• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of wear and tear of life (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
aləm life noun general
həyat life noun general
xilasedici life-saver noun general
xilaskar life-saver noun general
göz yaşı tear noun general
göz yaşı tear-drop noun general
gözyaşardıcı qaz tear-gas noun general
yuyulandan sonra ütü tələb etməyən parçadan olan paltar wash-and-wear noun general
yuyulub geyinən paltar wash-and-wear noun general
geyilmə wear noun general
geymə wear noun general
həyat qayəsi aim in life noun general
diriltmə bringing to life noun general
yeni həyat qurucuları builders of a new life noun general
dirilmə coming to life noun general
birgəyaşayış communal life noun general
zəmanə contemporary life noun general
itin günü dog's life noun general
həyat iksiri elixir of life noun general
əbədiyyət eternal life noun general
ailə həyatı family life noun general
məişət family life noun general
həyatın həqiqiliyi fidelity of life noun general
açıq-saçıq həyat free and easy life noun general
axirət future life noun general
gələcək həyat future life noun general
daxili aləm inner life noun general
həyatın sevinci joy of life noun general
trikotaj knitted wear noun general
can life noun general
dolanacaq life noun general
dolanışıq life noun general
gün-güzaran life noun general
güzəran life noun general
ömür-gün life noun general
Sağlıq life noun general
yaşayış life noun general
həyati təcrübə life experience noun general
axirət life hereafter noun general
firavan həyat life of luxury noun general
firavan yaşayış life of luxury noun general
işrətli həyat life with feast noun general
xilasedici qayıq life-boat noun general
nicat life-saving noun general
həyat cığırı line of life noun general
nəsib lot in life noun general
firavanlıq luxurious life noun general
köçərilik migrational life noun general
həyat tərzi mode of life noun general
təbiət nature life noun general
bədəvilik nomadic life noun general
köçərilik nomadic life noun general
ictimaiyyətçı person actively engaged in public life noun general
dünyagörüşü philosophy of life noun general
dünyabaxışı philosophy of life noun general
müasir gerçəklik present-day life noun general
məhsuldar dövr productive life noun general
ictimai həyat public life noun general
dirilmə returning to life noun general
oturaqlıq settled way of life noun general
həyat əlaməti sign of life noun general
həyat qığılcımı spark of the life noun general
həyat səviyyəsi standard of life noun general
natürmort still life noun general
cırıq tear noun general
gözyaşardan qaz tear-gas noun general
gözyaşardıcı qaim tear-gas noun general
gözyaşardıcı qazlı mərmi tear-gas shell noun general
həyat cığırı walk of life noun general
məişət way of life noun general
elan tear-sheet noun American
göz yaşı kanalı tear-duct noun anatomical
gözyaşardıcı qazı olan mərmi tear-shell noun military
damcı tear noun general
dəbdə olma wear noun general
ömür life noun general
kəsilmə tear noun general
qırılma tear noun general
paltar wear noun general
deşik tear noun general
dəlik tear noun general
dağılma wear noun general
dağıtma wear noun general
köhnəlmə wear noun general
sürtülüb yırtılma wear noun general
yırtılma wear noun general
yırtma wear noun general
sürətli hərəkət tear noun general
davamlı olma wear noun general
möhkəm olma wear noun general
cırmaq tear verb general
yırtmaq tear verb general
geyinmək wear verb general
geymək wear verb general
bir kəsin həyatına sui-qəsd hazırlamaq attempt on smb.'s life verb general
həyatdan küsmək be disappointed in life verb general
uyğun olmaq be in life verb general
diriltmək bring life verb general
qopartdırmaq cause smb. to tear away verb general
canlanmaq come to life verb general
dirçəlmək come to life verb general
kasıblıq etmək earn for one's life verb general
səfa çəkmək enjoy one's life verb general
həyatdan geri qalmaq fail to keep pace with life verb general
canlandırmaq give life to verb general
bir kəsi ayağa qaldırmaq give smb. a start in life verb general
