• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of wipe smth. off the face of the earth (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
abırsız bold-face noun general
ədəbsiz bold-face noun general
həyasız bold-face noun general
sırtıq bold-face noun general
utanmaz bold-face noun general
kərpic kəsmək üçün palçıq brick-earth noun general
kəsilmiş kömürün qədəri coal-face noun general
kömür kəsmə coal-face noun general
yer earth noun general
torpaq yol earth road noun general
surət face noun general
sifət face noun general
üz face noun general
qoruyucu maska face-guard noun general
üzün plastik operasiyası face-lift noun general
lekal face-mould noun general
qəlib face-mould noun general
şablon face-mould noun general
yanaqlara, gözlərə bəzək verən face-painter noun general
yanaqları, gözləri boyayan face-painter noun general
kosmetikadan həddən artıq istifadə etmə face-painting noun general
nüfuzunu qorumaq üçün atılan addım face-saver noun general
şöhrətini qoruma face-saving noun general
üzlük daş face-stone noun general
fasad face-wall noun general
üz divar face-wall noun general
solğun bənizli adam tallow-face noun general
şişkin sifətli adam tallow-face noun general
sürtüb təmizləmə wipe noun general
silib təmizləmə wipe noun general
silmə wipe noun general
geriyə dönməsi about-face noun general
camal beautiful face noun general
kəltən chunk of earth noun general
ərz earth noun general
xak earth noun general
yer-göy Earth and the heaven noun general
yer qabığı earth crust noun general
torpaq layı earth layer noun general
yerin peyki earth satellite noun general
yer qabığı earth's crust noun general
litosfer earth's crust noun general
yer kürəsinin səthi earth's surface noun general
ağız-burun face noun general
bəniz face noun general
bət-bəniz face noun general
qabaq face noun general
rüxsar face noun general
sima face noun general
üz kremi face cream noun general
araqat face disk noun general
fiqur face-card noun general
nominal dəyər face-value noun general
savab God's reward for a person's good conduct on earth noun general
əl-üz hands and face noun general
kəltən lump of earth noun general
tamarzı one who is eager to possess smth. noun general
təndir oven made of clay in a hole in the earth noun general
ötür-ötür passing smth. to one another noun general
qırışsifət person with wrinkled face noun general
avand right side of smth. noun general
şaqul sheer face noun general
şillə slap in the face noun general
sillə slap in the face noun general
şapalaq slap in the face noun general
gərgin sifət strained face noun general
format type face noun general
şaqul vertical face noun general
dəyişiklik volte-face noun general
surətbaz worshipper of face noun general
surətpərəst worshipper of face noun general
əyrisifət wry face noun general
əyləndirən black-face noun American
geriyə dönmə volt-face noun sport
qaraağız black-face noun general
gil earth noun general
torpaq earth noun general
sir-sifət face noun general
üzün ifadəsi face noun general
qrim edən face-painter noun general
qrimçi face-painter noun general
burun dəsmalı wipe noun spoken language
burun yaylığı wipe noun spoken language
üzdən təzələmə face-lift noun figurative meaning
dəyişiklik volt-face noun figurative meaning
dönüm volt-face noun figurative meaning
dönüş volt-face noun figurative meaning
qara şrift bold-face noun painting
xarici görünüş face noun general
portret çəkən face-painter noun general
portretçi face-painter noun general
ələ salma wipe noun figurative meaning
istehza wipe noun figurative meaning
istehza etmə wipe noun figurative meaning
lağa qoyma wipe noun figurative meaning
masqara wipe noun figurative meaning
oynatma wipe noun figurative meaning
rişxənd wipe noun figurative meaning
sataşma wipe noun figurative meaning
qara şrift black-face noun art
sırtıqlıq face noun general
həyasızlıq face noun spoken language
səth face noun general
basdırmaq earth up verb general
quylamaq earth up verb general
batırmaq earth up verb general
üzünü bir kəsə döndərmək face verb general
üzünü bir şeyə döndərmək face verb general
sürtüb təmizləmək wipe verb general
silib qurutmaq wipe verb general
silib təmizləmək wipe verb general
silmək wipe verb general
ismarlanmaq be asked do smth. verb general
bir işi görməyə borclu olmaq be bound to do smth. verb general
xəcalətli olmaq be bound to do smth. verb general
torpaqlanmaq be covered with earth verb general
nədəsə müqəssir olmaq be guilty of smth. verb general
bir şeydə suçlu olmaq be guilty of smth. verb general
