• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of usandırıcı bir şəkildə təkrar edilən (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
eyni sözü yersiz təkrar etmə battology noun general
usandırıcı iş bind noun general
əldə edilən booty noun general
məktubların dövri şəkildə göndərilməsi circularisation noun general
ətraflı şəkildə fikirləşmə cogitation noun general
eyni işi təkrar görmə duplication noun general
təkrar etmə duplication noun general
təkrar etmə encore noun general
təkrar ifa etmə encore noun general
birdən edilən hərəkət flounce noun general
tez-tez təkrar etmə frequency noun general
müalicə üçün istifadə edilən maddə medicine noun general
təkrar istehsal overproduction noun general
təkrar istehsal etmə procreation noun general
təkrar etmə recapitulation noun general
təkrar gözdən keçirmə reconsideration noun general
təkrar sayılma re-count noun general
təkrar sayma re-count noun general
təkrar recurrence noun general
təkrar olunma recurrence noun general
təkrar nəşr reissue noun general
təkrar reiteration noun general
təkrar etmə reiteration noun general
təkrar relapse noun general
təkrar edilmə relapse noun general
təkrar etmə relapse noun general
təkrar sifariş reorder noun general
təkrar repeat noun general
təkrar etmə repeat noun general
təkrar repetition noun general
təkrar istehsal reproduction noun general
bəyanatı təkrar etmə restatement noun general
dam örtüyü üçün istifadə edilən material roofing noun general
lazımsız təkrar tautology noun general
üç ildən bir təkrar olunan hadisə triennial noun general
qadın şlyapasına bənd edilən kiçik tor veil noun general
təkrar əməliyyat refile noun general
təsiredici bir şəkildə effectively noun general
nalayiq şəkildə bax: nalayiq tərzdə noun general
usandırıcı adam bore noun general
məsafədən kontrol edilən rele distantly controlled relays noun general
ixrac edilən mazut export black oil noun general
təkrar iteration noun general
usandırıcı adam nuisance noun general
sərf edilən nominal güc rated input noun general
təkrar oynanılmış oyun replay noun general
neftin təkrar qovulması rerun distillation noun general
yerində edilən irad wisecrack noun spoken language
yerində edilən məzəmmət wisecrack noun spoken language
təkrar yoxlama checkback noun American
təkrar oyun replay noun sport
təkrar ələ keçirmə reoccupation noun military
təkrar tutma reoccupation noun military
musiqi əsərində təkrar olunan əsas motiv leitmotif noun music
yazılı şəkildə dialoq colloquy noun general
yazılı şəkildə mükalimə colloquy noun general
kitablarda təsadüf edilən əlifba göstəricisi concordance noun general
fitnəkar edilən irad draw noun general
provokasiya məqsədilə edilən irad draw noun general
gözlə edilən işarə eyewink noun general
gələcəkdə üstünlük qazanmaq məqsədilə edilən güzəşt gambit noun general
özgənin sözlərini təkrar edən şəxs parrot noun general
usandırıcı adam plodder noun general
vəd edilən şey promise noun general
qələm kimi istifadə edilən lələk quill noun general
ucadan təkrar etmə recitation noun general
təkrar imtahan re-examination noun general
təkrar rehearsal noun general
təkrar etmə rehearsal noun general
radio və ya televiziya proqramını təkrar etmə repeat noun general
radio və ya televiziya proqramını təkrar vermə repeat noun general
əzbərdən təkrar etmə repetition noun general
təkrar göstərmə replay noun general
bitkilərin müəyyən şəkildə durması üçün xüsusi sipər trellis noun general
bağ yaxud parkın əl dəyməmiş təbii şəkildə başl-başına buraxılmış hissəsi wilderness noun general
təkrar seçilən şəxs holdover noun American
təkrar reduplication noun linguistic
təsbehlə edilən ibadət chaplet noun general
gündəlik istifadə edilən kiçik qadın mücrüsü housewife noun general
təqib edilən ov quarry noun general
yem kimi istifadə edilən, toxumundan yağ çıxardılan ot bitkisi rape noun botanical
istehsal edilən məhsulun miqdarı cast noun general
kütləvi şəkildə istehsal etmək manufacture noun general
təkrar etmə renewal noun general
arzu edilən miqdar quantum noun Latin
usandırıcı bore noun general
təkrar icra redo noun computer
təkrar redo noun computer
gülməli şəkildə yamsılamaq burlesque verb general
təkrar istəmək encore verb general
təkrar-təkrar demək iterate verb general
təkrar iteration verb general
normal şəkildə formalaşa bilməmək malfunction verb general
normal şəkildə təşəkkül tapmamaq malfunction verb general
kütləvi şəkildə toplamaq mass verb general
kütləvi şəkildə toplaşmaq mass verb general
