• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of yanğına qarşı tədbir görmək (245 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
insana qarşı kin anthropophobia noun general
insana qarşı nifrət anthropophobia noun general
qocalmaya qarşı dərman antiager noun general
qarşı qoyma contradistinction noun general
qarşı-qarşıya qoyma contraposition noun general
tədbir counterpoison noun general
tədbir cure noun general
yanğına qarşı firefighting noun general
qarşı əsən külək noser noun general
tədbir precaution noun general
profilaktik tədbir prophylactic noun general
axına qarşı upstream noun general
sərt tədbir crackdown noun general
dartınmaya qarşı aşqar antiseize additive noun general
tüstülənməyə qarşı aşqar antismoke additive noun general
aşınmaya qarşı aşqar antiwear additive noun general
əks-tədbir counterblast noun general
əks-tədbir countermeasure noun general
yanğına qarşı sığorta fire insurance noun general
qarşı forepart noun general
qarşı front noun general
hərarətə qarşı möhkəmlik heat-resistance noun general
bədbəxt hadisələrə qarşı sığorta insurance against accidents noun general
tədbir legislative enactment noun general
qarşı tərəf opposite side noun general
təcili əks-tədbir prompt counteraction noun general
ərpə qarşı inhibitor scaling inhibitor noun general
müvəqqəti tədbir temporary measure noun general
diş ağrısına qarşı dərman odontalgic noun medical
gəminin qarşı tərəfini bəzəmə figurehead noun nautical
gəminin qarşı tərəfinə bəzək-düzək vermə figurehead noun nautical
hava hücumuna qarşı istifadə olunan vasitələr anti-aircraft noun military
tədbir caution noun general
təpəlik yerdə tanka qarşı xəndək escarpment noun general
bir şeyə qarşı hədsiz istək mania noun general
tədbir mithridate noun general
canlı orqanizmin xaricə qarşı reaksiyası reflex noun general
tədbir remedy noun general
qarşı tərəf opponent noun sport
tədbir event noun general
tədbir measure noun general
topu qarşı tərəfin qaytara bilməyəcəyi tərəfə vurma placement noun sport
tədbir arrangement noun general
iş görmək act verb general
qarşı çıxmaq breast verb general
günəmuzd iş görmək char verb general
görmək cognise verb general
qarşı durmaq confront verb general
qarşı-qarşıya qoymaq contrast verb general
məsləhət görmək counsel verb general
qarşı çıxmaq counter verb general
layiq görmək deign verb general
görmək discern verb general
bir işi görmək üçün tərəddüd etmək dither verb general
yuxu görmək dream verb general
ağır iş görmək drudge verb general
görmək espy verb general
uzaqdan görmək espy verb general
hazırlaşmadan bir iş görmək extemporise verb general
gələcəyi görmək forelook verb general
qabaqcadan gələcəyi görmək forelook verb general
gələcəyini görmək foresee verb general
qabaqcadan görmək foresee verb general
gələcəyi görmək forethink verb general
qabaqcadan görmək forethink verb general
iş görmək function verb general
acısını görmək go through verb general
çox görmək grudge verb general
dadını görmək gust verb general
ehtiyat görmək hoard verb general
hazırlaşmadan bir iş görmək improvise verb general
əl ilə iş görmək manipulate verb general
qarşı çıxmaq militate verb general
yeni görmək vermək modernise verb general
yeni görmək vermək modernize verb general
bir işi qol gücünə görmək muscle verb general
görmək note verb general
görmək notice verb general
bir şeyə qarşı cəsarətlə müqavimət göstərmək outbrave verb general
məsləhət görmək recommend verb general
görmək remark verb general
təhlükədən qorxmayaraq iş görmək risk verb general
rəqibə qarşı kobudluq etmək rough verb general
rəqibə qarşı qabalıq etmək rough verb general
görmək see verb general
görmək sight verb general
ehtiyat görmək store verb general
alətlə iş görmək tool verb general
