• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of wrong (71 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
wrong səhv noun general
wrong doğru olmama noun general
wrong düzgün olmama noun general
wrong yanlışlıq noun general
wrong aldəyişik noun general
wrong yanılma noun general
wrong haqsızlıq noun general
wrong şər noun general
wrong pislik noun general
wrong pis iş noun general
wrong ədalətsizlik noun general
wrong yamanlıq noun general
wrong qanun pozğunluğu noun law
wrong qanunu pozma noun law
wrong cinayət noun law
wrong ziyan vurmaq verb general
wrong yamanlıq etmək verb general
wrong zərər yeritmək verb general
wrong pislik etmək verb general
wrong zərər vurmaq verb general
wrong pis niyyətdə olmaq verb general
wrong ədalətsiz olmaq verb general
wrong biəməl adjective general
wrong səhv adjective general
wrong yanlış adjective general
wrong saxta adjective general
wrong münasib olmayan adjective general
wrong əlverişli olmayan adjective general
wrong ovqatı təlx adjective general
wrong nasaz adjective general
wrong əhvalı pis adjective general
wrong yanlış adverb general
wrong səhv adverb general
wrong idea yanlış fikir noun general
go wrong tərs getmək verb general
be the wrong way about tərsinə dönmək verb general
persuade smb. do a wrong action dadandırmaq verb general
be wrong səhv düşmək verb general
go wrong sərpilmək verb general
get smth. wrong qarışdırmaq verb general
wrong way tərs adverb general
take the wrong doğru yoldan sapmaq phrases figurative meaning
make wrong right ağa qara demək phrases general
by right or wrong mümkün olan hər vasitə phrases general
The dead are always wrong Yıxılana balta vuran çox olar phrases proverb
step off on wrong foot lap əvvəldən səhv etmək phrases general
get off on the wrong foot pis təəssürat yaratmaq phrases general
get in wrong with smb. bir kəsin gözündən düşmək phrases general
go wrong düz yoldan sapmaq phrases general
take the wrong doğru yoldan çıxmaq phrases figurative meaning
get in wrong with smb. bir kəsin etibarından düşmək phrases general
on the wrong side of fifty yaşı əllini ötmə phrases general
on the wrong track səhv yolda phrases American
do wrong səhv etmək phrases general
go wrong günaha batmaq phrases general
go wrong səfalətə yuvarlanmaq phrases general
do wrong yanılmaq phrases general
have the wrong end of the stick məğlubiyyətə düçar olmaq phrases general
wrong move səhv addım phrases general
wrong move yanlış addım phrases general
get wrong over nothing heç nədən ötrü özündən çıxmaq phrases general
put smb. in the wrong günahı bir kəsin boynuna qoymaq phrases general
on the wrong side of fifty əllidən çox yaşı olma phrases general
go wrong günah etmək phrases general
go wrong düşkünləşmək phrases general
go wrong yolunu azmaq phrases general
go wrong mənəvi cəhətdən pozulmaq phrases general
go wrong baş tutmamaq phrases general
wrong move yanlış gediş phrases general
go wrong işi gətirməmək phrases general
go wrong sıradan çıxmaq phrases general