• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of wheel round (257 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
najdak çarxı grazing-wheel noun general
sumbata çarxı grazing-wheel noun general
yarımdairə half-round noun general
göy qübbəsi round noun general
dövrələmə round-up noun general
dövrəyə alma round-up noun general
toplama round-up noun general
cəhrə spinning-wheel noun general
sükan çarxı steering-wheel noun general
pər water-wheel noun general
çarx wheel noun general
təkər wheel noun general
avtomobil təkəri bazası wheel-base noun general
çoxnövçü all-round athlete noun general
balansir balance-wheel noun general
əsas intiqal band wheel noun general
araba təkəri cart wheel noun general
aparıcı çarx driving-wheel noun general
nazim çarx fly-wheel noun general
nazimçarx fly-wheel noun general
taleyin təkəri Fortune's wheel noun general
dəndənə gear-wheel noun general
dolanma going round noun general
təkərək little wheel noun general
təkərcik little wheel noun general
dəyirmiləmə making round noun general
sükançı man at the wheel noun general
karusel merry-go-round noun general
mətbuat icmalı press round-up noun general
mərkəzdənqaçan nasos çarxı primary wheel noun general
dəndənə rack-wheel noun general
dilçək çarx ratchet-wheel noun general
raund round noun general
tur round noun general
yalama round and flat stone noun general
məcməyi round copper tray noun general
ayüzlü round-faced girl noun general
icmal round-up noun general
ehtiyat çarx spare wheel noun general
dolanma spinning round noun general
idman icmalı sports round-up noun general
sükan çarxı steering wheel noun general
şturval steering wheel noun general
dünya səfəri tour round the world noun general
rul wheel noun general
taleyin çarxı wheel of fortune noun general
təkər mazı wheel-grease noun general
burma winding round noun general
dişli çarx gear-wheel noun technical
cilalama çarxı grinding-wheel noun technical
şturval steering-wheel noun technical
dairə round noun general
dairəşəkilli əşya round noun general
sükan wheel noun general
şturval wheel noun general
dilim round noun general
parça round noun general
tikə round noun general
halay round noun general
dövr etmə round noun general
dövran round noun general
fırlanma round noun general
baş çəkmə round noun general
yoxlama round noun general
raund round noun sport
özünə gətirmək bring round verb general
özünə qaytarmaq bring round verb general
ətrafına fırlanmaq come round verb general
boylanmaq come round verb general
dolanmaq get round verb general
dövrə vurmaq get round verb general
dəyirmiləmək round verb general
dəyirmilənmək round verb general
girdələmək round verb general
halqalanmaq round verb general
yumrulamaq round verb general
diyirlətmək wheel verb general
gillədə-gillədə aparmaq wheel verb general
gillətmək wheel verb general
itələyə-itələyə aparmaq wheel verb general
şturvalda dayanmaq be at the wheel verb general
sükançı olmaq be at the wheel verb general
bir kəsi huşa gətirmək bring smb. round verb general
girdələtdirmək cause smb. to make round verb general
dəyirmilətdirmək cause smb. to round off verb general
dəyirmilətmək cause smb. to round off verb general
gəlmək come round verb general
qumar kağızı paylamaq deal round the cards verb general
bürümək gather round verb general
girdələnmək get round verb general
girdələşmək get round verb general
dolanmaq go round verb general
dolaşmaq go round verb general
ətrafa boylanmaq look round verb general
boylanmaq look round verb general
boylanışmaq look round all together verb general
dairələmək make round verb general
girdələmək make round verb general
yumrulamaq make round verb general
yumurlamaq make round verb general
dəyirmiləmək make round verb general
bir kəsin belini qucmaq put one's arms round smb.'s waist verb general
dəyirmiləşdirilmək round be rounded off verb general
dəyirmiləmək round off verb general
dəyirmiləşdirmək round off verb general
yuvarlaqlamaq round off verb general
yuvarlaqlaşdırmaq round off verb general
dövrə vurmaq sit round verb general
döndərmək swing the car round verb general
sarınmaq tie smth. round oneself verb general
üzünü çevirmək turn round verb general
geri dönmək turn round verb general
barmağına dolamaq twist smb. round one's finger verb general
burmaq wind round verb general
ayaqlarını dolaqlamaq wind round one's feet verb general
düzəlmək come round verb general
sağalmaq come round verb general
bitirmək round verb general
qurtarmaq round verb general
tamamlamaq round verb general
dönmək wheel verb general
dövrə vurmaq wheel verb general
fırlanmaq wheel verb general
hərlənmək wheel verb general
özünə gəlmək come round verb general
qulağını kəsmək round verb general
velosiped sürmək wheel verb general
velosipeddə getmək wheel verb general
dönmək round verb general
dördtəkərli four-wheel adjective general
dəyirmi round adjective general
girdə round adjective general
şaraoxşar round adjective general
şarşəkilli round adjective general
yumru round adjective general
üççarxlı three-wheel adjective general
üçtəkərli three-wheel adjective general
ətraflı all-round adjective general
