smb. a good turn kiməsə xidmət göstərmək verb general
do smb. an ill turn kiməsə pis xidmət göstərmək verb general
keep one's turn öz növbəsini gözləmək verb general
make smb. turn fırlatdırmaq verb general
old-fashioned: turn old-fashioned köhnəlmək verb general
take a turn for the better əhvalı yaxşılaşmaq verb general
take a turn for the better avandlaşmaq verb general
take a turn for the better ayılmaq verb general
take a turn for the worse pisləşmək verb general
toss and turn burcuxmaq verb general
turn burulmaq verb general
turn dolandırmaq verb general
turn dolanmaq verb general
turn hərləmək verb general
turn hərlənmək verb general
turn a somersault mayallaq aşmaq verb general
turn a somersault mayallaqlamaq verb general
turn ashen kül kimi olmaq verb general
turn at smb.'s voice bir kəsin səsinə geri dönmək verb general
turn away çönmək verb general
turn away sürmək verb general
turn away from üz çevirmək verb general
turn back qanırılmaq verb general
turn bitter acımaq verb general
turn bitter acınmaq verb general
turn blue göyərmək verb general
turn certain color boyanmaq verb general
turn cinder közlənmək verb general
turn courteous ədəblənmək verb general
turn cramped qıclaşmaq verb general
turn deaf karlaşmaq verb general
turn dotty maymaqlaşmaq verb general
turn down rədd etmək verb general
turn down azaltmaq verb general
turn green yaşıllaşmaq verb general
turn green göyərmək verb general
turn grey bozarmaq verb general
turn grey solub-bozarmaq verb general
turn hairy qıllanmaq verb general
turn inside out avand tərəfinə çevirmək verb general
turn inside out naavandına çevirmək verb general
turn inside out tərsinə çevirmək verb general
turn into an affix şəkilçiləşmək verb general
turn into ashes küllüyə çevirmək verb general
turn into asphalt qırlaşmaq verb general
turn into bane zəhrimara dönmək verb general
turn into cement sementləşdirmək verb general
turn into cement sementlənmək verb general
turn into clay gillənmək verb general
turn into clod kəsəkləşmək verb general
turn into flock kilkələşmək verb general
turn into gyps kirəcləşmək verb general
turn into hards kilkələşmək verb general
turn into ice buza dönmək verb general
turn into lead qurğuşunlaşmaq verb general
turn into lime əhəngləşmək verb general
turn into mud bataqlıqlamaq verb general
turn into phosphorate fosforlaşmaq verb general
turn into pitch qatranlaşmaq verb general
turn into plaster gipsləşmək verb general
turn into resin qatranlaşmaq verb general
turn into ruins xarabalaşmaq verb general
turn into salt duzlaşmaq verb general
turn into stone daşa dönmək verb general
turn into swamp bataqlıqlamaq verb general
turn into swamp bataqlıqlaşmaq verb general
turn into swamp bataqlaşmaq verb general
turn into water suya dönmək verb general
turn languid əzginləşmək verb general
turn lazy kəsalət basmaq verb general
turn misty çənləşmək verb general
turn misty dumanlanmaq verb general
turn misty dumanlaşmaq verb general
turn more beautiful gözəllənmək verb general
turn more beautiful gözəlləşmək verb general
turn numb key kimi olmaq verb general
turn numb keyimək verb general
turn numb keyləşmək verb general
turn numb üyüşmək verb general
turn obsolete köhnəlmək verb general
turn off bağlamaq verb general
turn off the gas qazı keçirtmək verb general
turn off the light işığı keçirtmək verb general
turn on açmaq verb general
turn on buraxmaq verb general
turn on water su açmaq verb general
turn one's eyes baxışını yönəltmək verb general
turn out aşkar olmaq verb general
turn out haylamaq verb general
turn out anlaşılmaq verb general
turn out badly tərs getmək verb general
turn out of the house evdən qovalamaq verb general
turn out of the house genitmək verb general
turn over çevirmək verb general
turn over çevrilmək verb general
turn over götür-qoy eləmək verb general
turn over təhvil vermək verb general
turn over aşmaq verb general
turn over in one's mind ölçüb-biçmək verb general
turn over in one's mind düşünüb-daşınmaq verb general
turn over the pages vərəqləmək verb general
turn pale bət-bənizi qaçmaq verb general
turn pale rəngi qaçmaq verb general
turn pale solmaq verb general
turn pale saralıb-solmaq verb general
turn poor kasıb düşmək verb general
turn poor kasıblamaq verb general
turn poor kasıblaşmaq verb general
turn poor kasıblığa düşmək verb general
turn poorer yoxsullanmaq verb general
turn poorer yoxsullaşmaq verb general
turn possibility into reality imkanı gerçəkliyə çevirmək verb general
turn rancid dadıxmaq verb general
turn rancid acımaq verb general
turn red qızarmaq verb general
turn reddish kürənləşmək verb general
turn round üzünü çevirmək verb general
turn round geri dönmək verb general
turn senile kaftarlaşmaq verb general
turn serious ciddiləşmək verb general
turn shallow dayazlamaq verb general
turn sharp iti dönmək verb general
turn slim zərifləşmək verb general
turn sloth kəsalət basmaq verb general
turn sour imirçimək verb general
turn sour qıcqırmaq verb general
turn spin dövr etmək verb general
turn stolid keyləşmək verb general
turn stone daşlaşmaq verb general
