• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of word (99 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
Söz quş kimidir, ağzından çıxdı geri qayıtmaz Word spoken is past recalling phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
half-word eyham noun general
half-word üstüörtülü söz noun general
swear-word danlaq noun general
swear-word söyüş noun general
word kəlam noun general
word söz noun general
word-painting obrazlı təsvir noun general
word-play cinas noun general
word-play kalambur noun general
word-play söz oyunu noun general
basic word stock əsas lüğət fondu noun general
in one word bir kəlmə noun general
man of one's word sözübütöv adam noun general
proper word lazımi söz noun general
subordinate word tabe söz noun general
word ərz noun general
word kəlmə noun general
word order sözlərin düzülüşü noun general
word-building sözyaratma noun general
word-changing sözdəyişdirmə noun general
word-changing suffixes formadüzəlici şəkilçilər noun general
form-word köməkçi nitq hissəsi noun linguistic
nonce-word ancaq müəyyən sahədə işlənən söz noun linguistic
word-building söz yaradıcılığı noun linguistic
word-building sözdüzəltmə noun linguistic
word-formation sözdüzəltmə noun linguistic
word-order söz sırası noun linguistic
word danışıq noun general
word nitq noun general
word fikir noun general
word məsləhət noun general
word mülahizə noun general
word qeyd noun general
word rəy noun general
word vəd noun general
word əmr noun general
word göstəriş noun general
word məxfi söz noun general
word parol noun general
word çağırış noun general
word şüar noun general
word münasib sözlər seçmək verb general
word sözlərlə ifadə etmək verb general
be as good as one's word sözübütöv olmaq verb general
be sent a word ismarlanmaq verb general
break one's word dağallıq etmək verb general
break one's word vədəxilaf olmaq verb general
build a word söz düzəltmək verb general
cavil at every word hər sözə qulp qoymaq verb general
give one's word söz vermək verb general
go back on one's word sözündən dönmək verb general
go back on one's word cığallamaq verb general
keep one's word sözündə durmaq verb general
pervert smb.'s word bir kəsin sözünü təhrif etmək verb general
put in a word söz salmaq verb general
refuse to utter a word inadla susmaq verb general
seek for a word söz axtarmaq verb general
send word ismarlamaq verb general
utter a word cınqırını çıxartmaq verb general
keeping one's word sözübütöv adjective general
word for word hərfi adjective general
word-building sözdüzəldici adjective general
word-changing sözdəyişdirici adjective general
word-formative söztörədici adjective general
by word of mouth şifahi adverb general
on one's bare word dəlilsiz-sübutsuz adverb general
word by word sözbəsöz adverb general
word by word söz-söz adverb general
word for word eynən adverb general
word for word kəlmə-kəlmə adverb general
word for word hərf-hərf adverb general
mum's the word öz aramızdı adverb idiomatic
adopted word alınma söz phrases general
get a word in edgeways söhbətə söz qatmaq phrases general
get a word in edgeways araya söz qatmaq phrases general
give word söz vermək phrases general
He hasn't a word throw at a dog Onun ağzından kəlbətinlə bir kəlmə də söz çəkmək olmaz phrases general
hit right word münasib söz tapmaq phrases general
in the narrow sense of the word sözün dar mənasında phrases general
last word in smth. son moda phrases general
last word on smth. son moda phrases general
pass one's word for smth. bir şeyə zamin olmaq phrases general
sharp word acı söz phrases general
sharp word toxunan söz phrases general
synonymous word sinonim söz phrases general
Upon my word! Vicdanım haqqı! phrases general
watch word məxfi söz phrases general
watch word parol phrases general
word in season vaxtında deyilmiş söz phrases general
word to the wise arifə bir işarə phrases general
rusty word paslı söz phrases general
sugar one's word sözünü şirinləşdirmək phrases general
word wrap sətirdən-sətirə keçirmə phrases computer
Many a true word is spoken in jest Sözün doğrusunu zarafatla deyərlər phrases proverb
warm word yağlı söz phrases rude word
He hasn't a word throw at a dog O, danışmaq belə istəmir phrases general
last word in smth. son söz phrases general
last word on smth. son söz phrases general
vero