• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of xəbər vermə (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
nəsihət vermə admonishment noun general
əvəzini vermə atonement noun general
gələcəkdən xəbər verən augur noun general
səlahiyyət vermə authorization noun general
hüquq vermə authorization noun general
xeyir-dua vermə benediction noun general
xeyir-dua vermə blessing noun general
titrək işıq vermə blink noun general
gələcəyi xəbər vermə bodement noun general
qabaqcadan xəbər vermə bodement noun general
tormoz vermə braking noun general
göstəriş vermə briefing noun general
təlimat vermə briefing noun general
yalan xəbər canard noun general
arayış vermə certification noun general
şəhadətnamə vermə certification noun general
başsağlığı vermə commiseration noun general
xəbər verən communicant noun general
məlumat vermə communication noun general
xəbər vermə communication noun general
əvəzini vermə compensation noun general
vermə conferment noun general
gözaydınlığı vermə congratulation noun general
ianə vermə contribution noun general
əyilərək salam vermə curtsy noun general
bədii tərtibat vermə decoration noun general
bəzək vermə decoration noun general
nicat vermə deliverance noun general
ad vermə denomination noun general
təhvil vermə devolution noun general
vermə devolution noun general
əmr vermə dictate noun general
vermə disposal noun general
zərər vermə disservice noun general
ziyan vermə disservice noun general
gələcəkdən xəbər verən diviner noun general
qabaqcadan xəbər verən diviner noun general
bəxşiş vermə donation noun general
hədiyyə vermə donation noun general
zinət vermə embellishment noun general
qiymət vermə estimation noun general
nəfəs vermə exhalation noun general
nəfəs vermə expiration noun general
öyüd vermə expostulation noun general
yem vermə feed noun general
yemək vermə feed noun general
forma vermə figuration noun general
titrək işıq vermə flicker noun general
gələcəyi xəbər vermə forecast noun general
qabaqcadan xəbər verilmiş şey forecast noun general
gələcəkdən xəbər verən forecaster noun general
gələcəyi xəbər vermə forecasting noun general
gələcəkdən xəbər verən fortune-teller noun general
qabaqcadan xəbər verən fortune-teller noun general
tüstü vermə fumigation noun general
titrək işıq vermə glimmer noun general
titrək işıq vermə glimmering noun general
əl vermə handgrip noun general
xəbər hearsay noun general
ata təlim vermə horse-breaking noun general
təzə evə gözaydınlığı vermə house-warming noun general
əvəzini vermə indemnity noun general
xəbər information noun general
xəbər verən informer noun general
təhsil vermə instruction noun general
icarəyə vermə let noun general
ali məktəbə qəbul imtahanı vermə matriculation noun general
xəbər message noun general
xəbər aparan messenger noun general
xəbər daşıyan messenger noun general
xəbər verən messenger noun general
öyüd-nəsihət vermə moralisation noun general
öyüd-nəsihət vermə moralization noun general
hüquq vermə muniment noun general
xəbər news noun general
atom silahını başqa ölkələrə vermə haqqında öhdəlik non-dissemination noun general
məlumat vermə notice noun general
məlumat vermə notification noun general
nota vermə notification noun general
xəbər vermə notification noun general
xeyriyyə məqsədi ilə nəzir vermə oblation noun general
and vermə obsecration noun general
sifariş vermə ordering noun general
çox yüksək qiymət vermə overestimation noun general
söz vermə parole noun general
vermə paying noun general
haqqını vermə payment noun general
vermə payment noun general
gələcəyi xəbər vermə prediction noun general
vermə presentation noun general
qabaqcadan xəbər vermə prognostication noun general
söz vermə promise noun general
vəd vermə promise noun general
gələcəyi xəbər vermə prophecy noun general
gələcəkdən xəbər verən prophesier noun general
qabaqcadan xəbər verən prophesier noun general
əvvəlcədən xəbər verən prophet noun general
