• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of yeni din qəbul etmiş (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
qəbul acceptance noun general
üzvlüyə qəbul etmə affiliation noun general
qəbul otağı ante-room noun general
xristianlığa qəbul olunma mərasimi baptism noun general
yaxşı inkişaf etmiş əzələ brawn noun general
yeni evlənmiş ər-arvad bride-couple noun general
xristianlığa qəbul olunma mərasimi christening noun general
qəbul etməmə disavowal noun general
qəbul etmə embracement noun general
idrak üçün yalnız hissi qavrayışı, təcrübəni əsas qəbul edən cərəyan empiricism noun general
vətənini tərk etmiş expatriate noun general
qabaqcadan qəbul olunmuş qərar forejudgement noun general
qəbul olunmuş forma formality noun general
qəbul olunmuş üsul formality noun general
yeni il ərəfəsi hogmanay noun general
yeni mənzil şirnisi house-warming noun general
yeni mənzilə köçmək məqsədilə düzəldilən qonaqlıq house-warming noun general
qəbul intake noun general
qəbul etmə intake noun general
ali məktəbə qəbul etmə matriculation noun general
ali məktəbə qəbul imtahanı vermə matriculation noun general
yeni evlənmiş newly-wed noun general
zorla qəbul etdirmə obtrusion noun general
qəbul məntəqəsi receptable noun general
qəbul reception noun general
qəbul edən recipient noun general
yeni əsgər recruit noun general
yeni şəklə salma reincarnation noun general
yeni nəşr reissue noun general
qəbul etməmə rejection noun general
qəbul otağı waiting-room noun general
qəbul welcome noun general
qəbul etmə enrolment noun general
qəbul edilmə enrolment noun general
qəbul admittance noun general
qəbul qaydaları admittance standards noun general
qəbul adoption noun general
yeni həyat qurucuları builders of a new life noun general
qəbul saatı consultation hours noun general
qərar qəbul etmək decision; qərarsız noun general
inkişaf etmiş ölkələr developed countries noun general
qəbul imtahanı entrance examination noun general
yeni izlər fresh tracks noun general
yeni dəb new fashion noun general
yeni il New Year noun general
yeni il yolkası New Year tree noun general
yeni il ərəfəsi New Year's Eve noun general
qəbul otağı reception room noun general
yeni əsgər yard-bird noun military
yeni inflyasiya reflation noun finance
Yeni Zelandiya New Zealand noun geographical name
Papua Yeni Qvineya Papua New Guinea noun geographical name
qəbul admission noun general
qəbul etmə adoption noun general
qəbul etmə arrival noun general
qəbul audience noun general
mərcə qoyulan pulu qəbul edən bookmaker noun general
yeni evlənmiş kişi bridegroom noun general
hamiləliyin qarşısını alan dərman qəbul etmə contraception noun general
başqa dini qəbul etmə conversion noun general
qonaq qəbul edən entertainer noun general
səmimi qəbul greeting noun general
zorla qəbul etdirmə imposition noun general
qəbul etmə initiation noun general
yeni qayda innovation noun general
yeni dəb innovation noun general
universitetə qəbul etmə matriculation noun general
universitetə qəbul olunma matriculation noun general
yeni modernity noun general
qəbul etməmə negative noun general
hamı tərəfindən qəbul edilmə orthodoxy noun general
dünyanın maddiliyini qəbul etmə outwardness noun general
üzvlüyə qəbul etmə reception into noun general
yeni üzv recruit noun general
qəbul meydançası tipple noun American
yeni İngiltərənin sakinləri Yankee noun American
qəbul otağı chamber noun general
təşkilatın üzvlüyünə qəbul enrolment noun general
ədalət məhkəməsi tərəfindən qəbul olunan hüquq equity noun general
qəbul etməmə repudiation noun general
yeni söz və ya ifadə yaratma coinage noun general
qəbul function noun spoken language
qəbul appointment noun general
yeni fikir wrinkle noun general
qəbul quarter noun general
qəbul etmək accept verb general
qəbul etmək admit verb general
qəbul etmək assume verb general
katolik dinini qəbul etmək catholicise verb general
xristian dinini qəbul etdirmək christianise verb general
yeni iqlimə uyğunlaşdırmaq climate verb general
yeni mühitə alışdırmaq climate verb general
qəbul etməmək contest verb general
qərar qəbul etmək decide verb general
qəbul etməmək deny verb general
qonaq qəbul etmək entertain verb general
qəbul düzəltmək entertain verb general
qəbul etdirmək foist verb general
zorla qəbul etdirmək foist verb general
yeni dəb qoymaq innovate verb general
yeni adət qoymaq innovate verb general
