• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of uzun müddət bir yerdə qalmaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
meşədə tənha yerdə yaşayan backwoodsman noun general
ikiyüzillik müddət bicentenary noun general
uzun il bissextile noun general
uzun ilin artıq günü bissextile noun general
bir yerdə yaşama coexistence noun general
bir yerdə işləyən colleague noun general
bir yerdə yeyib-içən commensal noun general
bir yerdə ola bilmə compatibility noun general
üzün rəngi compexion noun general
müddət continuance noun general
bir yerdə işləmə cooperation noun general
müddət duration noun general
üzün plastik operasiyası face-lift noun general
üzün cizgiləri feature noun general
uzun-uzadı öz hiss və duyğularını izhar edən şəxs gusher noun general
bir yerdə yaşama habitation noun general
trikotaj uzun qadın pantalonu knickers noun general
uzun fasilə long noun general
uzun müddət long noun general
bir yerdə işləməkdən boyun qaçırma non-cooperation noun general
səkkizillik müddət octennial noun general
hər yerdə mövcudluq omnipresence noun general
müddət period noun general
uzun xovlu məxmər plush noun general
uzun ağac pole noun general
müddət prolongation noun general
uzun parça strip noun general
müddət term noun general
uzun saç tress noun general
uzun tel tress noun general
uzun rəndə trying-plane noun general
hər yerdə mövcu olma ubiquity noun general
uzun palto ulster noun general
müddət while noun general
uzun sıxıcı nitq screed noun general
müddət continuum noun general
üzün ifadəsi countenance noun general
üzün ifadəsi expression noun general
uzun müddətli kredit long-term credit noun general
uzun interval major interval noun general
uzun interval minor interval noun general
uzun-uzadı gəzinti hike noun spoken language
uzun-uzadı yürüş hike noun spoken language
çox uzun müzakirə talkathon noun American
çox uzun nitq talkathon noun American
dayanacaqdan kənar yerdə düşən way-passenger noun American
dayanacaqdan kənar yerdə düşən sərnişin way-passenger noun American
cinayət zamanı müttəhimin cinayət yerində deyil, başqa yerdə olması alibi noun law
birindən narazı qalmaq have a bone to pick with smb. noun idiomatic
uzun nazik yarpaq blade noun general
uzun qəlyan church-warden noun general
bir yerdə işləyən adamlar crew noun general
müddət date noun general
uzun müddət yaşama durability noun general
təpəlik yerdə tanka qarşı xəndək escarpment noun general
üzün ifadəsi face noun general
bir yerdə oturmayan fidget noun general
müddət hour noun general
uzun əhvalat Iliad noun general
bir müddət lapse noun general
müddət length noun general
macəralarla dolu uzun sürən səyahət Odyssey noun general
olimpiadalar arasında olan dörd il müddət olympiad noun general
plaş şəklində qolsuz uzun geyim robe noun general
müddət season noun general
qısa müddət snatch noun general
müddət time noun general
uzun və yorucu piyada səfər tramp noun general
üçillik müddət triennial noun general
üçaylıq müddət trimester noun general
avarlı uzun qayıq whale-boat noun general
yelkənli uzun qayıq whale-boat noun general
bir yerdə yaşayan chum noun spoken language
müddət streak noun spoken language
iki yerdə eyni zamanda işləyən adam moonlighter noun jargon
uzun müddət age noun general
uzun vaxt age noun general
üzün rəngi colour noun general
müddət compass noun general
suyun yerdə açdığı şırım groove noun general
uzun balaca çay yatağı groove noun general
müddət spell noun general
bir yerdə möhkəm kök salmış fixture noun spoken language
uzun stəkan yard noun spoken language
dərə-təpəlik yerdə avtomobil yarışı handicap noun sport
yelkənli və avarlı uzun qayıq galley noun nautical
avarlı uzun qayıq whaler noun nautical
yelkənli uzun qayıq whaler noun nautical
qısa müddət breathing noun general
torpaq təmizləndikdən sonra yerdə qalan kök grub noun general
torpaq təmizləndikdən sonra yerdə qalan rişə grub noun general
müddət run noun general
müddət stretch noun general
uzun iş stolu bench noun general
müddət distance noun general
müddət space noun general
müddət tide noun spoken language
uzun nazik zolaq slip noun general
tək qalmaq be alone verb general
