• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of xəritədə qeyd edilməmiş (250 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
qeyd care noun general
qeyd clause noun general
qeyd-şərt clause noun general
qeyd etmə commemoration noun general
tənqid qeyd critisism noun general
sənəd üzərində qeyd docket noun general
qeyd footnote noun general
qeyd message noun general
qeyd note noun general
qeyd dəftəri notebook noun general
qeyd postscript noun general
qeyd record noun general
qeyd aparma record noun general
qeyd etmə record noun general
qeyd registeration noun general
qeyd şöbəsi registry noun general
qeyd stipulation noun general
qeyd-şərt stipulation noun general
suyu səviyyəsini qeyd etmə watermark noun general
izahedici qeyd explanatory note noun general
qeyd-şərt prerequisite noun general
qeyd-şərt proviso noun general
qeyd registration noun general
qeyd şöbəsi registry noun general
lazımsız qeyd unnecessary remark noun general
qeyd commonplace noun general
qeyd etmə commonplace noun general
qeyd üçün kitabça diary noun general
qeyd üçün təqvim diary noun general
qeyd-şərt qualification noun general
qeyd register noun general
qeyd jurnalı registry noun general
qeyd remark noun general
qeyd reservation noun general
qeyd-şərt reservation noun general
qeyd dəftəri sketch-book noun general
görülmüş işləri qeyd etmə dəftəri work-book noun general
tədqiq edilməmiş sahə outfield noun figurative meaning
qeyd edilmə check noun general
qeyd etmə check noun general
qeyd-şərt condition noun general
qeyd notation noun general
qeyd etmə notification noun general
qeyd preoccupation noun general
qeyd word noun general
qeyd-şərt reserve noun general
dividenti qəti müəyyən edilməmiş aksiya equity noun economy
qeyd markup noun computer
qeyd entry noun general
qeyd etmə entry noun general
qeyd etmək allude verb general
kitaba qeyd etmək book verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək celebrate verb general
xəritəyə qeyd etmək chart verb general
qeyd etmək chronicle verb general
salnaməyə qeyd etmək chronicle verb general
qeyd etmək commemorate verb general
qeyd kimi dəftərə yazmaq commonplace verb general
qeyd etmək docket verb general
qeyd etmək enregister verb general
qeyd etmək enrol verb general
hörmətlə qeyd etmək esteem verb general
bənd-bənd qeyd etmək itemize verb general
cəld qeyd etmək jot verb general
tez qeyd etmək jot verb general
tələsik qeyd etmək jot verb general
qeyd etmək mention verb general
qeyd etmək record verb general
qeyd etmək register verb general
qeyd etmək signalize verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək solemnize verb general
ildönümü nü qeyd etmək celebrate the anniversary verb general
qeyd etmək make a note verb general
qeyd götürmək make notes verb general
sərhəddi qeyd etmək peg out verb general
qeyd eləmək put down verb general
jurnalda qeyd etmək register verb general
milad bayramını qeyd etmək christmas verb general
təntənəli şəkildə qeyd etmək commemorate verb general
punktirlərlə qeyd etmək dot verb general
memorandum şəklində qeyd etmək minute verb general
qeyd etmək notice verb general
qeyd etmək pencil verb general
qeyd etmək remark verb general
qeyd etmək state verb general
xüsusi olaraq nəzərə qeyd etmək stress verb figurative meaning
qeyd etmək catalogue verb general
işə gəlmə vaxtını qeyd etmək clock verb general
qeyd etmək fix verb general
qeyd etmək mark verb general
qeyd etmək note verb general
qeyd götürmək note verb general
qeyd etmək register verb general
xüsusi olaraq qeyd etmək specify verb general
qeyd etmək enter verb general
qeyd aparmaq gloss verb general
hörmətlə qeyd etmək hallow verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək observe verb general
qeyd etmək save verb computer
qeyd etmək make verb general
qeyd etmək trace verb general
qeyd etmək hold verb general
yuxarıda qeyd edilmiş above-mentioned adjective general
yuxarıda qeyd edilmiş abovesaid adjective general
yuxarıda qeyd edilmiş aforesaid adjective general
bayaq qeyd edilən aforesaid adjective general
qeyd olunmuş booked adjective general
sübut edilməmiş disputable adjective general
götür-qoy edilməmiş ill-considered adjective general
aşkar edilməmiş latent adjective general
qeyd edilmiş marked adjective general
qeyd olunmuş marked adjective general
qeyd edilmiş mentioned adjective general
qeyd edilməli notifiable adjective general
qeyd edilməsi gərək olan notifiable adjective general
qeyd edilməsi vacib olan notifiable adjective general
adət edilməmiş offbeat adjective general
qeyd olunmuş registered adjective general
ləğv edilməmiş unabolished adjective general
ləğv edilməmiş unabrogated adjective general
qəbul edilməmiş unaccepted adjective general
vəkil edilməmiş unaccredited adjective general
ittiham edilməmiş unaccused adjective general
hamı tərəfindən qəbul edilməmiş unacknowledged adjective general
qəbul edilməmiş unadmitted adjective general
elan edilməmiş unadvertised adjective general
reklam edilməmiş unadvertised adjective general
dəyişiklik edilməmiş unamended adjective general
təhlil edilməmiş unanalysed adjective general
dəvət edilməmiş unbidden adjective general
xahiş edilməmiş unbidden adjective general
dəvət edilməmiş uncalled adjective general
xəritədə qeyd edilməyən uncharted adjective general
təsdiq edilməmiş unconfirmed adjective general
müzakirə edilməmiş unconsidered adjective general
