• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of yüksək kəskin səs çıxartmaqla ötüb keçmək (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
yüksək sənətkarlıq artistry noun general
yüksək rütbəli adamlar betters noun general
tələffüzdə kəskin aksent brogue noun general
yüksək dəyanət choiceness noun general
yüksək keyfiyyət choiceness noun general
yüksək ləyaqət choiceness noun general
ən yüksək nöqtə climax noun general
yüksək nöqtə climax noun general
kəskin ağrı colic noun general
yüksək sürətli hərbi gəmi cruiser noun general
ən yüksək nöqtə culmination noun general
yüksək əhval-ruhiyyə elation noun general
yüksək mövqe eminence noun general
yüksək rütbəyə qaldırma exaltation noun general
ötüb keçmə exceeding noun general
kəskin zərurət exigency noun general
yüksək dərəcədə extremeness noun general
kəskin hərəkət flounce noun general
kəskin etiraz fulmination noun general
ən yüksək nöqtə heyday noun general
ən yüksək nöqtə high noun general
yüksək keyfiyyət high-grade noun general
yüksək dağlıq yer highland noun general
xoşagəlməz kəskin səs jar noun general
kəskin hərəkət jerk noun general
çox yüksək qiymət vermə overestimation noun general
çox yüksək qiymətləndirmə overestimation noun general
qəfil kəskin sancılı ağrı pang noun general
ötüb keçmə passage noun general
ötüb keçmə passing noun general
kəskin və qısa cavab rejoinder noun general
kəskin cavab retort noun general
kəskin danlaq roasting noun general
kəskin tənbeh roasting noun general
kəskin tənqid roasting noun general
özü haqqında yüksək fikirdə olma self-importance noun general
İngiltərədə və ABŞ-da yüksək inzibati vəzifə sahibi sheriff noun general
kəskin düşmək slump noun general
kəskin enmə slump noun general
kəskin ağrı smart noun general
kəskin irad snub noun general
kəskin dad tang noun general
kəskin iy tang noun general
ən yüksək səviyyə tiptop noun general
çox tez ötüb keçmə transcience noun general
kəskin qəfil ağrı twinge noun general
kəskin səs zip noun general
yüksək nailiyyət acme noun general
yüksək səviyyəli adam broad-minded person noun general
yüksək təzyiq high pressure noun general
yüksək keyfiyyət high quality noun general
yüksək gərginlik high tension noun general
yüksək gərginli cərəyan high tension current noun general
yüksək vəzifəli nob noun spoken language
yüksək mövqe tutan nob noun spoken language
kəskin iynələmə wisecrack noun spoken language
kəskin məzəmmət wisecrack noun spoken language
kəskin sancma wisecrack noun spoken language
kəskin irinli tonzillit quinsy noun medical
ən yüksək nöqtə zenith noun astronomical
yüksək zireh hasar breastwork noun military
kəskin tənqid arraignment noun general
kəskin çıxış assault noun general
kəskin ağrı bite noun general
kəskin çevriliş convulsion noun general
yüksək gərginlik şəbəkəsi grid noun general
yüksək istilik heat noun general
yüksək mənsəb sahibinin arvadı lady noun general
yüksək nöqtə meridian noun general
yüksək dərəcəli dəzgah ustası operative noun general
ən yüksək dərəcə pink noun general
ən yüksək səviyyə pink noun general
cırıldayan kəskin səs rasp noun general
xışıldayan kəskin səs rasp noun general
kəskin səs snap noun general
yüksək rütbə status noun general
ən yüksək nöqtə tiptop noun general
başqa tərəfə keçmək turnabout noun general
yüksək tələbat overdemand noun general
yüksək mövqə perch noun spoken language
yüksək vəzifə perch noun spoken language
yüksək hərarət temperature noun spoken language
yüksək temperatur temperature noun spoken language
yüksək dərəcəli ranking noun sport
ən yüksək zirvə zenith noun figurative meaning
kəskin hadisə catastrophe noun general
yüksək mənsəb cathedra noun general
yüksək vəzifə cathedra noun general
qəfil kəskin səs crack noun general
yüksək mənsəbli adam dignity noun general
kəskin ehtiyac famine noun general
yüksək əhval-ruhiyyə ginger noun general
yüksək təzyiqli sahə high noun general
gücün ən yüksək anı meridian noun general
ləzzətin ən yüksək anı meridian noun general