batıb qalmaq bog verb general
ilişib qalmaq bog verb general
dərdinə qalmaq care verb general
qayğısına qalmaq care verb general
qeydinə qalmaq care verb general
bir yerdə yaşamaq coexist verb general
bir yerdə işləmək collaborate verb general
qalmaq come down verb general
bir yerdə işləmək cooperate verb general
adamsız qalmaq depopulate verb general
təsirinə məruz qalmaq expose verb general
geridə qalmaq fall behind verb general
dalda qalmaq fall behind verb general
məruz qalmaq fall under verb general
qanqrenaya məruz qalmaq gangrene verb general
gözü qalmaq grudge verb general
ac qalmaq hunger verb general
qalmaq incur verb general
arxada qalmaq lag verb general
dəstədən geri qalmaq lag verb general
qayğısına qalmaq mind verb general
daha uzun çəkmək outlast verb general
ömrü uzun olmaq outlive verb general
həddindən artıq qalmaq outstay verb general
gecələmək üçün qalmaq overnight verb general
yatıb yuxuya qalmaq oversleep verb general
uzun müddət bir yerdə qalmaq overstay verb general
uzun müddət istifadə etmək overuse verb general
bir yerdə səmimi çalışmaq pull together verb general
başqa yerdə yerləşdirmək redeploy verb general
başqa yerdə yerləşmək redeploy verb general
qalmaq remain verb general
bir müddət saxlamaq və s. season verb general
müvəqqəti qalmaq sojourn verb general
uzun müddət hərəkətsiz qalmaq stagnate verb general
uzun zaman hərəkətsiz qalmaq stagnate verb general
qalmaq stay verb general
dala qalmaq straggle verb general
geri qalmaq straggle verb general
geridə qalmaq straggle verb general
uzun ensiz hissələrə bölmək strip verb general
dul qalmaq widow verb general
məruz qalmaq subject to verb general
təəccüb qalmaq bax: təəccüb etmək verb general
başına qalmaq be abandoned verb general
təklikdə qalmaq be alone verb general
ikilikdə qalmaq be alone together verb general
ağzı açıq qalmaq be amazed verb general
nigaran qalmaq be anxious verb general
heyran qalmaq be astonished verb general
danlaq altında qalmaq be constantly reproached verb general
uzun sürmək be delayed verb general
uzun çəkmək be delayed verb general
uzun çəkmək be dragged out verb general
axmaq yerində qalmaq be duped verb general
beş il geri qalmaq be five years behind verb general
çöldə qalmaq be homeless verb general
əlamanda qalmaq be in a desperate situation verb general
naçar qalmaq be in a desperate situation verb general
boynuburuq qalmaq be in a hopeless situation verb general
bir kəsə borclu qalmaq be in debt verb general
avara qalmaq be in difficult condition verb general
əlacsız qalmaq be in hopeless situation verb general
məəttəl qalmaq be in need of verb general
kəlməsi ağzında qalmaq be interrupted verb general
qalmaq be left verb general
kənarda qalmaq be left aside verb general
qalmaq be left back verb general
ortalıqda qalmaq be left neglected verb general
başsız qalmaq be left without control verb general
axmaq yerində qalmaq be made a fool verb general
aralıqda qalmaq be neglected verb general
başına qalmaq be neglected verb general
qonaq qalmaq be on a visit verb general
heyrətdən ağzı açıq qalmaq be open-mouthed with surprise verb general
əqəliyyətdə qalmaq be outvoted verb general
azlıqda qalmaq be outvoted verb general
başına qalmaq be ownerless verb general
çaş qalmaq be perplexed verb general
qısqıya məruz qalmaq be persecuted verb general
razı qalmaq be pleased verb general
çaş qalmaq be puzzled verb general
vurnuxa-vurnuxa qalmaq be restless verb general
razı qalmaq be satisfied verb general
qalmaq be slow verb general
donub qalmaq be struck verb general
mat qalmaq be surprised verb general
boyca uzun olmaq be taller verb general
boş-bikar qalmaq be unemployed verb general
məəttəl qalmaq be upset verb general
ağlar günə qalmaq become miserable verb general
yetim qalmaq become orphan verb general
uşağa qalmaq become pregnant verb general
qara günə qalmaq become unhappy verb general
sağ qalmaq come through verb general
uşağa qalmaq conceive a child verb general
bəri başdan qeydinə qalmaq consider smth. beforehand verb general
uzun çəkmək draw in length verb general
geri qalmaq drop behind verb general
uzun danışmaq enlarge verb general
