• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of wallow in grief (54 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
dərd grief noun general
kədər grief noun general
qüssə grief noun general
qəm grief noun general
ağnama wallow noun general
bir böyründən o biri böyrü üstünə çevrilmə wallow noun general
ələm grief noun general
dərd-ələm grief noun general
dərd-möhnət grief noun general
dərd-qəm grief noun general
dərd-qüssə grief noun general
qəm-qübar grief noun general
qəm-qüssə grief noun general
qubar grief noun general
vay grief noun general
ağnaq wallow noun general
dilxorluq grief noun general
məyusluq grief noun general
pərtlik grief noun general
ürək acısı grief noun general
çala wallow noun general
çuxur wallow noun general
ağnamaq wallow verb general
bir böyründən o biri böyrü üstünə çevrilmək wallow verb general
çapalamaq wallow verb general
çırpınmaq wallow verb general
dərd əlindən dəli olmaq be distraught with grief verb general
dərdlətmək cause grief verb general
dağlamaq cause smb. a great grief verb general
dərdə düşmək come to grief verb general
oda düşmək come to grief verb general
vaysılanmaq express one's grief verb general
dərdini kədərini izhar etmək give vent to one's sorrow and grief verb general
kədəri bölüşmək share one's grief verb general
dərdə şərik olmaq share one's grief verb general
ölmək suffer great grief verb general
dərdini açmaq tell smb. about one's grief verb general
puldan kalan olmaq wallow in money verb general
ağnaşmaq wallow together verb general
ağır-ağır yerimək wallow verb general
yöndəmsiz hərəkət etmək wallow verb general
dərd basmış grief-stricken adjective general
dərddən üzülmüş grief-stricken adjective general
nisgildən üzülmüş grief-stricken adjective general
kor-peşman in grief adverb general
bəlaya düşmək come to grief phrases general
zavala gəlmək come to grief phrases general
cah-calal içərisində üzmək wallow in money phrases general
pul içərisində itib batmaq wallow in money phrases general
günah içində çapalamaq wallow in sin phrases general
günah içində itib-batmaq wallow in sin phrases general
günaha batmaq wallow in sin phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
wallow in grief dərd-qəmə batmaq phrases general
wallow in grief dərd-qəmə mübtəla olmaq phrases general