• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of yeni fikir (274 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
başa çox gec gələn fikir afterthought noun general
gecikmiş fikir afterthought noun general
mənfi fikir bigotry noun general
yeni evlənmiş ər-arvad bride-couple noun general
fikir concept noun general
fikir birliyi consensus noun general
fikir contrivance noun general
fikir critique noun general
yanlış fikir delusion noun general
fikir design noun general
fikir ayrılığı disaccord noun general
fikir ayrılığı discord noun general
fikir ayrılığı discrepancy noun general
fikir ayrılığı dissension noun general
fikir ayrılığı dissimilation noun general
fikir estimate noun general
fikir estimation noun general
fikir ayrılığı faction noun general
fikir feeling noun general
xülasə edilmiş fikir formulation noun general
yeni il ərəfəsi hogmanay noun general
yeni mənzil şirnisi house-warming noun general
yeni mənzilə köçmək məqsədilə düzəldilən qonaqlıq house-warming noun general
fikir idea noun general
fikir if noun general
fikir intent noun general
fikir intention noun general
əsas fikir keynote noun general
səhv fikir misthought noun general
fikir monster noun general
yeni evlənmiş newly-wed noun general
beyindən çıxmayan fikir obsession noun general
fikir opinion noun general
əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş fikir preconception noun general
əvvəlcədən yaradılmış fikir preconception noun general
qabaqcadan əmələ gəlmiş yanlış fikir preconception noun general
ədalətsiz fikir prejudice noun general
insafsız fikir prejudice noun general
qərəzli fikir prejudice noun general
tərəfgir fikir prejudice noun general
fikir purpose noun general
fikir rating noun general
fikir reasoning noun general
yeni əsgər recruit noun general
yeni şəklə salma reincarnation noun general
yeni nəşr reissue noun general
fikir remark noun general
fikir say noun general
əsas fikir thesis noun general
fikir thought noun general
təhlükəli fikir venture noun general
fikir dağınıqlığı wool-gathering noun general
parlaq fikir brainstorm noun general
dahiyanə fikir brainstorm noun general
əsas fikir basic idea noun general
aydın fikir bright idea noun general
yeni həyat qurucuları builders of a new life noun general
fikir aydınlığı clarity of thought noun general
aydın fikir clear thought noun general
şablon fikir commonplace noun general
dolaşıq fikir confused thought noun general
fikir dolaşıqlığı confusion of thought noun general
fikir ayrılığı difference of opinion noun general
təhrif olunmuş fikir distorted idea noun general
yeni izlər fresh tracks noun general
fikir glimpse noun general
fikir knotty idea noun general
fikir lucid mind noun general
fikir mediation noun general
yeni dəb new fashion noun general
yeni il New Year noun general
yeni il yolkası New Year tree noun general
yeni il ərəfəsi New Year's Eve noun general
fikir əyrılığı odds noun general
qərəzli fikir preconception noun general
fikir proposition noun general
fikir reflection noun general
fikir-xəyal reflection noun general
fikir-zikir thought noun general
yanlış fikir wrong idea noun general
yeni əsgər yard-bird noun military
yeni inflyasiya reflation noun finance
Yeni Zelandiya New Zealand noun geographical name
Papua Yeni Qvineya Papua New Guinea noun geographical name
fikir allegation noun general
fikir aspect noun general
yeni evlənmiş kişi bridegroom noun general
fikir case noun general
fikir ayrılığı cleavage noun general
fikir climate noun general
fikir cogitation noun general
fikir conception noun general
fikir mübadiləsi conference noun general
dərin fikir contemplation noun general
fikir contention noun general
tənqidi fikir critique noun general
fikir ayrılığı disagreement noun general
fikir ayrılığı distraction noun general
fikir ayrılığı disunion noun general
fikir ayrılığı friction noun general
yeni qayda innovation noun general
yeni dəb innovation noun general
yeni modernity noun general
fikir notion noun general
fikir outness noun general
fikir persuasion noun general
fikir preoccupation noun general
yeni üzv recruit noun general
fikir sentiment noun general
fikir statement noun general
fikir thinking noun general
fikir verdict noun general
sağlam fikir wisdom noun general
fikir reaction noun spoken language
yeni İngiltərənin sakinləri Yankee noun American
fikir account noun general
fikir ayrılığı division noun general
fikir judgement noun general
fikir irəli sürən adam mover noun general
fikir notice noun general
fikir plan noun general
fikir testimony noun general
fikir birliyi understanding noun general
fikir word noun general
əsas fikir burden noun general
yeni söz və ya ifadə yaratma coinage noun general
fikir ayrılığı gap noun general
fikir ayrılığı odds noun general
əsk fikir opposition noun logic
fikir assumption noun general
acılayan fikir hit noun general
istehzalı fikir hit noun general
kinayəli fikir hit noun general
zəhərli fikir hit noun general
yeni fikir wrinkle noun general
fikir point noun general
yeni iqlimə uyğunlaşdırmaq climate verb general
yeni mühitə alışdırmaq climate verb general
müfəssəl fikir söyləmək descant verb general
fikir söyləmək discourse verb general
fikir vermək heed verb general
yeni dəb qoymaq innovate verb general
yeni adət qoymaq innovate verb general
yeni görmək vermək modernise verb general
yeni görmək vermək modernize verb general
fikir vermək notice verb general
fikir yürütmək opine verb general
özündə əvvəlcədən fikir yaratmaq preconceive verb general
qərəzli fikir yaratmaq prejudice verb general