islah edilməmiş uncorrected adjective general
müalicə edilməmiş uncured adjective general
adət edilməmiş uncustomary adjective general
müzakirə edilməmiş undealt adjective general
müzakirə edilməmiş undebated adjective general
həll edilməmiş undecided adjective general
bəyan edilməmiş undeclared adjective general
elan edilməmiş undeclared adjective general
kəşf edilməmiş undetected adjective general
həzm edilməmiş undigested adjective general
icra edilməmiş undischarged adjective general
müəyyən edilməmiş undiscovered adjective general
müzakirə edilməmiş undiscussed adjective general
izah edilməmiş unexplained adjective general
təchiz edilməmiş unfurnished adjective general
mühafizə edilməmiş unguarded adjective general
xarab edilməmiş unimpaired adjective general
islah edilməmiş unimproved adjective general
daxil edilməmiş unincluded adjective general
işğal edilməmiş uninvaded adjective general
zəbt edilməmiş uninvaded adjective general
dəvət edilməmiş uninvited adjective general
adət edilməmiş unordinary adjective general
təşkil edilməmiş unorganised adjective general
elan edilməmiş unproclaimed adjective general
qadağan edilməmiş unprohibited adjective general
yasaq edilməmiş unprohibited adjective general
müdafiə edilməmiş unprotected adjective general
mühafizə edilməmiş unprotected adjective general
təmin edilməmiş unprovided adjective general
provokasiya məqsədilə edilməmiş unprovoked adjective general
qəsdən edilməmiş unprovoked adjective general
nəşr edilməmiş unpublished adjective general
sorğu-sual edilməmiş unquestioned adjective general
ratifikasiya edilməmiş unratified adjective general
tövsiyə edilməmiş unrecommended adjective general
azad edilməmiş unrelieved adjective general
təmir edilməmiş unrepaired adjective general
ləğv edilməmiş unrepealed adjective general
təmsil edilməmiş unrepresented adjective general
əvvəlcədən sifariş edilməmiş unreserved adjective general
həll edilməmiş unresolved adjective general
həll edilməmiş unsolved adjective general
tətqiq edilməmiş unsounded adjective general
elan edilməmiş unstated adjective general
tədqiq edilməmiş unstudied adjective general
sübut edilməmiş unsubstantiated adjective general
təstiq edilməmiş unsubstantiated adjective general
kömək edilməmiş unsupported adjective general
istifadə edilməmiş untaken adjective general
istifadə edilməmiş untapped adjective general
müalicə edilməmiş untreated adjective general
narahat edilməmiş untroubled adjective general
istifadə edilməmiş unused adjective general
xəbərdar edilməmiş unwarned adjective general
şahidliklə təsdiq edilməmiş unwitnessed adjective general
adət edilməmiş unwonted adjective general
yuxarıda qeyd edilən above-mentioned adjective general
qeyd-şərtsiz certain adjective general
bənd edilməmiş unattached adjective general
xəritədə qeyd edilməmiş uncharted adjective general
qeyd-şərtsiz unconditional adjective general
qeyd-şərtsiz undoubted adjective general
aşağıda qeyd olunan following adjective general
tədqiq edilməmiş pathless adjective general
məğlub edilməmiş unbeaten adjective general
tədqiq edilməmiş uncharted adjective general
komissiyaya təqdim edilməmiş uncomitted adjective general
müəyyən edilməmiş undefined adjective general
həll edilməmiş undetermined adjective general
istifadə edilməmiş unemployed adjective general
imtahan edilməmiş unexamined adjective general
icra edilməmiş unfilled adjective general
mebellə təchiz edilməmiş unfurnished adjective general
işğal edilməmiş unoccupied adjective general
zəbt edilməmiş unoccupied adjective general
vəzifəyə təyin edilməmiş unplaced adjective general
təchiz edilməmiş unprovided adjective general
aşkar edilməmiş unpublished adjective general
qəbul edilməmiş unrecognised adjective general
təsdiq edilməmiş unrecognised adjective general
müsadirə edilməmiş unseized adjective general
izah edilməmiş unstated adjective general
düzgün təchiz edilməmiş ill-equipped adjective general
qeyd-şərtlə edilmiş qualified adjective general
emal edilməmiş rude adjective general
adət edilməmiş strange adjective general
lazımınca mülahizə edilməmiş unconsidered adjective general
azad edilməmiş undelivered adjective general
həll edilməmiş unsettled adjective general
lazımınca götür-qoy edilməmiş crackbrained adjective spoken language
lazımınca götür-qoy edilməmiş crackheaded adjective spoken language
izolə edilməmiş bare adjective general
qeyd-şərtsiz unqualified adjective general
həll edilməmiş open adjective general
qeyd-şərtsiz olaraq implicitly adverb general
qeyd-şərtsiz olaraq unconditionally adverb general
qeyd-şərtsiz unquestionably adverb general
qeyd-şərtsiz of course adverb general
qeyd-şərtsiz unconditionally adverb general
qeyd-şərtsiz clearly adverb general
yazmaq qeyd etmək commit to paper phrases general
yazmaq qeyd etmək commit to writing phrases general
qeyd üçün dəftər commonplace book phrases general
qeyd etmək mark down phrases general
qeyd etmək point out phrases general
qeyd etmək tick off phrases general
qeyd-şərtsiz without reservation phrases general
qeyd otağı record room phrases medical
qeyd-şərtsiz təslim olma surrender at discretion phrases military
sərf edilməmiş qalmaq go waste phrases general
sərf edilməmiş qalmaq run waste phrases general
qeyd dəftəri visitor's book phrases general
qeyd etmək set down phrases general
qeyd etmək take back phrases general