• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of yenidən geri dönmə (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
dönmə abjuration noun general
geri qalma arrears noun general
geri çəkilmə backdown noun general
daşa dönmə calcification noun general
dönmə conversion noun general
dönmə convertability noun general
dönmə qabiliyyəti convertability noun general
geri getmə degradation noun general
qiymətə yenidən baxılma overvalue noun general
yenidən qiymət qoyma overvalue noun general
yenidən qiymət qoyulma overvalue noun general
yenidən qiymətləndirmə overvalue noun general
daşa dönmə petrifaction noun general
yenidən görünmə reappearance noun general
yenidən peyda olma reappearance noun general
yenidən zühur etmə reappearance noun general
yenidən cildlənmiş kitab rebind noun general
yenidən bərpa rebirth noun general
yenidən canlanma rebirth noun general
yenidən dirçəlmə rebirth noun general
yenidən törəmə rebirth noun general
yenidən canlanmış reborn noun general
yenidən doğulmuş reborn noun general
yenidən törəmiş reborn noun general
geri çağırma recall noun general
geri alma recapture noun general
yenidən işləmə recast noun general
yenidən təsis etmə reclaiming noun general
geri atılma recoil noun general
geri sıçrama recoil noun general
yenidən baxma reconsideration noun general
yenidən canlandırma reconstitution noun general
yenidən hasil etmə reconstitution noun general
yenidən yaratma reconstitution noun general
yenidən qurmaq reconstruction noun general
yenidən təşkil etmə reconstruction noun general
yenidən hesablama re-count noun general
geri qaytarma recovery noun general
girovu geri alma redemption noun general
yenidən seçmə re-election noun general
yenidən geri dönmə re-entry noun general
yenidən qayıtma re-entry noun general
yenidən bərpa edilmə re-establishment noun general
yenidən bərpa etmə re-establishment noun general
yenidən yoxlama re-examination noun general
yenidən sığorta etmə reinsurance noun general
yenidən kapital qoyma reinvestment noun general
yenidən maya qoyma reinvestment noun general
yenidən yatırım qoyma reinvestment noun general
yenidən nəşr olunma reissue noun general
yenidən nəşr edilmə reissue noun general
yenidən nəşr etmə reissue noun general
yenidən evlənmə remarriage noun general
yenidən təşkil etmə reorganisation noun general
geri qaytarma repayment noun general
yenidən doldurma replenishment noun general
yenidən əlavə etmə replenishment noun general
yenidən hasil etmə reproduction noun general
yenidən başlama resumption noun general
yenidən törəmə resurgence noun general
yenidən çəkmə retake noun general
geri qalma retard noun general
sözündən dönmə retraction noun general
sözünü geri götürmə retraction noun general
vədini geri götürmə retraction noun general
geri çəkilmə retreat noun general
işə yenidən baxma retrial noun general
geri dönmə return noun general
geri dönən returnee noun general
yenidən birləşdirmə reunification noun general
yenidən birləşmə reunification noun general
əmlakın yenidən hesaba alınması stock-taking noun general
inventarın yenidən hesaba alınması stock-taking noun general
ildırım sürətli hücum və sonra geri çəkilmə tip-and-run noun general
dönmə transformation noun general
dönmə winding noun general
geri çəkilmə withdrawal noun general
geri çəkmə withdrawal noun general
dönmə momenti torque noun general
öz dönmə abdication noun general
girovu geri alma ransom noun general
yenidən birləşmə reunion noun general
geri dönmə come-back noun spoken language
geri qayıtma come-back noun spoken language
geriyə dönmə volt-face noun sport
yenidən işlənmə adaptation noun general
kömürə dönmə carbonisation noun general
yenidən başlama continuation noun general
yenidən başlama reactivation noun general
geri qayıtmaq üçün çağırış recall noun general
geri qayıtmaq üçün siqnal recall noun general
yenidən işlənmiş və düzəldilmiş nəşr recast noun general
yenidən müzakirə etmə reconsideration noun general
geri alma redemption noun general
geri qaytarma redemption noun general
