• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of yavaş yavaş uzun müddət qaçmaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ikiyüzillik müddət bicentenary noun general
uzun il bissextile noun general
uzun ilin artıq günü bissextile noun general
üzün rəngi compexion noun general
müddət continuance noun general
yavaş hərəkət drag noun general
müddət duration noun general
üzün plastik operasiyası face-lift noun general
üzün cizgiləri feature noun general
uzun-uzadı öz hiss və duyğularını izhar edən şəxs gusher noun general
trikotaj uzun qadın pantalonu knickers noun general
uzun fasilə long noun general
uzun müddət long noun general
səkkizillik müddət octennial noun general
müddət period noun general
uzun xovlu məxmər plush noun general
uzun ağac pole noun general
müddət prolongation noun general
uzun parça strip noun general
müddət term noun general
uzun saç tress noun general
uzun tel tress noun general
uzun rəndə trying-plane noun general
uzun palto ulster noun general
yavaş-yavaş yerimə waddle noun general
müddət while noun general
uzun sıxıcı nitq screed noun general
müddət continuum noun general
üzün ifadəsi countenance noun general
üzün ifadəsi expression noun general
uzun müddətli kredit long-term credit noun general
uzun interval major interval noun general
uzun interval minor interval noun general
uzun-uzadı gəzinti hike noun spoken language
uzun-uzadı yürüş hike noun spoken language
çox uzun müzakirə talkathon noun American
çox uzun nitq talkathon noun American
uzun nazik yarpaq blade noun general
uzun qəlyan church-warden noun general
yavaş hərəkət crawl noun general
yavaş-yavaş qaralan damping noun general
müddət date noun general
insanların bir yerdən yavaş-yavaş uzaqlaşması drift noun general
uzun müddət yaşama durability noun general
üzün ifadəsi face noun general
müddət hour noun general
uzun əhvalat Iliad noun general
yavaş və aramsız qaçış jog noun general
yavaş və aramsız yeriş jog noun general
bir müddət lapse noun general
müddət length noun general
macəralarla dolu uzun sürən səyahət Odyssey noun general
olimpiadalar arasında olan dörd il müddət olympiad noun general
plaş şəklində qolsuz uzun geyim robe noun general
müddət season noun general
qısa müddət snatch noun general
müddət time noun general
uzun və yorucu piyada səfər tramp noun general
üçillik müddət triennial noun general
üçaylıq müddət trimester noun general
avarlı uzun qayıq whale-boat noun general
yelkənli uzun qayıq whale-boat noun general
müddət streak noun spoken language
uzun müddət age noun general
uzun vaxt age noun general
üzün rəngi colour noun general
müddət compass noun general
uzun balaca çay yatağı groove noun general
müddət spell noun general
uzun stəkan yard noun spoken language
yavaş-yavaş enmə glide noun aeronautics
yelkənli və avarlı uzun qayıq galley noun nautical
avarlı uzun qayıq whaler noun nautical
yelkənli uzun qayıq whaler noun nautical
qısa müddət breathing noun general
müddət run noun general
müddət stretch noun general
uzun iş stolu bench noun general
müddət distance noun general
müddət space noun general
müddət tide noun spoken language
uzun nazik zolaq slip noun general
qaçmaq abscond verb general
yorğa qaçmaq amble verb general
qaçmaq break away verb general
qaçmaq bunk verb general
qaçmaq bunk off verb general
arxasınca qaçmaq chase verb general
dalınca qaçmaq chase verb general
qaçmaq decamp verb general
qaçmaq defect verb general
öz ərini, evini atıb özgəsiylə qoşulub qaçmaq elope verb general
həbsxanadan qaçmaq escape verb general
qaçmaq evade verb general
qaçmaq flee verb general
qaçmaq get away verb general
daha uzun çəkmək outlast verb general
ömrü uzun olmaq outlive verb general
uzun müddət bir yerdə qalmaq overstay verb general
uzun müddət istifadə etmək overuse verb general
yavaş-yavaş avar çəkmək paddle verb general
