• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of yaxşı haqq verilən (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
yaxşı tanıyan adept noun general
əl hərəkəti ilə verilən işarə beck noun general
ən yaxşı best noun general
ən yaxşı hissə best noun general
ən yaxşı vəziyyət best noun general
yaxşı inkişaf etmiş əzələ brawn noun general
kitabxanada kitab verilən stol charging-desk noun general
haqq-hesab count noun general
işsizliyə görə verilən maddi yardım dole noun general
işsizliyə görə verilən müavinət dole noun general
satılmaması şərtiylə verilən mülk entail noun general
haqq equitableness noun general
haqq equity noun general
uzağı yaxşı görmə far-sightedness noun general
haqq fee noun general
yaxşı tərbiyəli şəxs gentleman noun general
otları yaxşı tanıyan herbalist noun general
susmaq üçün verilən rüşvət hush-money noun general
parlament işinin yaxşı bilicisi parliamentarian noun general
maaş verilən gün pay-day noun general
yaxşı bişməmiş place-brick noun general
yaxşı bilən adam proficient noun general
yaxşı tanınan adam proficient noun general
haqq remuneration noun general
haqq right noun general
haqq warranty noun general
yaxşı adam well-doer noun general
haqq-hesab cədvəli payroll noun general
haqq-hesab kitabçası payroll noun general
haqq disbursement noun general
haqq-hesab account noun general
haqq-hesabın yoxlanması audit noun general
haqq-hesab calculation noun general
haqq-hesab computation noun general
yaxşı iştaha good appetite noun general
yaxşı vəziyyət good condition noun general
yaxşı xidmət good offices noun general
yaxşı soraq good tidings noun general
xətt verilən yer inlet noun general
günəmuzd haqq pay by the day noun general
haqq payment noun general
yaxşı hafizə retentive memory noun general
haqq salary noun general
haqq truth noun general
haqq wages noun general
haqq-hesab invoice noun medical
haqq sooth noun archaism
verilən datum noun computer
yaxşı bilən connoisseur noun french
yaxşı ad credit noun general
kofe verilən otaq divan noun general
yaxşı bilən expert noun general
yaxşı tanıyan expert noun general
yaxşı bilən fancier noun general
yaxşı tanıyan fancier noun general
bir şeyin ən yaxşı hissəsi flower noun general
haqq dünyası heaven noun general
ölünü dəfn etmək üçün keşişə verilən pul mortuary noun general
yaxşı ad name noun general
kasıblığına görə verilən təqaüdlə yaşayan adam pauper noun general
yaxşı saxlanma preservation noun general
haqq rightfulnes noun general
yaxşı tərbiyə görmüş əsilzadə adam thoroughbred noun general
haqq tribute noun general
haqq warrant noun general
yaxşı cəhət worth noun general
haqq qazandırma alibi noun spoken language
açıq havada verilən qonaqlıq barbecue noun general
pul yerinə verilən kağız chit noun general
gəmi ilə göndərilən yük üçün verilən sənəd consignment noun general
bir şeyin ən yaxşı hissəsi cream noun general
haqq due noun general
ən yaxşı hissə fat noun general
elmi fealiyyətlə məşgul olanlara verilən dotasiya fellowship noun general
yaxşı at sürən horse noun general
yaxşı fiziki vəziyyət order noun general
haqq-hesab score noun general
icarəyə verilən ev tenancy noun general
icarəyə verilən torpaq tenancy noun general
icarəyə verilən bina tenement noun general
icarəyə verilən mülkiyyət tenement noun general
ən yaxşı avtomobil thoroughbred noun general
ən yaxşı velosiped thoroughbred noun general
ən yaxşı adam topper noun general
müqəddəs Valentin günündə sevgiliyə verilən hədiyyə valentine noun general
verilən səslərin miqdarı vote noun collective noun
yüyənin atın ağzına verilən dəmir hissəsi bit noun general
yaxşı məhsul bonanza noun general
jurnala verilən məqalə contribution noun general
qəzetə verilən məqalə contribution noun general
yaxşı məhsulverən bitki cropper noun general
lüğətdə verilən izahat gloss noun general
dövlət tərəfindən verilən mükafatlar honour noun general
yaxşı bilən judge noun general
yaxşı tanıyan adam judge noun general
ölümdən sonra verilən sığorta reversion noun general
sərnişinlərin və yüklərin keçiddən daşınması və ona görə haqq alınma hüququ ferry noun law
yaxşı rəy reference noun general
yaxşı bilən dab noun spoken language
yaxşı tanıyan dab noun spoken language
artistlərdən birinin xeyrinə verilən tamaşa benefit noun theatrical
verilən səslərin sayı ballot noun general
