• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of vaxt (147 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
vaxt period noun general
vaxt time noun general
vaxt when noun general
vaxt while noun general
vaxt date noun general
vaxt length noun general
vaxt postponement noun general
vaxt day noun general
vaxt season noun general
vaxt hour noun general
vaxt streak noun spoken language
vaxt spell noun general
vaxt stretch noun general
vaxt stage noun general
vaxt run noun general
vaxt point noun general
vaxt distance noun general
vaxt tide noun spoken language
vaxt as conjunction general
boş vaxt spare time noun general
həmin vaxt same time noun general
qaşqaraldan vaxt dusk noun general
çətin vaxt hard times noun general
qaş qaralan vaxt gloaming noun general
vaxt siqnalı time-signal noun general
boş-boş vaxt keçirmə dalliance noun general
vaxt şkalası timeline noun computer
qalan vaxt rest of the time noun general
hazırkı vaxt now noun general
boş vaxt yerinə yetirilən iş bywork noun general
boş vaxt off noun spoken language
işdənkənar vaxt non-working time noun general
boş vaxt leisure noun general
təyinolunan vaxt fixed time noun general
günortaya qədər olan vaxt forenoon noun general
işdən əlavə vaxt overtime noun general
asudə vaxt leisure noun general
vaxt itirmə trifling noun general
qaş qaralan vaxt nightfall noun general
əlavə vaxt overtime noun sport
vaxt cədvəli schedule noun general
vaxt itkisi trifling noun general
dəqiq vaxt nick noun general
ağır vaxt hour noun general
uzun vaxt age noun general
əlverişli vaxt chance noun general
vaxt keçirmə resource noun general
qızğın vaxt thick noun general
münasib vaxt chance noun general
vaxt cədvəllərinin uyğun gəlməsi connection noun general
qızğın vaxt swing noun general
vaxt cədvəllərinin düz gəlməsi connection noun general
işlək vaxt uptime noun computer
vaxt tapmaq time verb general
vaxt keçirtmək pass the time verb general
vaxt öldürmək kill time verb general
deyə-gülə vaxt keçirmək have a good time verb general
boş-boş vaxt itirmək idle away one's time verb general
vaxt keçirtmək cheat time verb general
havayı vaxt itirmək waste one's time verb general
vaxt keçirtmək while the time away verb general
deyə-gülə vaxt keçirmək pass one's time merrily verb general
boş yerə vaxt itirmək dally verb spoken language
vaxt keçirmək while verb general
boş-boş vaxt keçirmək dawdle verb general
vaxt göstərmək clock verb general
boş-boşuna vaxt keçirmək idle verb general
vaxt keçirmək amuse verb general
vaxt təyin etmək time verb general
çox vaxt almaq drag verb general
vaxt keçirmək lead verb general
vaxt keçirmək have verb general
vaxt qazanmaq üçün danışmaq talk verb general
heç vaxt həyata keçməyən platonic adjective general
heç vaxt solmayan never-fading adjective general
çox vaxt aparan time-consuming adjective general
asudə vaxt vacant adjective general
boş vaxt vacant adjective general
uzun vaxt long time adverb general
az vaxt little time adverb general
nə vaxt olursa olsun ever adverb general
müəyyən vaxt for a time adverb general
digər vaxt another time adverb general
başqa vaxt some other time adverb general
qeyri bir vaxt another time adverb general
axı nə vaxt zaman whenever adverb spoken language
müəyyən vaxt for a while adverb general
vaxt ikən beforehand adverb general
o vaxt then adverb general
bir zaman vaxt sometime adverb general
bir vaxt formerly adverb general
istənilən vaxt anytime adverb general
hər vaxt at any time adverb general
hər vaxt anytime adverb general
bəzi vaxt some time adverb general
hər vaxt invariably adverb general
heç vaxt never adverb general
hər vaxt each time adverb general
artıq heç vaxt nevermore adverb general
hər vaxt always adverb general
vaxt olmadığı üçün for lack of time adverb general
başqa vaxt another time adverb general
bir vaxt once adverb general
heç vaxt ever adverb general
heç bir vaxt ever adverb general
nə vaxt ki whenever conjunction general
hər vaxt whenever conjunction general
nə vaxt ki as conjunction general
nə vaxt when interrogative adverb general
heç vaxt ola bilməz in the reign of Queen of Dick phrases general
vaxt göstərər Time will show phrases general
ən uzaq vaxt at the longest phrases general
Gözləyəndə vaxt uzanır Watched pot never boils phrases general
indi, yaxud heç vaxt now if ever phrases general
vaxt vermək allow time phrases general
heç bir vaxt not for the world phrases general
indi, yaxud heç vaxt now or never phrases general
televiziyada çıxış etmək üçün vaxt vermək sell time phrases American
çox yaxşı vaxt keçirmək have a whale of a time phrases general
radioda çıxış etmək üçün vaxt vermək sell time phrases American
heç bir vaxt at no time phrases general
nə vaxt olsa da no matter phrases general
baxar nə vaxt It depends when phrases general
vaxt öldürmək beguile the time phrases general
uzun vaxt donkey's years phrases general
vaxt çatışmazlığı handicap time phrases general
vaxt öldürmək kill time phrases figurative meaning
boş vaxt keçirmək kill time phrases general
uzun vaxt blue moon phrases general
vaxt gözləmir Time passes phrases general
heç vaxt not once phrases general
vaxt keçirmək spend time phrases general
yerli vaxt local time phrases general
vaxt sərf etmək spend time phrases general
vaxt göstəricisi time stamping phrases computer
qaşqaralan vaxt blind man's holiday phrases general
ən gərgin vaxt rush hour phrases general
vaxt keçirmək beguile the time phrases general
ən uzaq vaxt at longest phrases general
bir vaxt sooner or later phrases general
ən qızğın vaxt rush hour phrases general
əlavə vaxt overtime period phrases sport
çox namünasib vaxt unearthy hour phrases general
heç vaxt never once phrases general
əlavə vaxt extra period phrases sport
həmin vaxt for the time being phrases general
bu vaxt for the time being phrases general