yenidən təchiz edilmə refit noun general
yenidən təchiz etmə refit noun general
geri alma regain noun general
geri qaytarma regain noun general
geri alma resumption noun general
geri qaytarma resumption noun general
yenidən işləmə revision noun general
geri götürmə withdrawal noun general
irəli-geri getmək wig-wag noun spoken language
geri çəkilmə haqqında siqnal retreat noun military
tennis oyununda rəqibin topu geri qaytara bilməməsi ace noun general
sürətlə geri çəkilmə bolt noun general
dönmə circumvolution noun general
sürətlə geri çəkilmə flight noun general
yenidən doldurma overcharge noun general
yenidən qurma readjustment noun general
yenidən təşkil etmə readjustment noun general
yenidən tikmə readjustment noun general
yenidən qurma rearrangement noun general
yenidən təşkil etmə rearrangement noun general
rolların yenidən bölünməsi recast noun general
yenidən başlama renewal noun general
dönmə turn noun general
yenidən silahlanma refit noun military
geri çağırma withdrawal noun military
dönmə zolağı headland noun agricultural
dönmə turning noun general
yenidən mühakimə etmə review noun law
geri götürmək annul verb general
geri çəkilmək backdown verb general
geri çəkilmək backtrack verb general
geri çəkilmək blench verb general
geri çağırmaq call back verb general
geri çağırmaq call off verb general
geri qaytarmaq carry back verb general
geri getmək degrade verb general
geri çəkilmək draw back verb general
geri çəkmək draw off verb general
geri çəkilmək fall back verb general
yenidən araşdırmaq go behind verb general
yenidən baxmaq go behind verb general
yenidən öyrənmək go behind verb general
dəstədən geri qalmaq lag verb general
qiymətə yenidən baxmaq overvalue verb general
yenidən qiymət qoymaq overvalue verb general
yenidən qiymətləndirmək overvalue verb general
yenidən yazmaq overwrite verb general
irəli-geri getmək pace verb general
geri vermək part with verb general
geri götürmək quash verb general
yenidən fəaliyyətə başlamaq reactivate verb general
yenidən görünmək reappear verb general
yenidən peyda olmaq reappear verb general
yenidən zühur etmək reappear verb general
yenidən qiymətləndirmək reappraise verb general
yenidən silahlandırmaq rearm verb general
yenidən yığışmaq reassemble verb general
yenidən canlandırmaq reawaken verb general
yenidən fəallaşdırmaq reawaken verb general
yenidən oyatmaq reawaken verb general
geri atılmaq rebound verb general
geri sıçramaq rebound verb general
geri tullanmaq rebound verb general
yenidən tikmək rebuild verb general
geri çağırmaq recall verb general
yenidən düzəltmək recast verb general
geri çəkilmək recede verb general
geri çəkilmək recess verb general
yenidən doldurmaq recharge verb general
geri atılmaq recoil verb general
geri sıçramaq recoil verb general
geri tullanmaq recoil verb general
yenidən başlanmaq recommence verb general
yenidən baxmaq reconsider verb general
yenidən qurmaq reconstruct verb general
yenidən təşkil etmək reconstruct verb general
yenidən tikmək reconstruct verb general
yenidən saymaq re-count verb general
geri almaq recover verb general
yenidən bəzəmək redecorate verb general
girovu geri almaq redeem verb general
yenidən bölmək redistribute verb general
yenidən bölüşdürmək redistribute verb general
yenidən paylamaq redistribute verb general
yenidən paylaşdırmaq redistribute verb general
yenidən etmək redo verb general
yenidən qayırmaq redo verb general
yenidən seçmək re-elect verb general
yenidən daxil olmaq re-enter verb general
yenidən girmək re-enter verb general
yenidən yoxlamaq re-examine verb general
yenidən üzmək refloat verb general
geri almaq regain verb general
geri əldə etmək regain verb general
yenidən doğulmaq regenerate verb general
yenidən əmələ gəlmək regenerate verb general
yenidən qruplaşdırmaq regroup verb general
yenidən isitmək reheat verb general
yenidən qızdırmaq reheat verb general
yenidən investisiya qoymaq reinvest verb general
yenidən kapital qoymaq reinvest verb general
yenidən qoymaq reinvest verb general
