• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of yeməyin üstünə qarğa quzğun kimi tökülmək (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
özü istədiyi kimi arbitrariness noun general
dəvə kimi inadkar camelish noun general
üstünə isti şey qoyma foment noun general
anbar kimi istifadə olunan gəmi korpusu hulk noun general
qatran kimi qara jet-black noun general
üstünə soyadı yazılmış lövhəcik name-plate noun general
bir şeyin üstünə qoymaq overlay noun general
malların üstünə yarlıq vuran fəhlə paster noun general
malların üstünə yarlıq yapışdıran işçi paster noun general
qatran kimi qara pitch-black noun general
qatran kimi qaranlıq pitch-black noun general
bir böyründən o biri böyrü üstünə çevrilmə wallow noun general
qarğa yuvası carrion-crows noun general
qarğa qarıltısı caw of a crow noun general
kömür kimi qara coal-black noun general
qarğa crow noun general
qarğa yuvası crow's nest; qarğa-quzğun noun general
qarğa-quzğun kimi tökülmək hubbub noun general
qır kimi qara jet-black noun general
quzğun raven noun general
müəyyən həddə kimi to a certain degree noun general
son həddə kimi to the last degree noun general
zəmanətçi kimi məhkəməyə çağırılan şəxs vouchee noun law
qarğa hermit-crow noun zoological
yeməyin yarattığı kalori calorie noun general
axıra kimi dinləmə hearing noun general
buz kimi daxma ice-house noun general
buz kimi ev ice-house noun general
nizə kimi batan şey lance noun general
zəli kimi adamdan yapışan leech noun general
müşahidəçi kimi iştirak edən observer noun general
olduğu kimi qalma preservation noun general
qələm kimi istifadə edilən lələk quill noun general
quzğun vulture noun general
tökülmək slough noun general
yem kimi istifadə edilən, toxumundan yağ çıxardılan ot bitkisi rape noun botanical
yabı kimi işləyən adam hack noun general
münsiflər hakimi kimi çıxış etmək arbitrate verb general
eşşək kimi davranmaq ass verb general
eşşək kimi hərəkət etmək ass verb general
yumaq kimi olmaq ball verb general
üstünə çıxmaq barge verb general
üstünə böhtan atmaq bespatter verb general
birdən üstünə çıxmaq blunder on verb general
bumeranq kimi hərəkət etmək boomerang verb general
qədəhi ağzına kimi doldurmaq bumper verb general
şəlalə kimi yuxarıdan aşağı axmaq cascade verb general
şəlalə kimi yuxarıdan aşağı tökülmək cascade verb general
şəlalə kimi axıb tökülmək cataract verb general
pişik kimi hay-küy salmaq caterwaul verb general
pişik kimi qışqırmaq caterwaul verb general
üstünə çıxmaq chance upon verb general
üstünə yazmaq character verb general
sürətlə tökülmək chute verb general
tökülmək collapse verb general
qeyd kimi dəftərə yazmaq commonplace verb general
tökülmək crash verb general
xərçəng kimi dal-dala getmək crawfish verb general
yumaq kimi olmaq curl up verb general
üstünə getmək dash verb general
üstünə gəlmək dash verb general
vəkil kimi çıxış etmək defend verb general
bir kəsin əvəzinə nümayəndə kimi çıxış etmək deputise verb general
tiran kimi idarə etmək domineer verb general
dəli kimi sevmək dote verb general
agent kimi çıxış etmək factor verb general
üstünə atılmaq fall on verb general
üstünə ölçmək fit on verb general
qabığı tökülmək flake off verb general
tökülmək flow verb general
axıb tökülmək flux verb general
üstünə düşmək gang up verb general
kabus kimi izləmək ghost verb general
kölgə kimi izləmək ghost verb general
pul kimi qızarmaq glow verb general
sel kimi axmaq gush verb general
üstünə yazmaq inscribe verb general
fışıltılı səslər kimi tələffüz etmək lisp verb general
özünü xəstə kimi göstərmək malinger verb general
güzgü kimi əsk etdirmək mirror verb general
özünü meymun kimi aparmaq monkey verb general
üstünə palçıq ləkəsi salmaq mud verb general
üstünə yağ sürtmək oil verb general
üstünə yağçəkmək oil verb general
üstünə çıxmaq override verb general
pedestalın üstünə qoymaq pedestal verb general
filosof kimi düşünmək philosophise verb general
qadın kimi hərəkət etmək ponce verb general
postulat kimi qəbul etmək postulate verb general
... kimi gəlmək seem verb general
... kimi görünmək seem verb general
... kimi qələmə vermək sham verb general
özünü ... kimi göstərmək simulate verb general
kölə kimi işlətmək slave verb general
qul kimi işlətmək slave verb general