gələcəkdən xəbər verən prophet noun general
qabaqcadan xəbər verən prophet noun general
gələcəkdən xəbər verən qadın prophetess noun general
gələcəkdən xəbər verən qız prophetess noun general
qabağa vermə protrusion noun general
su vermə quenching noun general
qiymət vermə rating noun general
təsirə cavab vermə reaction noun general
vermə refund noun general
təhvil vermə relinquishment noun general
saxlamaq üçün vermə reposition noun general
mükafat vermə requital noun general
əvəzini vermə restitution noun general
əvəzini vermə retaliation noun general
haqqını vermə retaliation noun general
mükafat vermə reward noun general
gələcəyi xəbər verən seer noun general
özünü qurban vermə self-denial noun general
özünü qurban vermə self-sacrifice noun general
işıq vermə shimmer noun general
yalandan özünü qələmə vermə simulation noun general
gələcəkdən xəbər verən soothsayer noun general
qabaqcadan xəbər verən soothsayer noun general
ianə vermə subscription noun general
dərs vermə teaching noun general
vermə transfer noun general
vermə transference noun general
təhsil vermə tuition noun general
buğa vermə vaporisation noun general
qurban vermə victimisation noun general
su vermə watering noun general
səs vermə balloting noun general
səs vermə polling noun general
səs vermə voting noun general
qiymət vermə bidding noun general
maddi yardım vermə funding noun general
siqnal vermə alarm noun general
xəbər-ətər any information noun general
xəbər-ətər any news noun general
qabaqcadan xəbər vermə foreboding noun general
xoşnud xəbər happy news noun general
qabaqcadan xəbər vermə prediction noun general
suya vermə quenching noun general
siqnal vermə signalling noun general
köhnə xəbər stale news noun general
ürək-dirək vermə boost noun spoken language
ürək vermə boost noun spoken language
vermə pay-off noun spoken language
abrını vermə wigging noun spoken language
bayraqcıqlarla xəbər vermək wig-wag noun spoken language
narkoz vermə narcotization noun medical
ifadə vermə deposition noun law
gəminin qarşı tərəfinə bəzək-düzək vermə figurehead noun nautical
xəbər predicate noun grammatical
vermə accordance noun general
razılıq vermə acknowledgement noun general
hökm vermə adjudication noun general
icazə vermə authorization noun general
izin vermə authorization noun general
ianə vermə benefaction noun general
nəsil vermə brood noun general
cəza vermə castigation noun general
əmlakı vermə cessation noun general
vermə cession noun general
bala vermə childbearing noun general
təhvil vermə commitment noun general
vermə commitment noun general
eyni vaxtda baş vermə contemporaneousness noun general
təhvil vermə delivery noun general
vermə deposit noun general
dəqiq qiymət vermə diagnosis noun general
rəsmi xəbər dispatch noun general
büruzə vermə display noun general
əmr vermə ixtiyarı disposal noun general
göstəriş vermə ixtiyarı disposal noun general
sərəncam vermə ixtiyarı disposal noun general
vermə dole noun general
ianə vermə donation noun general
kirayə vermə hüququ almış kinoteatr sahibi exhibitor noun general
icarəyə vermə farming noun general
uşağı tərbiyə edilməyə vermə fosterage noun general
siqnalların köməyilə məlumat vermə sistemi grapevine noun general
misal vermə illustration noun general
şəkil vermə illustration noun general
imkan vermə indulgence noun general
üz vermə indulgence noun general
yol vermə indulgence noun general
göstəriş vermə instruction noun general
sərəncam vermə instruction noun general
təlimat vermə instruction noun general
şifahi xəbər message noun general
vermə negotiation noun general
məlumat vermə news noun general
elan vermə notification noun general
dini rütbə vermə ordination noun general
əvəz vermə payment noun general
proqnoz vermə sənəti prognosis noun general
əvəzini vermə redress noun general
haqqını vermə redress noun general
radio və ya televiziya proqramını təkrar vermə repeat noun general
təkrarən imtahan vermə retake noun general
can vermə throe noun general
