• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of watch word (181 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
eyham half-word noun general
üstüörtülü söz half-word noun general
danlaq swear-word noun general
söyüş swear-word noun general
saat watch noun general
tonqal siqnalı watch-fire noun general
kəlam word noun general
söz word noun general
obrazlı təsvir word-painting noun general
cinas word-play noun general
kalambur word-play noun general
söz oyunu word-play noun general
qol saatı wrist-watch noun general
əsas lüğət fondu basic word stock noun general
bir kəlmə in one word noun general
sözübütöv adam man of one's word noun general
lazımi söz proper word noun general
tabe söz subordinate word noun general
şüşə watch crystal noun general
keşikçi budkası watch-box noun general
saatqabı watch-case noun general
saatsaz watch-maker noun general
saatsazlıq watch-making noun general
ərz word noun general
kəlmə word noun general
sözlərin düzülüşü word order noun general
sözyaratma word-building noun general
sözdəyişdirmə word-changing noun general
formadüzəlici şəkilçilər word-changing suffixes noun general
köməkçi nitq hissəsi form-word noun linguistic
ancaq müəyyən sahədə işlənən söz nonce-word noun linguistic
söz yaradıcılığı word-building noun linguistic
sözdüzəltmə word-building noun linguistic
sözdüzəltmə word-formation noun linguistic
söz sırası word-order noun linguistic
diqqət watch noun general
göz olma watch noun general
müşahidə etmə watch noun general
qoşun düşərgəsi tonqalı watch-fire noun general
danışıq word noun general
nitq word noun general
fikir word noun general
məsləhət word noun general
mülahizə word noun general
qeyd word noun general
rəy word noun general
ayıq qalma watch noun figurative meaning
oyaqlıq watch noun figurative meaning
yatmama watch noun figurative meaning
vəd word noun general
əmr word noun general
göstəriş word noun general
məxfi söz word noun general
parol word noun general
çağırış word noun general
şüar word noun general
göz qoymaq watch verb general
izləmək watch verb general
müşahidə etmək watch verb general
münasib sözlər seçmək word verb general
sözlərlə ifadə etmək word verb general
sözübütöv olmaq be as good as one's word verb general
güdmək be on the watch verb general
keşikdə durmaq be on watch verb general
ismarlanmaq be sent a word verb general
dağallıq etmək break one's word verb general
vədəxilaf olmaq break one's word verb general
söz düzəltmək build a word verb general
hər sözə qulp qoymaq cavil at every word verb general
söz vermək give one's word verb general
sözündən dönmək go back on one's word verb general
cığallamaq go back on one's word verb general
sözündə durmaq keep one's word verb general
keşik çəkmək keep watch verb general
qarovul çəkmək keep watch verb general
bir kəsin sözünü təhrif etmək pervert smb.'s word verb general
söz salmaq put in a word verb general
inadla susmaq refuse to utter a word verb general
söz axtarmaq seek for a word verb general
ismarlamaq send word verb general
cınqırını çıxartmaq utter a word verb general
bəkləmək watch verb general
pusmaq watch verb general
saatı qurmaq wind a watch verb general
saatsazlıq etmək work as a watch-maker verb general
baxmaq watch verb general
keşik çəkmək watch verb general
mühafizə etmək watch verb general
qarovul çəkmək watch verb general
otarmaq watch verb general
ayıq-sayıq olmaq watch verb general
ehtiyatlı olmaq watch verb general
fikir vermək watch verb general
özünü gözləmək watch verb general
növbətçilik etmək watch verb general
oyaq qalmaq watch verb general
yatmamaq watch verb general
sözübütöv keeping one's word adjective general
hərfi word for word adjective general
sözdüzəldici word-building adjective general
sözdəyişdirici word-changing adjective general
söztörədici word-formative adjective general
şifahi by word of mouth adverb general
dəlilsiz-sübutsuz on one's bare word adverb general
sözbəsöz word by word adverb general
söz-söz word by word adverb general
eynən word for word adverb general
kəlmə-kəlmə word for word adverb general
hərf-hərf word for word adverb general
öz aramızdı mum's the word adverb idiomatic
alınma söz adopted word phrases general
söhbətə söz qatmaq get a word in edgeways phrases general
araya söz qatmaq get a word in edgeways phrases general
söz vermək give word phrases general
Onun ağzından kəlbətinlə bir kəlmə də söz çəkmək olmaz He hasn't a word throw at a dog phrases general
münasib söz tapmaq hit right word phrases general
sözün dar mənasında in the narrow sense of the word phrases general
bir kəsə göz qoymaq keep a watch over smb. phrases general
bir şeyə göz qoymaq keep a watch over smth. phrases general
son moda last word in smth. phrases general
son moda last word on smth. phrases general
gecə qarovulu middle watch phrases general
gezə gözətçisi night watch phrases general
iz qoymadan keçib getmək pass as a watch in the night phrases general
bir şeyə zamin olmaq pass one's word for smth. phrases general
kvars saatı quartz watch phrases general
saatı düzəltmək set a watch phrases general
saatı qurmaq set a watch phrases general
acı söz sharp word phrases general
toxunan söz sharp word phrases general
sinonim söz synonymous word phrases general
Vicdanım haqqı! Upon my word! phrases general
cidd güdmə watch and ward phrases general
möhkəm güdmə watch and ward phrases general
gözətçi budkası watch box phrases general
saat korpusu watch case phrases general
saat zənciri watch chain phrases general
cib kompası watch compass phrases general
gözləmək watch for phrases general
saat şüşəsi watch glass phrases general
saat qayışı watch guard phrases general
saat zənciri watch guard phrases general
saat açarı watch key phrases general
saat qurmaq üçün açar watch key phrases general
saatsaz watch maker phrases general
saatsaz emalatxanası watch maker phrases general
ehmal yerimək watch one's step phrases general
ehtiyyatla hərəkət etmək watch one's steps phrases general
ehtiyyatlı olmaq watch one's steps phrases general
baxmaq watch over phrases general
keşik çəkmək watch over phrases general
mühafizə etmək watch over phrases general
saat cibi watch pocket phrases general
saat yayı watch spring phrases general
gözətçi qülləsi watch tower phrases general
saatı qurmaq wind a watch phrases general
vaxtında deyilmiş söz word in season phrases general
Söz quş kimidir, ağzından çıxdı geri qayıtmaz Word spoken is past recalling phrases general
arifə bir işarə word to the wise phrases general
paslı söz rusty word phrases general
sözünü şirinləşdirmək sugar one's word phrases general
ayıq-sayıq olmaq watch out phrases American
özünü gözləmək watch out phrases American
sətirdən-sətirə keçirmə word wrap phrases computer
Sözün doğrusunu zarafatla deyərlər Many a true word is spoken in jest phrases proverb
gözətçi qayıq watch boat phrases nautical
keçikçi budkası watch house phrases military
qarovulçu budkası watch house phrases military
yağlı söz warm word phrases rude word
O, danışmaq belə istəmir He hasn't a word throw at a dog phrases general
bir kəsi gözətləmək keep a watch over smb. phrases general
bir kəsi güdmək keep a watch over smb. phrases general
bir şeyi gözətləmək keep a watch over smth. phrases general
bir şeyi güdmək keep a watch over smth. phrases general
son söz last word in smth. phrases general
son söz last word on smth. phrases general
gecə-gündüz göz qoyma watch and ward phrases general
gecə-gündüz güdmə watch and ward phrases general
ehtiyatla hərəkət etmək watch one's step phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
watch word məxfi söz phrases general
watch word parol phrases general