qaçmaq recant verb general
qaçmaq run verb general
bərk qaçmaq scamper verb general
qaçmaq scamper verb general
qaçmaq scoot verb general
bərk qaçmaq scud verb general
qaçmaq scurry verb general
qaçmaq scuttle away verb general
qaçmaq scuttle off verb general
bir müddət saxlamaq və s. season verb general
yavaş-yavaş getmək shamble verb general
yavaş-yavaş yerimək shamble verb general
qaçmaq shirk verb general
konkidə qaçmaq skate verb general
yavaş-yavaş keçmək skulk verb general
yavaş-yavaş yaxınlaşmaq skulk verb general
yavaş-yavaş yanmaq smoulder verb general
uzun müddət hərəkətsiz qalmaq stagnate verb general
uzun zaman hərəkətsiz qalmaq stagnate verb general
yavaş-yavaş yaxınlaşmaq stalk verb general
dağınıq halda qaçmaq stampede verb general
pərakəndə halda qaçmaq stampede verb general
vahimə içərisində qaçmaq stampede verb general
uzun ensiz hissələrə bölmək strip verb general
yavaş-yavaş diyirlətmək trundle verb general
yavaş-yavaş yumalamaq trundle verb general
çölə qaçmaq run out verb general
çıxıb qaçmaq run out verb general
zəhləsi qaçmaq abhor verb general
təhlükədən qaçmaq avoid danger verb general
bir kəslə qarşılaşmaqdan qaçmaq avoid meeting verb general
uzun sürmək be delayed verb general
uzun çəkmək be delayed verb general
uzun çəkmək be dragged out verb general
qaçmaq be off verb general
boyca uzun olmaq be taller verb general
həbsxanadan qaçmaq break out of prison verb general
qoparaq qaçmaq chase verb general
bir kəsin arxasınca qaçmaq chase after verb general
uzun çəkmək draw in length verb general
uzun danışmaq enlarge verb general
qaladan qaçmaq escape from prison verb general
həbsxanadan qaçmaq escape from prison verb general
cəzadan qaçmaq escape penalty verb general
nəzərdən qaçmaq escape smb.'s attention verb general
cəzadan qaçmaq evade penalty verb general
qanı qaçmaq grow pale verb general
dili uzun olmaq have a long tongue verb general
uzun çəkmək last long verb general
uzun paltarda lətafətli görünmək look elegant in a long dress verb general
qaçmaq make off verb general
ora-bura qaçmaq run about verb general
bir kəsin arxasınca qaçmaq run after verb general
qaçmaq run away verb general
baş götürüb qaçmaq run away for good verb general
bərk qaçmaq run fast verb general
birnəfəsə qaçmaq run without stopping verb general
qaçmaq scamper off verb general
qaçmaq slip off verb general
bət-bənizi qaçmaq turn pale verb general
rəngi qaçmaq turn pale verb general
bərəkəti qaçmaq vanish verb general
yavaş-yavaş getmək traipse verb spoken language
yavaş-yavaş hərəkət etmək barge verb general
rəngi qaçmaq blanch verb general
qaçmaq break out verb general
qaynatmadan yavaş-yavaş bişirmək coddle verb general
yavaş-yavaş getmək crawl verb general
yavaş-yavaş yerimək crawl verb general
qaçmaq dangle verb general
qaçmaq desert verb general
yavaş-yavaş getmək draw verb general
rəngi qaçmaq fade verb general
dalğalar üzərində yavaş-yavaş yırğalanmaq fluctuate verb general
yavaş-yavaş buraxmaq haul down verb general
rəngi qaçmaq pale verb general
qaçmaq resile verb general
konkidə qaçmaq üzrə yarışda iştirak etmək skate verb general
yavaş-yavaş yaxınlaşmaq tiptoe verb general
yavaş-yavaş yerimək toil verb general
üzün çaxırı düzəltmək vintage verb general
üzün şərabı düzəltmək vintage verb general
bənizi qaçmaq whiten verb general
rəngi qaçmaq whiten verb general
qaçmaq morris verb spoken language
var gücü ilə qaçmaq course verb general
uzun çəkmək drag verb general
gizlin qaçmaq edge verb general
qaçmaq escape verb general
yavaş-yavaş içmək nurse verb general
qaçmaq parry verb general
qaçmaq race verb general
qaçmaq scour verb general
qaçmaq sneak verb general
qaçmaq trot verb general
qaçmaq bolt verb general
yavaş-yavaş yaxınlaşmaq creep verb general
ağızdan qaçmaq escape verb general