maraqlı xəbər titbit noun general
can vermə torture noun general
haşiyə vermə welt noun general
xəbər whispering noun general
öncəlik vermə prioritizing noun general
üstünlük vermə prioritizing noun general
irəlicədən xəbər vermə calculation noun American
sənədin surətini əks tərəfə vermə oyer noun law
işi məhkəməyə vermə plea noun law
müdhiş xəbər thunderclap noun figurative meaning
şikayət vermə appeal noun general
gələcəyi xəbər vermək augury noun general
hisə vermə curing noun general
büruzə vermə demonstration noun general
heyranlıq doğuran xəbər floorer noun general
xəbər item noun general
acı xəbər plague noun general
pis xəbər plague noun general
söz vermə pledge noun general
xəbər daşıyan rat noun general
vermə submission noun general
bəraət vermə vindication noun general
əvəz vermə come-back noun spoken language
qulaqburması vermə hammering noun spoken language
bayraqla siqnal vermə hoist noun nautical
əvəzini vermə consideration noun general
əmlak vermə conveyance noun general
əvəzini vermə recovery noun general
pis xəbər trouble noun general
artığı vermə change noun general
söz vermə faith noun general
tövsiyə vermə reference noun general
zəhmət vermə reference noun general
zərbəyə zərbə ilə cavab vermə rally noun sport
qiymət vermə evaluation noun computer
çöküntü vermə precipitation noun chemistry
yol vermə accession noun general
söz vermə hand noun general
fərqlənmədən imtahan vermə pass noun general
əhəmiyyət vermə weight noun general
dərman vermə exhibition noun medical
xəbər wind noun figurative meaning
əzab vermə rack noun figurative meaning
əziyyət vermə rack noun figurative meaning
əmr vermə charge noun general
vermə extension noun general
gələcəkdən xəbər vermək adumbrate verb general
xəbər vermək announce verb general
xəbər vermək apprise verb general
xəbər almaq ask verb general
gələcəkdən xəbər vermək augur verb general
qabaqcadan xəbər vermək augur verb general
xəbər vermək betoken verb general
hamıya xəbər vermək blazon verb general
xəbər vermək blazon verb general
xəbər vermək bode verb general
qabaqcadan xəbər vermək bode verb general
xəbər vermək broadcast verb general
xəbər etmək caution verb general
xəbər vermək caution verb general
xəbər vermək clue verb general
xəbər vermək communicate verb general
xəbər vermək declare verb general
qabaqcadan xəbər vermək divine verb general
qabaqcadan xəbər vermək forebode verb general
qabaqcadan xəbər vermək forecast verb general
xəbər vermək foreshadow verb general
gələcəkdən xəbər vermək foretell verb general
qabaqcadan xəbər vermək foretell verb general
gələcəyi qabaqcadan xəbər vermək fortune-tell verb general
xəbər vermək herald verb general
xəbər vermək inform verb general
xəbər almaq inquire verb general
xəbər almaq interrogate verb general
xəbər vermək notify verb general
əvvəlcədən xəbər vermək portend verb general
gələcəkdən xəbər vermək predict verb general
qabaqcadan xəbər vermək presage verb general
gələcəkdən xəbər vermək prognosticate verb general
qabaqcadan xəbər vermək prognosticate verb general
gələcəkdən xəbər vermək prophesy verb general
xəbər almaq query verb general
xəbər tutmaq query verb general
radio ilə xəbər vermək radio verb general
xəbər vermək report verb general
yenidən xəbər vermək restate verb general
teleqrafla xəbər göndərmək telegraph verb general
Ehtiyatı əldən vermə! bax: Ehtiyatlı olun! verb general
xəbər verilmək be informed verb general
xəbər verilmək be notified verb general
gələcəkdən xəbər vermək forecast the future verb general
ürəyindən xəbər vermək foretell verb general
xəbər gəlmək get information verb general
xəbər tutmaq make inquiries verb general
xəbər almaq make inquiry verb general
xəbər almaq make responsible verb general
xəbər almaq receive information verb general
xəbər vermək intimate verb American
rəsmi olaraq xəbər vermək certiorate verb law
xəbər vermək enlighten verb general
qabaqcadan xəbər vermək foredoom verb general