• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of uncle's children on the mother's side (159 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ailə başçısı olan qadın foster-mother noun general
dayə foster-mother noun general
ana mother noun general
qayınana mother-in-law noun general
tərəf side noun general
yan qapı side-door noun general
çəpəki baxış side-glance noun general
dayı uncle noun general
əmi uncle noun general
qaynana mother-in-law noun general
father and mother of the son-in-law quda noun general
father and mother of the daughter-in-law quda noun general
dayılıq being an uncle on the mother's side noun general
oğul-uşaq children noun general
uşaqlar children noun general
zürriyyət children noun general
uşaqlı-böyüklü children and grown-ups noun general
qoz-qoz children's play noun general
qaçdı-tutdu children's play of catching each other noun general
qaçaq-qaçaq children's play of robbers noun general
dayıoğlu cousin on the mother's side noun general
ata-ana father and mother noun general
quda father and mother of the daughter-in-law noun general
quda father and mother of the son-in-law noun general
yamac hill-side noun general
at-at kind of children's play noun general
xaltura money made on the side noun general
cici mother noun general
mama mother noun general
ana-bala mother and baby noun general
ana-bacı mother and sister noun general
metropoliya mother country noun general
doğma dil mother tongue noun general
fəhm mother wit noun general
sədəf mother-of-pearl noun general
ana uşağı mother's darling noun general
ana qucağı mother's embrace noun general
ana südü mother's milk noun general
beşikli motosiklet motorcycle with a side-car attached noun general
əks tərəf opposite side noun general
qarşı tərəf opposite side noun general
qənşər opposite side noun general
əks tərəf reverse side noun general
avand right side of smth. noun general
kölgəli tərəf seamy side noun general
kölgəli tərəf shady side noun general
quzey shady side of a mountain noun general
bort side noun general
cəhət side noun general
səmt side noun general
yolun kənarı side of the road noun general
yandan görünüş side view noun general
profil side view noun general
bakenbard side whiskers noun general
güney sunny side of any place noun general
bəniz the right side noun general
surət the right side noun general
day-day uncle on the mother's side noun general
dayı uncle on the mother's side noun general
dayıqızı uncle's daughter noun general
əmiqızı uncle's daughter on the father's side noun general
dayınəvəsi uncle's granddaughter noun general
dayınəvəsi uncle's grandson noun general
dayıarvadı uncle's wife noun general
küləkdöyən weather side noun general
küləkdöyən windward side noun general
analıq foster-mother noun general
divar side noun general
hasar side noun general
sədd side noun general
bölgə side noun general
hissə side noun general
rayon side noun general
yan side noun general
yan tərəf side noun general
bel side noun general
böyür side noun general
analıq etmək mother verb general
əzizləmək mother verb general
mühafizə etmək mother verb general
nazını çəkmək mother verb general
nazlamaq mother verb general
bir olmaq side verb general
tərəfini saxlamaq side verb general
qollu-budaqlı olmaq have many children and grandchildren verb general
ata-anadan yetim olmaq have neither father nor mother verb general
böyrü üstə uzanmaq lie on one's side verb general
böyürdən baxmaq look from one side verb general
xaltura etmək make money on the side verb general
böyür-böyürə oturmaq sit side by side verb general
yanaşı oturmaq sit side by side verb general
yandan baxmaq take a side view verb general
böyürdən baxmaq take a side view verb general
uşaqların qeydinə qalmaq take care of children verb general
bir kəsin tərəfində durmaq take smb.'s side verb general
oğulluğa götürmək mother verb general
yedirtmək mother verb general
yedizdirmək mother verb general
körpə children's adjective general
beştərəfli five-side adjective general
ata-analı having a father and a mother adjective general
atalı-analı having a father and a mother adjective general
analı having a mother adjective general
dayılı having an uncle adjective general
azuşaqlı having few children adjective general
əyriçiyin lop-side-shouldered adjective general
sədəf mother-of-pearl adjective general
ana mother's adjective general
balacanlı one who loves children adjective general
üst right side adjective general
yanımda at my side adverb general
böyürdən at the side adverb general
böyürdən from one side adverb general
yandan from one side adverb general
o başdan from the other side adverb general
hər tərəfdən on either side adverb general
heç bir cəhətdən on neither side adverb general
heç bir tərəfdən on neither side adverb general
böyürdən on one side adverb general
sol tərəfdən on the left side adverb general
böyür-böyürə side by side adverb general
yanınca side by side adverb general
yan-yana side by side adverb general
yanında side by side adverb general
anadangəlmə lüt as naked as my mother bore me phrases general
çıl-çılpaq as naked as my mother bore me phrases general
lüt-üryan as naked as my mother bore me phrases general
hamilə qadın expectant mother phrases general
o fərasətli, arif oğlandır çörəyi qulağına yemir he knows which side his bread is buttered phrases general
Bütün eyiblərin əsası tənbəllikdir Idleness is the mother of all evil phrases general
ana arı mother bee phrases general
ana hüceyrəsi mother cell phrases general
analıq hüceyrəsi mother cell phrases general
ana vətən mother country phrases general
anadangəlmə lüt mother naked phrases general
çılpaq mother naked phrases general
lüt-üryan mother naked phrases general
ana dili mother tongue phrases general
toxumluq mother tree phrases general
toxumluq ağac mother tree phrases general
dərrakə mother wit phrases general
fəhm mother wit phrases general
fərasət mother wit phrases general
fitri ağıl mother wit phrases general
dayə mother's help phrases general
ana südü mother's milk phrases general
əmizdirən ana nursing mother phrases general
sağ tərəf off side phrases general
əlçatmaz yerdə on the windy side phrases general
əllidən çox yaşı olma on the wrong side of fifty phrases general
yaşı əllini ötmə on the wrong side of fifty phrases general
bu dünyada on this side of the grave phrases general
bir kəsə daim mane olan şey thorn in smb.'s side phrases general
bir kəsin başının daşı thorn in smb.'s side phrases general
Amerika Birləşmiş Ştatları Uncle Sam phrases general
Beynəlxalaq Ana Dili günü International Mother Language Day phrases general
Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi State Committee for Family Women and Children Affairs phrases general
bax: child children plural general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
uncle's children on the mother's side dayıuşağı noun general