• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of uzun zaman hərəkətsiz qalmaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
uzun il bissextile noun general
uzun ilin artıq günü bissextile noun general
yüzillik zaman century noun general
üzün rəngi compexion noun general
zaman epoch noun general
üzün plastik operasiyası face-lift noun general
üzün cizgiləri feature noun general
uzun-uzadı öz hiss və duyğularını izhar edən şəxs gusher noun general
trikotaj uzun qadın pantalonu knickers noun general
uzun fasilə long noun general
uzun müddət long noun general
uzun xovlu məxmər plush noun general
uzun ağac pole noun general
hazırkı zaman present noun general
indiki zaman present noun general
zaman müddəti span noun general
uzun parça strip noun general
zaman time noun general
uzun saç tress noun general
uzun tel tress noun general
uzun rəndə trying-plane noun general
uzun palto ulster noun general
zaman when noun general
uzun sıxıcı nitq screed noun general
zaman zərfləri adverbs of time noun general
üzün ifadəsi countenance noun general
üzün ifadəsi expression noun general
gələcək zaman future tense noun general
uzun müddətli kredit long-term credit noun general
uzun interval major interval noun general
uzun interval minor interval noun general
keçmiş zaman past tense noun general
indiki zaman present tense noun general
keçmiş zaman preterit noun general
uzun-uzadı gəzinti hike noun spoken language
uzun-uzadı yürüş hike noun spoken language
çox uzun müzakirə talkathon noun American
çox uzun nitq talkathon noun American
zaman şkalası timeline noun computer
birindən narazı qalmaq have a bone to pick with smb. noun idiomatic
keçmiş zaman preterite noun grammatical
zaman tense noun grammatical
uzun nazik yarpaq blade noun general
uzun qəlyan church-warden noun general
zaman date noun general
zaman day noun general
uzun müddət yaşama durability noun general
üzün ifadəsi face noun general
uzun əhvalat Iliad noun general
zaman kəsiyi lapse noun general
macəralarla dolu uzun sürən səyahət Odyssey noun general
plaş şəklində qolsuz uzun geyim robe noun general
uzun və yorucu piyada səfər tramp noun general
avarlı uzun qayıq whale-boat noun general
yelkənli uzun qayıq whale-boat noun general
son zaman yesterday noun general
uzun müddət age noun general
uzun vaxt age noun general
üzün rəngi colour noun general
uzun balaca çay yatağı groove noun general
uzun stəkan yard noun spoken language
yelkənli və avarlı uzun qayıq galley noun nautical
avarlı uzun qayıq whaler noun nautical
yelkənli uzun qayıq whaler noun nautical
keçmiş zaman past noun grammatical
uzun iş stolu bench noun general
uzun nazik zolaq slip noun general
tək qalmaq be alone verb general
batıb qalmaq bog verb general
ilişib qalmaq bog verb general
dərdinə qalmaq care verb general
qayğısına qalmaq care verb general
qeydinə qalmaq care verb general
qalmaq come down verb general
adamsız qalmaq depopulate verb general
təsirinə məruz qalmaq expose verb general
geridə qalmaq fall behind verb general
dalda qalmaq fall behind verb general
məruz qalmaq fall under verb general
qanqrenaya məruz qalmaq gangrene verb general
gözü qalmaq grudge verb general
ac qalmaq hunger verb general
qalmaq incur verb general
arxada qalmaq lag verb general
dəstədən geri qalmaq lag verb general
qayğısına qalmaq mind verb general
daha uzun çəkmək outlast verb general
ömrü uzun olmaq outlive verb general
həddindən artıq qalmaq outstay verb general
gecələmək üçün qalmaq overnight verb general
yatıb yuxuya qalmaq oversleep verb general
uzun müddət bir yerdə qalmaq overstay verb general
uzun müddət istifadə etmək overuse verb general
qalmaq remain verb general
müvəqqəti qalmaq sojourn verb general
uzun müddət hərəkətsiz qalmaq stagnate verb general
uzun zaman hərəkətsiz qalmaq stagnate verb general
qalmaq stay verb general
dala qalmaq straggle verb general
geri qalmaq straggle verb general
geridə qalmaq straggle verb general
uzun ensiz hissələrə bölmək strip verb general
dul qalmaq widow verb general
