• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of yataq yeri olan vaqon (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
qeyri-qanuni abortla məşğul olan abortionist noun general
qeyri-qanuni abortla məşğul olan həkim abortionist noun general
əli olan accessary noun general
hər cür ev işi ilə məşğul olan all-work noun general
cavabdeh olan answerer noun general
faşizm əleyhinə olan adam anti-fascist noun general
federasiya əleyhinə olan antifederalist noun general
qol yeri armhole noun general
süni olan şey artificiality noun general
süni olan şey artificialness noun general
qüdrətli təsiri olan hakimiyyət ascendancy noun general
qüdrətli təsiri olan dövlət ascendancy noun general
evin arxasında olan bağça back-yard noun general
evin arxasında olan məhəllə back-yard noun general
soyunma-geyinmə yeri bathhouse noun general
yataq bed noun general
yataq dəyişəyi bedclothes noun general
yataq ləvazimatları bedding noun general
yataq dəyişəyi bedlinen noun general
yataq otağı bedroom noun general
yataq yarası bedsore noun general
hər dörd ildən bir günlərinin sayı 366 olan il bissextile noun general
şantajla məşğul olan blackmailer noun general
bitkilərdə olan parazit-həşərat blight noun general
zamin olan bondsman noun general
kompilyasiya ilə məşğul olan bookmaker noun general
burjuaziya sinfindən olan adam bourgeois noun general
zədə yeri bruise noun general
eyvanı olan birmərtəbəli bağ evi bungalow noun general
göldə və s. dayaz yeri göstərən üzücü nişan buoy noun general
yanıq yeri burn noun general
gediş-gəliş az olan yol byway noun general
estradası olan kafe cabaret noun general
estradası olan restoran cabaret noun general
komik məzmuna malik olan şəkil cartoon noun general
yüz və yüzdən artıq yaşı olan centenarian noun general
sıyrantı yeri chafe noun general
daşınmağa imkan olan əmlak chattel noun general
məxmər yaxalığı olan beldən yığılmış palto chesterfield noun general
çayın gur axan yeri chute noun general
selin gur axan yeri chute noun general
yara yeri cicatrice noun general
yer və ay arasında olan məkan cislunar noun general
sitrus bitkiləriylə məşğul olan mütəxəssis citriculturist noun general
bələdiyyə idarəsi olan şəhər city noun general
not sətrinin başında olan işarə clef noun general
rəngli şəkilləri olan kitab colour-book noun general
içində olan şey content noun general
materikə xas olan həyat tərzi continentalism noun general
daşınmaz əmlakın verilməsi ilə məşğul olan hüquqşünas conveyancer noun general
əlaqədar olan bir şey correlate noun general
kənd yeri countryside noun general
dəfn yeri crypt noun general
əkin yeri dale noun general
dan yeri dawn noun general
cismani və ruhi pozğunluq əlamətləri olan degenerate noun general
yataq den noun general
öhdədə olan dependant noun general
bir şeyin kəmiyyəti arasında olan fərq differential noun general
yeri dəyişdirmə displacement noun general
ağalıq yeri domain noun general
bəylik yeri domain noun general
daimi yaşayış yeri domicile noun general
yataq otağı dormitory noun general
cırmaq yeri excoriation noun general
ifrat baxışları olan extremist noun general
əkin yeri field noun general
vaqon-platforma flatcar noun general
zəif yeri foible noun general
ağrıyan yeri foible noun general
hesabdarlıq dəftərində eyni sıra nömrəsi olan sağ və sol səhifələr folio noun general
ayaq yeri footmark noun general
günortaya qədər olan vaxt forenoon noun general
qəyyumluq altında olan fosterling noun general
ailə başçısı olan qadın foster-mother noun general
kiçik mülkü olan titulsuz zadəganlar gentry noun general
hər yeri dolaşan globetrotter noun general
mühacirətdə olan hökumət government-in-exile noun general
orta kalibrli topları olan itigedən sahil keşikçi gəmisi gunboat noun general
yarım girvənkə ağırlığında olan şey half-pound noun general
birbaşa koridora açılan yataq otağı hall-bedroom noun general
tutacaq yeri handhold noun general
görüş yeri haunt noun general
tikiş yeri hem noun general
incə zövqlülük iddiasında olan adam highbrow noun general
ziyalılıq iddiasında olan adam highbrow noun general
at şəklində minik yerləri olan karusel hobbyhorse noun general
ucunda at kəlləsi olan oyuncaq çubuq at hobbyhorse noun general
təsərüffat işlərilə məşğul olan qadın housekeeper noun general
başdan-başa buz olan sahə ice-field noun general
tabe olan adam inferior noun general
tabelikdə olan adam inferior noun general
müxtəlif millət və ya irqə mənsub olan adamların evlənməsi intermarriage noun general