qarşı durmaq withstand verb general
gözləri ilə görmək witness verb general
görmək behold verb general
rəva görmək permit verb general
qaydaya qarşı hərəkət etmək act against rules verb general
qarşı getmək act contrary verb general
əvvəlcədən görmək anticipate verb general
layiq görmək award verb general
fayda görmək benefit verb general
ötəri görmək catch a glimpse of verb general
görmək catch sight verb general
lüzum görmək consider it necessary verb general
əks-tədbir görmək counteract verb general
röya da görmək dream verb general
röya görmək dream verb general
vaqiə görmək dream verb general
yuxuda görmək dream verb general
kömək görmək enjoy smb.'s help verb general
layiq görmək favour verb general
əvvəlcədən görmək forecast verb general
tor görmək grow misty verb general
röya görmək have a dream verb general
yuxu görmək have a dream verb general
bir şeyi əziyyətsiz görmək have no trouble in doing smth. verb general
bir kəsə qarşı intriqa aparmaq intrigue against smb. verb general
ehtiyat görmək lay up verb general
bəri başdan hazırlıq görmək make preparations beforehand verb general
qarşı durmaq oppose verb general
qarşı durmaq put up resistance verb general
zülmə qarşı qalxışmaq rise against pressure verb general
bir işi təvəkkülə görmək run the risk in doing smth. verb general
aşkarda görmək see with one's own eyes verb general
qarşı-qarşıya oturmaq sit vis-a-vis verb general
əks-tədbir görmək take countermeasures verb general
radikal tədbirlər görmək take drastic measures verb general
tədbir görmək take measure verb general
əvvəlcədən tədbir görmək take measures in good time verb general
layiq görmək vouchsafe verb general
görmək istəmək want to see verb general
görmək assume verb general
ev işləri görmək char verb general
layiq görmək honour verb general
özünə rəva görmək indulge verb general
kef görmək luxuriate verb general
görmək observe verb general
bir-birinə qarşı qoymaq oppose verb general
bir işi axıra qədər görmək outwork verb general
görmək perceive verb general
bəhrəsini görmək reap verb general
səmərəsini görmək reap verb general
görmək recognise verb general
qarşı çıxmaq resist verb general
qarşı durmaq resist verb general
qarşı durmaq revolt verb general
görmək twig verb general
qarşı gəlmək stand out verb general
bəhrəsini görmək harvest verb figurative meaning
nəticəsini görmək harvest verb figurative meaning
səmərəsini görmək harvest verb figurative meaning
qabaqcadan görmək apprehend verb general
iş görmək do verb general
gələcəyi görmək envisage verb general
qabaqcadan görmək envisage verb general
görmək find verb general
cəld iş görmək gallop verb general
sürətlə iş görmək gallop verb general
bir işi başdansovdu görmək skim over, through verb general
axına qarşı üzmək stem verb general
küləyə qarşı getmək stem verb general
görmək trace verb general
əl altından iş görmək rig verb spoken language
xəlvəti iş görmək rig verb spoken language
görmək spot verb spoken language
işıq üzü görmək appear verb general
bir işi yöndəmsiz görmək boggle verb general
torpaq işləri görmək excavate verb general
tədbir görmək provide against verb general
tədbir görmək provide for verb general
bir işi vaxtından əvvəl görmək anticipate verb general
hazırlıq işləri görmək arrange verb general
görmək have verb general
görmək take verb general
hava hücumuna qarşı anti-aircraft adjective general
din və ruhanilərə qarşı anticlerical adjective general
konstitusiya qarşı anticonstitutional adjective general
demokratiyaya qarşı antidemocratic adjective general
zəhərə qarşı antidotal adjective general
tanka qarşı anti-mechanized adjective general
militarizmə qarşı antimilitaristic adjective general
müharibəyə qarşı antiwar adjective general