bir şey üçün bir kəsə borclu olmaq be indebted to smb. for smth. verb general
bir işdə naşı olmaq be inexperienced in smth. verb general
eşitdirilmək be informed smb. of smth. verb general
uymaq be keen on smth. verb general
xəcalətli olmaq be obliged to do smth. verb general
bir şeydən kasad olmaq be short of smth. verb general
bazar açmaq begin to sell smth. verb general
öhdəyə almaq bind to do smth. verb general
qabaqlaşdırmaq bring face to face verb general
üzləşdirmək bring face to face verb general
nisyə almaq buy smth. on credit verb general
şəkk gətirmək call smth. in question verb general
belində daşımaq carry smth. on one's back verb general
bir şeyi sona çatdırmaq carry smth. through verb general
sonuna çıxmaq carry smth. through verb general
şəkk gətirmək cast doubt on smth. verb general
elətdirmək cause smb. to do smth. verb general
etdirmək cause smb. to do smth. verb general
etdirtmək cause smb. to do smth. verb general
qurulatmaq cause smb. to wipe verb general
soldurmaq cause smth. fade verb general
tarazlaşdırılmaq cause smth. to become balanced verb general
soyudulmaq cause smth. to become cold verb general
ölüşkətmək cause smth. to become faded verb general
sancdırmaq cause smth. to bite verb general
dırmandırmaq cause smth. to creep verb general
xarıldatmaq cause smth. to crunch verb general
püskürtmək cause smth. to erupt verb general
porsutmaq cause smth. to go bad verb general
qaxsıtmaq cause smth. to go bad verb general
dayazlatmaq cause smth. to grow verb general
xışıldatmaq cause smth. to rustle verb general
pırtlatmaq cause smth. to spring out verb general
zınqıldatmaq cause smth. to tinkle verb general
üz-üzə gəlmək come face face verb general
bəri başdan qeydinə qalmaq consider smth. beforehand verb general
yaşınmaq cover half of one's face with a headkerchief verb general
torpaqlamaq cover with earth verb general
köksünə basmaq cuddle smb. or smth. to one's breast verb general
sırımaq deceive in selling smth. verb general
ortalamaq divide smth. into two equal halves verb general
paylaşmaq divide smth. with smb. verb general
qara vermək do smth. as a blind verb general
bir şeyi adət üzrə etmək do smth. from mere habit verb general
dəsxoşa getmək do smth. in vain verb general
acıqla etmək do smth. on purpose verb general
bir işi bilmədən etmək do smth. unawares verb general
dəsgah açmaq do smth. unusual verb general
vedrələmək draw smth. with a bucket verb general
bir soluğa içmək drink smth. at a gulp verb general
komalamaq earth up verb general
bir şeyin arxasından boylanmaq emerge from behind smth. verb general
məst olmaq enjoy smth. greatly verb general
dilema qarşısında qalmaq face a dilemma verb general
faktlarla hesablaşmaq face the facts verb general
gələcəyə arxayın olmaq face the future calmly verb general
küçəyə açılmaq face the street verb general
üz etmək face up verb general
soluqdurmaq fade smth. verb general
bezarlamaq feel smth. as a burden verb general
bezmək feel smth. as a burden verb general
bıkmaq feel smth. as a burden verb general
dadı damağında qalmaq feel the taste of smth. pleasant verb general
təkbətək mübarizə aparmaq fight face face verb general
nəzərdən qaçırmaq forget smth. verb general
qızarıb-pörtmək get red in the face verb general
qarışdırmaq get smth. wrong verb general
şillələmək give smb. a slap in the face verb general
bir şeyi uzunlatmaq give smth. a stretch verb general
qıymamaq give smth. to smb. unwillingly verb general
qıymaq give smth. to smb. willingly verb general
pörtmək grow red in face verb general
bir şeyi bəxtəbəxt etmək guess-work: do smth. by guess-work verb general
azarı olmaq have a strong wish of doing smth. verb general
atmaq have a very strong desire for smth. verb general
üzü olmamaq have no face verb general
bir şeyi əziyyətsiz görmək have no trouble in doing smth. verb general
üzünü qırxdırmaq have one's face shaved verb general
bir iş görməyə ixtiyarı olmaq have right to do smth. verb general
asfalt çəkdirmək have smth. asphalted verb general
asfaltlatdırmaq have smth. asphalted verb general
zağlatmaq have smth. burnished verb general
tamamlatdırmaq have smth. completed verb general
əydirmək have smth. crooked verb general
böyütdürmək have smth. enlarged verb general
dəstələtdirmək have smth. grouped verb general
kərkilətdirmək have smth. hacked verb general
başdan aşmaq have smth. in abundance verb general
səsləşmək have smth. in common verb general
toxutdurmaq have smth. knitted verb general
düyünlətdirmək have smth. knotted verb general