qatlanan tiyəsi olan iri cib bıçağı jack-knife noun general
birləşmə yeri joint noun general
qovuşuq yeri joint noun general
hoppanma mütəxəssisi olan idmançı jumper noun general
açar yeri keyhole noun general
latin dilinin təqdiqi ilə məşğul olan latinist noun general
cəng yeri lists noun general
hökmdarına sadiq olan şəxs loyalist noun general
öz ağasına sadiq olan şəxs loyalist noun general
ağalıq yeri manor noun general
zibiltökmə yeri melee noun general
bataqlıq yeri mire noun general
45 dərəcə meylində olan bucaq mitre noun general
yenilikçi ideyalara sahib olan adam modern noun general
içində müqəddəs çörək olan qızıl və ya gümüş qab monstrance noun general
yas içində olan mourner noun general
çoxsaylı fakültələri olan universitet multiversity noun general
gündəlik lazım olan mallar necessaries noun general
90-dan 99-a qədər olan rəqəmlər nineties noun general
doxsanla yüz yaş arasında olan adam nonagenarian noun general
yerə enmədən olan non-stop noun general
uşaq yataq otağı nursery noun general
avar yeri oarlock noun general
xidmət yeri office noun general
tərkibində neft olan bitki oilplant noun general
əhalisi az olan ərazi outback noun general
əhalisi az olan yer outback noun general
hər hansı hüdudlardan kənarda olan bir kəs outlier noun general
hər hansı hüdudlardan kənarda olan bir şey outlier noun general
bayırda olan bir kəs outsider noun general
duruş yeri parking noun general
layiq olmadığı yeri tutan adam parvenu noun general
filateliya ilə məşğul olan adam philantelist noun general
piknikdə olan picnicker noun general
meyvədə olan xırda çəyirdək pip noun general
zamin olan pledger noun general
rezin altlığı olan yüngül parusin ayaqqabı plimsolls noun general
probka yeri plughole noun general
tıxac yeri plughole noun general
çopur yeri pock noun general
qabaqcadan lazım olan şərtlər prerequisite noun general
özündən razı olan prig noun general
bir kəsə xas olan qəribəlik quirk noun general
bir kəsə xas olan vərdiş quirk noun general
bir şeyə xas olan qəribəlik quirk noun general
görüşə gələnlərin qəbulu ilə məşğul olan katib receptionist noun general
ehtiyatda olan at remount noun general
saxlanc yeri repertory noun general
lazım olan şey requisite noun general
daimi yaşayış yeri residence noun general
avar yeri rowlock noun general
yanıq yeri scald noun general
kəsik yeri scar noun general
yara yeri scar noun general
yanıq yeri scorch noun general
cırmaq yeri scratch noun general
tikiş yeri seam noun general
yataqlı vaqon sleeping-car noun general
bataq yeri slough noun general
papiros çəkənlər üçün vaqon smoking-car noun general
siqaret çəkənlər üçün vaqon smoking-car noun general
diş yeri snap noun general
mineral suyu olan kurort spa noun general
zamin olan sponsor noun general
atmosferin dəniz səthindən 8-12 km yüksəklikdə olan üst təbəqəsi stratosphere noun general
yara yeri suture noun general
ehtiyatda olan məhkəmə iclasçısı talesman noun general
avar yeri thole noun general
avar yeri thole-pin noun general
nominal olaraq titulu olan şəxs titular noun general
yalnız kağız üzərində vəzifəsi olan titular noun general
keçidi rüsumla olan alaqapı toll-bar noun general
keçidi rüsumla olan alaqapı toll-gate noun general
hər kəsə məlum olan şey truism noun general
zamin olan underwriter noun general
görüş yeri venue noun general
yuyulandan sonra ütü tələb etməyən parçadan olan paltar wash-and-wear noun general
yuyulmanlı olan ağ wash-linen noun general
su idmanı ilə məşğul olan şagird wet-bob noun general
cavan olan youngster noun general
gənc olan youngster noun general
yaşayış yeri habitat noun general
əlbir olan accomplice noun general
bazar yeri marketplace noun general
yaşayış yeri hometown noun general
iş yeri workplace noun general
əsasa olan təzyiq base moulding pressure noun general
olan being noun general
yataq yeri berth noun general
anadan olan gün birthday noun general
doğulma yeri birthplace noun general
təvəllüd yeri birthplace noun general
yataq channel noun general
cücə yeri chicken coop noun general
cücə yeri chicken-house noun general
vaqon coach noun general
yataq rejimi confinement to bed noun general
yataq deposit noun general
vaqon-restoran dining-car noun general
sürücü yeri driver's seat noun general
olan existing noun general
yaşayış yeri habitation noun general
gizlətmə yeri hideout noun general
soyuducu vaqon ice-car noun general
yataq inclosure noun general
göz yeri manhole noun general
hərəkətdə olan lay moving layer noun general
