• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of wipe smb. off the face of the earth (234 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
abırsız bold-face noun general
ədəbsiz bold-face noun general
həyasız bold-face noun general
sırtıq bold-face noun general
utanmaz bold-face noun general
kərpic kəsmək üçün palçıq brick-earth noun general
kəsilmiş kömürün qədəri coal-face noun general
kömür kəsmə coal-face noun general
yer earth noun general
torpaq yol earth road noun general
surət face noun general
sifət face noun general
üz face noun general
qoruyucu maska face-guard noun general
üzün plastik operasiyası face-lift noun general
lekal face-mould noun general
qəlib face-mould noun general
şablon face-mould noun general
yanaqlara, gözlərə bəzək verən face-painter noun general
yanaqları, gözləri boyayan face-painter noun general
kosmetikadan həddən artıq istifadə etmə face-painting noun general
nüfuzunu qorumaq üçün atılan addım face-saver noun general
şöhrətini qoruma face-saving noun general
üzlük daş face-stone noun general
fasad face-wall noun general
üz divar face-wall noun general
solğun bənizli adam tallow-face noun general
şişkin sifətli adam tallow-face noun general
sürtüb təmizləmə wipe noun general
silib təmizləmə wipe noun general
silmə wipe noun general
geriyə dönməsi about-face noun general
camal beautiful face noun general
kəltən chunk of earth noun general
ərz earth noun general
xak earth noun general
yer-göy Earth and the heaven noun general
yer qabığı earth crust noun general
torpaq layı earth layer noun general
yerin peyki earth satellite noun general
yer qabığı earth's crust noun general
litosfer earth's crust noun general
yer kürəsinin səthi earth's surface noun general
ağız-burun face noun general
bəniz face noun general
bət-bəniz face noun general
qabaq face noun general
rüxsar face noun general
sima face noun general
üz kremi face cream noun general
araqat face disk noun general
fiqur face-card noun general
nominal dəyər face-value noun general
savab God's reward for a person's good conduct on earth noun general
əl-üz hands and face noun general
kəltən lump of earth noun general
təndir oven made of clay in a hole in the earth noun general
qırışsifət person with wrinkled face noun general
şaqul sheer face noun general
şillə slap in the face noun general
sillə slap in the face noun general
şapalaq slap in the face noun general
gərgin sifət strained face noun general
format type face noun general
şaqul vertical face noun general
dəyişiklik volte-face noun general
surətbaz worshipper of face noun general
surətpərəst worshipper of face noun general
əyrisifət wry face noun general
əyləndirən black-face noun American
geriyə dönmə volt-face noun sport
qaraağız black-face noun general
gil earth noun general
torpaq earth noun general
sir-sifət face noun general
üzün ifadəsi face noun general
qrim edən face-painter noun general
qrimçi face-painter noun general
burun dəsmalı wipe noun spoken language
burun yaylığı wipe noun spoken language
üzdən təzələmə face-lift noun figurative meaning
dəyişiklik volt-face noun figurative meaning
dönüm volt-face noun figurative meaning
dönüş volt-face noun figurative meaning
qara şrift bold-face noun painting
xarici görünüş face noun general
portret çəkən face-painter noun general
portretçi face-painter noun general
ələ salma wipe noun figurative meaning
istehza wipe noun figurative meaning
istehza etmə wipe noun figurative meaning
lağa qoyma wipe noun figurative meaning
masqara wipe noun figurative meaning
oynatma wipe noun figurative meaning
rişxənd wipe noun figurative meaning
sataşma wipe noun figurative meaning
qara şrift black-face noun art
sırtıqlıq face noun general
həyasızlıq face noun spoken language
səth face noun general
basdırmaq earth up verb general
quylamaq earth up verb general
batırmaq earth up verb general
üzünü bir kəsə döndərmək face verb general
üzünü bir şeyə döndərmək face verb general
sürtüb təmizləmək wipe verb general
silib qurutmaq wipe verb general
silib təmizləmək wipe verb general
silmək wipe verb general
torpaqlanmaq be covered with earth verb general
qabaqlaşdırmaq bring face to face verb general
üzləşdirmək bring face to face verb general
qurulatmaq cause smb. to wipe verb general
üz-üzə gəlmək come face face verb general
yaşınmaq cover half of one's face with a headkerchief verb general
torpaqlamaq cover with earth verb general
komalamaq earth up verb general
dilema qarşısında qalmaq face a dilemma verb general
faktlarla hesablaşmaq face the facts verb general
gələcəyə arxayın olmaq face the future calmly verb general
küçəyə açılmaq face the street verb general
üz etmək face up verb general
təkbətək mübarizə aparmaq fight face face verb general
qızarıb-pörtmək get red in the face verb general
şillələmək give smb. a slap in the face verb general
pörtmək grow red in face verb general
üzü olmamaq have no face verb general