fikir söyləmək ratiocinate verb general
yeni cild çəkmək rebind verb general
yeni üz çəkmək re-cover verb general
yeni alay təşkil etmək regiment verb general
yeni alay yaratmaq regiment verb general
yeni evə köçmək rehouse verb general
yeni ad vermək rename verb general
yeni əmr vermək reorder verb general
yeni sərəncam vermək reorder verb general
yeni sifariş vermək reorder verb general
yeni üz çəkmək vamp verb general
fikir yürütmək advance an idea verb general
fikir aparmaq become thoughtful verb general
fikir təlqin etmək bring home verb general
fikir etmək brood verb general
fikir-zikir etmək brood verb general
fikir demək express an opinion verb general
fikir söyləmək express an opinion verb general
fikir çəkmək grieve verb general
mənfi fikir söyləmək have an adverse effect verb general
fikir təlqin etmək impress verb general
yeni sətirdən başlamaq make a new paragraph verb general
yeni mənzilə daşınmaq move in a new flat verb general
yeni dövr açmaq open a new era verb general
fikir vermək pay attention verb general
fikir etmək ponder verb general
fikir irəli sürmək put forward an idea verb general
fikir yürütmək reason verb general
yeni forma vermək recast verb general
fikir etmək think verb general
fikir-zikir etmək think hardly verb general
fikir söyləmək censure verb general
fikir bildirmək criticise verb general
fikir söyləmək estimate verb general
fikir vermək look verb general
əvvəlcədən fikir söyləmək preface verb general
qabaqcadan fikir söyləmək preface verb general
fikir söyləmək remark verb general
fikir yaratmaq size verb general
yeni əlamət və formalar almaq awake verb figurative meaning
fikir verməmək circumvent verb general
yeni ifadə uydurmaq coin verb general
yeni söz düzəltmək coin verb general
sağlamlığına fikir vermək mend verb general
yeni iqlimə alışdırmaq naturalise verb general
yeni iqlimə uyğunlaşdırmaq naturalise verb general
yeni mühitə alışdırmaq naturalise verb general
yeni iqlimə alışdırmaq naturalize verb general
yeni iqlimə uyğunlaşdırmaq naturalize verb general
yeni mühitə alışdırmaq naturalize verb general
yeni məhsul buraxma release verb general
yeni fazaya girmək quarter verb astronomical
yeni filmi ekrana buraxma release verb general
fikir söyləmək report on verb general
fikir verməmək overlook verb general
fikir vermək watch verb general
fikir söyləmək open verb general
fikir ayrılığı yaradan divisive adjective general
hər şeyə fikir verən meticulous adjective general
yeni modern adjective general
yeni new adjective general
yeni doğulmuş new-born adjective general
yeni new-built adjective general
yeni new-fangled adjective general
yeni newish adjective general
yeni biçilmiş new-mown adjective general
yeni çalınmış new-mown adjective general
yeni novel adjective general
hər şeyə fikir verən observant adjective general
hər şeyə fikir verən observing adjective general
yeni boyanmış painty adjective general
yeni din qəbul etmiş proselyte adjective general
yeni renewed adjective general
fikir oyadan suggestive adjective general
yeni iqlimə uyğunlaşdırılmamış unacclimatised adjective general
yeni mühitə uyğunlaşmamış unacclimatised adjective general
meydana yeni çıxmış upstart adjective general
yeni-yeni new adjective general
hər şeyə fikir verən circumspect adjective general
yeni iqlimə öyrəşdirilmiş naturalised adjective general
yeni şəraitə uyğunlaşdırılmış naturalised adjective general
yeni iqlimə öyrəşdirilmiş naturalized adjective general
yeni şəraitə uyğunlaşdırılmış naturalized adjective general
yeni kəşf edilmiş new adjective general
yeni tapılmış new adjective general
yeni new-coined adjective general
hər şeyə fikir verən perceptive adjective general
özünə xüsusi fikir verən well-groomed adjective general
yeni şəraitə alınmış wonted adjective general
fikir frightful adjective spoken language
yeni patent adjective general
yeni və fərqli radical adjective general
yeni newly adverb general
yeni qaydada newly adverb general
yeni şəkildə originally adverb general
fikir vermək call attention to phrases general
sağlam fikir common sense phrases general
ağlına fikir gəlmək cross one's mind phrases general
başına fikir gəlmək cross one's mind phrases general
yeni din qəbul etmək experience religion phrases general
fikir yaratmaq form an opinion phrases general
yeni kalendar Gregorian Calendar phrases general
yeni təqvim Gregorian Calendar phrases general
yeni üslub Gregorian style phrases general
öz sözlərinə fikir vermək mind one's P's and Q's phrases general
özünə fikir vermək mind one's P's and Q's phrases general
yeni ölkəni məskunlaşdırmaq populate a new country phrases general
ictimai fikir public opinion phrases general
ictimai fikir public sentiments phrases general
iki fikir arasında qalmaq seesaw between two opinions phrases general
özünə fikir vermək thrust oneself forward phrases general
havayı fikir wild-goose chase phrases general
yeni ilin mübarək happy new year phrases general
yeni iliniz mübarək happy new year phrases general
Yeni iliniz mübarək olsun happy new year phrases general
yeni təqvim iliniz mübarək olsun happy new year phrases general
Duruşuna-oturuşuna fikir ver! Behave yourself! phrases general
Yeni iliniz mübarək! Happy New Year! phrases general
fikir mübadiləsi give and take phrases general
fikir söyləmək make a suggestion phrases general
fikir söyləmək offer a suggestion phrases general
fikir verməmək wave away phrases figurative meaning
fikir verməmək wash out phrases general
fikir eyes plural general
ağıllı və kinayəli fikir sally plural general