turn the edge of the knife bıcağın ağzını korşaltmaq verb general
turn thin suya dönmək verb general
turn to the left sola çevirmək verb general
turn to the right sağa çevirmək verb general
turn torpid keyləşmək verb general
turn traitor xain çıxmaq verb general
turn traitor xəyanətkar çıxmaq verb general
turn traitor xəyanətkar olmaq verb general
turn turbid bulandırılmaq verb general
turn unsociable vəhşiləşmək verb general
turn up yuxarı qaldırmaq verb general
turn up birdən görünmək verb general
turn up one's toes ayaqlarını uzatmaq verb general
turn very old qartlaşmaq verb general
turn vulgar vulqarlaşmaq verb general
turn white ağarmaq verb general
turn white bəyazlanmaq verb general
turn white losing color solub-ağarmaq verb general
turn wild cırlamaq verb general
turn wood into charcoal kömür olmaq verb general
turn worse betərləşmək verb general
turn worse xarablaşmaq verb general
turn yellow saralıb-solmaq verb general
turn yellow saralmaq verb general
turn yellow solub-saralmaq verb general
upside turn upside down araq-varaq eləmək verb general
turn çevrilmək verb general
turn dönmək verb general
turn fırlandırmaq verb general
turn fırlatmaq verb general
turn fırlanmaq verb general
turn eşilmək verb general
turn eşmək verb general
turn yönəltmək verb computer
turn getmək verb general
turn yönəlmək verb general
turn qovmaq verb general
turn nişan almaq verb general
turn tuşlamaq verb general
turn dəf etmək verb general
turn qayıtmaq verb general
turn çevirtdirmək verb general
turn yonmaq verb general
turn yonulmaq verb general
turn cəmləmək verb general
turn cəmləşdirmək verb general
turn götür-qoy etmək verb general
turn dəyişmək verb general
turn çevirmək verb general
turn tərcümə etmək verb general
turn dəyişdirmək verb general
turn dəyişmək verb general
turn dövriyyəyə buraxmaq verb general
turn çürümək verb general
turn çürütmək verb general
turn xara olmaq verb general
turn xarab etmək verb general
turn kütləşdirmək verb general
turn sürmək verb general
turn şumlamaq verb general
turn hörmək verb general
turn toxumaq verb general
turn olmaq verb general
turn down qatlama adjective general
turn down qatlanan adjective general
out of turn növbədən xaric adverb general
at every turn hər addımda phrases general
at every turn hər yerdə phrases general
at the next turn of the wheel bəxt dönəndə phrases general
at the next turn of the wheel bəxt gətirməyəndə phrases general
at the next turn of the wheel tale dönəndə phrases general
be on the turn dəyişikliyə məruz qalmaq phrases general
be on the turn dəyişmək phrases general
do smb. a good turn bir kəsə yaxşı xidmət etmək phrases general
Even worm will turn Ən həlim adamın da səbr kəsası daşar phrases general
not to do a hand's turn qətiyyən əl vurmamaq phrases general
not to turn a hair özünü o yerə qoymamaq phrases general
not to turn a hair tükü də tərpənməmək phrases general
quick turn sərt döngə phrases general
quick turn sərt dönüş phrases general
turn a blind eye to smth. nəyəsə gözlərini yummaq phrases general
turn a deaf ear qulaqardına gəlmək phrases general
turn a deaf ear to məhəl qoymamaq phrases general
turn a deaf ear to qulaqardına vurmaq phrases general
turn a deaf ear to saymamaq phrases general
turn against smb. bir kəsə qarşı çıxmaq phrases general
turn against smb. bir kəsin ələyhinə çıxmaq phrases general
turn against smth. bir şeyə qarşı çıxmaq phrases general
turn against smth. bir şeyin ələyhinə çıxmaq phrases general
turn an honest penny halal pul qazanmaq phrases general
turn aside rədd etmək phrases general
turn away üz döndərmək phrases general
turn back geri çəkilməyə məcbur etmək phrases general
turn back geri oturtmaq phrases general
turn down azaltmaq phrases general
turn gery solmaq phrases general
turn green gömgöy olmaq phrases general
turn green göyərmək phrases general
turn grey saçı ağarmaq phrases general
turn grey saçlarına dən düşmək phrases general
turn in qıvrılmaq phrases general
turn inside out tərs üzünü çevirmək phrases general
turn into black ağa qara, qaraya ağ demək phrases general
turn into smth. bir şeyə çevrilmək phrases general
turn off söndürmək phrases general
turn off şəbəkədən ayırmaq phrases general
turn on işə salmaq phrases general
turn on qoşmaq phrases general
turn on smth. bir şeydən asılı olmaq phrases general
turn one's angle topuğunu burxutmaq phrases general
turn one's coat başqa partiyaya keçmək phrases general
turn one's coat əqidəsini dəyişmək phrases general
turn one's sleeves qollarını çırmalamaq phrases general
turn one's sleeves qollarını qatlamaq phrases general
turn out söndürmək phrases general
turn over çevirmək phrases general
turn red qızarmaq phrases general
turn the blind eye to smth. bir şeyə göz yummaq phrases general
turn the corner çətin vəziyyətdən çıxmaq phrases general
turn the corner çətin vəziyyətdən dönmək phrases general
turn the corner təhlükəli vəziyyətdən çıxmaq phrases general
turn the corner təhlükəli vəziyyətdən dönmək phrases general
turn to smth. bir şeyə çevrilmək phrases general
vero