• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of work shy (282 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
hər cür ev işi ilə məşğul olan all-work noun general
səbətçilik məlumatı basket-work noun general
cansıxıcı iş hack-work noun general
maraqsız iş hack-work noun general
axşam işi night-work noun general
gecə işi night-work noun general
incə parça open-work noun general
zərif parça open-work noun general
merejka open-work noun general
briqada işi team-work noun general
günəmuzd iş time-work noun general
muzdlu əmək wage-work noun general
əmək work noun general
work noun general
məşğuliyyət work noun general
əl işləri üçün zənbil work-basket noun general
icmal work-book noun general
konspekt work-book noun general
avara work-shy noun general
işdən boyun qaçıran work-shy noun general
tənbəl work-shy noun general
əl işləri stolu work-table noun general
iş stolu work-table noun general
əmək qabiliyyəti ability to work noun general
işəyararlıq ability to work noun general
proqul absence from work noun general
kustarlıq amateurish work noun general
şablon əsər banal work noun general
zehni əmək brain work noun general
xaltura careless work noun general
kargüzarlıq clerical work noun general
yaradıcılıq creative work noun general
izahat işi explanatory work noun general
xaltura extra work noun general
fəhm guess-work noun general
təhkimçi person attached to some work noun general
işəmuzdçuluq piece-work noun general
işəmuzd əmək haqqı piece-work payment noun general
suvaq işi plaster work noun general
praktikum practical work noun general
iş yerindən xarakteristika reference from place of work noun general
bərpaçılıq işləri restoration work noun general
elmi iş scientific work noun general
matrosluq seaman's work noun general
zərbəçilik shock work noun general
içtimai fəaliyyət social work noun general
ictimai iş social work noun general
mehtərlik stableman's work noun general
şablon əsər stereotyped work noun general
ikinövbəli iş two-shift work noun general
işin qeyri-ritmiliyi unevenness of work noun general
biyar unpaid work noun general
işin həcmi volume of work noun general
peşə work noun general
kənizlik work of a housemaid noun general
eşşəkçilik work of an ass driver noun general
əmək kitabçası work-book noun general
əməkgünü work-day noun general
gündəlik paltar work-day clothes noun general
əməkdaşlıq team-work noun general
davranış work noun general
hərəkət work noun general
görülmüş işləri qeyd etmə dəftəri work-book noun general
qarşılıqlı kömək team-work noun general
tapşırıqlar məcmuəsi work-book noun general
əsər work noun general
müntəzəmlik team-work noun sport
uyğunluq team-work noun sport
əməl work noun general
məhsul work noun general
məmulat work noun general
birgə işləmək co-work verb general
əməkdaşlıq etmək co-work verb general
işləmək work verb general
məşğul olmaq work verb general
proqul etmək be absent from work verb general
işsiz olmaq be out of work verb general
xamlamaq become soft from lack of work verb general
çalışdırmaq cause smb. to work verb general
tərlətmək cause smb. to work hard verb general
işlətmək cause to work verb general
işə çıxmaq come to work verb general
girləmək do no work verb general
təcrübə keçmək do practical work verb general
işə getmək go to work verb general
girmək go to work verb general
işə girmək go to work verb general
işə günaşırı getmək go to work every other day verb general
bir şeyi bəxtəbəxt etmək guess-work: do smth. by guess-work verb general
işdən getmək leave work verb general
işi fəallaşdırmaq liven up the work verb general
hesablaşmaq make short work verb general
girişmək set to do some work verb general
girişdirmək set to work verb general
çalışmaq work verb general
iş tutmaq work verb general
qayıqçılıq etmək work as a boatman verb general
arabaçılıq etmək work as a carter verb general
kargüzar işləmək work as a clerk verb general
rəncbərlik etmək work as a farmhand verb general
nalbəndlik etmək work as a farrier verb general
anbardarlıq etmək work as a housekeeper verb general
kənizlik etmək work as a housemaid verb general
laborantlıq etmək work as a laboratory assistant verb general
dəyirmançılıq etmək work as a miller verb general
suvaqçılıq etmək work as a plasterer verb general
salçılıq etmək work as a rafter verb general
qulluqçuluq etmək work as a servant verb general
saatsazlıq etmək work as a watch-maker verb general
tərəziçilik etmək work as a weigher verb general
fabrikdə işləmək work at a factory verb general
istehsalatda işləmək work at a factory verb general
istehsalatda işləmək work at a plant verb general
gecə işləmək work at night verb general
işlənilmək work be worked out verb general
ilgək açmaq work buttonhole verb general
günəmuzd işləmək work by the day verb general
kollektiv işləmək work collectively verb general
bəhsəbəhs işləmək work competing in speed verb general
muzdla işləmək work for hire verb general
gərgin işləmək work hard verb general
ciddi işləmək work hard verb general
külüng çalmaq work hard verb general
özünü oda-közə atmaq work hard verb general
zəhmətə qatlaşmaq work hard verb general
ahəngdar işləmək work harmoniously verb general
əlbir işləmək work in concert verb general
boş-boş işləmək work in vain verb general
ilhamla işləmək work inspiredly verb general
qul kimi işləmək work like a slave verb general
öküz kimi işləmək work like a slave verb general
xariqə yaratmaq work marvels verb general
kitab üzərində işləmək work on a book verb general
dissertasiya üzərində işləmək work on a dissertation verb general
həll etmək work out verb general
hasilə gətirmək work out verb general
işləyib hazırlamaq work out verb general
plan tərtib etmək work out a plan verb general
ləng işləmək work slowly verb general
bahəm işləmək work together verb general
bərabər işləmək work together verb general
emal etmək work up verb general
