• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of yadda saxlama qabiliyyəti (169 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
hopdurma qabiliyyəti absorbency noun general
sorma qabiliyyəti absorbency noun general
udma qabiliyyəti absorbency noun general
nəfsini saxlama abstention noun general
özünü saxlama abstention noun general
özünü saxlama abstinency noun general
saxlama alimony noun general
yapışma qabiliyyəti clamminess noun general
saxlama coercion noun general
tutub saxlama coercion noun general
gizlində saxlama concealment noun general
saxlama conservation noun general
sıxlaşma qabiliyyəti contractility noun general
dönmə qabiliyyəti convertability noun general
saxlama detention noun general
qabiliyyəti olmama disability noun general
gizli saxlama dissimulation noun general
gözəl danışma qabiliyyəti eloquence noun general
partlama qabiliyyəti explosiveness noun general
görmə qabiliyyəti eyesight noun general
duyma qabiliyyəti feeling noun general
asanlıqla əyilmə qabiliyyəti flexibility noun general
üzmə qabiliyyəti floatability noun general
elastiklik qabiliyyəti give noun general
eşitləmə qabiliyyəti hearing noun general
ixtiraçılıq qabiliyyəti ingenuity noun general
saxlama interruption noun general
saxlama keeping noun general
qoruyub saxlama maintenance noun general
müşahidə qabiliyyəti observancy noun general
toxunmaqla hiss etmə qabiliyyəti palpability noun general
həmişə saxlama perpetuance noun general
həmişə saxlama perpetuation noun general
asanlıqla əyilmə qabiliyyəti plasticity noun general
asanlıqla əyilə bilmə qabiliyyəti pliability noun general
ehtiyat saxlama reservation noun general
ehtiyatda saxlama reservation noun general
saxlama reservation noun general
qoruyub saxlama retention noun general
saxlama retention noun general
niyyət və duyğularını gizli saxlama reticence noun general
saxlama safekeeping noun general
özünü saxlama self-control noun general
özünü saxlama self-preservation noun general
saxlama storage noun general
müvəqqəti olaraq saxlama suspension noun general
hiss edilmə qabiliyyəti tangibility noun general
saxlama upkeep noun general
cinsi əlaqə qabiliyyəti virility noun general
həyat qabiliyyəti vitality noun general
yaşamaq qabiliyyəti vitality noun general
yaşama qabiliyyəti viability noun general
əmək qabiliyyəti ability to work noun general
udma qabiliyyəti absorbing capacity noun general
uduculuq qabiliyyəti absorbing capacity noun general
absorbsiya qabiliyyəti absorptivity noun general
udma qabiliyyəti absorptivity noun general
dəyişmə qabiliyyəti alternation noun general
saxlama kamerası checkroom noun general
saxlama kamerası cloak-room noun general
laxtalanma qabiliyyəti coagulability noun general
yanıcılıq qabiliyyəti combustibility noun general
yanma qabiliyyəti combustibility noun general
partlama qabiliyyəti explosibility noun general
alışma qabiliyyəti flammability noun general
yağlama qabiliyyəti greasy ability noun general
yağlama qabiliyyəti greasy property noun general
istiliktörətmə qabiliyyəti heating power noun general
yanma qabiliyyəti inflammability noun general
saxlama keep noun general
yanacaqların reaksiya qabiliyyəti reactivity of fuel noun general
sıxılma qabiliyyəti squeeze noun general
mayelərin sıxılma qabiliyyəti squeeze of liquids noun general
saxlama suspension noun general
saz halda saxlama upkeep noun general
həyat qabiliyyəti viability noun general
istilik yaratma qabiliyyəti caloricity noun physics
keçiricilik qabiliyyəti conduction noun physics
əksetmə qabiliyyəti resolution noun computer
saxlama containment noun political
buxarlanma qabiliyyəti volatility noun chemistry
uçma qabiliyyəti volatility noun chemistry
uzaqvurma qabiliyyəti carry noun general
zirzəmilərdə saxlama cellarage noun general
saxlama kamerası cloakroom noun general