məruz qalmaq subject to verb general
təəccüb qalmaq bax: təəccüb etmək verb general
başına qalmaq be abandoned verb general
təklikdə qalmaq be alone verb general
ikilikdə qalmaq be alone together verb general
ağzı açıq qalmaq be amazed verb general
nigaran qalmaq be anxious verb general
heyran qalmaq be astonished verb general
danlaq altında qalmaq be constantly reproached verb general
uzun sürmək be delayed verb general
uzun çəkmək be delayed verb general
uzun çəkmək be dragged out verb general
axmaq yerində qalmaq be duped verb general
beş il geri qalmaq be five years behind verb general
çöldə qalmaq be homeless verb general
əlamanda qalmaq be in a desperate situation verb general
naçar qalmaq be in a desperate situation verb general
boynuburuq qalmaq be in a hopeless situation verb general
bir kəsə borclu qalmaq be in debt verb general
avara qalmaq be in difficult condition verb general
əlacsız qalmaq be in hopeless situation verb general
məəttəl qalmaq be in need of verb general
kəlməsi ağzında qalmaq be interrupted verb general
qalmaq be left verb general
kənarda qalmaq be left aside verb general
qalmaq be left back verb general
ortalıqda qalmaq be left neglected verb general
başsız qalmaq be left without control verb general
axmaq yerində qalmaq be made a fool verb general
aralıqda qalmaq be neglected verb general
başına qalmaq be neglected verb general
qonaq qalmaq be on a visit verb general
heyrətdən ağzı açıq qalmaq be open-mouthed with surprise verb general
əqəliyyətdə qalmaq be outvoted verb general
azlıqda qalmaq be outvoted verb general
başına qalmaq be ownerless verb general
çaş qalmaq be perplexed verb general
qısqıya məruz qalmaq be persecuted verb general
razı qalmaq be pleased verb general
çaş qalmaq be puzzled verb general
vurnuxa-vurnuxa qalmaq be restless verb general
razı qalmaq be satisfied verb general
qalmaq be slow verb general
donub qalmaq be struck verb general
mat qalmaq be surprised verb general
boyca uzun olmaq be taller verb general
boş-bikar qalmaq be unemployed verb general
məəttəl qalmaq be upset verb general
ağlar günə qalmaq become miserable verb general
yetim qalmaq become orphan verb general
uşağa qalmaq become pregnant verb general
qara günə qalmaq become unhappy verb general
sağ qalmaq come through verb general
uşağa qalmaq conceive a child verb general
bəri başdan qeydinə qalmaq consider smth. beforehand verb general
uzun çəkmək draw in length verb general
geri qalmaq drop behind verb general
uzun danışmaq enlarge verb general
dilema qarşısında qalmaq face a dilemma verb general
həyatdan geri qalmaq fail to keep pace with life verb general
geri qalmaq fall behind verb general
dadı damağında qalmaq feel the taste of smth. pleasant verb general
tənha qalmaq find oneself in isolation verb general
yalqızlıqda qalmaq find oneself isolated verb general
donub qalmaq freeze verb general
dalda qalmaq get behind verb general
quyruğu qapı arasında qalmaq get into difficulties verb general
cəzasiz qalmaq go unpunished verb general
gözləri bərələ qalmaq goggle verb general
asılı qalmaq hang on verb general
kəsirdə qalmaq have a deficit verb general
dili uzun olmaq have a long tongue verb general
aman-zaman bir oğlu olmaq have an only son verb general
hərəkətsiz etmək immobilize verb general
məruz qalmaq incur verb general
dalda qalmaq lag behind verb general
həyatdan geri qalmaq lag behind life verb general
uzun çəkmək last long verb general
qaranlığa qalmaq linger till the dusk verb general
qeydə qalmaq look after verb general
uzun paltarda lətafətli görünmək look elegant in a long dress verb general
zəhrimara qalmaq mar verb general
yuxusuz qalmaq not to sleep a wink verb general
mat-məəttəl qalmaq puzzle verb general
kənarda qalmaq remain beyond verb general
bir kəsə sadıq qalmaq remain faithful to verb general
qalmaq remain in force verb general
qüvvədə qalmaq remain in force verb general
mübahisəyə biganə qalmaq remain indifferent in a dispute verb general
passiv qalmaq remain passive verb general