dilema qarşısında qalmaq face a dilemma verb general
həyatdan geri qalmaq fail to keep pace with life verb general
geri qalmaq fall behind verb general
dadı damağında qalmaq feel the taste of smth. pleasant verb general
tənha qalmaq find oneself in isolation verb general
yalqızlıqda qalmaq find oneself isolated verb general
donub qalmaq freeze verb general
dalda qalmaq get behind verb general
quyruğu qapı arasında qalmaq get into difficulties verb general
cəzasiz qalmaq go unpunished verb general
gözləri bərələ qalmaq goggle verb general
asılı qalmaq hang on verb general
kəsirdə qalmaq have a deficit verb general
dili uzun olmaq have a long tongue verb general
məruz qalmaq incur verb general
dalda qalmaq lag behind verb general
həyatdan geri qalmaq lag behind life verb general
uzun çəkmək last long verb general
qaranlığa qalmaq linger till the dusk verb general
qeydə qalmaq look after verb general
uzun paltarda lətafətli görünmək look elegant in a long dress verb general
zəhrimara qalmaq mar verb general
yuxusuz qalmaq not to sleep a wink verb general
mat-məəttəl qalmaq puzzle verb general
kənarda qalmaq remain beyond verb general
bir kəsə sadıq qalmaq remain faithful to verb general
qalmaq remain in force verb general
qüvvədə qalmaq remain in force verb general
mübahisəyə biganə qalmaq remain indifferent in a dispute verb general
passiv qalmaq remain passive verb general
sual altında qalmaq remain undecided verb general
qüvvədə qalmaq remain valid verb general
yerdə yumalanmaq roll on the ground verb general
donub qalmaq stand paralysed verb general
donub qalmaq stand rigid verb general
gözləri bərələ qalmaq stare verb general
evdə qalmaq stay at home verb general
arxada qalmaq stay behind verb general
düşüb-qalmaq stay for a long time verb general
qışlamağa qalmaq stay for the winter verb general
qəriblikdə qalmaq stay in a foreign land verb general
bir kəsin yadında qalmaq stick in smb.'s memory verb general
qalmaq stick one's opinion verb general
böyük tələfata məruz qalmaq suffer great losses verb general
ağzı açıq qalmaq take be taken back verb general
uşaqların qeydinə qalmaq take care of children verb general
əməliyyata məruz qalmaq undergo operation verb general
intizarda qalmaq wait anxiously verb general
bitərəf qalmaq abstain verb general
sadiq qalmaq adhere verb general
qalmaq alight verb general
quruyub qalmaq benumb verb general
mat qalmaq benumb verb general
dar yerdə saxlamaq cabin verb general
qeydinə qalmaq concern verb general
bağlı yerdə saxlamaq confine verb general
boy atmaqdan qalmaq dwarf verb general
qalmaq encumber verb general
ac qalmaq famish verb general
bir kəsin həddindən artıq qayğısına qalmaq fuss verb general
ağzı açıq qalmaq gape verb general
qalmaq halt verb general
dala qalmaq hang back verb general
ger qalmaq hang back verb general
dala qalmaq hang behind verb general
ger qalmaq hang behind verb general
sadiq qalmaq hang on verb general
bir kəslə bir yerdə gəzmək herd verb general
bir kəslə bir yerdə olmaq herd verb general
asılıb qalmaq hover verb general
sağ qalmaq last verb general
sağ qalmaq live verb general
qalmaq lodge verb general
lazımi yerdə işlətməmək misappropriate verb general
sağ qalmaq outlive verb general
soyuq yerdə saxlamaq refrigerate verb general
çopur qalmaq scar verb general
çətin vəziyyətdə qalmaq strand verb general
məruz qalmaq suffer verb general
sağ qalmaq survive verb general
məruz qalmaq undergo verb general
üzün çaxırı düzəltmək vintage verb general
üzün şərabı düzəltmək vintage verb general
məruz qalmaq be subject to verb general
yerdə qalmağa məcbur olmaq ground verb aeronautics
yerdə qalmaq ground verb aeronautics
yerdə sürmək taxi verb aeronautics
qeydinə qalmaq attend verb general
ilişib qalmaq blunder verb general
qalmaq continue verb general
uzun çəkmək drag verb general
qalmaq leave verb general
bir yerdə olmaq mess verb general
gecə hücumuna məruz qalmaq moonlight verb general
altında qalmaq overwhelm verb general
donub qalmaq petrify verb general
quruyub qalmaq petrify verb general
mıxlanıb qalmaq root verb general
ilişib qalmaq stumble verb general
qalmaq survive verb general
qalmaq put up verb general