lülə kimi bükülmək slither verb general
tökülmək spill verb general
sel kimi axmaq spout verb general
sel kimi axıb getmək stream verb general
sel kimi axmaq stream verb general
stolun üstünə qoymaq table verb general
yerə tökülmək topple verb general
bir böyründən o biri böyrü üstünə çevrilmək wallow verb general
üstünə gəlmək add verb general
üstünə tökülmək attack all together verb general
ipək kimi olmaq be as meek as a lamb verb general
yanıb-tökülmək be burnt verb general
tökülmək be cast verb general
mal kimi gözünü döymək be completely flummoxed verb general
tökülmək be founded verb general
tökülmək be pured verb general
ipək kimi olmaq be silken verb general
küpə kimi olmaq be stout and plump verb general
yerinə qor tökülmək be very anxious verb general
kaman kimi əyilmək bend as a bow verb general
kaman kimi əymək bend down verb general
kimi isə məhkəməyə vermək bring an action against smb. verb general
sağsağan kimi qırıldamaq chatter like a magpie verb general
kömür kimi qaralmaq coal-black: become coal-black verb general
üstünə düşmək come across verb general
qıçını qıçının üstünə aşırmaq cross one's legs verb general
qılçasını qılçasının üstünə aşırmaq cross one's legs verb general
tökülmək drool verb general
görməmiş kimi yemək eat greedily verb general
qarğa-quzğun kimi tökülmək fall on as carrion-crows; qarğabazarı verb general
tökülmək fall out verb general
yeməyin üstünə qarğa-quzğun kimi tökülmək fall upon the food verb general
üstünə düşmək find by chance verb general
üstünə atmaq find fault verb general
kölgə kimi izləmək follow like a shadow verb general
kül kimi olmaq get ashen verb general
köz kimi olmaq glow verb general
köz kimi qızarmaq glow verb general
tökülmək go to pieces verb general
görməmiş kimi yemək gobble verb general
yanıb-tökülmək grieve verb general
üstünə çıxmaq increase verb general
birevli kimi yaşamaq live as members of one family verb general
ana-bala kimi yaşamaq live in harmony verb general
göbələk kimi inkişaf etmək mushroom verb general
tutuquşu kimi təkrar etmək parrot verb general
üstünə gəlmək plus verb general
tökülmək pour out verb general
lal kimi dayanmaq remain dumb verb general
lal kimi durmaq remain dumb verb general
tökülmək run down verb general
tökülmək run out verb general
kölgə kimi çəkilib getmək shade away verb general
kölgə kimi izləmək shadow verb general
göbələk kimi inkişaf etmək spring up all over verb general
lal kimi dayanmaq stand silent verb general
lal kimi dayanmaq stand still verb general
kaman kimi əymək stoop down verb general
kül kimi olmaq turn ashen verb general
key kimi olmaq turn numb verb general
bulaq kimi qaynamaq well out verb general
qul kimi işləmək work like a slave verb general
öküz kimi işləmək work like a slave verb general
xərçəng kimi geri-geri getmək crawfish verb American
gül kimi açılmaq beam verb general
vəhşi kimi rəftar etmək brutalise verb general
üstünə qırıntı səpmək crumb verb general
tökülmək disgorge verb general
üstünə səpmək dust verb general
qanun kimi rəsmiləşdirmək enregister verb general
tökülmək enter verb general
məqbərə kimi xidmət etmək entomb verb general
sərdabə kimi xidmət etmək entomb verb general
gözlənilmədən şırıltı ilə tökülmək flush verb general
sel kimi axmaq flush verb general
qaraçı kimi yaşamaq Gipsy verb general
sıqan kimi yaşamaq Gipsy verb general
bir kəsin üstünə qışqırmaq hoot verb general
işinə zəli kimi yapışıb qalan adam limpet verb general
özünkü kimi qəbul etmək own verb general
donuz kimi çirk içində yaşamaq pig verb general
gümüş kimi parlamaq silver verb general
tökülmək slop verb general
tökülmək stream verb general
üstünə çıxmaq surprise verb general
üstünə tullamaq throw verb general
güllə kimi sürətlə getmək zip verb general
axıb tökülmək run out verb general
üstünə yağ tökmək baste verb general
çiçək kimi açılmaq bloom verb general
gül kimi açılmaq bloom verb general
uçub tökülmək cave verb general
ata kimi qayğı göstərmək father verb general
od tökülmək glow verb general
kölgə kimi izləmək haunt verb general
üstünə düşmək huff verb general
həqiqət kimi qəbul etmək lap verb general
donuz kimi yemək pig verb general
bir-birinin üstünə tökmək pile verb general