uğurun ən yüksək anı meridian noun general
kəskin səs piping noun general
kəskin söz snap noun general
kəskin və qırıq-qırıq nitq snap noun general
yüksək mövqe throne noun general
yüksək yer throne noun general
kəskin çıxış thrust noun general
yüksək keyfiyyətli şərab vintage noun general
kəskin xoşagəlməz səs blare noun general
ən yüksək dərəcə height noun general
ən yüksək nöqtə height noun general
kəskin ağrı sting noun general
böyürdə kəskin ağrı stitch noun general
kəskin hərəkət bob noun general
yüksək kürsü top noun general
yüksək unter-ofiser rütbəsi verilməsi haqqında əmr warrant noun military
vaz keçmək abstain verb general
yüksək tutmaq appreciate verb general
hücuma keçmək assail verb general
sınaqdan keçmək audition verb general
kəskin tərzdə tənqid etmək castigate verb general
kəskin surətdə dəyişdirmək chop verb general
ən yüksək nöqtəyə çatmaq climax verb general
əks-hücuma keçmək counterattack verb general
kəskin qulaqbatıran səs çıxartmaq crank verb general
keçmək cross verb general
inkişaf etmə dövrü keçmək cycle verb general
düşmən cəbhəsinə keçmək defect verb general
vaz keçmək deflect verb general
keçmək devolve verb general
vaz keçmək discard verb general
keçmək elapse verb general
keçmək embed verb general
ötüb keçməyə can atmaq emulate verb general
yüksək qiymətləndirmək esteem verb general
yüksək rütbəyə qaldırmaq exalt verb general
ötüb keçmək exceed verb general
ötüb keçmək excel verb general
kez keçmək fleet verb general
ötüb getmək flow verb general
dayaz yerdən keçmək ford verb general
təqsirindən keçmək forgive verb general
keçmək get into verb general
ötüb keçmək go beyond verb general
ötüb keçmək go by verb general
ötüb keçmək go over verb general
vurub keçmək go over verb general
keçmək go through verb general
gizlicə keçmək gumshoe verb general
xəlvəti keçmək gumshoe verb general
deşib keçmək hole verb general
vıyıltı ilə keçmək hurtle verb general
kəsib keçmək intersect verb general
bir tondan başqasına keçmək intone verb general
xoşagəlməz kəskin səs çıxartmaq jar verb general
kəskin sürətlə dartmaq jerk verb general
kəskin sürətlə itələmək jerk verb general
həyata keçmək materialise verb general
yan keçmək miss verb general
daha yüksək qiymət təklif etmək outbid verb general
ötüb keçmək outdo verb general
ötüb keçmək outdrive verb general
cinahdan keçmək outflank verb general
düşmənin cinahına keçmək outflank verb general
boyda ötüb keçmək outgrow verb general
daha yüksək rütbəyə malik olmaq outrank verb general
ötüb keçmək outrival verb general
ötub keçmək outrun verb general
həddi keçmək outstep verb general
ötüb keçmək outstrip verb general
vurub keçmək outstrip verb general
çox yüksək qiymət vermək overestimate verb general
çox yüksək qiymətləndirmək overestimate verb general
keçmək overpass verb general
o biri taya keçmək overpass verb general
o biri tərəfə keçmək overpass verb general
daha yüksək qiymət qoymaq overrate verb general
basıb keçmək override verb general
üstündən keçmək override verb general
hədəfdən yan keçmək overshoot verb general
keçmək overstep verb general
ötüb keçmək overtake verb general
keçmək pass verb general
ötüb getmək pass verb general
içərisinə keçmək penetrate verb general
yarıb keçmək penetrate verb general
keçmək percolate verb general
keçmək permeate verb general
dəlib keçmək pierce verb general
vurub keçmək pierce verb general
yüksək qiymətləndirmək prize verb general
keçmək propagate verb general
kəskin və ağıllı cavab vermək retort verb general
keçmək seep verb general
dolanıb keçmək skirt verb general
ətrafından keçmək skirt verb general
gizlincə keçmək skulk verb general
yavaş-yavaş keçmək skulk verb general
kəskin surətdə düşmək slump verb general
sürətlə ötüb keçmək speed verb general
deşib keçmək stave verb general
ötüb keçmək surpass verb general
təlim keçmək train verb general
çox yüksək qiymət vermək transvalue verb general
daha yüksək əmək haqqı verilən işə keçirmək upgrade verb general