qırxı çıxmaq have lived first forty days of life verb general
həyatı kasadlaşdırmaq impoverish life verb general
həyatı sığorta etmək insure life verb general
həyatdan geri qalmaq lag behind life verb general
dilənçi həyat sürmək lead a beggary life verb general
dilənçilik etmək lead a beggary life verb general
sapqınlıq etmək lead a depraved life verb general
eyş-işrətli həyat keçirmək lead a rakish life verb general
eyş-işrətli həyat sürmək lead a rakish life verb general
qapalı həyat sürmək lead a secluded life verb general
divanəlik etmək lead the life of a madman verb general
boğaz otarmaq lead the life of a sponger verb general
günündə yaşamaq live a dog's life verb general
it günündə yaşamaq live a dog's life verb general
xoşbəxt güzəran keçirmək live a happy life verb general
köçəri həyat keçirtmək live a nomadic life verb general
səfil həyat sürmək live a vagrant life verb general
yaxşı dolanmaq live a well-to-do life verb general
gen-bol yaşamaq live a well-to-do life verb general
damağı çağ olmaq live an easy life verb general
həlak olmaq lose one's life verb general
həyatda özünə yol açmaq make one's way in life verb general
sökdürmək make smb. tear down verb general
dirilmək return to life verb general
həyatı ilə risk etmək risk one's life verb general
ömrünü çürütmək run one's life verb general
bir kəsin həyatını xilas etmək save smb.'s life verb general
səfa sürmək take pleasure in life verb general
çapmaq tear along verb general
cırmaq tear asunder verb general
didişdirmək tear at verb general
qoparmaq tear away verb general
qopartmaq tear away verb general
qoparmaq tear down verb general
binanı sökmək tear down the building verb general
qopmaq tear off verb general
saçını yolmaq tear one's hair verb general
ayrı düşmək tear oneself away verb general
yolmaq tear out verb general
qoparmaq tear out verb general
kökündən çıxarmaq tear out by the roots verb general
didələmək tear pieces verb general
didələmək tear up verb general
didik-didik etmək tear up to pieces verb general
caynaqlamaq tear with claws verb general
öz həyatının qədrini bilmək value one's own life verb general
bilərzik geymək wear a bracelet verb general
papaq goymaq wear a hat; papaqlı verb general
qalstuk bağlamaq wear a tie verb general
parik qoymaq wear a wig verb general
keçmək wear away verb general
Paltarı naavand ğeymək wear back to front verb general
qara geyinmək wear black verb general
dəf etmə wear down verb general
pozulmaq wear down verb general
yormaq wear down verb general
eynək geymək wear glasses verb general
gözlük geyinmək wear glasses verb general
köhnəlib yırtılmaq wear into holes verb general
kəsilmək wear off verb general
uzanmaq wear on verb general
keçmək wear on verb general
canını üzmək wear out verb general
dağıtmaq wear out verb general
köhnəltmək wear out verb general
geyib köhnəltmək wear out verb general
yırtıb-dağıtmaq wear out verb general
yırtmaq wear out verb general
dəyərsiz hala düşmək wear out verb general
sandal geymək wear sandals verb general
yırtılmaq wear through verb general
şalvar geymək wear trousers verb general
Sağlıq arzu etmək wish a happy life verb general
sıyırmaq tear verb general
yaralmaq tear verb general
taxmaq wear verb general
qoymaq wear verb general
ağrıtmaq tear verb figurative meaning
parçalamaq tear verb figurative meaning
ayrılmaq tear verb general
tərk etmək tear verb general
saxlamaq wear verb general
gəzdirmək wear verb general
yolmaq tear verb figurative meaning
cırılmaq tear verb general
dağılmaq tear verb general
görkəmi olmaq wear verb general
görünüşü olmaq wear verb general
dağılmaq wear verb general
geyilmək wear verb general
yırtılmaq wear verb general
dağıtmaq wear verb general
sürtmək wear verb general
yumaq wear verb general
yuyub aparmaq wear verb general
davamlı olmaq wear verb general
əldən düşmək wear verb general
əldən salmaq wear verb general
yormaq wear verb general
başa çatmaq wear verb general
yaxınlaşmaq wear verb general
həyatda olduğu boyda life-size adjective general
cırılan tear-off adjective general