işləyib hazırlamaq work up verb general
arxayınca işləmək work very quietly verb general
özünü şəhid etmək work with favor verb general
güc vermək work with will verb general
cəhdlə işləmək work with zeal verb general
bərki işləmək work with zeal verb general
qeyrətlə işləmək work with zeal verb general
səylə çalışmaq work with zeal verb general
səylə işləmək work with zeal verb general
işi olmaq work verb general
vəzifəsi olmaq work verb general
hərəkətdə olmaq work verb general
saz olmaq work verb general
kömək etmək work verb general
təsir etmək work verb general
yardım etmək work verb general
acımaq work verb general
qıcqırmaq work verb general
turşumaq work verb general
hərəkətə gətirmək work verb general
işə salmaq work verb general
işlətmək work verb general
hopmaq work verb general
özünə yol açmaq work verb general
soxulub keçmək work verb general
yarıb keçmək work verb general
səbəb olmaq work verb general
törətmək work verb general
yaratmaq work verb general
müəyyən forma vermək work verb general
naxış çəkmək work verb general
naxış tikmək work verb general
naxış vurmaq work verb general
toxumaq work verb general
hesablamaq work verb general
hesablayıb tapmaq work verb general
həll etmək work verb general
aldatmaq work verb spoken language
fırıldaqla almaq work verb spoken language
fırıldaqla qopartmaq work verb spoken language
ağır işdən əldən düşmüş work-worn adjective general
ağır işdən gücdən düşmüş work-worn adjective general
çox yorğun work-worn adjective general
tabsız work-worn adjective general
yorulmuş work-worn adjective general
işəyarar able to work adjective general
toxunuş crochet-work adjective general
əmək work adjective general
işdən sonra after work adverb general
iş başında at one's work adverb general
baxtabaxt guess-work: by guess-work adverb general
ağır iş dry work phrases general
işi qurtarmaq get the work done phrases general
işə başlamaq get to work phrases general
şüşə istehsalı glass work phrases general
düzgün iş görmə good day's work phrases general
pis işləmə good day's work phrases general
ev tapşırığı home work phrases general
Belə olmaz It won't work phrases general
Bu nömrə keçməz It won't work phrases general
işsiz out of work phrases general
əsər piece of work phrases general
piece of work phrases general
Dilinə görə dilçəyi də var Quick at meat quick at work phrases general
işə başlamaq set to work phrases general
işə girişmək set to work phrases general
çətin iş thirsty work phrases general
zamana qarşı yarışmaq work against time phrases general
ciddiyyətlə işləmək work at high pressure phrases general
var gücü ilə işləmək work at high pressure phrases general
işləməkdə davam etmək work away phrases general
sülhə can atmaq work for peace phrases general
nüfuz etmək work in phrases general
özünə yol açmaq work in phrases general
sirayət etmək work in phrases general
öküz kimi işləmək work like a navvy phrases general
öküz kimi işləmək work like a nigger phrases general
cidd-cəhdlə işləmək work like a trojan phrases general
səylə çalışmaq work like a trojan phrases general
incəsənət əsəri work of art phrases general
qurtarmaq work off phrases general
xilas olmaq work off phrases general
işləməkdə davam etmək work on phrases general
istədiyi kimi hərəkət etmək work one's will phrases general
istədiyinə nail olmaq work one's will phrases general
öz bildiyi kimi hərəkət etmək work one's will phrases general
başqasını iradəsinə tabe etmək work one's will upon smb. phrases general
həll etmək work out phrases general
plan hazırlamaq work out a plan phrases general
məsələni həll etmək work out a problem phrases general
problemi həll etmək work out a problem phrases general
üzərində təzədən işləmək work over phrases general
üzərində təzədən tərtib etmək work over phrases general
dönmək work round phrases general
istiqamətini dəyişmək work round phrases general
hazır görkəm vermək work up phrases general
işləmək work up phrases general
işləyib hazırlamaq work up phrases general
hörmət qazanmaq work up a reputation phrases general
nüfuz qazanmaq work up a reputation phrases general
iməcilik voluntary unpaid work on days off phrases general
kargüzarlıq clerical work phrases general
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi State Committee for Work with Religious Organizations phrases general
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi State Committee on Work with Diaspora phrases general
çalışmaq work tooth and nail phrases general
işləmək work tooth and nail phrases general
möcüzələr yaratmaq work wonders phrases general
şüşə məmulatı glass work phrases general
çətin iş piece of work phrases general
müvafiq gəlmək work in phrases general
uyğun gəlmək work in phrases general
satıb qurtarmaq work off phrases general
satıb sovmaq work off phrases general
satmaq work off phrases general
işləyib hazırlamaq work out a problem phrases general
rəqəm vermək work out a problem phrases general
sitat vermək work out a problem phrases general
tərtib etmək work out a problem phrases general
tutmaq work out a problem phrases general
oyatmaq work up phrases general
qəsdən sövq etmək work up phrases general
qızışdırmaq work up phrases general
şiddətləndirmək work up phrases general
təhrik etmək work up phrases general
törətmək work up phrases general
dava-dalaş piece of work phrases general
qalmaqal piece of work phrases general
səs piece of work phrases general
səs-küy piece of work phrases general
tökmək work off phrases general
müvəffəqiyyətli olmaq work out a problem phrases general
real olmaq work out a problem phrases general
yaxşı işlənmək work out a problem phrases general
əldə etmək work up phrases general
nail olmaq work up phrases general
qazanmaq work up phrases general
müstəqil işləmək work offline phrases computer
oflayn işləmək work offline phrases computer
ictimai işlər work plural general
mexanizm work plural general
vero