• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of yüksək dini rütbəyə keçirmək (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
yüksək sənətkarlıq artistry noun general
təcrübədən keçirmək assay noun general
yüksək rütbəli adamlar betters noun general
budda dini buddhism noun general
katolik dini catholicism noun general
dini nəğmə chant noun general
yüksək dəyanət choiceness noun general
yüksək keyfiyyət choiceness noun general
yüksək ləyaqət choiceness noun general
xristian dini christianity noun general
ən yüksək nöqtə climax noun general
yüksək nöqtə climax noun general
yüksək sürətli hərbi gəmi cruiser noun general
ən yüksək nöqtə culmination noun general
yüksək əhval-ruhiyyə elation noun general
yüksək mövqe eminence noun general
yüksək rütbəyə qaldırma exaltation noun general
yüksək dərəcədə extremeness noun general
ən yüksək nöqtə heyday noun general
ən yüksək nöqtə high noun general
yüksək keyfiyyət high-grade noun general
yüksək dağlıq yer highland noun general
çox yüksək qiymət vermə overestimation noun general
çox yüksək qiymətləndirmə overestimation noun general
dini təşkilata mənsub adam parishioner noun general
dini ayin sacrament noun general
dini mərasim sacrament noun general
özü haqqında yüksək fikirdə olma self-importance noun general
İngiltərədə və ABŞ-da yüksək inzibati vəzifə sahibi sheriff noun general
dini mahnı spiritual noun general
ən yüksək səviyyə tiptop noun general
dini ayinlər zamanı yandırılan ətirli qatran frankincense noun general
yüksək nailiyyət acme noun general
yüksək səviyyəli adam broad-minded person noun general
dini nəğmə chant noun general
yüksək təzyiq high pressure noun general
yüksək keyfiyyət high quality noun general
yüksək gərginlik high tension noun general
yüksək gərginli cərəyan high tension current noun general
yəhudi dini Jewish religion noun general
dini əhkamlar religious tenets noun general
dini seminariya theological seminary noun general
yüksək vəzifəli nob noun spoken language
yüksək mövqe tutan nob noun spoken language
ən yüksək nöqtə zenith noun astronomical
yüksək zireh hasar breastwork noun military
dini cəza penance noun church
dini mənsəb churchdom noun general
dini rütbə churchdom noun general
kəbin əlaqələrini həyata keçirmək consummation noun general
başqa dini qəbul etmə conversion noun general
dini mərasim cult noun general
dini maraqları olmayan extrovert noun general
yüksək gərginlik şəbəkəsi grid noun general
yüksək istilik heat noun general
yüksək mənsəb sahibinin arvadı lady noun general
yüksək nöqtə meridian noun general
dini icmaya yenicə qoşulmuş adam novice noun general
yüksək dərəcəli dəzgah ustası operative noun general
dini rütbə vermə ordination noun general
ən yüksək dərəcə pink noun general
ən yüksək səviyyə pink noun general
rütbəyə görə birincilik precedence noun general
yüksək rütbə status noun general
ən yüksək nöqtə tiptop noun general
dini ayin worship noun general
dini ibadət worship noun general
yüksək tələbat overdemand noun general
yüksək mövqə perch noun spoken language
yüksək vəzifə perch noun spoken language
yüksək hərarət temperature noun spoken language
yüksək temperatur temperature noun spoken language
yüksək dərəcəli ranking noun sport
ən yüksək zirvə zenith noun figurative meaning
yüksək mənsəb cathedra noun general
yüksək vəzifə cathedra noun general
yüksək mənsəbli adam dignity noun general
yüksək əhval-ruhiyyə ginger noun general
yüksək təzyiqli sahə high noun general
gücün ən yüksək anı meridian noun general
ləzzətin ən yüksək anı meridian noun general
uğurun ən yüksək anı meridian noun general
dini təlim message noun general
kilsədə dini xidmət ministry noun general
yüksək mövqe throne noun general
yüksək yer throne noun general
yüksək keyfiyyətli şərab vintage noun general
ən yüksək dərəcə height noun general
ən yüksək nöqtə height noun general
dini etiqad persuasion noun general
dini vəzifə üçün namizəd göstərmə presentation noun church
xristian dini cross noun general
yüksək kürsü top noun general
yüksək unter-ofiser rütbəsi verilməsi haqqında əmr warrant noun military
həyata keçirmək accomplish verb general
yüksək tutmaq appreciate verb general
ələ keçirmək appropriate for verb general
ələ keçirmək appropriate to verb general