yağda hell olan inhibitor oil-soluble inhibitor noun general
sistern-vaqon oil-tank wagon noun general
vaqon passenger car noun general
vaqon passenger carriage noun general
tez xarab olan yük perishables noun general
ştatda olan işçi permanent employee noun general
neftdə hell olan inhibitor petroleum-soluble inhibitor noun general
təvəllüd yeri place of birth noun general
vaqon-restoran restaurant-car noun general
iste'fada olan polkovnik retired colonel noun general
vaqon parkı rolling stock noun general
oturaq yeri seat noun general
yataq sheepfold noun general
yataq vaqonu sleeping-car noun general
papiros çəkənlər üçün vaqon smoking-carriage noun general
müvəqqəti duruş yeri stadia noun general
möhkəmləndirilməsi olan birləşmə strapped joint noun general
möhkəmləndirici olan qaynaq tikişi strapped weld noun general
vaqon-sistern tank-car noun general
vaqon waggon noun general
vaqon wagon noun general
suda həll olan inhibitor water-soluble inhibitor noun general
yataq evi dosshouse noun spoken language
uşaqlıq xaricində olan extrauterine noun medical
məzuniyyətdə olan adam vacationist noun medical
dənizçilərin ibadət yeri bethel noun American
başqası ilə birlikdə cavabdeh olan co-defendant noun law
yaxtada su idmanı ilə məşğul olan idmançı yachtsman noun sport
tədavüldə olan kağız pulların miqdarının azaldılması deflation noun economy
ayrı olan şərti jarqon argot noun linguistic
yataqlı vaqon wagon-lit noun french
ehtiyatda olan reservist noun military
gözyaşardıcı qazı olan mərmi tear-shell noun military
qəyyumluq altında olan ərazi trust territory noun political
nifaqa səbəb olan hər şey bone of contention noun idiomatic
katolik dininə mənsub olan catholic noun church
bir kub santimetr məhlulda olan hər hansı bir maddənin miqdarı titer noun chemistry
əkin yeri planting-soil noun agricultural
tək olan söz singular noun grammatical
bir-birindən aralı olan bir neçə tonun ahəngdar bir surətdə səslənməsi chord noun music
ikonalara əks olan iconoclast noun history
öz torpaqları olan fermerlər yeomanry noun history
məhəbbət əlaqəsində olan amour noun general
tikiş və toxuma maşınlarında olan makara bobbin noun general
müəyyən hüquqlara malik olan məntəqə borough noun general
özünüidarəsi olan şəhər borough noun general
bir qrupa mənsub olan adam brother noun general
bir təşkilata mənsub olan adam brother noun general
vaqon car noun general
sədrin yeri chair noun general
təsadüfi olan chance noun general
yataq dəyişəyi clothes noun general
dan yeri cockcrow noun general
dan yeri cockcrowing noun general
müstəmləkəsi olan colonial noun general
gizli sığınacaq yeri concealment noun general
bişirilməli olan ərzaq cooker noun general
vaqon-restoran diner noun general
ekvatorun tam sakit hava olan sahəsi doldrums noun general
üzərində qartal şəkli olan sikkə eagle noun general
ağ irqə mənsub olan european noun general
özül yeri excavation noun general
havada olan toz fog noun general
havada olan tüstü fog noun general
ov üçün qoruq yeri forest noun general
vaqon soyuducu freezer noun general
işıq yeri gleam noun general
çaya enmə yeri go-down noun general
tərkibində qızıl olan qum gravel noun general
qumu olan gritty noun general
təkər yeri hollow noun general
daimi yaşayış yeri home noun general
ümid yeri hope noun general
birləşmə yeri juncture noun general
əməyə olan tələb labour-market noun general
eyni ölkədən olan adam landsman noun general
yataq dəsti laundry noun general
yataq dəsti linen noun general
müəyyən bir fənnə aid olan elmi kitablar literature noun general
əl yeri loophole noun general
az ölçüdə olan minority noun general
az sayda olan minority noun general
müasir olan modernity noun general
ov yeri moor noun general
birdən-birə peyda olan bina mushroom noun general
maye halında olan torf layı muskeg noun general
gecə fəal olan heyvan night-walker noun general
titulu olan şəxs nobleman noun general
papiros çəkməyənlər üçün vaqon və ya kupe non-smoker noun general
fındıq bol olan yer nutty noun general
qoz bol olan yer nutty noun general
borcu olan şəxs obligator noun general
hər hansı bir vəzifə sahibi olan şəxs occupant noun general
olimpiadalar arasında olan dörd il müddət olympiad noun general
əqli işlə məşğul olan operative noun general
ağır olan bir şey oppressor noun general
üzücü olan bir şey oppressor noun general
hazır xörək olan yeməkxana ordinary noun general
köməkdən məhrum olan adam orphan noun general
qayğıdan məhrum olan adam orphan noun general