• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of xarici ticarət (150 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
xarici alien noun general
xarici görkəm appearance noun general
xarici görkəm aspect noun general
xarici görünüş configuration noun general
ticarət mərkəzi emporium noun general
xarici söz exotic noun general
xarici ölkələrə mal göndərən exporter noun general
yalnız xarici mühitlə maraqlanan extrovert noun general
qanuni ticarət fair-trade noun general
ticarət evi firm noun general
xarici foreigner noun general
xarici görünüş form noun general
gömrüksüz ticarət freetrade noun general
bir ölkənin xarici ölkədə təmsilçisi legation noun general
ticarət donanması marine noun general
ticarət gəmisi marine noun general
xarici mühit outness noun general
xarici tərəf outness noun general
bir şeyin xarici tərəfi outside noun general
xarici görünüş outward noun general
səyyar ticarət peddling noun general
xırda ticarət peddling noun general
ticarət markası trademark noun general
ticarət nişanı trademark noun general
ticarət trading noun general
ticarət avtomatı vending-machine noun general
xarici düşmənçiliyi xenophobia noun general
ticarət mərkəzi mall noun general
Ticarət Nazirliyi Board of Trade noun general
ticarət palatası Chamber of Commerce noun general
ticarət commerce noun general
xarici mühit environment noun general
xarici dil foreign language noun general
xarici bazar foreign market noun general
Xarici Işlər Nazirliyi Foreign Office noun general
xarici siyasət foreign policy noun general
xarici əlaqələr foreign relations noun general
Xarici işlər naziri Foreign Secretary noun general
xarici ticarət foreign trade noun general
xarici səyahət foreign travel noun general
daxili ticarət home trade noun general
Xarici Diləlr Institutu institute of foreign languages noun general
ticarət gəmisi merchant ship noun general
Xarici işlər naziri Minister for Foreign Affairs noun general
Xarici İIşlər Nazirliyi Ministry of Foreign Affairs noun general
Xarici ticarət Nazirliyi Ministry of Foreign Trade noun general
Ticarət Nazirliyi Ministry of Trade noun general
xarici məftil outer main noun general
Xarici işlər naziri Secretary of State noun general
xarici siyasət sahəsi sphere of foreign policy noun general
Xarici İIşlər Nazirliyi State Department noun general
ticarət kapitalı trade capital noun general
ticarət gəmisinin qapısı skipper noun nautical
ticarət preyskurantı circular noun general
dəyişdirilmiş xarici görünüş disguise noun general
xarici görünüş facade noun general
qarşılıqlı ticarət fair-trade noun general
xarici görünüş outside noun general
xarici aləm outward noun general
xarici görkəm person noun general
xarici görkəm semblance noun general
xarici görünüş surface noun general
ticarət trade noun general
ticarət gəmisi trader noun general
ticarət müəssisəsi venture noun general
xaricə gedən malın ticarət agenti vasitəsilə satılması consignment noun medical
sərbəst ticarət freetrade noun economy
xarici vətəndaşlardan muzdla tutulmuş ordu auxiliary noun general
xarici görünüş face noun general
ticarət traffic noun general
ticarət agenti traveller noun general
xarici parıltı veneer noun general
xarici sığal veneer noun general
ticarət business noun general
ticarət fəaliyyəti business noun general
xarici valyuta exchange noun general
xarici görkəm figure noun general
ticarət bazarı outlet noun general
ticarət məntəqəsi outlet noun general
xarici təmtəraq pageant noun general
ticarət məsələsi business noun general
ticarət müəssisəsi business noun general
xarici görkəm show noun general
ticarət evi house noun general
ticarət müqavilələrini rəqiblərindən daha əlverişli şərtlərlə bağlamaq outbargain verb general
ticarət etmək trade verb general
ticarət etmək traffic verb general
xəzlə ticarət etmək deal in furs verb general
xəzlə ticarət etmək trade in furs verb general
xarici mənbədən tədarük etmək outsource verb economy
ticarət etmək chap verb general
xarici alien adjective general
ticarət commercial adjective general
xarici exterior adjective general
xarici sahibkara məxsus olan foreign-owned adjective general
xarici sahibkara mənsub olan foreign-owned adjective general
qeyri-ticarət non-profit adjective general
qeyri-ticarət non-profit-making adjective general
xarici out adjective general
xarici outlandish adjective general
xarici outside adjective general
xarici outward adjective general
xarici transmarine adjective general
xarici ölkələrdən gətirilmiş transmarine adjective general
xarici external adjective general
xarici outer adjective general
ticarət trade adjective general
ticarət trading adjective general
xarici səbəb external adjective medical
xarici bucaq external adjective mathematics
xarici extrinsic adjective general
xarici kəşfiyyat üçün maraq doğurmayan non-sensitive adjective general
xarici oversea adjective general
xarici overseas adjective general
xarici exterior adjective general
xarici superficial adjective general
xarici external adjective computer
xarici ölkəyə abroad adverb general
ticarət baxımından commercially adverb general
xarici ölkədə abroad adverb general
xarici görkəmcə seemignly adverb general
xarici ölkələrə göndərilə bilən şeylər articles of export phrases general
ticarət firması business house phrases general
ticarət palatası Chamber of Commerce phrases general
ticarət limanı commercial port phrases general
Avropa Azad Ticarət Birliyi European Free Trade Association phrases general
xarici siyasət exterior policy phrases general
xarici işlər foreign affairs phrases general
xarici dil foreign language phrases general
Xarici İşlər Nazirliyi Foreign Office phrases general
xarici siyasət foreign policy phrases general
xarici siyasət foreign politics phrases general
xarici əlaqələr foreign relations phrases general
Gömrük Tarifləri və Ticarət üzrə Əsas Saziş General Agreement on Tariffs and Trade phrases general
ticarət bankı merchant bank phrases general
Fransa Xarici İşlər Nazirliyi Quai d'Orsay phrases general
ticarət tally trade phrases general
ticarət nişanı trade mark phrases general
ticarət nümayəndəliyi trade mission phrases general
ticarət müqaviləsi trading contract phrases general
ticarət firması trading house phrases general
Beynəlxalq Ticarət Təşkilatı World Trade Organization phrases general
xarici valyuta foreign exchange phrases general
Ümumdünya Ticarət Təşkilatı World Trade Organization phrases general
Xarici İşlər Nazirliyi Ministry of Foreign Affairs phrases general
Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi State Committee on Affairs with Azerbaijanians Living Abroad phrases general
xarici sekresiya vəziləri externally secreting gland phrases medical
xarici bucaq exterior angle phrases mathematics
Fransanın xarici siyasəti Quai d'Orsay phrases general
xarici cinsiyyət orqanları private plural general