tullanıb keçmək vault verb general
keçmək wade verb general
havanı yararaq vızıltı ilə keçmək whizz verb general
vıyıltı ilə keçmək whizz verb general
vaz keçmək withold verb general
yüksək kəskin səs çıxartmaq zing verb general
yüksək kəskin səs çıxartmaqla ötüb keçmək zing verb general
şütüyərək keçmək zoom verb general
ötüb keçmək outreach verb general
keçmək abate verb general
günahından keçmək absolve smb. from sin verb general
suçundan keçmək absolve smb. from sin verb general
təsiri keçmək affect verb general
yan keçmək avoid verb general
keçmək bate verb general
kurs keçmək bax: kurs dinləmək verb general
kəməndə keçmək be lassoed verb general
keçmək be out verb general
keçmək be over verb general
keçmək blow over verb general
gəlib-keçmək come and pass verb general
keçmək come down verb general
içəri keçmək come through verb general
dərs keçmək conduct a lesson verb general
yüksək nöqtəyə çatmaq culminate verb general
kəskin fərqlənmək differ distinctly verb general
təcrübə keçmək do practical work verb general
yüksək sürət ilə sürmək drive fast verb general
keçmək elapse verb general
çənginə keçmək fall into smb.'s hand verb general
bir kəsin əlinə keçmək fall into smb.'s hands verb general
bərə ilə keçmək ferry verb general
keçmək forge ahead verb general
günahından keçmək forgive verb general
yaxşı məktəb keçmək gain wisdom by experience verb general
keçmək get across verb general
keçmək get by verb general
o biri sinifə keçmək get one's remove verb general
ordu ordundan keçmək get pinched verb general
kurs keçmək give a course verb general
kəskin cavab qaytarmaq give a curt reply verb general
vaz keçmək give up verb general
arxasına keçmək go behind verb general
yan keçmək go by verb general
yüksək sürət ilə getmək go fast verb general
keçmək go out verb general
darvazadan keçmək go through the gate verb general
özü haqqında yüksək fikirdə olmaq have a high opinion of oneself verb general
sözü keçmək have authority verb general
təsiri keçmək impact verb general
keçmək infect verb general
əks-hücuma keçmək launch a counteroffensive verb general
keçmək leave behind verb general
yan keçmək leave out verb general
vaz keçmək let alone verb general
keçmək outdistance verb general
keçmək outfly verb general
ötüb-keçmək outgallop verb general
ötüb keçmək outgrow verb general
keçmək outrun verb general
üstündən keçmək overlook verb general
üstündən sürüb keçmək override verb general
ötüb-keçmək overtake and surpass verb general
yüksək vergilər qoymaq overtax verb general
təcrübə keçmək pass a probation verb general
bütün hüdudları keçmək pass all bounds verb general
yoldan keçmək pass by verb general
daxilinə keçmək pass into verb general
başqa əllərə keçmək pass into other hands verb general
keçmək pass off verb general
üstündən keçmək pass over verb general
arasından keçmək penetrate verb general
daxilinə keçmək penetrate into verb general
keçmək practice verb general
keçmək practise verb general
bərə ilə keçmək raft verb general
yüksək qiymət almaq receive a high mark verb general
basıb üstündən keçmək run over verb general
məsələdən yan keçmək sidestep the question verb general
boğaza keçmək stick in one's throat verb general
keçmək study verb general
səddləri keçmək take obstacles verb general
keçmək traverse verb general
kəskin danışmaq use sharp words verb general
ürəyindən keçmək want verb general
keçmək wear away verb general
keçmək wear on verb general
yüksək qiymət almaq win a high appraisal verb general
cinahdan hücuma keçmək flank verb military
yüksək uzaqvurma imkanına malik olmaq outrange verb military
kəskin bir tərzdə hərəkət etmək assault verb general
üstündən keçmək bypass verb general
yan keçmək bypass verb general
əldən-ələ keçmək circulate verb general
keçmək convert verb general
meridiandan keçmək culminate verb general
keçmək ebb verb general
itələyib keçmək elbow verb general
yarıb keçmək elbow verb general
buxar halına keçmək evaporate verb general