• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of word spoken is past recalling (152 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
eyham half-word noun general
üstüörtülü söz half-word noun general
keçmiş past noun general
əsl mütəxəssis past master noun general
misilsiz usta past master noun general
tayı-bərabəri olmayan usta past master noun general
danlaq swear-word noun general
söyüş swear-word noun general
kəlam word noun general
söz word noun general
obrazlı təsvir word-painting noun general
cinas word-play noun general
kalambur word-play noun general
söz oyunu word-play noun general
əsas lüğət fondu basic word stock noun general
irsi heritage of the past noun general
bir kəlmə in one word noun general
sözübütöv adam man of one's word noun general
əski günlər past days noun general
usta past master noun general
keçmiş zaman past tense noun general
lazımi söz proper word noun general
qeyri-ədəbi dil spoken language noun general
şifahi nitq spoken language noun general
tabe söz subordinate word noun general
ərz word noun general
kəlmə word noun general
sözlərin düzülüşü word order noun general
sözyaratma word-building noun general
sözdəyişdirmə word-changing noun general
formadüzəlici şəkilçilər word-changing suffixes noun general
köməkçi nitq hissəsi form-word noun linguistic
ancaq müəyyən sahədə işlənən söz nonce-word noun linguistic
söz yaradıcılığı word-building noun linguistic
sözdüzəltmə word-building noun linguistic
sözdüzəltmə word-formation noun linguistic
söz sırası word-order noun linguistic
keçmişdə baş vermiş past noun general
danışıq word noun general
nitq word noun general
fikir word noun general
məsləhət word noun general
mülahizə word noun general
qeyd word noun general
rəy word noun general
keçmiş zaman past noun grammatical
vəd word noun general
əmr word noun general
göstəriş word noun general
məxfi söz word noun general
parol word noun general
çağırış word noun general
şüar word noun general
münasib sözlər seçmək word verb general
sözlərlə ifadə etmək word verb general
sözübütöv olmaq be as good as one's word verb general
ötmək be past verb general
ismarlanmaq be sent a word verb general
dağallıq etmək break one's word verb general
vədəxilaf olmaq break one's word verb general
söz düzəltmək build a word verb general
hər sözə qulp qoymaq cavil at every word verb general
söz vermək give one's word verb general
sözündən dönmək go back on one's word verb general
cığallamaq go back on one's word verb general
sözündə durmaq keep one's word verb general
təntənəli marşla getmək march past verb general
bir kəsin sözünü təhrif etmək pervert smb.'s word verb general
söz salmaq put in a word verb general
inadla susmaq refuse to utter a word verb general
söz axtarmaq seek for a word verb general
ismarlamaq send word verb general
cınqırını çıxartmaq utter a word verb general
açıq free-spoken adjective general
səmimi free-spoken adjective general
pis ad çıxarmış ill-spoken adjective general
adı batmış ill-spoken adjective general
adı pisə çıxmış ill-spoken adjective general
keçən past adjective general
keçmiş past adjective general
danışıq spoken adjective general
şifahi spoken adjective general
yerində deyilmiş well-spoken adjective general
axır for some time past adjective general
sözübütöv keeping one's word adjective general
əski past adjective general
ötən past adjective general
yığcam short-spoken adjective general
dilişirin smooth-spoken adjective general
hərfi word for word adjective general
sözdüzəldici word-building adjective general
sözdəyişdirici word-changing adjective general
söztörədici word-formative adjective general
gözəl well-spoken adjective general
incə well-spoken adjective general
zərif well-spoken adjective general
şifahi by word of mouth adverb general
əvvəl in the past adverb general
qabaqda in the past adverb general
keçmiş əyyamda in the past times adverb general
dəlilsiz-sübutsuz on one's bare word adverb general
sözbəsöz word by word adverb general
söz-söz word by word adverb general
eynən word for word adverb general
kəlmə-kəlmə word for word adverb general
hərf-hərf word for word adverb general
öz aramızdı mum's the word adverb idiomatic
gec past preposition general
sonra past preposition general
yanından past preposition general
yaxınlığından past preposition general
o tərəfdə past preposition general
o yanda past preposition general
-dan past preposition general
-dən past preposition general
artıq past preposition general
alınma söz adopted word phrases general
fikirləşdiyini deyən adam free-spoken man phrases general
söhbətə söz qatmaq get a word in edgeways phrases general
araya söz qatmaq get a word in edgeways phrases general
söz vermək give word phrases general
Onun ağzından kəlbətinlə bir kəlmə də söz çəkmək olmaz He hasn't a word throw at a dog phrases general
münasib söz tapmaq hit right word phrases general
sözün dar mənasında in the narrow sense of the word phrases general
keçmişdə in the past phrases general
son moda last word in smth. phrases general
son moda last word on smth. phrases general
bir şeyə zamin olmaq pass one's word for smth. phrases general
əlbəttə past question phrases general
şübhəsiz past question phrases general
hadisələri qabaqlamaq ride past the hounds phrases general
acı söz sharp word phrases general
toxunan söz sharp word phrases general
danışıq dili spoken language phrases general
şifahi nitq spoken language phrases general
sinonim söz synonymous word phrases general
Vicdanım haqqı! Upon my word! phrases general
məxfi söz watch word phrases general
parol watch word phrases general
vaxtında deyilmiş söz word in season phrases general
Söz quş kimidir, ağzından çıxdı geri qayıtmaz Word spoken is past recalling phrases general
arifə bir işarə word to the wise phrases general
paslı söz rusty word phrases general
sözünü şirinləşdirmək sugar one's word phrases general
sətirdən-sətirə keçirmə word wrap phrases computer
Sözün doğrusunu zarafatla deyərlər Many a true word is spoken in jest phrases proverb
keçmiş zamanın bitmiş forması past perfect phrases grammatical
keçmiş zaman past tense phrases grammatical
yağlı söz warm word phrases rude word
O, danışmaq belə istəmir He hasn't a word throw at a dog phrases general
son söz last word in smth. phrases general
son söz last word on smth. phrases general