dərk etmə qabiliyyəti cognition noun general
elektrik nəql etmə qabiliyyəti conductivity noun general
ixtiraçılıq qabiliyyəti contrivance noun general
özünü saxlama countenance noun general
istintaq altında saxlama detention noun general
ərimə qabiliyyəti dissolubility noun general
həll olunma qabiliyyəti dissolubility noun general
düzgün qavrama qabiliyyəti ear noun general
gələcəyi görmə qabiliyyəti far-sightedness noun general
manevr etmə qabiliyyəti flexibility noun general
uyğunlaşma qabiliyyəti flexibility noun general
bir səviyyədə saxlama freeze noun general
dərhal anlama qabiliyyəti grip noun general
dərhal başa düşmə qabiliyyəti grip noun general
dərhal qavrama qabiliyyəti grip noun general
saxlama hold noun general
tutub saxlama hold noun general
duyma qabiliyyəti nose noun general
iybilmə qabiliyyəti nose noun general
dad bilmə qabiliyyəti palate noun general
tərəfini saxlama partisanship noun general
yadda saxlama qabiliyyəti retention noun general
sirr saxlama bacarığı secrecy noun general
sirr saxlama qabiliyyəti secrecy noun general
saxlama tankage noun general
mühakimə qabiliyyəti understanding noun general
qeyri-adi qabiliyyəti olan adam wizard noun general
saxlama tolerance noun medical
qışlaqda saxlama wintering noun agricultural
nəfsini saxlama chastity noun general
özünü saxlama chastity noun general
müvazinət saxlama compensation noun general
müşahidə qabiliyyəti observation noun general
anbarda saxlama haqqı storage noun general
soyuducuda saxlama haqqı storage noun general
saxlama haqqı tankage noun general
saxlama haqqı upkeep noun general
qabiliyyəti utterance noun general
nüfuz etmə qabiliyyəti penetration noun physics
heyvanı ağılda saxlama poundage noun general
heyvanı xal-xalda saxlama poundage noun general
özünü saxlama holding noun general
heyvanı ağılda saxlama haqqı poundage noun general
ötürmə qabiliyyəti bandwidth noun computer
yadda saxlamaq learn verb general
yadda saxlamaq remember verb general
yadda saxlamaq keep in memory verb general
yadda saxlamaq register verb general
yadda saxlamaq retain verb general
yadda qalmaq stamp verb general
yadda saxlamaq save verb computer
yadda saxlamaq mark verb general
yadda saxlamaq get verb general
yadda saxlamaq keep verb general
sıxılma qabiliyyəti olan compressible adjective general
sıxılma qabiliyyəti olan contractive adjective general
acıma qabiliyyəti fermentable adjective general
qıcqırma qabiliyyəti fermentable adjective general
turşuma qabiliyyəti fermentable adjective general
yadda qalan memorial adjective general
yaxşı duyma qabiliyyəti olan nosey adjective general
yaxşı iybilmə qabiliyyəti olan nosey adjective general
yaxşı duyma qabiliyyəti olan nosy adjective general
yaxşı iybilmə qabiliyyəti olan nosy adjective general
gələcəyi görmə qabiliyyəti olan prescient adjective general
qabağı görmə qabiliyyəti olan prescient adjective general
musiqi qabiliyyəti olan tuneful adjective general
musiqi qabiliyyəti olmayan tuneless adjective general
suyun üzərində saxlama qabiliyyəti buoyant adjective general
musiqi qavrama qabiliyyəti olmayan earless adjective general
həyat qabiliyyəti olan healthy adjective general
ödəmə qabiliyyəti olan solvent adjective general
yadda saxlamaq bear in mind phrases general
gözəl danışma qabiliyyəti exuberant eloquence phrases general
zəifləyən görmə qabiliyyəti failing sight phrases general
yadda saxlamaq keep in mind phrases general
saxlama kamerası left luggage office phrases general
ödəmə qabiliyyəti paying capacity phrases general
ev quşları saxlama poultry farming phrases general
alıcılıq qabiliyyəti purchase power phrases general
alıcılıq qabiliyyəti purchasing power phrases general
iti görmə qabiliyyəti olan quick-sighted phrases general
yaxşı görmə qabiliyyəti olan quick-sighted phrases general
yığıb saxlama saving plural general
vero