• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of uzun vaxt (266 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
uzun il bissextile noun general
uzun ilin artıq günü bissextile noun general
boş vaxt yerinə yetirilən iş bywork noun general
üzün rəngi compexion noun general
boş-boş vaxt keçirmə dalliance noun general
vaxt date noun general
qaşqaraldan vaxt dusk noun general
üzün plastik operasiyası face-lift noun general
üzün cizgiləri feature noun general
günortaya qədər olan vaxt forenoon noun general
qaş qaralan vaxt gloaming noun general
uzun-uzadı öz hiss və duyğularını izhar edən şəxs gusher noun general
trikotaj uzun qadın pantalonu knickers noun general
asudə vaxt leisure noun general
boş vaxt leisure noun general
uzun fasilə long noun general
uzun müddət long noun general
hazırkı vaxt now noun general
işdən əlavə vaxt overtime noun general
vaxt period noun general
uzun xovlu məxmər plush noun general
uzun ağac pole noun general
uzun parça strip noun general
vaxt time noun general
vaxt siqnalı time-signal noun general
uzun saç tress noun general
uzun tel tress noun general
uzun rəndə trying-plane noun general
uzun palto ulster noun general
vaxt when noun general
vaxt while noun general
uzun sıxıcı nitq screed noun general
üzün ifadəsi countenance noun general
üzün ifadəsi expression noun general
təyinolunan vaxt fixed time noun general
çətin vaxt hard times noun general
uzun müddətli kredit long-term credit noun general
uzun interval major interval noun general
uzun interval minor interval noun general
işdənkənar vaxt non-working time noun general
qalan vaxt rest of the time noun general
həmin vaxt same time noun general
boş vaxt spare time noun general
uzun-uzadı gəzinti hike noun spoken language
uzun-uzadı yürüş hike noun spoken language
boş vaxt off noun spoken language
çox uzun müzakirə talkathon noun American
çox uzun nitq talkathon noun American
vaxt şkalası timeline noun computer
uzun nazik yarpaq blade noun general
uzun qəlyan church-warden noun general
vaxt day noun general
uzun müddət yaşama durability noun general
üzün ifadəsi face noun general
vaxt hour noun general
uzun əhvalat Iliad noun general
vaxt length noun general
dəqiq vaxt nick noun general
qaş qaralan vaxt nightfall noun general
macəralarla dolu uzun sürən səyahət Odyssey noun general
vaxt postponement noun general
plaş şəklində qolsuz uzun geyim robe noun general
vaxt cədvəli schedule noun general
vaxt season noun general
uzun və yorucu piyada səfər tramp noun general
vaxt itirmə trifling noun general
vaxt itkisi trifling noun general
avarlı uzun qayıq whale-boat noun general
yelkənli uzun qayıq whale-boat noun general
vaxt streak noun spoken language
əlavə vaxt overtime noun sport
uzun müddət age noun general
uzun vaxt age noun general
əlverişli vaxt chance noun general
münasib vaxt chance noun general
üzün rəngi colour noun general
uzun balaca çay yatağı groove noun general
ağır vaxt hour noun general
vaxt keçirmə resource noun general
vaxt spell noun general
qızğın vaxt thick noun general
uzun stəkan yard noun spoken language
yelkənli və avarlı uzun qayıq galley noun nautical
avarlı uzun qayıq whaler noun nautical
yelkənli uzun qayıq whaler noun nautical
vaxt cədvəllərinin düz gəlməsi connection noun general
vaxt cədvəllərinin uyğun gəlməsi connection noun general
vaxt run noun general
vaxt stage noun general
vaxt stretch noun general
qızğın vaxt swing noun general
uzun iş stolu bench noun general
vaxt distance noun general
vaxt point noun general
vaxt tide noun spoken language
işlək vaxt uptime noun computer
uzun nazik zolaq slip noun general
boş-boş vaxt keçirmək dawdle verb general
daha uzun çəkmək outlast verb general
ömrü uzun olmaq outlive verb general
uzun müddət bir yerdə qalmaq overstay verb general
uzun müddət istifadə etmək overuse verb general
uzun müddət hərəkətsiz qalmaq stagnate verb general
uzun zaman hərəkətsiz qalmaq stagnate verb general
uzun ensiz hissələrə bölmək strip verb general
vaxt tapmaq time verb general
vaxt keçirmək while verb general
uzun sürmək be delayed verb general
uzun çəkmək be delayed verb general
uzun çəkmək be dragged out verb general
boyca uzun olmaq be taller verb general
vaxt keçirtmək cheat time verb general
uzun çəkmək draw in length verb general
uzun danışmaq enlarge verb general
deyə-gülə vaxt keçirmək have a good time verb general
dili uzun olmaq have a long tongue verb general
boş-boş vaxt itirmək idle away one's time verb general
vaxt öldürmək kill time verb general
uzun çəkmək last long verb general
uzun paltarda lətafətli görünmək look elegant in a long dress verb general
deyə-gülə vaxt keçirmək pass one's time merrily verb general
vaxt keçirtmək pass the time verb general
havayı vaxt itirmək waste one's time verb general
vaxt keçirtmək while the time away verb general
boş yerə vaxt itirmək dally verb spoken language
vaxt keçirmək amuse verb general
vaxt göstərmək clock verb general
boş-boşuna vaxt keçirmək idle verb general
üzün çaxırı düzəltmək vintage verb general
üzün şərabı düzəltmək vintage verb general
çox vaxt almaq drag verb general
uzun çəkmək drag verb general
vaxt təyin etmək time verb general
yavaş-yavaş uzun müddət qaçmaq jog verb general
vaxt keçirmək lead verb general
vaxt keçirmək have verb general