qopardılan tear-off adjective general
ağlamaqdan gözləri qızarmış tear-stained adjective general
gözüyaşlı tear-stained adjective general
zərərli dangerous for life adjective general
ömürlük for life adjective general
dəliqanlı full of life adjective general
həyat life adjective general
ömürlük life adjective general
sosial-məişət life conditions adjective general
ölüm-dirim life-and-death adjective general
yaşadıcı life-asserting adjective general
həyatverici life-giving adjective general
şəfalı life-giving adjective general
gözyaşardan tear- adjective general
həyatı qiymətinə at the cost of one's life adverb general
ömründə never in one's life adverb general
fauna və flora animal and vegetal life phrases general
heyvan və bitki aləmi animal and vegetal life phrases general
həyat bahasına at great cost of life phrases general
həyata qaytarmaq bring to life phrases general
ehtimal olunan orta ömür müddəti expectation of life phrases general
ailə həyatı family life phrases general
ölümlə mübarizə etmək gasp for life phrases general
ömürlük həbs cəzası almaq get a life sentence phrases general
ailə həyatı home life phrases general
ömrün çiçəklənmə dövründə in the prime of life phrases general
həyatın başlanğıcında in the prologue of life phrases general
həyatını həsr etmək lay down one's life phrases general
mühasirəni aradan qaldırmaq life a siege phrases general
həyat sığortası life insurance phrases general
xilasetmə life saving phrases general
təmiz həyat sürmək live a good life phrases general
həyat tərzi manner of life phrases general
həyat tərzi mode of life phrases general
həyatı olduğu kimi təqdim etmək present life in the raw phrases general
qəzəblənmək rip and tear phrases general
özündən çıxmaq rip and tear phrases general
həyatını təhlükə altınaq qoymaq risk one's life phrases general
həyatını təhlükə altınaq salmaq risk one's life phrases general
həyatın ləzzəti sweets of life phrases general
sökmək tear along phrases general
sürətlə getmək tear along phrases general
şütümək tear along phrases general
sökmək tear down phrases general
sürətlə getmək tear down phrases general
şütümək tear down phrases general
fəryad etmək tear hair phrases general
saçlarını yolmaq tear hair phrases general
qopartmaq tear off phrases general
sökmək tear off phrases general
cırmaq tear out phrases general
cırıq-cırıq etmək tear to tatter phrases general
dağıtmaq tear to tatter phrases general
canıbərk tenacious of life phrases general
yaşamağa qabil tenacious of life phrases general
həyat thread of life phrases general
ömür yolu thread of life phrases general
həyata uyğun true to life phrases general
həyati true to life phrases general
ictimai vəziyyət walk of life phrases general
məşğuliyyət walk of life phrases general
peşə walk of life phrases general
işlənib xarab olma wear and tear phrases general
işlənib köhnəlmə wear and tear phrases general
sürtüb aparmaq wear away phrases general
silib aparmaq wear away phrases general
silinmək wear away phrases general
silmək wear away phrases general
dağılmaq wear down phrases general
sürtülmək wear down phrases general
yırtılmaq wear down phrases general
azalmaq wear off phrases general
sürtmək wear off phrases general
sürtülmək wear off phrases general
yox olmaq wear off phrases general
dağılmaq wear out phrases general
dağıtmaq wear out phrases general
yırtılmaq wear out phrases general
yırtmaq wear out phrases general
həyat çeşməsi well of life phrases general
ölmək yield up one's life phrases general
ömrünü tapşırmaq yield up one's life phrases general
dünya görüşü outlook on life phrases general
it kimi yaşamaq lead a dog's life phrases general
it-pişik kimi yaşamaq live a cat-and-dog life phrases general
İnsan ömrü fanidır Man's life is frail phrases general
Ömrün uzun olcun! May your life be long! phrases general
Canım! My life! phrases general
həyatın yazı spring of the life phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
wear and tear of life həyat çəkişmələri phrases general
wear and tear of life həyat uğrunda mübarizə phrases general