• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of xəstəlik haqqında arayış (138 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
əkinçilik haqqında elm agronomy noun general
kənd təsərrüfatı haqqında elm agronomy noun general
xəstəlik ailment noun general
təhlükə haqqında xəbərdarlıq alarm noun general
hesab haqqında bilik arithmetic noun general
baş-beyin haqqında elm cerebrology noun general
arayış certificate noun general
arayış vermə certification noun general
yoluxucu xəstəlik contagion noun general
arayış kitabçası directory noun general
xəstəlik disease noun general
arayış document noun general
yoluxucu xəstəliklər haqqında elm epidemiography noun general
ov qaydaları və od müddəti haqqında parlament aktı game-act noun general
ov heyvanlarının mühafizəsi və onların ovlanması qaydaları haqqında qanunlar game-law noun general
Yer haqqında elm geodesy noun general
təkdırnaqlı heyvanlarda yoluxucu xəstəlik glanders noun general
sosial islahatların tədricən həyata keçilirməsi haqqında təlim gradualism noun general
xəstəlik illness noun general
ruhi xəstəlik insanity noun general
öz maraqları haqqında düşünən introvert noun general
xəstəlik malady noun general
alqı-satqı haqqında nəzəriyyə marketing noun general
maliyyə haqqında qanun layihəsi money-bill noun general
imtiyaz haqqında sənəd muniment noun general
atom silahını başqa ölkələrə vermə haqqında öhdəlik non-dissemination noun general
göz xəstəlikləri haqqında elm ophthalmology noun general
ruhi xəstəlik psychosis noun general
özü haqqında yüksək fikirdə olma self-importance noun general
xəstəlik sickness noun general
üslub haqqında nəzəriyyə stylistics noun general
səyahət haqqında film travel-film noun general
doğum haqqında şahadətnamə birth certificate noun general
arayış bureau noun general
kəbin haqqında şahadətnamə certificate of marriage noun general
xroniki xəstəlik chronic disease noun general
yoluxucu xəstəlik contagious disease noun general
torpaq haqqında dekret Decree on land noun general
sülh haqqında dekret Decree on Peace noun general
sağlamlıq haqqında arayış health certificate noun general
irsi xəstəlik heritable disease noun general
şəxsiyyət haqqında şahadətnamə identification card noun general
şəxsiyyət haqqında şahadətnamə identity card noun general
keçici xəstəlik infectious disease noun general
yoluxucu xəstəlik infectious disease noun general
arayış information noun general
əmək haqqında qanunvericilik labor laws noun general
xəstəlik morbidity noun general
qarşılıqlı yardım haqqında müqavilə mutual assistance pact noun general
hücum etməmək haqqında müqavilə non-aggression pact noun general
ağır xəstəlik serious illness noun general
zöhrəvi xəstəlik venereal disease noun general
yoluxucu xəstəlik catalepsy noun medical
həbs haqqında order capias noun law
özünün eşitdiyi haqqında ifadə verən şahid earwitness noun law
xəstəlik affection noun general
xəstəlik affliction noun general
arayış kitabçası catalogue noun general
xəstəliyin səbəbləri haqqında elm causation noun general
şəxsin öz həyatı haqqında yazdığı qeydlər memoir noun general
miflərin tədqiqi haqqında təlim mythology noun general
müqaviləni pozmaq haqqında xəbərdarlıq notice noun general
əsirin müharibədə iştirak etməmək haqqında verdiyi iltizam parole noun general
yoluxucu xəstəlik pestilence noun general
ölüm hökmünün icrasının təxirə salınması haqqında sərəncam reprieve noun general
istefa haqqında ərizə resignation noun general
yoluxucu xəstəlik zymosis noun general
kurs qurtarmaq haqqında arayış certificate noun American
məktəb qurtarmaq haqqında arayış certificate noun American
məhkəmə dinləməsinin dayandırılması haqqında ərizə caveat noun law
hər hansı bir elm haqqında elementar bilik alphabet noun figurative meaning
geri çəkilmə haqqında siqnal retreat noun military
xəstəlik disorder noun general
arayış voucher noun general
həmişə keçmiş haqqında fikrə dalan adam brooder noun general
xəstəlik complaint noun general
xəstəlik delicacy noun general
arayış reference noun general
əmlaka sahib olma haqqında akt settlement noun law
yoluxucu xəstəlik bug noun general
imtina haqqında bildiriş disclaimer noun computer
ordudan tərxis olunma haqqında şəhadətnamə ticket noun military
yüksək unter-ofiser rütbəsi verilməsi haqqında əmr warrant noun military
xəstəlik trouble noun general
qiymət haqqında mübahisə etmək chaffer verb general
nəticə haqqında qabaqcadan qərar vermək forejudge verb general
bir şey haqqında nagüman olmaq be hopeless about verb general
xəstəlik çəkmək be ill verb general
xəstəlik keçirtmək be ill for a time verb general
xəstəlik tutmaq catch illness verb general
bir kəs haqqında epiqram yazmaq epigrammatize about smb. verb general
özü haqqında yüksək fikirdə olmaq have a high opinion of oneself verb general
haqqında anlayışı olmaq have an idea verb general
bir şey haqqında heç bir təsəvvürü olmamaq not to have the faintest idea of smth. verb general
bir kəsin haqqında pis danışmaq speak ill of smb. verb general
bir kəs haqqında fəna danışmaq speak ill of smb. verb general
bir kəsin haqqında yaxşı danışmaq speak well of smb. verb general
xəstəlik tutmaq take sick verb general
siyasət haqqında danışmaq talk politics verb general
qeyriləri haqqında düşünmək think of others verb general
arayış vermək certificate verb general
xəstə olmağı haqqında şəhadət vermək certify verb general
gəlmək haqqında xəbərdar vermək warn verb military
xəstəlik tutmaq catch verb general
xəstəlik keçirmək have verb general
xəstəlik törədən pathogen adjective medical
əhalinin etnik tərkibi haqqında ethnically adverb general
haqqında hereof adverb general
haqqında hereupon adverb general
haqqında on partical grammatical
haqqında concerning preposition general
haqqında regarding preposition general
haqqında respecting preposition general
haqqında about preposition general
haqqında toward preposition general
haqqında of preposition general
haqqında against preposition general
haqqında round preposition general
şəxsiyyət haqqında şahadətnamə ID abbreviation general
haqqında care of phrases general
xəstəlik tarixi case history phrases general
arayış kartoçkası explanatory guide card phrases general
gələcək haqqında proqnoz vermək forecast weather phrases general
funksional xəstəlik functional disease phrases general
fermerlərin maraqlarının qorunması haqqında qanunlar granger legislation phrases general
ağır xəstəlik grave illness phrases general
ancaq bir şey haqqında düşünmək have something on the brain phrases general
çarəsiz xəstəlik hopeless illness phrases general
pornoqrafiya haqqında qanunlar laws on pornography phrases general
ruhi xəstəlik mental illness phrases general
hücum etməmə haqqında müqavilə non-agression pact phrases general
yoluxucu xəstəlik scarlet fever phrases general
xəstəlik haqqında arayış sick voucher phrases general
bir kəs haqqında yaxşı fikirdə olmaq think better of smb. phrases general
bir kəs haqqında pis fikirdə olmaq think poorly of smb. phrases general
bir kəs haqqında pis fikirləşmək think poorly of smb. phrases general
yoluxucu xəstəlik zymotic disease phrases general
cinayətkarın verilməsi haqqında müqavilə extradition treaty phrases law