əvvəlki tarixlə həyata keçirmək backdate verb general
köhnə tarixlə həyata keçirmək backdate verb general
gizli seçki keçirmək ballot verb general
keçirmək blow out verb general
ələkdən keçirmək bolt verb general
şadaradan keçirmək bolt verb general
kanalla keçirmək canal verb general
həyata keçirmək carry through verb general
ələ keçirmək catch verb general
senzor nəzarətindən keçirmək censor verb general
senzuradan keçirmək censor verb general
süzgəcdən keçirmək clarify verb general
ən yüksək nöqtəyə çatmaq climax verb general
bayram keçirmək commemorate verb general
keçirmək communicate verb general
həyata keçirmək compass verb general
boş-boş vaxt keçirmək dawdle verb general
başqa vaxta keçirmək defer verb general
devalvasiya keçirmək devalue verb general
həyata keçirmək effect verb general
həyata keçirmək effectuate verb general
içindən qalvanik cərəyan keçirmək electroplate verb general
həyata keçirmək embody verb general
yüksək qiymətləndirmək esteem verb general
yüksək rütbəyə qaldırmaq exalt verb general
gözdən keçirmək examine verb general
həyata keçirmək execute verb general
təcrübədən keçirmək experience verb general
təcrübədən keçirmək experiment verb general
eksperiment keçirmək experimentalise verb general
gözdən keçirmək eye verb general
süzgəcdən keçirmək filter verb general
süzgəcdən keçirmək filtrate verb general
həyata keçirmək fullfil verb general
keçirmək get through verb general
ötəri gözdən keçirmək glance over verb general
sınaqdan keçirmək go through verb general
həyata keçirmək implement verb general
süzgəcdən keçirmək infiltrate verb general
ələ keçirmək intercept verb general
bir-birinə keçirmək intertwine verb general
səlahiyyətini həyata keçirmək mandate verb general
yarışda sınaqdan keçirmək match verb general
həyata keçirmək materialise verb general
ət maşınından keçirmək mince verb general
həyata keçirmək occur verb general
dini rütbə vermək ordain verb general
daha yüksək qiymət təklif etmək outbid verb general
daha yüksək rütbəyə malik olmaq outrank verb general
çox yüksək qiymət vermək overestimate verb general
çox yüksək qiymətləndirmək overestimate verb general
daha yüksək qiymət qoymaq overrate verb general
həyata keçirmək perform verb general
yüksək qiymətləndirmək prize verb general
başına keçirmək pull over verb general
keçirmək quench verb general
lotereya oyunu keçirmək raffle verb general
həyata keçirmək realise verb general
təkrar gözdən keçirmək reconsider verb general
yenidən ələ keçirmək reoccupy verb general
təkrar oyun keçirmək replay verb general
yenidən ələ keçirmək retake verb general
vaxtını əyyaşlıqda keçirmək revel verb general
vaxtını kefdə keçirmək revel verb general
ötəri nəzərdən keçirmək scan verb general
diqqətlə gözdən keçirmək scrutinise verb general
ələkdən keçirmək sieve verb general
xəlbirdən keçirmək sieve verb general
ələkdən keçirmək sift verb general
nəzərdən keçirmək survey verb general
sınaqdan keçirmək test verb general
təcrübədən keçirmək test verb general
gözdən keçirmək thumb verb general
keçirmək transfer verb general
çox yüksək qiymət vermək transvalue verb general
sınaqdan keçirmək try verb general
təcrübədən keçirmək try verb general
daha yüksək əmək haqqı verilən işə keçirmək upgrade verb general
qeyri-qanuni olaraq ələ keçirmək usurp verb general
məzuniyyət keçirmək vacation verb general
həyata keçirmək vivify verb general
həyata keçirmək wage verb general
vaxt keçirmək while verb general
gizlicə keçirmək worm verb general
yüksək kəskin səs çıxartmaq zing verb general
yüksək kəskin səs çıxartmaqla ötüb keçmək zing verb general
gözdən keçirmək overview verb general
ələ keçirmək take over verb general
tibbi müayinədən keçirmək vet verb general
həyata keçirmək actualise verb general
attestasiyadan keçirmək attest verb general
təşviş keçirmək be agitated verb general
təlaş keçirmək be disturbed verb general
təşviş keçirmək be in agitation verb general
sınaq keçirmək conduct a trial verb general
yüksək nöqtəyə çatmaq culminate verb general
müşavirə keçirmək deliberate verb general
yüksək sürət ilə sürmək drive fast verb general
həyata keçirmək (qanunu) enforce verb general
bərəilə keçirmək ferry verb general
yüksək sürət ilə getmək go fast verb general
deyə-gülə vaxt keçirmək have a good time verb general