vaxt qazanmaq üçün danışmaq talk verb general
uzun circumlocutional adjective general
uzun müddət ac qalmış famished adjective general
uzun tüklü hirsute adjective general
uzun çəkən lingering adjective general
uzun sürən lingering adjective general
uzun-uzadı lingering adjective general
uzun long adjective general
uzun müddət davam edən longing adjective general
dəfn üzün lazım gələn mortuary adjective general
dəfn üzün lazım olan mortuary adjective general
heç vaxt solmayan never-fading adjective general
heç vaxt həyata keçməyən platonic adjective general
uzun protracted adjective general
çox vaxt aparan time-consuming adjective general
uzun verbose adjective general
uzun faraway adjective general
uzun drawling adjective general
uzun lengthy adjective general
uzun-uzun very long adjective general
uzun-uzun very tall adjective general
uzun diffuse adjective general
uzun müddət yaşayan durable adjective general
uzun-uzadı extended adjective general
ən uzun farthest adjective general
uzun long adjective general
nazik və uzun tapering adjective general
uzun-uzadı long adjective general
uzun redundant adjective general
uzun-uzadı redundant adjective general
asudə vaxt vacant adjective general
boş vaxt vacant adjective general
hər vaxt always adverb general
hər vaxt anytime adverb general
istənilən vaxt anytime adverb general
uzun müddət chronically adverb general
uzun zaman chronically adverb general
nə vaxt olursa olsun ever adverb general
bir vaxt formerly adverb general
hər vaxt invariably adverb general
uzun müddətə long adverb general
heç vaxt never adverb general
artıq heç vaxt nevermore adverb general
bir zaman vaxt sometime adverb general
o vaxt then adverb general
uzun volubly adverb general
uzun-uzadı volubly adverb general
uzun sözün qısası shortly adverb general
digər vaxt another time adverb general
qeyri bir vaxt another time adverb general
başqa vaxt another time adverb general
hər vaxt at any time adverb general
vaxt ikən beforehand adverb general
hər vaxt each time adverb general
müəyyən vaxt for a time adverb general
müəyyən vaxt for a while adverb general
vaxt olmadığı üçün for lack of time adverb general
az vaxt little time adverb general
uzun-uzadı loftily adverb general
uzun long adverb general
uzun-uzadı long adverb general
uzun vaxt long time adverb general
uzun-uzadı long-windedly adverb general
başqa vaxt some other time adverb general
bəzi vaxt some time adverb general
axı nə vaxt zaman whenever adverb spoken language
uzun müddət long adverb general
uzun müddət ərzində on and on adverb general
heç bir vaxt ever adverb general
heç vaxt ever adverb general
bir vaxt once adverb general
nə vaxt ki as conjunction general
vaxt as conjunction general
hər vaxt whenever conjunction general
nə vaxt ki whenever conjunction general
nə vaxt when interrogative adverb general
uzun və arıq all legs phrases general
vaxt vermək allow time phrases general
ən uzaq vaxt at longest phrases general
heç bir vaxt at no time phrases general
ən uzaq vaxt at the longest phrases general
uzun qadın saçı back-hair phrases general
vaxt keçirmək beguile the time phrases general
vaxt öldürmək beguile the time phrases general
qaşqaralan vaxt blind man's holiday phrases general
uzun müddət blue moon phrases general
uzun vaxt blue moon phrases general
uzun qamçı cart whip phrases general
uzun müddət donkey's years phrases general
uzun vaxt donkey's years phrases general
uzun baton French bread phrases general
uzun bir müddətə good while phrases general
vaxt çatışmazlığı handicap time phrases general
dili uzun olmaq have a loose tongue phrases general
çox yaxşı vaxt keçirmək have a whale of a time phrases general
heç vaxt ola bilməz in the reign of Queen of Dick phrases general
boş vaxt keçirmək kill time phrases general
uzun il leap year phrases general
yerli vaxt local time phrases general
uzun müddət davam edən long term phrases general
uzun müddət davam edən long time phrases general
uzun ton long ton phrases general
heç vaxt never once phrases general
nə vaxt olsa da no matter phrases general
heç bir vaxt not for the world phrases general
heç vaxt not once phrases general
indi, yaxud heç vaxt now if ever phrases general
indi, yaxud heç vaxt now or never phrases general
uzun fasilədən sonra once in a blue moon phrases general
ən gərgin vaxt rush hour phrases general
ən qızğın vaxt rush hour phrases general
bir vaxt sooner or later phrases general
vaxt keçirmək spend time phrases general
vaxt sərf etmək spend time phrases general
çox namünasib vaxt unearthy hour phrases general
Gözləyəndə vaxt uzanır Watched pot never boils phrases general
uzun illərdən bəri year and year ago phrases general
baxar nə vaxt It depends when phrases general
Ömrün uzun olcun! May your life be long! phrases general
vaxt gözləmir Time passes phrases general
vaxt göstərər Time will show phrases general
radioda çıxış etmək üçün vaxt vermək sell time phrases American
televiziyada çıxış etmək üçün vaxt vermək sell time phrases American
əlavə vaxt extra period phrases sport
əlavə vaxt overtime period phrases sport
vaxt öldürmək kill time phrases figurative meaning
vaxt göstəricisi time stamping phrases computer
bu vaxt for the time being phrases general
həmin vaxt for the time being phrases general
uzun müddət year plural general