gip-girdə quite round adjective general
yumruca quite round adjective general
yupyumru quite round adjective general
yupyumruca quite round adjective general
dairəvi round adjective general
yumru-yumru round adjective general
yuvarlaq round adjective general
gecə-gündüz round the clock adjective general
yumruyanaq round-cheeked adjective general
yumruyanaqlı round-cheeked adjective general
aybəniz round-faced adjective general
ayçöhrəli round-faced adjective general
dəyirmisifət round-faced adjective general
dəyirmisifətli round-faced adjective general
dövrəsifət round-faced adjective general
dövrəsifətli round-faced adjective general
girdəsifət round-faced adjective general
girdəsifətli round-faced adjective general
girdəüz round-faced adjective general
girdəüzlü round-faced adjective general
qəmərüz round-faced adjective general
qəmərüzlü round-faced adjective general
yumrusifət round-faced adjective general
yumrusifətli round-faced adjective general
dəyirmibaş round-headed adjective general
yumrubaş round-headed adjective general
yumru-yumru round-round adjective general
fırlanan turning round adjective general
təkərvarı wheel-like adjective general
təkərvarı wheel-shaped adjective general
çox tərəfli all-round adjective spoken language
hər tərəfli all-round adjective spoken language
dolu round adjective general
koppuş round adjective general
kök round adjective general
mütləq all-round adjective spoken language
dairəvi all-round adjective spoken language
dairə şəklində round adverb general
ətrafında round adverb general
bütün ili all the year round adverb general
il-müdam all the year round adverb general
yaylı-qışlı all the year round adverb general
boylana-boylana looking round adverb general
əksinə other way round adverb general
çevrəsində round adverb general
həndəvər round adverb general
yan-yörə round adverb general
qucaq-qucağa with arms round each other adverb general
boyunca round adverb general
hər tərəfdə round adverb general
digər tərəfə round adverb general
əks tərəfdə round adverb general
ətrafına round preposition general
ətrafında round preposition general
ətrafa round preposition general
təxminən round preposition general
təqribən round preposition general
barəsində round preposition general
haqqında round preposition general
bütün il boyu all the year round phrases general
bəxt dönəndə at the next turn of the wheel phrases general
bəxt gətirməyəndə at the next turn of the wheel phrases general
tale dönəndə at the next turn of the wheel phrases general
yağ kimi getmək break a butterfly wheel phrases general
araba təkəri cart wheel phrases general
yağ kimi getmək fly on the wheel phrases general
bir kəsi aldatmaq get round smb. phrases general
çevir tatı, vur tatı go round like a horse in a mill phrases general
sol çiyin üstə irəli! left wheel! phrases general
sükançı man at the wheel phrases general
rəhbər man at the wheel phrases general
karusel merry go round phrases general
çevrilmək move round phrases general
geriyə dönmək move round phrases general
köçəri həyat on the wheel phrases general
təkər üstündə on the wheel phrases general
avarlı təkər paddle wheel phrases general
özü öz əli ilə kəndiri boğazına keçirmək put a halter round one's own neck phrases general
bir kəsin işinə əngəl törətmək put a spoke in smb.'s wheel phrases general
bir kəsin işinə mane olmaq put a spoke in smb.'s wheel phrases general
işə can-başla girişmək put one's shoulder to the wheel phrases general
şağ çiyin üstə irəli! right wheel! phrases general
alqış gurultusu round of applause phrases general
alqış gurultusu round of cheers phrases general
dəyirmi masa round table phrases general
dəyirmi stol round table phrases general
dövr-aləm səyahəti round-the-world tour phrases general
müşayiət etmək show round phrases general
Ehtiyat igidin yaraşığıdır The longest way round in the shortest way home phrases general
əhatəyə almaq troop round phrases general
mühasirəyə almaq troop round phrases general
aparmaq trot round phrases general
göstərmək trot round phrases general
bir kəsi barmağına dolamaq walk smb. round phrases general
qoltuqla kürsü wheel chair phrases general
təkərli kreslo wheel chair phrases general
bir kəsi barmağına dolamaq wind smb. round one's litle finger phrases general
dönmək work round phrases general
istiqamətini dəyişmək work round phrases general
ətrafına bürümək wrap round phrases general
fənd işlətmək wheel and deal phrases spoken language
fırıldaqla məşğul olmaq wheel and deal phrases spoken language
hiylə işlətmək wheel and deal phrases spoken language
gözoxşayan merry go round phrases general
xoşagələn merry go round phrases general
çevirmək move round phrases general
geriyə döndərmək move round phrases general
hərəkətverici qüvvələr wheel plural general
maşın wheel plural general
mexanizm wheel plural general
minik wheel plural general
dairə wheel plural general
dövrə wheel plural general
bəxt wheel plural general
tale wheel plural general
velosiped wheel plural American
uşaq arabası wheel plural general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
wheel round dolandırmaq verb general
wheel round hərləmək verb general