kütləvi şəkildə qətlə yetirmək massacre verb general
kütləvi şəkildə qırmaq massacre verb general
qanunu kobud şəkildə pozmaq outrage verb general
özgənin sözlərini təkrar etmək parrot verb general
kiçik fasilələrlə təkrar olunmaq prime verb general
təkrar silahlanmaq rearm verb general
qısa olaraq təkrar etmək recapitulate verb general
təkrar gözdən keçirmək reconsider verb general
təkrar yoxlamaq reconsider verb general
ətraflı şəkildə danışmaq recount verb general
ətraflı şəkildə nağıl nağıl etmək recount verb general
təkrar nəşr etmək reissue verb general
təkrar etmək reiterate verb general
əmri təkrar etmək reorder verb general
sərəncamı təkrar etmək reorder verb general
sifarişi təkrar etmək reorder verb general
təkrar etmək repeat verb general
təkrar oyun keçirmək replay verb general
təkrar nəşr etmək reprint verb general
təkrar danışmaq retell verb general
qarışıq şəkildə irəli sürmək stultify verb general
dumanlı şəkildə bildirmək stultify verb general
tutuquşu kimi təkrar etmək parrot verb general
səhvi təkrar etmək repeat the mistake verb general
kinofilmin təkrar göstərilməsi rerun verb American
təntənəli şəkildə elan etmək affirm verb general
təkrar etmək chorus verb general
təntənəli şəkildə qeyd etmək commemorate verb general
təntənəli şəkildə yad etmək commemorate verb general
çeynənmiş ifadələri təkrar etmək commonplace verb general
qısa şəkildə ifadə etmək condense verb general
yığcam şəkildə ifadə etmək condense verb general
əl çəkmədən təkrar etmək din verb general
həyasızcasına təkrar etmək din verb general
təkrar saymaq enumerate verb general
təntənəli şəkildə vəd etmək pledge verb general
təkrar hesablamaq recast verb general
təkrar saymaq recast verb general
təkrar etmək rehearse verb general
radio verilişinin təkrar yayımlanması rerun verb general
təkrar ələmək resow verb general
təkrar etmək retail verb general
ümumi şəkildə istifadə etmək sketch verb general
açıq şəkildə bildirmək pin down verb general
kobud şəkildə yaltaqlanmaq butter verb spoken language
ətraflı şəkildə təhlil etmək canvass verb general
təkrar etmək coach verb general
canlı şəkildə təsvir etmək picture verb general
təkrar olunmaq recur verb general
təkrar etmək replicate verb general
səsləri rəsmi şəkildə hesablamaq canvass verb general
təkrar etmək renew verb general
təkrar etmək revise verb general
təkrar doldurmaq overcharge verb general
şəkildə çıxmaq take verb general
tənzim edilən adjustable adjective general
bayaq qeyd edilən aforesaid adjective general
usandırıcı annoying adjective general
istinad edilən assignable adjective general
hamı tərəfindən etiraf edilən avowed adjective general
usandırıcı boring adjective general
asan əldə edilən cheap adjective general
güman edilən conjectural adjective general
təxmin edilən conjectural adjective general
tənzim edilən controlled adjective general
qərəzlə edilən deliberate adjective general
qəsdən edilən deliberate adjective general
idarə edilən dirigible adjective general
ictimaiyyət tərəfindən qəbul edilən done adjective general
seçki ilə təyin edilən elective adjective general
güman edilən estimated adjective general
təxmin edilən estimated adjective general
usandırıcı exhausting adjective general
güman edilən expectant adjective general
xərc edilən expendable adjective general
usandırıcı fatiguesome adjective general
təsəvvür edilən fictitious adjective general
hər yarım saatdan bir təkrar olunan half-hourly adjective general
güman edilən implied adjective general
təxmin edilən implied adjective general
əlavə edilən incoming adjective general
çətin həzm edilən indigestible adjective general
az təsadüf edilən infrequent adjective general
alət kimi istifadə edilən instrumental adjective general
qərəzlə edilən intentional adjective general
qəsdən edilən intentional adjective general
zəhmətsiz əldə edilən labourless adjective general
az sözlə ifadə edilən laconic adjective general
idarə edilən manageable adjective general
əl ilə edilən manual adjective general
öz-özünə ehtimal edilən matter-of-course adjective general
abstrakt mühakimə edilən metaphysical adjective general
parça-parça edilən multipartite adjective general
ekspromt şəkildə edilmiş offhand adjective general
idarə edilən operated adjective general
istehsal edilən output adjective general
ehtimal edilən presumed adjective general
fərz edilən presumed adjective general
güman edilən presumed adjective general
təxmin edilən presumed adjective general