özü haqqında yüksək fikirdə olmaq have a high opinion of oneself verb general
rəy sorğusu keçirmək hold a referendum verb general
sorğu keçirmək hold a referendum verb general
mitinq keçirmək hold meetings verb general
sücgəcdən keçirmək infiltrate verb general
eyş-işrətli həyat keçirmək lead a rakish life verb general
başına kəmsik keçirmək leash verb general
güzəran keçirmək live verb general
xoşbəxt güzəran keçirmək live a happy life verb general
adi güzəran keçirmək live a small way verb general
şlüzdan keçirmək lock through verb general
nəzərdən keçirmək look over verb general
nəzərdən keçirmək look through verb general
həyata keçirmək materialize verb general
bağlı iclas keçirmək meet in closed session verb general
qapalı iclas keçirmək meet in closed session verb general
bağlı iclas keçirmək meet in private session verb general
köçəri həyat keçirmək nomadize verb general
yüksək vergilər qoymaq overtax verb general
deyə-gülə vaxt keçirmək pass one's time merrily verb general
gözdən keçirmək üçün vermək put in verb general
qılıncdan keçirmək put to the sword verb general
yüksək qiymət almaq receive a high mark verb general
gözdən keçirmək scrutinize verb general
səsvermə keçirmək take a vote verb general
başına kəmsik keçirmək torture verb general
yüksək qiymət almaq win a high appraisal verb general
nigaranlıq keçirmək worry verb general
diqqətlə nəzərdən keçirmək bolt verb figurative meaning
yüksək uzaqvurma imkanına malik olmaq outrange verb military
ehtiyat yola keçirmək sidetrack verb railway
vaxt keçirmək amuse verb general
ələ keçirmək appropriate verb general
övliyalar sırasına keçirmək beatify verb general
zorla keçirmək bulldoze verb general
ələ keçirmək buy verb general
kampaniya keçirmək campaign verb general
ələ keçirmək capture verb general
həyəcan keçirmək care verb general
həyata keçirmək carry out verb general
dini ayinləri yerinə yetirmək church verb general
keçirmək convey verb general
nəzərdən keçirmək examine verb general
zor gücü ilə ələ keçirmək force verb general
yüksək dini rütbəyə keçirmək frock verb general
nəzərdən keçirmək get through verb general
sürtkəcdən keçirmək grate verb general
pendirtəraşdan keçirmək grate verb general
boş-boşuna vaxt keçirmək idle verb general
vaxtını boş-boşuna keçirmək meander verb general
yüksək qiymət vermək overprice verb general
yüksək qiymətləndirmə overprice verb general
keçirmək pass verb general
tədricən həyata keçirmək phase verb general
pozğun həyat keçirmək philander verb general
gözlənilmədən yüksək vəzifəyə təyin etmək pitchfork verb general
yüksək olmaq prevail verb general
salla keçirmək raft verb general
mərhələlərlə keçirmək relay verb general
keçirmək relegate verb general
yenidən imtahan keçirmək retake verb general
xəlbirdən keçirmək riddle verb general
şadaradan keçirmək riddle verb general
həyata keçirmək root verb general
gömrük yoxlanışı keçirmək rummage verb general
gözdən keçirmək scan verb general
diqqətlə nəzərdən keçirmək search verb general
keçirmək spend verb general
tüfeyli həyat keçirmək sponge verb general
gözdən keçirmək survey verb general
yaltaqlanmaq ələ keçirmək wheedle verb general
gözdən keçirmək vet verb general
nəzərdən keçirmək vet verb general
nəzərdən keçirmək browse verb general
həyata keçirmək complete verb general
həyata keçirmək do verb general
həyata keçirmək enforce verb general
yerinə keçirmək fit verb general
qışı isti ölkələrdə keçirmək hibernate verb general
ələ keçirmək net verb general
sınaqdan keçirmək prove verb general
bərə ilə keçirmək raft verb general
keçirmək set verb general
nəzərdən keçirmək sit verb general
təlaş hissi keçirmək whirl verb general
etibar edilmiş əmlakı öz adına keçirmək convert verb law
yüksək qiymətləndirmək cherish verb general
vaxtını keçirmək exceed verb general
həyata keçirmək exercise verb general
həyəcan keçirmək feel verb general
keçirmək feel verb general
təntənəli mərasim keçirmək observe verb general
yüksək qiymət demək overcharge verb general
növbəti sinfə keçirmək promote verb general
nəsildən-nəslə keçirmək propagate verb general
yüksək sürətlə sürmək race verb general
tez keçirmək rush verb general
tələsik keçirmək rush verb general
xəlbirdən keçirmək screen verb general
şadaradan keçirmək screen verb general
vero