üzünü qırxdırmaq have one's face shaved verb general
üzü üstə uzanmaq lie face downwards verb general
üzüqoylu yatmaq lie face downwards verb general
büzmək make a wry face verb general
şillələtdirmək make smb. give a slap on the face verb general
üzləşmək meet face to face verb general
üzündən təri silmək mop one's face verb general
pudralanmaq powder one's face verb general
şapalaq yemək receive a slap in the face verb general
üzə demək say to face verb general
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq shut the door in smb.'s face verb general
üz-üzə oturmaq sit face to face verb general
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq slam the door in smb.'s face verb general
bir kəsə şapalaq vurmaq slap smb. in the face verb general
bir kəsə şillə vurmaq slap smb. in the face verb general
bir-birəə danışmaq talk face face verb general
əl-üzünü yumaq wash one's hands and face verb general
qurulamaq wipe verb general
qurulamaq wipe dry verb general
əllərini qurulamaq wipe one's hands verb general
silmək wipe out verb general
qurulanmaq wipe up oneself verb general
qətfələmək wipe with a bath towel verb general
dibini doldurmaq earth up verb general
dibini yumşaltmaq earth up verb general
qarşılamaq face verb general
qarşılaşmaq face verb general
sinə gərmək face verb general
məhv etmək wipe verb general
yox etmək wipe verb general
qarşıda durmaq face verb general
baxmaq face verb general
cəsarətlə qarşılamaq face verb general
üz çəkmək face verb general
cilalamaq face verb general
hamarlamaq face verb general
pardaqlamaq face verb general
yonmaq face verb general
üz üçün face adjective general
üzlük face adjective general
yer earth's adjective general
yastısifət flat-face adjective general
yastısifətli flat-face adjective general
torpaqlı mixed with earth adjective general
ayqabaq moon-face adjective general
birüzlü one-face adjective general
çirkin plain face adjective general
dürəng two-face adjective general
bir-birə face to face adverb general
təkətək face to face adverb general
təkbətək face to face adverb general
üzbəgöz face to face adverb general
üzbəüz face to face adverb general
üz-üzə face to face adverb general
birə-bir face to face adverb general
qaratorpaq black earth phrases general
abırsızlıq brazen face phrases general
ədəbsizlik brazen face phrases general
həyasızlıq brazen face phrases general
utanmazlıq brazen face phrases general
üzünü əliylə örtmək bury one's face in one's hands phrases general
saat və ölçü cihazlarında üzərində rəqəmlər olan lövhəcik clock face phrases general
siferblat clock face phrases general
kənd yolu earth road phrases general
hüznlü sifət face as long as a fiddle phrases general
almacıq sümüyü face bone phrases general
fiqur face card phrases general
qumar kağızlarında böyük kartların adı face card phrases general
maneəyə rast gəlmək face obstacle phrases general
üz pudrası face powder phrases general
çətinliyi cəsarətlə qarşılamaq face the music phrases general
öz hərəkətlərinə cavab vermək face the music phrases general
nominal dəyər face value phrases general
tülkü yuvası fox earth phrases general
dünyasını dəyişmək go the way of all the earth phrases general
ölmək go the way of all the earth phrases general
küləyə qarşı getmək have the wind in one's face phrases general
üzü küləyə getmək have the wind in one's face phrases general
yerin altında in earth's womb phrases general
yerin təkində in earth's womb phrases general
üzbəüz in the face of phrases general
əlindən gələni etmək move heaven and earth phrases general
hər şeyə əl atmaq move heaven and earth phrases general
üzünü qırxmaq shave one's face phrases general
bərk içmək soak one's face phrases general
bərk sərxoş olmaq soak one's face phrases general
sürtüb təmizləmək wipe away phrases general
silib təmizləmək wipe away phrases general
silmək wipe away phrases general
silmək wipe off phrases general
təmizləmək wipe off phrases general
borcu vermək wipe off a score phrases general
bir kəsin burnunu ovmaq wipe smb.'s eye phrases general
bir şeyi yer üzündən silmək wipe smth. off the face of the earth phrases general
bir şeyi yer üzündən yox etmək wipe smth. off the face of the earth phrases general
üz-gözünü büzüşdürmək make face phrases general
yerə girmək sink into the earth for shame phrases general
zahiri qiymət face value phrases general
baxmayaraq in the face of phrases general
alçaltmaq wipe smb.'s eye phrases general
təhqir etmək wipe smb.'s eye phrases general
çətin yolla getmək have the wind in one's face phrases figurative meaning
ləğv etmək wipe off phrases figurative meaning
ödəmək wipe off phrases figurative meaning
yox etmək wipe off phrases figurative meaning
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
wipe smb. off the face of the earth bir kəsi yer üzündən silmək phrases general
wipe smb. off the face of the earth bir kəsi yer üzündən yox etmək phrases general