qanunu qəbul etdirmək lobby verb general
ali məktəbə qəbul etmək matriculate verb general
universitetə qəbul olunmaq matriculate verb general
qida qəbul etmək meal verb general
yeni görmək vermək modernise verb general
yeni görmək vermək modernize verb general
postulat kimi qəbul etmək postulate verb general
yeni cild çəkmək rebind verb general
qəbul etməmək rebut verb general
yeni üz çəkmək re-cover verb general
qəbul etməmək refuse verb general
yeni alay təşkil etmək regiment verb general
yeni alay yaratmaq regiment verb general
yeni evə köçmək rehouse verb general
yeni ad vermək rename verb general
yeni əmr vermək reorder verb general
yeni sərəncam vermək reorder verb general
yeni sifariş vermək reorder verb general
qərarı qəbul etmək resolve verb general
qərar qəbul etmək settle verb general
duş qəbul etmək shower verb general
yeni üz çəkmək vamp verb general
qəbul etməmək rule out verb general
ali məktəbə qəbul olunmaq matriculate verb general
üzv qəbul etmək accept a member verb general
təklif qəbul etmək accept an offer verb general
təklifi qəbul etmək accept an offer verb general
əksəriyyətlə qəbul etmək adopt by a majority verb general
qətnamə qəbul etmək adopt resolution verb general
komandanlığı qəbul etmək assume command verb general
rəiyyətlik qəbul etmək be naturalized verb general
təbəəlik qəbul etmək become a citizen verb general
rəiyyətlik qəbul etmək become a citizen verb general
işə qəbul etmək give employment verb general
vanna qəbul etmək have a bath verb general
yeni sətirdən başlamaq make a new paragraph verb general
səfeh qərar qəbul etmək make a rash decision verb general
yeni mənzilə daşınmaq move in a new flat verb general
qəbul etmək naturalize verb general
yeni dövr açmaq open a new era verb general
qanun qəbul etmək pass a law verb general
yeni forma vermək recast verb general
qəbul etmək receive verb general
qonaq qəbul etmək receive guests verb general
xəstə qəbul etmək receive patients verb general
qərar qəbul etmək resolve; qərarnamə verb general
vanna qəbul etmək take a bath verb general
duş qəbul etmək take a shower verb general
qida qəbul etmək take food verb general
qəbul eləmək take in verb general
dərman qəbul etmək take medicine verb general
acqarına dərman qəbul etmək take medicine on an empty stomach verb general
katolik dinini qəbul etmək catholicize verb church
qəbul etmək adopt verb general
qəti qərar qəbul etmək clench verb general
qəbul etmək convert verb general
zorla qəbul etdirmək dictate verb general
qərar qəbul etmək elect verb general
qəbul etmək enact verb general
zorla qəbul etdirmək enforce verb general
qəbul etmək feast verb general
qəbul etməmək forswear verb general
qəbul etmək induct verb general
vətəndaşlıq qəbul etmək nationalise verb general
vətəndaşlıq qəbul etmək nationalize verb general
başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmək naturalise verb general
başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmək naturalize verb general
zorla qəbul etdirmək obtrude verb general
özünkü kimi qəbul etmək own verb general
qəbul etmək receive verb general
qəbul etməmək renounce verb general
qəbul etməmək reprobate verb general
qəbul etməmək repudiate verb general
qətnamə qəbul etmək resolve verb general
qəbul etmək shoulder verb general
qəbul etmək homologate verb law
yeni əlamət və formalar almaq awake verb figurative meaning
qanun layihəsinin qəbul edilməsini ləngitmək block verb general
sifariş qəbul etmək book verb general
yeni ifadə uydurmaq coin verb general
yeni söz düzəltmək coin verb general
qərar qəbul etməyə sövq etmək decide verb general
qərar qəbul etməyə təhrik etmək decide verb general
qəbul etmək digest verb general
dərman qəbul etmək dose verb general
narkotik maddələr qəbul etmək drug verb general
orduya qəbul etmək enrol verb general
zorla qəbul etdirmək impose verb general
zorla qəbul etdirmək intrude verb general
həqiqət kimi qəbul etmək lap verb general
yeni iqlimə alışdırmaq naturalise verb general
yeni iqlimə uyğunlaşdırmaq naturalise verb general
yeni mühitə alışdırmaq naturalise verb general
yeni iqlimə alışdırmaq naturalize verb general
yeni iqlimə uyğunlaşdırmaq naturalize verb general
yeni mühitə alışdırmaq naturalize verb general
yeni məhsul buraxma release verb general
qəbul etmək receive verb sport
qəbul edilməmək wash verb figurative meaning
yeni fazaya girmək quarter verb astronomical
