• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of wheel shaped (200 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
najdak çarxı grazing-wheel noun general
sumbata çarxı grazing-wheel noun general
cəhrə spinning-wheel noun general
sükan çarxı steering-wheel noun general
pər water-wheel noun general
çarx wheel noun general
təkər wheel noun general
avtomobil təkəri bazası wheel-base noun general
badamı gözlər almond-shaped eyes noun general
buta almond-shaped pattern noun general
balansir balance-wheel noun general
əsas intiqal band wheel noun general
araba təkəri cart wheel noun general
aparıcı çarx driving-wheel noun general
nazim çarx fly-wheel noun general
nazimçarx fly-wheel noun general
taleyin təkəri Fortune's wheel noun general
dəndənə gear-wheel noun general
üzüməbənzərlik grape-shaped: being grape-shaped noun general
təkərək little wheel noun general
təkərcik little wheel noun general
sükançı man at the wheel noun general
mərkəzdənqaçan nasos çarxı primary wheel noun general
dəndənə rack-wheel noun general
dilçək çarx ratchet-wheel noun general
fiqurlu kərpic shaped brick noun general
ehtiyat çarx spare wheel noun general
sükan çarxı steering wheel noun general
şturval steering wheel noun general
rul wheel noun general
taleyin çarxı wheel of fortune noun general
təkər mazı wheel-grease noun general
dişli çarx gear-wheel noun technical
cilalama çarxı grinding-wheel noun technical
şturval steering-wheel noun technical
sükan wheel noun general
şturval wheel noun general
diyirlətmək wheel verb general
gillədə-gillədə aparmaq wheel verb general
gillətmək wheel verb general
itələyə-itələyə aparmaq wheel verb general
şturvalda dayanmaq be at the wheel verb general
sükançı olmaq be at the wheel verb general
formalaşmaq be shaped verb general
dolandırmaq wheel round verb general
hərləmək wheel round verb general
dönmək wheel verb general
dövrə vurmaq wheel verb general
fırlanmaq wheel verb general
hərlənmək wheel verb general
velosiped sürmək wheel verb general
velosipeddə getmək wheel verb general
siqar kimi cigar-shaped adjective general
siqarabənzər cigar-shaped adjective general
siqaraoxşar cigar-shaped adjective general
siqarşəkilli cigar-shaped adjective general
yumurtaşəkilli egg-shaped adjective general
yumurtavari egg-shaped adjective general
dördtəkərli four-wheel adjective general
inyəyə oxşar needle-shaped adjective general
iynə kimi needle-shaped adjective general
iynəvari needle-shaped adjective general
iynəyə bənzər needle-shaped adjective general
armudabənzər pear-shaped adjective general
armudaoxşar pear-shaped adjective general
armudşəkilli pear-shaped adjective general
armudu pear-shaped adjective general
armudvarı pear-shaped adjective general
üççarxlı three-wheel adjective general
üçtəkərli three-wheel adjective general
badamı almond-shaped adjective general
badamvarı almond-shaped adjective general
badamağız almond-shaped: with a small and almond-shaped mouth adjective general
badamgöz almond-shaped: with almond-shaped eyes adjective general
butalı almond-shaped: with almond-shaped patterns adjective general
oxşəkilli arrow-shaped adjective general
oxvari arrow-shaped adjective general
A-şəkilli A-shaped adjective general
bizvarı awl-shaped adjective general
kürəşəkilli ball-shaped adjective general
yumruvarı ball-shaped adjective general
yupyumru ball-shaped adjective general
boçkaşəkilli barrel-shaped adjective general
süngüvari bayonet-shaped adjective general
bombaşəkilli bomb-shaped adjective general
kasaşəkilli bowl-shaped adjective general
kasavarı bowl-shaped adjective general
qövsi bow-shaped adjective general
qutuvarı box-shaped adjective general
beyinəbənzər brain-shaped adjective general
ilgəkvarı buttonhole-shaped adjective general
boçkaşəkilli cask-shaped adjective general
darağabənzər comb-shaped adjective general
daraqvarı comb-shaped adjective general
konusvarı cone-shaped adjective general
qozavarı cone-shaped adjective general
xaçvarı cross-shaped adjective general
kasaşəkilli cup-shaped adjective general
silindrvari cylinder-shaped adjective general
romb şəkilli diamond-shaped adjective general
rombaoxşar diamond-shaped adjective general
damcıvarı drop-shaped adjective general
