• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of uzun müddət davam edən (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ixtisar edən abbreviator noun general
ləğvedilməni müdafiə edən abolitionist noun general
zina edən kişi adulterer noun general
zina edən qadın adulteress noun general
macəra edən qadın adventuress noun general
amputasiya edən amputator noun general
antologiya tərtib edən anthologist noun general
rəsmi qiymət təyin edən appraiser noun general
iddia edən aspirant noun general
tələb edən aspirant noun general
hücum edən assailant noun general
atom müharibəsini təbliğ edən atomaniac noun general
hücum edən attacker noun general
müşayiət edən attendant noun general
ziyafətdə iştirak edən qonaq banqueter noun general
cinsi əlaqəyə təşviq edən bedroom noun general
hamilik edən benefactor noun general
hamilik edən qadın benefactress noun general
vəsiyyət edən bequeather noun general
ikiyüzillik müddət bicentenary noun general
uzun il bissextile noun general
uzun ilin artıq günü bissextile noun general
seks qaydalarına nəzarət edən qanun blue-law noun general
kömək edən booster noun general
kataloq tərtib edən cataloguer noun general
kataloq tərtib edən cataloguist noun general
zərb edən chaser noun general
pedikür edən qadın chiropodist noun general
zərb edən chiseller noun general
xorda iştirak edən chorist noun general
xronologiya tərtib edən chronographer noun general
xronologiya tərtib edən mütəxəssis chronologer noun general
xronologiya tərtib edən mütəxəssis chronologist noun general
ədəbiyyatda və incəsənətdə antik nümunələri təqlid edən cərəyan classicism noun general
təsnif edən classifier noun general
işğalçı düşmənlə əməkdaşlıq edən vətən xaini collaborationist noun general
komik rolları ifa edən aktyor comedian noun general
komik rol ifa edən aktrisa comedienne noun general
sakit edən comforter noun general
komik rolları ifa edən aktyor comic noun general
komandanlıq edən commander noun general
üzün rəngi compexion noun general
ört-basdır edən concealer noun general
qatılaşdırılmış süd istehsal edən zavod condensery noun general
tövbə edən confessant noun general
tövbə edən confessor noun general
istila edən conquerer noun general
istila edən conqueror noun general
samit səsi ifadə edən hərf consonant noun general
cinayətdə iştirak edən conspirator noun general
davam continuance noun general
müddət continuance noun general
davam continuation noun general
davam etdirmə continuation noun general
davam etmə continuation noun general
kor-koranə başqalarını təqlid edən copy-cat noun general
ürək fəaliyyətlərinə kömək edən dərman cordial noun general
əks-hücum edən counterattacker noun general
şəxsiyyəti təsdiq edən vəsiqə credential noun general
səlib müharibələrində iştirak edən crusader noun general
kitabxananı mühafizə edən curator noun general
muzeyi mühafizə edən curator noun general
pendir istehsal edən müəssisə dairy noun general
nahar edən diner noun general
ilk kəşf edən discoverer noun general
idarə edən dominator noun general
bəxş edən donor noun general
cərəyan edən yel draught noun general
davam duration noun general
müddət duration noun general
elektrik qüvvəsi hasil edən maşın dynamo noun general
idrak üçün yalnız hissi qavrayışı, təcrübəni əsas qəbul edən cərəyan empiricism noun general
yarış edən emulous noun general
bir kəsə gəlir təyin edən şəxs endower noun general
əsir edən enslaver noun general
qul edən enslaver noun general
təsis edən establisher noun general
ehtiram edən esteemer noun general
pərəstiş edən esteemer noun general
müayinə edən examinee noun general
imtiyazlardan istifadə edən şəxs exempt noun general
məhv edən extirpator noun general
üzün plastik operasiyası face-lift noun general
himayə edən favourer noun general
üzün cizgiləri feature noun general
bir polkda qulluq edən fellow-soldier noun general
bir şeyə kor-koranə sitayiş edən fetishist noun general
saxtakarlıq edən şəxs forger noun general
istehsal edən generator noun general
çox səyahət edən globetrotter noun general
idarə edən governor noun general
fermanı idarə edən şəxs granger noun general
uzun-uzadı öz hiss və duyğularını izhar edən şəxs gusher noun general