qabağa qaçmaq gain verb general
yavaş-yavaş toplamaq gather verb general
arxasınca qaçmaq hunt verb general
yavaş-yavaş uzun müddət qaçmaq jog verb general
qaçmaq post verb general
bərk qaçmaq bolt verb general
qaçmaq double verb general
tələsmədən yavaş-yavaş getmək jog verb general
qaçmaq nip verb spoken language
qaçmaq recall verb general
qaçmaq blow verb general
yavaş-yavaş dalğalanmaq toss verb general
qaçmaq break verb general
uzun circumlocutional adjective general
uzun müddət ac qalmış famished adjective general
yavaş-yavaş gradual adjective general
uzun tüklü hirsute adjective general
uzun çəkən lingering adjective general
uzun sürən lingering adjective general
uzun-uzadı lingering adjective general
uzun long adjective general
uzun müddət davam edən longing adjective general
dəfn üzün lazım gələn mortuary adjective general
dəfn üzün lazım olan mortuary adjective general
uzun protracted adjective general
yavaş slack adjective general
yavaş slow adjective general
yavaş tardy adjective general
yavaş unhurried adjective general
uzun verbose adjective general
uzun faraway adjective general
uzun drawling adjective general
uzun lengthy adjective general
uzun-uzun very long adjective general
uzun-uzun very tall adjective general
yavaş base adjective general
uzun diffuse adjective general
yavaş dilatory adjective general
uzun müddət yaşayan durable adjective general
uzun-uzadı extended adjective general
ən uzun farthest adjective general
yavaş furtive adjective general
uzun long adjective general
qısa müddət sürən momentary adjective general
nazik və uzun tapering adjective general
uzun-uzadı long adjective general
uzun redundant adjective general
uzun-uzadı redundant adjective general
qısa müddət awhile adverb general
yavaş-yavaş by inches adverb general
uzun müddət chronically adverb general
uzun zaman chronically adverb general
uzun müddətə long adverb general
yavaş slow adverb general
yavaş-yavaş slowly adverb general
yavaş-yavaş step-by-step adverb general
uzun volubly adverb general
uzun-uzadı volubly adverb general
uzun sözün qısası shortly adverb general
yavaş-yavaş gradually adverb general
yavaş gently adverb general
uzun-uzadı loftily adverb general
uzun long adverb general
uzun-uzadı long adverb general
uzun vaxt long time adverb general
uzun-uzadı long-windedly adverb general
yavaş slowly adverb general
yavaş-yavaş gently adverb general
uzun müddət long adverb general
uzun müddət ərzində on and on adverb general
yavaş-yavaş heavily adverb general
uzun və arıq all legs phrases general
müddət vermək allow time phrases general
çox yavaş at a snail's pace phrases general
çox yavaş yerimə ilə at a snail's pace phrases general
sözündən qaçmaq back out phrases general
uzun qadın saçı back-hair phrases general
yavaş-yavaş bit by bit phrases general
uzun müddət blue moon phrases general
uzun vaxt blue moon phrases general
qaçmaq break into a run phrases general
yavaş-yavaş by degrees phrases general
uzun qamçı cart whip phrases general
24 dekabrdan 6 yanvara qədər olan müddət christmas tide phrases general
uzun müddət donkey's years phrases general
uzun vaxt donkey's years phrases general
qaçmaq efface oneself phrases general
diqqətdən qaçmaq escape notice phrases general
uzun baton French bread phrases general
yavaş addımlar furtive steps phrases general
qaçmaq give a wide berth to phrases general
bir kəsdən qaçmaq give smb. the slip phrases general
ağlı qaçmaq go out of mind phrases general
uzun bir müddətə good while phrases general
dili uzun olmaq have a loose tongue phrases general
uzun il leap year phrases general
uzun müddət davam edən long term phrases general
uzun müddət davam edən long time phrases general
uzun ton long ton phrases general
uzun fasilədən sonra once in a blue moon phrases general
bərk qaçmaq scamper about phrases general