diş ağrısına qarşı odontalgic adjective general
qarşı tərəfdə yerləşən opponent adjective general
qarşı alınmaz unstoppable adjective general
tədbir xarakterli proactive adjective general
oksidləşməyə qarşı antioxidative adjective general
qarşı opposite adjective general
piyadaya qarşı antipersonnel adjective military
tanka qarşı anti-tank adjective military
qarşı baffling adjective general
qarşı contrary adjective general
qarşı cross adjective general
küləyə qarşı up-wind adverb general
qarşı against adverb general
axına qarşı against the current adverb general
xəstəliyə qarşı against the disease adverb general
işığa qarşı against the light adverb general
küləyə qarşı against the wind adverb general
qarşı contrary adverb general
qarşı-qarşıya front to front adverb general
qarşı-qarşıya opposite each other adverb general
qabaq-qarşı vis-a-vis adverb general
qarşı-qarşıya vis-a-vis adverb general
qarşı-qarşıya opposite preposition general
qarşı-qarşıya vis-a-vis preposition general
qarşı versus preposition sport
qarşı against preposition general
ballistik raketə qarşı Antiballistic Missile Ballistic phrases general
sərt tədbir tərəfdarları believers in the strong phrases general
mayalanmaya qarşı tədbirlər birth control phrases general
işin əsas hissəsini görmək break the neck of a job phrases general
görmək catch a sight of phrases general
bir iş görmək üçün əlverişli gün fortunate day for doing smth. phrases general
görmək get a sight of phrases general
bir şeyə qarşı qərəzli olmaq have a prejudice against smth. phrases general
küləyə qarşı getmək have the wind in one's face phrases general
birinə qarşı iradı olmaq hold it against smb. phrases general
hər ehtimala qarşı just in case phrases general
baş-ayaq iş görmək put the cart before the horse phrases general
bir kəsə qarşı alçaqlıq etmək queer smb.'s pitch phrases general
bir kəsə qarşı əclaflıq etmək queer smb.'s pitch phrases general
bir kəsə qarşı nacinslik etmək queer smb.'s pitch phrases general
bir kəsə qarşı alçaqlıq etmək queer the pitch for smb. phrases general
bir kəsə qarşı əclaflıq etmək queer the pitch for smb. phrases general
bir kəsə qarşı nacinslik etmək queer the pitch for smb. phrases general
öz gözündə tiri görməyib başqasının gözündə qılı görmək see the mote in thy brother's eye phrases general
axına qarşı çıxmaq swim against the stream phrases general
əksəriyyətə qarşı qoşulmaq swim against the stream phrases general
əks tədbirlər görmək take counter measures phrases general
bir kəsə qarşı cinayət işi açmaq take legal proceedings against smb. phrases general
bir kəsə qarşı cinayət işi qaldırmaq take legal proceedings against smb. phrases general
görmək take notice phrases general
yanğına qarşı tədbir görmək take precautions against fire phrases general
şübhəli müəssisə ilə iş görmək touch pitch phrases general
şübhəli şəxslə iş görmək touch pitch phrases general
bir kəsə qarşı çıxmaq turn against smb. phrases general
bir şeyə qarşı çıxmaq turn against smth. phrases general
zamana qarşı yarışmaq work against time phrases general
zəhmətinin bəhrəsini görmək reap the fruit of one's labor phrases general
hər şeyi çəhrayı görmək see everything through rose-colored spectacles phrases general
bir kəsə qarşı qaba rəftar etmək treat smb. roughly phrases general
bir kəsin təmizliyinə qarşı şübhə oyatmaq raise doubts as to smb's probity phrases mathematics
şərik iş görmək club together phrases general
bir kəsə qarşı çevrilmək turn against smb. phrases general
bir şeyə qarşı çevrilmək turn against smth. phrases general
bir kəsə qarşı çıxış etmək open fire phrases figurative meaning
özünə qarşı maraq oyandırmaq come to the front phrases general
qulaq ağrısına qarşı damcı eardrops plural general