qəbul etmək allow verb general
bir şeyi həqiqət kimi qəbul etmək buy verb general
qəbul etməmək challenge verb general
yeni filmi ekrana buraxma release verb general
qəbul etmək take verb general
qəbul etməmək exclude verb law
qəbul etməmək balk verb general
qərar qəbul etmək conclude verb general
qəbul etdirmək thrust verb general
qəbul etmək receive verb computer
qəbul etməmək decline verb general
qəbul etmək pass verb general
qida qəbul etmək have verb general
zorla qəbul etdirmək press verb general
qəbul etmək carry verb general
qərarı qəbul etmək carry verb general
bir kəsi qonaq kimi qəbul etmək have verb general
qəbul edilə bilən acceptable adjective general
qəbul edilmiş accepted adjective general
qəbul edilmiş acknowledged adjective general
qəbul oluna bilən admissible adjective general
hamının qəbul etdiyi admitted adjective general
qəbul olunmuş admitted adjective general
qəbul adoptive adjective general
xaçpərəst dinini qəbul etməyən christless adjective general
inkişaf etmiş cultured adjective general
vəfat etmiş deceased adjective general
inkişaf etmiş developed adjective general
ictimaiyyət tərəfindən qəbul edilən done adjective general
inkişaf etmiş educated adjective general
hərbi qüvvələrdə xidmət etmiş ex-service adjective general
qabaqcadan qəbul edilmiş foregone adjective general
inkişaf etmiş full-grown adjective general
hamının qəbul etdiyi manifest adjective general
yeni modern adjective general
təbəəliyini qəbul etmiş naturalised adjective general
vətəndaşlığını qəbul etmiş naturalised adjective general
təbəəliyini qəbul etmiş naturalized adjective general
vətəndaşlığını qəbul etmiş naturalized adjective general
yeni new adjective general
yeni doğulmuş new-born adjective general
yeni new-built adjective general
yeni new-fangled adjective general
yeni newish adjective general
yeni biçilmiş new-mown adjective general
yeni çalınmış new-mown adjective general
yeni novel adjective general
hamı tərəfindən qəbul edilmiş orthodox adjective general
yeni boyanmış painty adjective general
yaşına görə çox inkişaf etmiş precocious adjective general
yeni din qəbul etmiş proselyte adjective general
qiyam etmiş rebellious adjective general
qəbul edilə bilən receivable adjective general
qəbul etməyə yararlı receivable adjective general
hamı tərəfindən qəbul edilmiş received adjective general
tövbə etmiş reclaimed adjective general
yeni renewed adjective general
qiyam etmiş riotous adjective general
qəbul edilməz unacceptable adjective general
qəbul edilməmiş unaccepted adjective general
qəbul olunmamış unaccepted adjective general
yeni iqlimə uyğunlaşdırılmamış unacclimatised adjective general
yeni mühitə uyğunlaşmamış unacclimatised adjective general
hamı tərəfindən qəbul edilməmiş unacknowledged adjective general
qəbul edilməmiş unadmitted adjective general
tənqidsiz qəbul edilən uncritical adjective general
zəif inkişaf etmiş underdeveloped adjective general
meydana yeni çıxmış upstart adjective general
qəbul calling adjective general
qəbul calling hours adjective general
qəbul consultative adjective general
qərar qəbul etmək continuous adjective general
qərar qəbul etmək incessant adjective general
qərar qəbul etmək irresolute adjective general
yeni-yeni new adjective general
qəbul reception adjective general
qərar qəbul etmək uninterrupted adjective general
özünü kilsə həyatına həsr etmiş oblate adjective church
nümunə olaraq qəbul edilmiş canonical adjective general
rəsmi olaraq qəbul edilməyən invalid adjective general
adət etmiş liable adjective general
yeni iqlimə öyrəşdirilmiş naturalised adjective general
yeni şəraitə uyğunlaşdırılmış naturalised adjective general
yeni iqlimə öyrəşdirilmiş naturalized adjective general
yeni şəraitə uyğunlaşdırılmış naturalized adjective general
yeni kəşf edilmiş new adjective general
yeni tapılmış new adjective general
yeni new-coined adjective general
ənənəni qəbul etməyən nonconformist adjective general
əczaçılıqda qəbul edilmiş officinal adjective general
tibbdə qəbul edilmiş officinal adjective general
erkən inkişaf etmiş precocious adjective general
qəbul etməyən repulsive adjective general
qəbul edilməmiş unrecognised adjective general
adət etmiş used adjective general
müharibə iştirak etmiş veteran adjective general
yeni şəraitə alınmış wonted adjective general
inkişaf etmiş cultivated adjective general
yeni patent adjective general