• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of uşağın qeyri qanuni doğulmasını sübut etmək (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
qeyri-normallıq abnormality noun general
qeyri-qanuni abortla məşğul olan abortionist noun general
qeyri-qanuni abortla məşğul olan həkim abortionist noun general
qeyri-professional amateur noun general
qeyri-professionallıq amateurishness noun general
qeyri-professionallıq amateurship noun general
qeyri-müəyyənlik ambiguity noun general
qeyri-müəyyənlik ambiguousness noun general
sübut argument noun general
sübut göstərmə argumentation noun general
qeyri-təbiilik artificiality noun general
qeyri-təbiilik artificialness noun general
sübut attest noun general
qeyri-qanuni doğulma bastardly noun general
quşları təbii şəraitdə müşahidə etmək birdwatch noun general
qeyri-ciddilik boyishness noun general
döşü mühafizə etmək üçün geyilən zireh breastplate noun general
qeyri-qanuni uşaq chance-child noun general
qeyri-leqallıq clandestinity noun general
sübut confirmation noun general
hədd müəyyən etmək delimitation noun general
qeyri-müəyyənlik doubtfulness noun general
qeyri-adi eccentric noun general
qeyri-adilik eccentricity noun general
qeyri-müəyyənlik evasiveness noun general
qeyri-səmimilik evasiveness noun general
qeyri-adilik exclusiveness noun general
qeyri-adi exotic noun general
qeyri-adilik fabulousness noun general
qanuni ticarət fair-trade noun general
qeyri-ciddilik flippancy noun general
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste noun general
qeyri-rəsmi müşavirə get-together noun general
üzüqoylu düşüb səcdə etmək grovel noun general
üzüüstə düşüb səcdə etmək grovel noun general
qanuni varis heir-at-law noun general
qeyri-qanunilik illegality noun general
qeyri-bərabərlik imbalance noun general
qeyri-mümkünlük impossibility noun general
qeyri-dəqiqlik inaccuracy noun general
qeyri-dəqiqlik inexactitude noun general
qeyri-həssaslıq insensibility noun general
qeyri-səmimilik insincerity noun general
qeyri-müntəzəm iş jobbing noun general
qeyri-bərabərlik lability noun general
qeyri-ciddilik laxity noun general
qeyri-ciddilik levity noun general
uşağın anasına müraciətlə dediyi söz mammy noun general
hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı monocrat noun general
qeyri-adi əliaçıqlıq munificence noun general
qeyri-müəyyənlik nebulousness noun general
qəzet çap etmək üçün kağız newsprint noun general
qeyri-adilik oddity noun general
qeyri-adilik oddness noun general
qeyri-bərabərlik odds noun general
qeyri-şəffaflıq opaqueness noun general
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter noun general
uzaqda yerləşən və qeyri-sistematik becərilən torpaq sahəsi outfield noun general
pasterizə etmək pasteurize noun general
boşboğazlıq etmək perorate noun general
naqqallıq etmək perorate noun general
irəlicədən müəyyən etmək predetermine noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
sübut proof noun general
qeyri-adilik rareness noun general
təmir etmək recondition noun general
həll etmək üçün göndərmə relegation noun general
serenada ifa etmək serenade noun general
öz fikrini bəyan etmək showdown noun general
solo ifa etmək üçün əsər solo noun general
müəyyən etmək specification noun general
sükanı idarə etmək steering noun general
əlavə etmək supplement noun general
qeyri-şəffaflıq tarnish noun general
qeyri-təbiilik theatricality noun general
qeyri-səmimilik unkindness noun general
qeyri-reallıq unreality noun general
qeyri-sabitlik unsteadiness noun general
istifadə etmək utilisation noun general
qeyri-sabitlik variability noun general
sübut vindication noun general
qeyri-müntəzəmlik irregularity noun general
qeyri-təbiilik abnormality noun general
qeyri-təbiilik affectation noun general
islah etmək amend the text noun general
qeyri-əxlaqi davranış amoral behavior noun general
qeyri-əxlaqilik amorality noun general
qeyri-elmilik antiscientific character noun general
qeyri-simmetriklik asymmetry noun general
qeyri-məhsuldarlıq barrenness noun general
cığallıq etmək bax: cığallamaq noun general
qeyri-obyektivlik bias noun general
qeyri-mütənahilik boundlessness noun general
qeyri-sabitlik changeability noun general
məntiqli sübut cogent argument noun general