bir-birinin üstünə yığmaq pile verb general
tökülmək plash verb general
bəhanə kimi istifadə etmək pretend verb general
özünü kraliça kimi aparmaq queen verb general
sel kimi axmaq spurt verb general
külək kimi aparmaq whiff verb general
üstünə düşmək attack verb general
bir şeyi həqiqət kimi qəbul etmək buy verb general
üstünə çıxmaq clash verb general
üstünə qoymaq colour verb general
üstünə düşmək fulminate verb general
tökülmək hatch verb general
donuz kimi hərəkət etmək hog verb general
bir-birinin üstünə çıxmaq huddle verb general
üstünə çıxmaq hustle verb general
üstünə atılmaq snap verb general
üstünə düşmək snap verb general
tökülmək spin verb general
üstünə çəkmək tilt verb general
bir-birinin üstünə yığmaq bank verb general
uçub tökülmək crumple verb general
otlaq kimi istifadə etmək graze verb general
göz bəbəyi kimi qorumaq hallow verb general
tökülmək spring verb general
üstünə yıxmaq attach verb general
tökülmək fall verb general
damcı-damcı tökülmək distil verb general
daşıb tökülmək wash verb general
tökülmək wash verb general
yumaq kimi qıvrılmaq roll verb general
bir kəsi qonaq kimi qəbul etmək have verb general
sifət kimi işlənən adjectival adjective general
kölgə kimi görünən apparitional adjective general
uşaq kimi babylike adjective general
torba kimi baggy adjective general
muncuq kimi beady adjective general
heyvan kimi beastly adjective general
kefi istədiyi kimi hərəkət edən bullheaded adjective general
pişik kimi cat-like adjective general
buynuz kimi ceratoid adjective general
buqələmun kimi chameleonic adjective general
buqələmun kimi chameleon-like adjective general
özünü uşaq kimi aparan childish adjective general
buz kimi chill adjective general
cəngavər kimi chivairous adjective general
kilsə kimi churchlike adjective general
siqar kimi cigar-shaped adjective general
kömür kimi qara coal-black adjective general
dəri kimi coriaceous adjective general
gön kimi coriaceous adjective general
buynuz kimi corneous adjective general
inəyə kimi cow-like adjective general
büllur kimi təmiz crystal-clear adjective general
yastıq kimi yumşaq cushiony adjective general
it kimi yorulmuş dog-tired adjective general
kukla kimi dollish adjective general
xəmir kimi doughy adjective general
qadın kimi effeminate adjective general
fil kimi elephantine adjective general
üstünə mina çəkilmiş enamelled adjective general
at kimi equine adjective general
istənilən kimi expansive adjective general
ata kimi fatherlike adjective general
pişik kimi feline adjective general
tülkü kimi foxlike adjective general
fransız kimi French-like adjective general
buz kimi gelid adjective general
xəyal kimi ghostly adjective general
güzgü kimi glassy adjective general
tük kimi nazik hairbreadth adjective general
evdəki kimi rahat homey adjective general
buz kimi ice-cold adjective general
buz kimi icy adjective general
cəhənnəm kimi infernal adjective general
alət kimi istifadə edilən instrumental adjective general
qadın kimi ladylike adjective general
öd kimi liverish adjective general
arvad kimi maiden like adjective general
kişi kimi manlike adjective general
kişi kimi manly adjective general
abidə kimi xidmət edən monumental adjective general
göbələk kimi mushroom adjective general
göbələk kimi böyüyən mushroom adjective general
göbələk kimi inkişaf edən mushroom adjective general
qoyun əti kimi muttony adjective general
iynə kimi needle-shaped adjective general
okean kimi böyük ocean-wide adjective general
əvvəldən axıra kimi overall adjective general
ağzına kimi dolmuş overcrowded adjective general
bayquş kimi owlish adjective general
saray kimi palatial adjective general
solğun kimi palish adjective general
solmuş kimi palish adjective general
xəmir kimi pasty adjective general
mirvari kimi pearly adjective general
sədəf kimi pearly adjective general
donuz kimi piggish adjective general
donuz kimi piggy adjective general
quzu kimi placable adjective general
donuz kimi porcine adjective general
toz kimi powdery adjective general
ilkin şərt kimi zəruri olan prerequisite adjective general
uşaq kimi puerile adjective general
robot kimi hərəkət edən robotic adjective general
kral kimi royally adjective general
şah kimi royally adjective general