qiymət üstündə həmişə mübahisə edən adam haggler noun general
edamı icra edən şəxs hanger noun general
metalın möhkəmliyini təmin edən maddə hardener noun general
yenilik tətbiq edən innovator noun general
ixtira edən inventor noun general
kəşf edən inventor noun general
dəmir emal edən zavod ironworks noun general
mühafizə edən keeper noun general
trikotaj uzun qadın pantalonu knickers noun general
lüğət tərtib edən lexicographer noun general
azad edən şəxs liberator noun general
ləğv edən liquidator noun general
uzun fasilə long noun general
uzun müddət long noun general
adam edən man noun general
işə nəzarət edən şəxs manager noun general
manikür edən manicurist noun general
kompasın istiqamətini müəyyən edən mariner noun general
təmir edən mender noun general
qanundan sui-istifadə edən adam misuser noun general
hərəkət edən cismin inersiyası momentum noun general
silah istehsal edən fəhlə munitioner noun general
mıxça istehsal edən usta nailer noun general
mıx istehsal edən fabrika nailery noun general
mismar istehsal edən fabrika nailery noun general
nağıl edən narrator noun general
iynə istehsal edən needler noun general
inkar edən negationist noun general
danışıqlarda iştirak edən şəxs negotiator noun general
vəzifəyə təyin edən şəxs nominator noun general
yenilik tətbiq edən novator noun general
səkkizillik müddət octennial noun general
iy ifraz edən maddə odorant noun general
təhqir edən şəxs offender noun general
təşkil edən organized noun general
iştirak edən partaker noun general
iştirak edən participant noun general
iştirak edən participator noun general
hami edən adam patron noun general
himayə edən adam patron noun general
pedikür edən adam pedicurist noun general
icra edən performer noun general
müddət period noun general
təqib edən persecutor noun general
xahiş edən petitioner noun general
ilk kəşf edən pioneer noun general
məhkəmədə çıxış edən vəkil pleader noun general
uzun xovlu məxmər plush noun general
uzun ağac pole noun general
mühafizə edən preserver noun general
təchiz edən procurer noun general
istehsal edən producer noun general
proqram tərtib edən programeer noun general
müddət prolongation noun general
himayə edən promoter noun general
təklif edən adam proposer noun general
müdafiə edən qadın protectress noun general
müdafiə edən qız protectress noun general
protest edən adam protester noun general
qəti etiraz edən adam protester noun general
təchiz edən provisioner noun general
təqib edən pursuer noun general
basqında iştirak edən adam raider noun general
qəbul edən recipient noun general
xilas edən rescuer noun general
bərpa edən restorer noun general
idarə edən ruler noun general
kütləvi tamaşalar təşkil edən adam showman noun general
tez-tez günah edən adam sinner noun general
nağıl edən story-teller noun general
tətildə iştirak edən striker noun general
uzun parça strip noun general
idarə edən adam superintendent noun general
rəhbərlik edən adam superintendent noun general
hərf çap edən teleqraf aparatı tape-machine noun general
müddət term noun general
vəsiyyət edən testator noun general
vəsiyyət edən qadın testatrix noun general
uzun saç tress noun general
uzun tel tress noun general
uzun rəndə trying-plane noun general
uzun palto ulster noun general
istifadə edən user noun general
hörmət edən adam venerator noun general
pərəstiş edən adam venerator noun general
müddət while noun general
pərəstiş edən adam worshipper noun general
sitayiş edən adam worshipper noun general
uzun sıxıcı nitq screed noun general
ziyarət edən visiting noun general
müddət continuum noun general
əvəz edən insan commuter noun general
müşaiət edən nümayəndə heyəti entourage noun general
direktor vəzifəsini icra edən müavin acting director noun general
sürək edən beater noun general
komandanlıq edən commanding noun general
üzün ifadəsi countenance noun general
davam durability noun general
üzün ifadəsi expression noun general
davam extension noun general
qaldırıcı kranın hərəkət edən hissəsi jib noun general
uzun müddətli kredit long-term credit noun general
uzun interval major interval noun general
uzun interval minor interval noun general
davam steadfastness noun general