qeyri-ədəbi dil colloquial language noun general
qərar qəbul etmək decision; qərarsız noun general
qeyri-sərbəstlik dependence noun general
qeyri-qabillik disability noun general
qeyri-münasiblik discrepancy noun general
qeyri-müvafiqlik discrepancy noun general
qeyri-mütənasiblik disproportion noun general
qeyri-kafilik dissatisfaction noun general
qeyri-məmnunluq dissatisfaction noun general
qeyri-mütənahilik endlessness noun general
güzəşt etmək excuse noun general
sərf etmək expend noun general
qeyri-adı istedad extraordinary talent noun general
şahid-sübut fact noun general
qeyri-həqiqilik falseness noun general
qeyri-həqiqilik falsity noun general
qəşəng hərəkət etmək grace noun general
qəşəng hərəkət etmək gracefulness noun general
qanuni vərəsə heir-at-law noun general
qeyri-səmimilik hypocrisy noun general
qəsd etmək ill will noun general
qeyri-hüquqilik illegality noun general
qeyri-leqallıq illegality noun general
qeyri-qanunilik illegibility noun general
qeyri-hüquqilik illegitimacy noun general
qeyri-məntiqilik illogicality noun general
qeyri-maddilik immateriality noun general
qeyri-kamillik immaturity noun general
qeyri-mütəhərriklik immobility noun general
qeyri-əxlaqilik immorality noun general
qeyri-mükəmməllik imperfection noun general
qeyri-təkmillik imperfection noun general
qeyri-həyatilik impracticability noun general
qeyri-reallıq impracticability noun general
qeyri-düzgünlük inaccuracy noun general
qeyri-fəallıq inactivity noun general
qeyri-qənaətbəxşlik inadequacy noun general
qeyri-müvafiqlik incompatibility noun general
qeyri-mükəmməllik incompletion noun general
qeyri-münasiblik incongruousness noun general
qeyri-ardıcıllıq inconsequence noun general
qeyri-həssaslıq inconsiderateness noun general
qeyri-ardıcıllıq inconsistency noun general
qeyri-sabitlik inconstancy noun general
qeyri-müəyyənlik indefiniteness noun general
qeyri-qətilik indefiniteness noun general
qeyri-qətilik indetermination noun general
qeyri-bərabərlik inequality noun general
qeyri-dəqiqlik inexactness noun general
qeyri-münbitlik infertility noun general
qeyri-mütənahilik infinity noun general
qeyri-rəsmilik informality noun general
qeyri-harmoniklik inharmoniousness noun general
qeyri-üzvi sürtgü yağı inorganic grease noun general
qeyri-üzvi inhibitor inorganic inhibitor noun general
qeyri-üzvi həllədici inorganic solvent noun general
qeyri-həssaslıq insensitivity noun general
qeyri-stabillik instability noun general
qeyri-qənaətbəxşlik insufficiency noun general
qeyri-iradilik involuntariness noun general
qeyri-ixtiyarilik involuntariness noun general
qeyri-şüurilik involuntariness noun general
qeyri-nizamilik irregularity noun general
qeyri-sərbəstlik lack of initiative noun general
qeyri-ciddilik lack of seriousness noun general
qeyri-mütəşəkkillik lack of system noun general
qeyri-ciddilik lightness noun general
qeyri-məhdudluq limitlessness noun general
qeyri-varlıq non-entity noun general
qeyri-ekvivalentlik non-equivalence noun general
qeyri-şəffaflıq opacity noun general
təchiz etmək outfit noun general
parazitlik etmək parasitology noun general
güzəşt etmək pardon noun general
qeyri-fəallıq passiveness noun general
qeyri-fəallıq passivity noun general
patrul patrol; patrulluq etmək noun general
yiyəlik etmək play the master noun general
qeyri-səmimilik pretence noun general
qeyri-səmimilik pretense noun general
şahid-sübut proof noun general
sübut-dəlil proof noun general
irqi qeyri-obyektivlik racial bias noun general
reaksiya reaction; reaksiya etmək noun general
qəşəng hərəkət etmək refinement noun general
qeyri-adilik singularity noun general
sərf etmək spend noun general
qeyri-ədəbi dil spoken language noun general
qeyri-stasionar kinetika transitional kinetics noun general
qeyri-məqbulluq unacceptability noun general
qeyri-məlumluq uncertainty noun general
qeyri-ritmilik unevenness noun general
işin qeyri-ritmiliyi unevenness of work noun general
qeyri-məhsuldarlıq unproductiveness noun general
qeyri-həyatilik unreality noun general
qeyri-çəkingənlik unrestraint noun general
qeyri-kafi unsatisfactory noun general
qeyri-prinsipiallıq unscrupulousness noun general
qeyri-sağlam unsound noun general
qeyri-stabil benzin unstable gasoline noun general