astarlatmaq have smth. lined verb general
kağızlatdırmaq have smth. papered verb general
narınlatdırmaq have smth. pounded verb general
astarlatmaq have smth. primed verb general
kanifollatmaq have smth. rosined verb general
itilətdirmək have smth. sharpened verb general
kəsdirmək have smth. shut verb general
lehimlətdirmək have smth. soldered verb general
əyirtdirmək have smth. spun verb general
calatmaq have smth. stitched verb general
küləşlətdirmək have smth. thatched verb general
ağartdırmaq have smth. whitewashed verb general
bir şeyi dolayı eşitmək hear smth. in a roundabout way verb general
eşitdirmək inform smb. of smth. verb general
gücə düşmək injure oneself by taking smth. very heavy verb general
bir şeyi incəliyinə qədər bilmək know smth. to a nicety verb general
bir şey üzərinə embarqo qoymaq lay smth. under an embargo verb general
baltanı dibindən vurmaq lay the axe to the root of smth. verb general
axıtmaq let smth. float verb general
üzü üstə uzanmaq lie face downwards verb general
üzüqoylu yatmaq lie face downwards verb general
can atmaq long for smth. verb general
quzulamaq long for smth. verb general
bir şeydən mərc gəlmək make a bet on smth. verb general
büzmək make a wry face verb general
bəyəndirmək make smb. approve smth. verb general
buyurtdurmaq make smb. ask smth. verb general
şillələtdirmək make smb. give a slap on the face verb general
öhdəsinə buraxmaq make smb. responsible for smth. verb general
öhdəsinə qoymaq make smb. responsible for smth. verb general
oyun-oyuncaq etmək make smth. a trifle verb general
çatlatmaq make smth. chap verb general
çatlatmaq make smth. crack verb general
şaqqıldatmaq make smth. crack verb general
söndürtmək make smth. extinguish verb general
çökdürmək make smth. precipitate verb general
uydurmaq make smth. up verb general
saraltmaq make smth. yellow verb general
üzləşmək meet face to face verb general
üzündən təri silmək mop one's face verb general
ağnatmaq move smth. down verb general
nəzərdən qaçırmaq not to bear smth. in mind verb general
bir şey haqqında heç bir təsəvvürü olmamaq not to have the faintest idea of smth. verb general
nəzərdən qaçırmaq not to take smth. into consideration verb general
bir kəsi bir şeydə iştirak etməyə persuade smb. to take part in smth. verb general
ortaq olmaq possess smth. jointly verb general
pudralanmaq powder one's face verb general
məəttəl etmək prevent from doing smth. verb general
öz ayağı ilə gəlmək prevent smb. from doing smth. verb general
söküb-dağıtmaq pull down smth. completely verb general
şapalaq yemək receive a slap in the face verb general
bir şeyə fərəhlənmək rejoice at smth. verb general
bir işi təvəkkülə görmək run the risk in doing smth. verb general
üzə demək say to face verb general
nisyə vermək sell smth. on credit verb general
bir şeyi poçtla göndərmək send smth. by post verb general
paylaşmaq share smth. with smb. verb general
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq shut the door in smb.'s face verb general
üz-üzə oturmaq sit face to face verb general
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq slam the door in smb.'s face verb general
bir kəsə şapalaq vurmaq slap smb. in the face verb general
bir kəsə şillə vurmaq slap smb. in the face verb general
axırına çıxmaq spend smth. in vain verb general
əlini-ayağını çəkmək stop taking part in smth. verb general
zollamaq strike with smth. verb general
diri-diri udmaq swallow smth. unchewed verb general
çəngələmək take smth. full of hand verb general
məhkəməyə vermək take smth. into court verb general
bir şeyi prokata götürmək take smth. on hire verb general
ovuclamaq take smth. with one's palm verb general
xışmalamaq take smth. with one's palm verb general
bir-birəə danışmaq talk face face verb general
bir şeyi əvvəlcədən götür-qoy etmək think smth. over in advance verb general
sarınmaq tie smth. round oneself verb general
söküşdürmək unrip smth. hastily and roughly verb general
imrənmək want to do smth. verb general
əl-üzünü yumaq wash one's hands and face verb general
qurulamaq wipe verb general
qurulamaq wipe dry verb general
əllərini qurulamaq wipe one's hands verb general
silmək wipe out verb general
qurulanmaq wipe up oneself verb general
qətfələmək wipe with a bath towel verb general
dibini doldurmaq earth up verb general
dibini yumşaltmaq earth up verb general
qarşılamaq face verb general
qarşılaşmaq face verb general
sinə gərmək face verb general
məhv etmək wipe verb general
yox etmək wipe verb general
qarşıda durmaq face verb general