uzun-uzadı gəzinti hike noun spoken language
uzun-uzadı yürüş hike noun spoken language
idxal edən adam importer noun medical
çox uzun müzakirə talkathon noun American
çox uzun nitq talkathon noun American
şikayət edən appellant noun law
digər dəlilləri inkar edən sübut counterevidence noun law
iddia edən plaintiff noun law
tələb edən plaintiff noun law
hərəkət edən hədəgə atma trap-shooting noun sport
təyyarəni öz-özünə idarə edən cihaz autopilot noun aeronautics
şturvalı idarə edən dənizçi helmsman noun nautical
tövbə edən günahkar penitent noun religion
əllaməlik edən adam wisehead noun ironical
topdan istifadə edən ordu artillery noun general
bir şeyi sübut edən imza attest noun general
uzun nazik yarpaq blade noun general
mərcə qoyulan pulu qəbul edən bookmaker noun general
ifşa edən castigator noun general
iddia edən challenger noun general
tələb edən challenger noun general
xor ansamblında iştirak edən chorist noun general
hadisələrin tarixini təsvir edən ədəbi əsər chronicle noun general
küfr edən church-robber noun general
uzun qəlyan church-warden noun general
boşboğazlıq edən clacker noun general
təqlid edən copist noun general
səyahətçilərə xidmət edən agent courier noun general
ictimai kampaniyada iştirak edən crusader noun general
daim şikayət edən crybaby noun general
müddət date noun general
pərəstiş edən devotee noun general
sitayiş edən devotee noun general
uzun müddət yaşama durability noun general
qonaq qəbul edən entertainer noun general
müayinə edən examiner noun general
üzün ifadəsi face noun general
qrim edən face-painter noun general
qüsuru müəyyən edən cihaz faultfinder noun general
təhrik edən firebrand noun general
əsas iştirak edən personaj hero noun general
əsas iştirak edən şəxs hero noun general
təqdim edən holder noun general
müddət hour noun general
uzun əhvalat Iliad noun general
bir müddət lapse noun general
müddət length noun general
mexanizm ilə hərəkət edən kukla marionette noun general
sədrlik edən moderator noun general
hərəkət edən qüvvə momentum noun general
narazılıq edən adam nonconformist noun general
şəxsi-qərəzlik edən adam nonconformist noun general
müşahidəçi kimi iştirak edən observer noun general
macəralarla dolu uzun sürən səyahət Odyssey noun general
olimpiadalar arasında olan dörd il müddət olympiad noun general
özgənin sözlərini təkrar edən şəxs parrot noun general
təsis edən promoter noun general
müdafiə edən adam proponent noun general
himayə edən protector noun general
özünü bir şeyə həsr edən pursuer noun general
plaş şəklində qolsuz uzun geyim robe noun general
müddət season noun general
qısa müddət snatch noun general
davam stay noun general
idarə edən steward noun general
rəhbərlik edən steward noun general
intihar edən suicide noun general
xahiş edən suitor noun general
müddət time noun general
uzun və yorucu piyada səfər tramp noun general
mühafizə edən treasurer noun general
üçillik müddət triennial noun general
üçaylıq müddət trimester noun general
konflikt həll edən trouble-shooter noun general
münaqişə həll edən trouble-shooter noun general
hamiliyi icra edən dövlət trustee noun general
qəyyumluğu icra edən dövlət trustee noun general
dəfn mərasimi təşkil edən büronun sahibi undertaker noun general
avarlı uzun qayıq whale-boat noun general
yelkənli uzun qayıq whale-boat noun general
kuzov təmir edən usta wheeler noun general
təkər təmir edən usta wheeler noun general
kuzov təmir edən usta wheelwright noun general
təkər təmir edən usta wheelwright noun general
ağac emal edən dəzgah woodworker noun general
müddət streak noun spoken language
dövlət vəsaitinə nəzarət edən adam watchdog noun American
əvəz edən oyunçu substitute noun sport
heyran edən enslaver noun figurative meaning
məftun edən enslaver noun figurative meaning
adam edən making noun figurative meaning
təyin edən modifier noun grammatical
uzun müddət age noun general
uzun vaxt age noun general
etiraz edən challenger noun general
təqib edən chaser noun general
üzün rəngi colour noun general
müddət compass noun general
özünü müdafiə edən tərəf defence noun general
təhrif edən adam distortionist noun general
uzun balaca çay yatağı groove noun general
hərəkət edən arakəsmə hatch noun general