qanuni qüvvə validity noun general
sifraq etmək vomit noun general
qeyri-etimad votumu vote of non-confidence noun general
tərs gəlmiş uşağın doğulması cross-birth noun medical
qanda fibrinin qeyri-normal miqdarı fibrination noun medical
bir kəsə xəyanət etmək false noun medical
digər dəlilləri inkar edən sübut counterevidence noun law
ifraz etmək secrete noun physiological
nitqin fonetik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün cihaz phonoscope noun linguistic
izolə etmək üçün material insulation noun electrical engineering
qeyri-siravi çavuş non-combatant noun military
qeyri-siravi əsgər non-combatant noun military
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest noun agricultural
xalq qeyri-nizami qoşunu militia noun history
bir şeyi sübut edən imza attest noun general
sübut case noun general
qeyri-səmimi nitq circumlocution noun general
maneəni yox etmək üçün qurğu clarifier noun general
əsaslı sübut cogency noun general
qeyri-sərbəstlik constraint noun general
qeyri-ciddi münasibət dalliance noun general
istifadə etmək embrace noun general
qeyri-müəyyən cavab equivocation noun general
sübut evidence noun general
qeyri-adilik extravagance noun general
həbs etmək üçün order fiddle noun general
qeyri-sabitlik fluidity noun general
qeyri-ciddilik futility noun general
qeyri-müəyyən vəziyyət hover noun general
qeyri-sabitlik mobility noun general
ölünü dəfn etmək üçün keşişə verilən pul mortuary noun general
qeyri-aydınlıq opacity noun general
qeyri-müəyyənlik opacity noun general
qeyri-adi təzahür outburst noun general
məğlub etmək overthrow noun general
məhv etmək overthrow noun general
qeyri-real phantasm noun general
qeyri-adi istedadlı adam prodigy noun general
qeyri-adi qabiliyyətli adam prodigy noun general
sübut reality noun general
sübut göstərmə reasoning noun general
qeyri-təbii studied noun general
qeyri-müəyyənlik suspense noun general
baş gicəllənməsi hiss etmək swirl noun general
sübut testimony noun general
qeyri-müəyyənlik tortuosity noun general
qeyri-səmimilik tortuosity noun general
qeyri-müntəzəmlik unevenness noun general
sübut witness noun general
qeyri-adi bacarığı olan adam wizard noun general
qeyri-adi qabiliyyəti olan adam wizard noun general
qeyri-müəyyənlik limbo noun general
qeyri-kommersiya non-profit noun general
qeyri-obyektiv biased noun general
əsaslı sübut smasher noun spoken language
qeyri-müntəzəmlik intermission noun medical
əmlakdan mərhum etmək eviction noun law
maddi sübut exhibit noun law
alicənablıqla hərəkət etmək game noun figurative meaning
qeyri-adilik kink noun figurative meaning
qeyri-sabitlik oscillation noun figurative meaning
qeyri-mütəxəssis outsider noun figurative meaning
qeyri-iradi tələbat appetite noun general
sübut clue noun general
təltif etmək decorate noun general
qeyri-müəyyənlik equivocality noun general
qeyri-müəyyən cavab evasion noun general
sübut fact noun general
qeyri-qanuni gəlir graft noun general
qeyri-səmimilik hollowness noun general
qeyri-müntəzəmlik jam noun general
qeyri-müəyyənlik toss-up noun general
sübut warrant noun general
qeyri-adi hadisə phenomenon noun spoken language
sübut demonstration noun general
qeyri-müəyyənlik generality noun general
kütləvi şəkildə istehsal etmək manufacture noun general
borcu ödəməkdən imtina etmək repudiation noun general
icad etmək manufacture noun general
qeyri-obyektivlik odds noun general
çıxış etmək hüququ floor noun general
qeyri-məhsuldar poor noun general
iştirak etmək üçün ərizə entry noun general
tərk etmək abandon verb general
pərt etmək abash verb general
ixtisar etmək abbreviate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate from verb general
nifrət etmək abhor verb general
ləğv etmək abolish verb general
nifrət etmək abominate verb general
ixtisar etmək abridge verb general
ləğv etmək abrogate verb general
təhqir etmək abuse verb general
yanaşı etmək abut verb general
həmhüdud etmək abut verb general
vurğulu etmək accentuate verb general
etiraf etmək accept verb general
qəbul etmək accept verb general
müşayiət etmək accompany verb general
icra etmək accomplish verb general
izah etmək account verb general
vəkil etmək accredit verb general
müqəssir hesab etmək accuse verb general
vero