ehtimal edilən presumptive adjective general
fərz edilən presumptive adjective general
güman edilən presumptive adjective general
təxmin edilən presumptive adjective general
ehtimal edilən probable adjective general
qadağan edilən prohibited adjective general
yasaq edilən prohibited adjective general
usandırıcı prolix adjective general
usandırıcı prose adjective general
ehtimal edilən putative adjective general
fərz edilən putative adjective general
güman edilən putative adjective general
təxmin edilən putative adjective general
təkrar recurrent adjective general
vaxtaşırı təkrar olunan recurrent adjective general
etibar edilən reliable adjective general
təkrar repeated adjective general
təkrar olunan repeated adjective general
usandırıcı repetitious adjective general
usandırıcı repetitive adjective general
təkrar istehsal reproductive adjective general
hiss edilən sensual adjective general
ümumi şəkildə sketchy adjective general
ehtimal edilən supposed adjective general
fərz edilən supposed adjective general
güman edilən supposed adjective general
təxmin edilən supposed adjective general
lazımsız təkrar olunan tautological adjective general
tövsiyə edilən testimonial adjective general
vergiyə cəlb edilən tollable adjective general
tənqidsiz qəbul edilən uncritical adjective general
çətin nəzarət edilən unmanageble adjective general
təkrar edilməyən unrepeatable adjective general
təkrar olunmayan unrepeatable adjective general
usandırıcı weariful adjective general
usandırıcı wearing adjective general
yuxarıda qeyd edilən above-mentioned adjective general
geniş tətbiq edilən far-reaching adjective general
təkrar frequent adjective general
usandırıcı monotonous adjective general
usandırıcı pestersome adjective general
usandırıcı wearisome adjective general
bilə-bilə edilən willful adjective general
çətin tələffüz edilən crackjaw adjective spoken language
usandırıcı prosy adjective spoken language
usandırıcı pesky adjective American
usandırıcı burdensome adjective general
bilə-bilə edilən calculated adjective general
dərk edilən cognizable adjective general
usandırıcı bir şəkildə təkrar edilən ding-dong adjective general
yeknəsəq bir şəkildə təkrar olunan ding-dong adjective general
sənədlə sübut edilən documentary adjective general
usandırıcı dull adjective general
təkrar endless adjective general
xülasə edilən epitomic adjective general
sınaq üçün edilən experimental adjective general
nümunə üçün edilən experimental adjective general
tez-tez təsadüf edilən frequent adjective general
təsəvvür edilən ideal adjective general
arzu edilən lion adjective general
müalicə edilən medical adjective general
təsəvvür edilən notional adjective general
səkkiz ildən bir təkrar olunan octennial adjective general
ixrac edilən outbound adjective general
usandırıcı ponderous adjective general
geniş tətbiq edilən practicable adjective general
tez-tez təsadüf edilən prevalent adjective general
ehtimal edilən reputed adjective general
fərz edilən reputed adjective general
güman edilən reputed adjective general
nadir halda təsadüd edilən scarce adjective general
usandırıcı stodgy adjective general
nalayiq məqsədlə edilən suggestive adjective general
hər üç ildən bir təkrar olunan triennial adjective general
usandırıcı unappetising adjective general
güman edilən virtual adjective general
bilə-bilə edilən wilful adjective general
bilərək edilən wilful adjective general
qərəzlə edilən wilful adjective general
qəsdən edilən wilful adjective general
avtomatik idarə edilən unmanned adjective technical
tez-tez təkrar olunan frequent adjective general
çətinliklə əldə edilən near adjective general
tez-tez təkrar olunan perpetual adjective general
az təsadüf edilən singular adjective general
tək-tək təsadüf edilən solitary adjective general
məhv edilən undone adjective general
ehtimal edilən assumed adjective general
fərz edilən assumed adjective general
güman edilən assumed adjective general
təxmin edilən assumed adjective general
danışmadan ifa edilən dumb adjective general
təkrar multiple adjective computer
təkrar olunmaz unique adjective computer
qərəzlə edilən set adjective general
qəsdlə edilən set adjective general
usandırıcı slow adjective general
usandırıcı flat adjective general
az güman edilən off adjective general
təkrar again adverb general
lazımi şəkildə aptly adverb general
çarpaz şəkildə cross-wise adverb general
çəpəki şəkildə cross-wise adverb general
qeyri-uyğun bir şəkildə inadequately adverb general