sual altında qalmaq remain undecided verb general
qüvvədə qalmaq remain valid verb general
donub qalmaq stand paralysed verb general
donub qalmaq stand rigid verb general
gözləri bərələ qalmaq stare verb general
evdə qalmaq stay at home verb general
arxada qalmaq stay behind verb general
düşüb-qalmaq stay for a long time verb general
qışlamağa qalmaq stay for the winter verb general
qəriblikdə qalmaq stay in a foreign land verb general
bir kəsin yadında qalmaq stick in smb.'s memory verb general
qalmaq stick one's opinion verb general
böyük tələfata məruz qalmaq suffer great losses verb general
ağzı açıq qalmaq take be taken back verb general
uşaqların qeydinə qalmaq take care of children verb general
əməliyyata məruz qalmaq undergo operation verb general
intizarda qalmaq wait anxiously verb general
bitərəf qalmaq abstain verb general
sadiq qalmaq adhere verb general
qalmaq alight verb general
quruyub qalmaq benumb verb general
mat qalmaq benumb verb general
qeydinə qalmaq concern verb general
boy atmaqdan qalmaq dwarf verb general
qalmaq encumber verb general
ac qalmaq famish verb general
bir kəsin həddindən artıq qayğısına qalmaq fuss verb general
ağzı açıq qalmaq gape verb general
qalmaq halt verb general
dala qalmaq hang back verb general
ger qalmaq hang back verb general
dala qalmaq hang behind verb general
ger qalmaq hang behind verb general
sadiq qalmaq hang on verb general
hərəkətsiz dayanmaq hibernate verb general
asılıb qalmaq hover verb general
sağ qalmaq last verb general
sağ qalmaq live verb general
qalmaq lodge verb general
sağ qalmaq outlive verb general
çopur qalmaq scar verb general
hərəkətsiz olmaq stagnate verb general
çətin vəziyyətdə qalmaq strand verb general
məruz qalmaq suffer verb general
sağ qalmaq survive verb general
məruz qalmaq undergo verb general
üzün çaxırı düzəltmək vintage verb general
üzün şərabı düzəltmək vintage verb general
məruz qalmaq be subject to verb general
yerdə qalmaq ground verb aeronautics
qeydinə qalmaq attend verb general
ilişib qalmaq blunder verb general
qalmaq continue verb general
uzun çəkmək drag verb general
qalmaq leave verb general
gecə hücumuna məruz qalmaq moonlight verb general
altında qalmaq overwhelm verb general
donub qalmaq petrify verb general
quruyub qalmaq petrify verb general
mıxlanıb qalmaq root verb general
ilişib qalmaq stumble verb general
qalmaq survive verb general
qalmaq put up verb general
qalmaq lie verb figurative meaning
qalmaq abide verb archaism
sadiq qalmaq cleave verb general
məruz qalmaq hover verb general
əqidəsinə sadiq qalmaq hug verb general
yavaş-yavaş uzun müddət qaçmaq jog verb general
yadda qalmaq stamp verb general
uşağa qalmaq concieve verb general
sabit qalmaq recover verb general
qalmaq sit verb general
batıb qalmaq stick verb general
ilişib qalmaq stick verb general
oyaq qalmaq wake verb general
yuxusuz qalmaq wake verb general
Qalmaq persist verb computer
qalmaq come verb general
qüvvədə qalmaq stand verb general
oyaq qalmaq watch verb general
qüvvədə qalmaq hold verb general
məruz qalmaq get verb general
məruz qalmaq run verb general
hərəkətsiz olmaq set verb general
uzun circumlocutional adjective general
uzun müddət ac qalmış famished adjective general
hərəkətsiz fixed adjective general
uzun tüklü hirsute adjective general
hərəkətsiz immobile adjective general
hərəkətsiz immovable adjective general
hərəkətsiz inactive adjective general
hərəkətsiz inert adjective general
uzun çəkən lingering adjective general
uzun sürən lingering adjective general
uzun-uzadı lingering adjective general
uzun long adjective general
uzun müddət davam edən longing adjective general
dəfn üzün lazım gələn mortuary adjective general
dəfn üzün lazım olan mortuary adjective general
hərəkətsiz motionless adjective general
hərəkətsiz moveless adjective general
hərəkətsiz passive adjective general
uzun protracted adjective general
hərəkətsiz set adjective general
hərəkətsiz stationary adjective general
uzun verbose adjective general