yumurtavarı egg-shaped adjective general
yumurtayaoxşar egg-shaped adjective general
dirsəkşəkilli elbow-shaped adjective general
ellipsşəkilli ellipse-shaped adjective general
yelpikvarı fan-shaped adjective general
barmaqvarı finger-shaped adjective general
çəngələoxşar fork-shaped adjective general
qıfabənzər funnel-shaped adjective general
qıfşəkilli funnel-shaped adjective general
qıfvarı funnel-shaped adjective general
üzüməbənzər grape-shaped adjective general
ürəkvarı heart-shaped adjective general
təpəyəoxşar hill-shaped adjective general
dəhrəşəkilli hook-shaped adjective general
halqavarı hook-shaped adjective general
qarmaqlatmaq hook-shaped adjective general
buynuzabənzər horn-shaped adjective general
buynuzşəkilli horn-shaped adjective general
buynuzvarı horn-shaped adjective general
nalvari horseshoe-shaped adjective general
böyrəkvarı kidney-shaped adjective general
yarpaqşəkilli leaf-shaped adjective general
yarpaqvarı leaf-shaped adjective general
dodaqvarı lip-shaped adjective general
göbələkvarı mushroom-shaped adjective general
iynəşəkilli needle-shaped adjective general
iynəvarı needle-shaped adjective general
qozabənzər nut-shaped adjective general
qozvarı nut-shaped adjective general
noxudvari pea-shaped adjective general
yastıqvarı pillow-shaped adjective general
boruvarı pipe-shaped adjective general
boşqabvarı plate-shaped adjective general
nimçəvari plate-shaped adjective general
qotazvarı pompon-shaped adjective general
ehramvarı pyramid-shaped adjective general
dairəvarı ring-shaped adjective general
halqavarı ring-shaped adjective general
üzükvari ring-shaped adjective general
yəhərşəkilli saddle-shaped adjective general
yəhərvarı saddle-shaped adjective general
vintvarı screw-shaped adjective general
fasonlu shaped adjective general
formalı shaped adjective general
qalxanşəkilli shield-shaped adjective general
orağabənzər sickle-shaped adjective general
ilanvarı snake-shaped adjective general
nizəvari spear-shaped adjective general
kürəşəkilli sphere-shaped adjective general
iyəbənzər spindle-shaped adjective general
ulduzaoxşar star-shaped adjective general
ulduzvarı star-shaped adjective general
qılıncvarı sword-shaped adjective general
qotazvarı tassel-shaped adjective general
dişəbənzər tooth-shaped adjective general
qülləvarı tower-shaped adjective general
təknəvarı trough-shaped adjective general
təkərvarı wheel-like adjective general
təkərvarı wheel-shaped adjective general
qanadşəkilli wing-shaped adjective general
ilbizşəkilli snail-shaped adverb general
ilbizvarı snail-shaped adverb general
bəxt dönəndə at the next turn of the wheel phrases general
bəxt gətirməyəndə at the next turn of the wheel phrases general
tale dönəndə at the next turn of the wheel phrases general
boçkavari barrel shaped phrases general
çəlləkvari barrel shaped phrases general
çəlləyəbənzər barrel shaped phrases general
çəlləyəoxşar barrel shaped phrases general
yağ kimi getmək break a butterfly wheel phrases general
araba təkəri cart wheel phrases general
yağ kimi getmək fly on the wheel phrases general
sol çiyin üstə irəli! left wheel! phrases general
sükançı man at the wheel phrases general
rəhbər man at the wheel phrases general
köçəri həyat on the wheel phrases general
təkər üstündə on the wheel phrases general
avarlı təkər paddle wheel phrases general
bir kəsin işinə əngəl törətmək put a spoke in smb.'s wheel phrases general
bir kəsin işinə mane olmaq put a spoke in smb.'s wheel phrases general
işə can-başla girişmək put one's shoulder to the wheel phrases general
şağ çiyin üstə irəli! right wheel! phrases general
qoltuqla kürsü wheel chair phrases general
təkərli kreslo wheel chair phrases general
buta almond-shaped pattern phrases general
fənd işlətmək wheel and deal phrases spoken language
fırıldaqla məşğul olmaq wheel and deal phrases spoken language
hiylə işlətmək wheel and deal phrases spoken language
hərəkətverici qüvvələr wheel plural general
maşın wheel plural general
mexanizm wheel plural general
minik wheel plural general
dairə wheel plural general
dövrə wheel plural general
bəxt wheel plural general
tale wheel plural general
velosiped wheel plural American
uşaq arabası wheel plural general