• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of world bank (184 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
bank bank noun general
bənd bank noun general
damba bank noun general
qum təpəsi bank noun general
sədd bank noun general
torpaq bənd bank noun general
torpaq təpəsi bank noun general
bank sahibi banker noun general
bank işi banking noun general
bank sahibi moneyer noun general
aləm world noun general
dünya world noun general
kainat world noun general
düz-dünya all over the world noun general
dünya-aləm all the world over noun general
heyvanat aləmi animal world noun general
kənar bank noun general
tay bank noun general
çaykənarı bank of the river noun general
əskinaz bank-note noun general
banknot bank-note noun general
bank faizi bank-rate noun general
axırzaman end of the world noun general
qiyamət end of the world noun general
mənəvi aləm inner world noun general
əhli-dünya man of the world noun general
cəhənnəm nether world noun general
axirət next world noun general
axirət other world noun general
çay kənarı river-bank noun general
çaykənarı river's bank noun general
əmanət kassası savings bank noun general
əmanət kitabçası savings-bank book noun general
elmi ictimaiyyət scientific world noun general
kontokorrent single bank account of a customer noun general
dövlət bankı State bank noun general
dünya-aləm the whole world noun general
dünya səfəri tour round the world noun general
ərz world noun general
cahan world noun general
işıqlı dünya world noun general
varlıq world around noun general
dünya çempionu world champion noun general
ümumdünya konqresi world congress noun general
Ümumdünya demokratik gənclər federasiyası World Federation of Democratic Youth noun general
demokrat gənclərin ümumdünya federasiyası World Federation of Democratic Youth noun general
həmkarlar təşkilatlarının ümumdünya federasiyası World Federation of Trade Unions noun general
dünyabaxışı world outlook noun general
dünyagörüşü world outlook noun general
dünya görüşü world outlook noun general
ümumdünya sülh şurası World Peace Council noun general
ümumdünya əhəmiyyəti world significance noun general
dünya səyahəti world tour noun general
dik eniş bank noun general
dik yamac bank noun general
ehtiyat bank noun general
fond bank noun general
sərt eniş bank noun general
sərt yamac bank noun general
sıldırımlı eniş bank noun general
ümumi ehtiyat bank noun general
bank işçisi banker noun general
cəmiyyət world noun general
afaq world noun figurative meaning
bank bank noun general
sahil bank noun general
bank qoyan banker noun general
müəyyən fəaliyyət dairəsi world noun general
banka bank noun general
dayaz yer bank noun general
qalaq bank noun general
təpə bank noun general
yığın bank noun general
dünyagörüşü world noun general
həyata baxış world noun general
bilyard stolunun bortu bank noun general
bilyard stolunun kənarı bank noun general
bir qalaq world noun general
bir topa world noun general
bir yığın world noun general
çoxlu world noun general
başqa planetlər world noun general
axirət world noun religion
banka pul qoymaq bank verb general
pulu bankda saxlamaq bank verb general
bank qoymaq be banker verb general
bank qoymaq keep the bank verb general
bank yarmaq rob a bank verb general
barat göndərmək send through the bank verb general
dünyanı gəzmək travel all over the world verb general
bank sahibi olmaq bank verb general
bankir olmaq bank verb general
kürəmək bank verb general
kürüyüb yığmaq bank verb general
bank atmaq bank verb general
bir-birinin üstünə yığmaq bank verb general
toplamaq bank verb general
nəyəsə əsaslanmaq bank verb general
ümid olmaq bank verb general
bel bağlamaq bank verb general
arxayın olmaq bank verb general
əhatələmək bank verb general
əymək bank verb aeronautics
yana yatırmaq bank verb aeronautics
əyilmək bank verb general
yana yatmaq bank verb general
həyata inamını itirən world-weary adjective general
həyatdan bezikmiş world-weary adjective general
həyatdan iyrənmiş world-weary adjective general
həyatdan yorulmuş world-weary adjective general
dünyada tanınmış world-wide adjective general
cahanşümul world adjective general
dünyada məşhur world-famed adjective general
dünya şöhrətli world-famed adjective general
bütün cahanda all over the world adverb general
istisnasız olaraq hamı all world and his wife phrases general
əmanət kitabçası bank book phrases general
bank banking house phrases general
bank idarəsi banking house phrases general
bankın aksioner kapitalı bank-stock phrases general
göyün yeddinci qatında olmaq be on top of the world phrases general
lül qəmbər blind to the world phrases general
lül atəş blind to the world phrases general
tam sərxoş blind to the world phrases general
düşkünləşmək come down in the world phrases general
düşmək come down in the world phrases general
əvvəlki vəziyyətini itirmək come down in the world phrases general
mənsəbə çatmaq come up in the world phrases general
bərk dərəcədə sərxoş drunk to the world phrases general
dəhşətli dərəcədə sərxoş drunk to the world phrases general
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı European Bank for Reconstruction and Development phrases general
Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı İnternational Bank for Reconstruction and Development phrases general
dünyanı dolaşmaq knock about the world phrases general
dünyanı gəzmək knock about the world phrases general
həyat təcrübəsi olmaq know the world phrases general
ticarət bankı merchant bank phrases general
əsla not for the world phrases general
heç bir vaxt not for the world phrases general
heç bir vəchlər not for the world phrases general
heç cür not for the world phrases general
qətiyyən not for the world phrases general
o biri dünya other world phrases general
dünya outer world phrases general
ətraf mühit outer world phrases general
mənsəbə çatmaq rise in the world phrases general
çay sahili river bank phrases general
dövr-aləm səyahəti round-the-world tour phrases general
əmanət bankı savings bank phrases general
əmanət kassası savings bank phrases general
göyün yeddinci qatında olmaq sit on top of the world phrases general
Birinci dünya müharibəsi The First World War phrases general
ekvator the girdle of the world phrases general
o dünya the next world phrases general
Ümundünya Səhiyyə Təşkilatı the World Health Organization phrases general
dünyagörmüş qadın woman of the world phrases general
həyat təcrübəli qadın woman of the world phrases general
Ümumdünya Sərgisi World Fair phrases general
dünya tarixi world history phrases general
Ümumdünya Analar Təşkilatı World Organization of Mothers of All Nations phrases general
Beynəlxalq Ticarət Təşkilatı World Trade Organization phrases general
Birinci dünya müharibəsi World W I phrases general
İkinci dünya müharibəsi World W II phrases general
dünya müharibəsi world war phrases general
ömürlük world without end phrases general
dünya şöhrətli world-famous phrases general
ikinci dünya müharibəsi second world war phrases general
didərgin düşmək knock about the world phrases general
dünya şöhrətli world class phrases general
dünya görüşü world view phrases general
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı World Health Organization phrases general
Ümumdünya Ticarət Təşkilatı World Trade Organization phrases general
İslam İnkişaf Bankı Islamic Development Bank phrases general
Dünya Bankı World Bank phrases general
Mərkəzi Bank Central Bank phrases general
Milli Bank National Bank phrases general
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü Day of Solidarity of World Azerbaijanis phrases general
dərbədər düşmək knock about the world phrases general
beysbol üzrə ABŞ-ın illik yarışı world series phrases American
bütün aləm all the world and his wife phrases jocular
bütün dünya all the world and his wife phrases jocular
hamı all the world and his wife phrases jocular
əxlaqsız həyat sürmək knock about the world phrases general
pozğün həyat sürmək knock about the world phrases general
kübar qadın woman of the world phrases general