hər bir satılan kitabdan faiz hesabı ilə verilən pul royalty noun general
haqq-hesab tick noun general
bilet əvəzinə verilən talon check noun general
haqq-hesab tab noun spoken language
haqq charge noun general
haqq qazandırmaq acquit verb general
haqq qazandırmaq acquit of verb general
haqq qazandırmaq acquitt verb general
yaxşı başa düşmək assimilate verb general
yaxşı olmaq cicatrise verb general
yaxşı olmağa səbəb olmaq heal verb general
haqq qazandırmaq justify verb general
hamıdan yaxşı və çox oynamaq outdance verb general
yaxşı rəqs etmək outdance verb general
daha yaxşı işləmək outwork verb general
daha yaxşı oynamaq overact verb general
yaxşı olmaq recuperate verb general
az əmək haqq vermək underpay verb general
daha yüksək əmək haqqı verilən işə keçirmək upgrade verb general
haqq qazandırmaq warrant verb general
haqq-hesab kəsmək account off verb general
özünə haqq-hesab vermək be aware verb general
əhvalı yaxşı olmaq be cheerful verb general
özünə haqq-hesab verməmək be unaware verb general
yaxşı tayfadan olmaq come of a good kin verb general
yaxşı etmək cure verb general
yaxşı etmək do well verb general
yaxşı oxumaq do well in one's studies verb general
yaxşı geyinmək dress well verb general
özünü lap yaxşı hiss etmək feel quite well verb general
yaxşı məktəb keçmək gain wisdom by experience verb general
yaxşı nəticəyə nail olmaq get good results verb general
yaxşı şansı olmaq have a good chance verb general
yaxşı vəzifədə olmaq hold a good post verb general
yaxşı dolanmaq live a well-to-do life verb general
yaxşı göstəricilərə nail olmaq make a good showing verb general
yaxşı göstəricilərə nail olmaq make good progress verb general
özünə haqq-hesab verməmək not to realize verb general
haqq-hesabını üzmək pay off verb general
yaxşı oxumaq read well verb general
özünə haqq-hesab vermək realize verb general
haqq-hesabı çürütmək reckon verb general
haqq-hesabı çürütmək settle up verb general
yaxşı oxumaq sing well verb general
yaxşı yatmaq sleep well verb general
bir kəsin haqqında yaxşı danışmaq speak well of smb. verb general
birisin yaxşı adını ləkələndirmək swear smb.'s reputation verb general
yaxşı yumaq wash well verb general
yaxşı yazmaq write well verb general
yaxşı bişirməmək underbake verb cooking
daha yaxşı bilmək choose verb general
yaxşı yeyilmək eat verb general
haqq qazandırmaq excuse verb general
özünü yaxşı nəzərə çarpdırmağa çalışmaq flaunt verb general
yaxşı getmək go off verb general
yaxşı rəy vermək recommend verb general
haqq qazanmaq alibi verb spoken language
yaxşı-yamanı ayırmaq winnow verb figurative meaning
yaxşı-yamanı seçmək winnow verb figurative meaning
yaxşı baş çıxarmaq appreciate verb general
yaxşı baxmaq groom verb general
daha yaxşı olmaq beat verb general
yaxşı yaraşmaq group verb general
yaxşı admirable adjective general
yol verilən admissible adjective general
yaxşı anlaşılan articulate adjective general
yaxşı başa düşülən articulate adjective general
yaxşı auspicious adjective general
çox yaxşı beautiful adjective general
ən yaxşı best adjective general
daha yaxşı better adjective general
nisbətən yaxşı better adjective general
yaxşı təsir edən charmlike adjective general
ən yaxşı choice adjective general
yaxşı xətti olan clerkly adjective general
yaxşı corking adjective general
çox yaxşı dandy adjective general
yaxşı bişmiş done adjective general
yaxşı endearing adjective general
əlavə verilən extra adjective general
üstəlik verilən extra adjective general
yaxşı familiary adjective general
uzağı yaxşı görən far-sighted adjective general
yaxşı fine adjective general
verilən given adjective general
yaxşı good adjective general
yaxşı bişməmiş half-baked adjective general
yaxşı eşidilməyən inarticulate adjective general
yaxşı seçilməyən inarticulate adjective general
yaxşı eşidilməyən inaudible adjective general
haqq qazandırıla bilən justifiable adjective general
yaxşı məlumatlı knowledgeable adjective general
yaxşı nice adjective general
yaxşı duyma qabiliyyəti olan nosey adjective general
yaxşı iybilmə qabiliyyəti olan nosey adjective general
yaxşı duyma qabiliyyəti olan nosy adjective general
yaxşı iybilmə qabiliyyəti olan nosy adjective general
çox yaxşı notable adjective general
yaxşı iy verən odoriferous adjective general
yaxşı iy verən odorous adjective general
