• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of vacuum clean (105 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
vakuum əyləci vacuum-brake noun general
vakuum tormozu vacuum-brake noun general
yazılmamış kağız clean paper noun general
təmiz qələbə clean victory noun general
vakuum qazoylu gas-oil: vacuum gas-oil noun general
vakuum-qazoyl gas-oil: vacuum gas-oil noun general
Toriçelli boşluğu Torricellian vacuum noun general
boşalma vacuum noun general
havasız fəza vacuum noun general
vakuum kolonu vacuum column noun general
vakuum distillatı vacuum distillate noun general
neftin vakuumda qovulması vacuum distillation of petroleum noun general
vakuum-süzgəc vacuum filter noun general
termos vacuum flask noun general
vakuum sürtgü yağı vacuum grease noun general
vakuum yağı vacuum oil noun general
vakuum nasosu vacuum pump noun general
vakuum rektifikasiya vacuum rectification noun general
boşluq vacuum noun physics
havasız məkan vacuum noun physics
havasızlıq vacuum noun physics
vakuum vacuum noun physics
aralıq vacuum noun general
boş yer vacuum noun general
təmizləmək clean verb general
səliqəyə salmaq clean up verb general
qaydaya salmaq clean up verb general
təmizləmək clean up verb general
saflaşdırtmaq cause smb. to clean verb general
sildirmək cause smb. to clean verb general
təmizlətdirmək cause smb. to clean verb general
saflamaq clean verb general
saflandırmaq clean verb general
saflaşdırmaq clean verb general
silib-süpürmək clean and sweep verb general
təmizləmək clean off verb general
dişini təmizləmək clean one's teeth verb general
təmizləmək clean out verb general
ağartmaq clean perfectly verb general
mahlıclamaq clean the cotton from seeds verb general
yuyub-təmizləmək wash clean verb general
qaydaya salmaq clean verb general
səliqəyə salmaq clean verb general
silib süpürmək clean verb general
yığışdırmaq clean verb general
silmək clean verb general
yumaq clean verb general
saflaşdırmaq clean verb general
yumaq clean verb general
cilalamaq clean verb general
təmiz clean adjective general
səliqəli clean-cut adjective general
təmiz clean-cut adjective general
yaraşıqlı clean-cut adjective general
doğru clean-fingered adjective general
düz clean-fingered adjective general
namuslu clean-fingered adjective general
səmimi clean-fingered adjective general
təmiz clean-fingered adjective general
vicdanlı clean-fingered adjective general
düz clean-handed adjective general
əli təmiz clean-handed adjective general
təmiz clean-handed adjective general
boylu clean-limbed adjective general
boylu-buxunlu clean-limbed adjective general
qamətli clean-limbed adjective general
qədd-qamətli clean-limbed adjective general
üzü təmiz qırxılmış clean-shaven adjective general
təraş edilmiş clean-shaven adjective general
arı clean adjective general
cavahir clean adjective general
pak clean adjective general
pakizə clean adjective general
zibilsiz clean adjective general
təmiz qırxılmış clean-shaved adjective general
təmiz yuyulmuş clean-washed adjective general
tərtəmiz quite clean adjective general
səliqəli clean adjective general
aydın clean-cut adjective general
dəqiq clean-cut adjective general
comərd clean adjective general
səxavətli clean adjective general
yaxşı clean adjective general
işlənməmiş clean adjective general
təzə clean adjective general
qarışığı olmayan clean adjective general
xalis clean adjective general
büsbütün clean adverb general
tam clean adverb general
tamam clean adverb general
tamamilə clean adverb general
təmizcə quite clean adverb general
düz clean adverb general
kimyəvi üsulla təmizləmək dry clean phrases general
təmiz süpürmək sweep clean phrases general
termos vacuum bottle phrases general
balaca termos vacuum flask phrases general
kiçik termos vacuum flask phrases general
tozsoranla təmizləmək vacuum-clean phrases general
Torriçelli boşluğu Torricellian vacuum phrases physics
vakumlu nasos vacuum pump phrases technical
vakuum-nasos vacuum pump phrases technical
yeyib qurtarmaq sweep clean phrases figurative meaning
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
vacuum cleaner tozsoran noun general
vacuum cleaner tozsoran phrases general