yol verilən bilən permissible adjective general
yol verilən permissive adjective general
çox yaxşı pleasant adjective general
yaxşı pleasurable adjective general
yaxşı əkilən ploughable adjective general
yaxşı şumlanan ploughable adjective general
əlavə verilən plus adjective general
üstəlik verilən plus adjective general
çox yaxşı posh adjective general
daha yaxşı preferable adjective general
üstünlük verilən preferential adjective general
yaxşı pretty adjective general
son dərəcə yaxşı prodigious adjective general
ən yaxşı selective adjective general
pulu verilən stipendiary adjective general
çox yaxşı super adjective general
daha yaxşı superior adjective general
çox yaxşı swell adjective general
vəsiyyətnamə ilə verilən testamentary adjective general
yaxşı qızardılmamış underdone adjective general
az əmək haqqı verilən underpaid adjective general
yaxşı virtuous adjective general
yol verilən warrantable adjective general
yaxşı well adjective general
yaxşı silahlanma well-armed adjective general
özünü yaxşı aparan well-balanced adjective general
yaxşı tərbiyə almış well-bred adjective general
yaxşı tərbiyə görmüş well-bred adjective general
yaxşı təhsil almış well-educated adjective general
yaxşı təhsil görmüş well-educated adjective general
yaxşı baxılmış well-groomed adjective general
yaxşı qulluq edilmiş well-groomed adjective general
yaxşı məlumatı olan well-informed adjective general
yaxşı məqsədli well-intentioned adjective general
yaxşı niyyətli well-intentioned adjective general
yaxşı tərbiyə almış well-mannered adjective general
yaxşı tərbiyə görmüş well-mannered adjective general
yaxşı haqq verilən well-paid adjective general
yaxşı muzde verilən well-paid adjective general
yaxşı ödənilən well-paid adjective general
yaxşı qaydaya salınmış well-regulated adjective general
yaxşı nizama salınmış well-regulated adjective general
yaxşı fəaliyyət göstərən well-run adjective general
yaxşı işləyən well-run adjective general
yaxşı düzəldilmiş well-wrought adjective general
yaxşı edilmiş well-wrought adjective general
yaxşı wholesome adjective general
son dərəcə yaxşı wonderful adjective general
həm ucuz, həm yaxşı cheap but good adjective general
xeyli yaxşı rather good adjective general
yaxşı-yaman smallest adjective general
çox yaxşı famously adjective spoken language
çox yaxşı first-class adjective spoken language
ən yaxşı first-class adjective spoken language
çox yaxşı tiptop adjective spoken language
çox yaxşı top-notch adjective spoken language
ən yaxşı hunky-dory adjective American
verilən əyriyə doğru istiqamətlənən toxunan tangential adjective mathematics
yaxşı bon adjective french
yaxşı əsaslandırılmış articulate adjective general
haqq-hesabını bilməyən bullheaded adjective general
yaxşı colourable adjective general
çox yaxşı decent adjective general
ən yaxşı especial adjective general
yaxşı tanış olan familiar adjective general
çox yaxşı fine adjective general
ən yaxşı front-rank adjective general
lap yaxşı front-rank adjective general
yaxşı görünən full-eyed adjective general
yaxşı tərbiyə görmüş highbred adjective general
haqq qazandırıla bilməyən indefensible adjective general
yaxşı təşkil olunmuş orderly adjective general
yaxşı passable adjective general
yaxşı qızardılmamış rare adjective general
yaxşı yazılmış readable adjective general
yaxşı retentive adjective general
çox yaxşı sensational adjective general
yaxşı bişməmiş soggy adjective general
yaxşı yanan spongy adjective general
çox yaxşı stupendous adjective general
çox yaxşı superior adjective general
ən yaxşı top adjective general
yaxşı tərbiyəli truebred adjective general
çox yaxşı unusual adjective general
yaxşı tikilmiş well-built adjective general
yaxşı qoyulmuş well-conducted adjective general
yaxşı rəhbərliyi olan well-conducted adjective general
yaxşı biliyi olan well-informed adjective general
yaxşı qurulmuş well-made adjective general
yaxşı təmin olunmuş well-off adjective general
yaxşı quraşdırılmış well-wrought adjective general
yaxşı yazılmış well-wrought adjective general
çox yaxşı peachy adjective spoken language
çox yaxşı royally adjective spoken language
yaxşı silahlanmış well-heeled adjective spoken language
çox yaxşı sparkling adjective figurative meaning
çox yaxşı brave adjective archaism
çox yaxşı famous adjective archaism
vero