yenidən maya qoymaq reinvest verb general
yenidən yerləşdirmək reinvest verb general
yenidən nəşr etmək reissue verb general
yenidən daxil olmaq rejoin verb general
yenidən yandırmaq rekindle verb general
yenidən əvvəlki vəziyyət qayıtmaq relapse verb general
yenidən yaşamaq relive verb general
yenidən yükləmək reload verb general
yenidən evlənmək remarry verb general
yenidən hərbiləşdirmə remilitarisation verb general
yenidən hərbiləşdirmək remilitarise verb general
yenidən düzəltmək remodel verb general
yenidən minmək remount verb general
yenidən ələ keçirmək reoccupy verb general
yenidən istila etmək reoccupy verb general
yenidən tutmaq reoccupy verb general
yenidən açmaq reopen verb general
yenidən təşkil etmək reorganise verb general
yenidən qablaşdırmaq repack verb general
geri oturtmaq repel verb general
yenidən doldurmaq replenish verb general
yenidən əlavə etmək replenish verb general
yenidən cilalamaq repolish verb general
yenidən nəşr etmək reprint verb general
yenidən möhür vurmaq reseal verb general
yenidən möhürləmək reseal verb general
yenidən yerləşdirmək reset verb general
yenidən qol çəkmək resign verb general
yenidən seçmək re-sort verb general
yenidən eşidilmək resound verb general
yenidən səs vermək resound verb general
yenidən səslənmək resound verb general
yenidən yəhərləmək ressadle verb general
yenidən bildirmək restate verb general
yenidən elan etmək restate verb general
yenidən xəbər vermək restate verb general
yenidən məlumat verməl restate verb general
geri qaytarmaq restore verb general
yenidən başlamaq resume verb general
yenidən almaq retake verb general
yenidən ələ keçirmək retake verb general
yenidən nağıl etmək retell verb general
yenidən fikirləşmək rethink verb general
yenidən hazırlamaq retrain verb general
geri almaq retrieve verb general
geri qaytarmaq retrieve verb general
geri dönmək return verb general
yenidən birləşdirmək reunify verb general
yenidən birləşmək reunite verb general
yenidən istifadə etmək reuse verb general
geri dönmək revert verb general
yenidən sarımaq rewind verb general
yenidən yazmaq rewrite verb general
geri çəkilmək shy verb general
geri qalmaq straggle verb general
geri çəkmək withdraw verb general
geri göndərmək remand verb general
yenidən başlatmaq restart verb general
beş il geri qalmaq be five years behind verb general
geri gətirmək bring back verb general
kor-peşman geri qayıtmaq come back in distress verb general
geri almaq cull verb general
geri qalmaq drop behind verb general
həyatdan geri qalmaq fail to keep pace with life verb general
geri düşmək fall behind verb general
geri qalmaq fall behind verb general
geri-geri getmək go backwards verb general
həyatdan geri qalmaq lag behind life verb general
geri baxmaq look back verb general
geri addım atmaq make a step back verb general
geri-geri getmək move backwards verb general
saatı geri çəkmək put a clock back verb general
yenidən qayıtmaq regain verb general
yenidən təşkil etmək reorganize verb general
yenidən hasil etmək reproduce verb general
yenidən bərpa etmək restore verb general
yenidən götürmək retake verb general
sözünü geri götürmək retract verb general
geri çəkilmək retreat verb general
geri qaytarmaq return verb general
dabanıüstə geri qayıtmaq return at once verb general
geri göndərmək send back verb general
yenidən başlamaq start afresh verb general
geri durmaq step aside verb general
sözünü geri götürmək take back one's words verb general
bir kəsin səsinə geri dönmək turn at smb.'s voice verb general
geri dönmək turn round verb general
geri-geri getmək walk backwards verb general
namizədliyini geri götürmək withdraw smb.'s candidature verb general
xərçəng kimi geri-geri getmək crawfish verb American
yenidən oynamaq replay verb sport
yenidən səpmək resow verb agricultural
geri vermək back verb general
geri dönmək backtrack verb general
geri qayıtmaq backtrack verb general
geri götürmək call back verb general
geri qayıtmaq carry back verb general
geri çəkilmək crawfish verb general
geri almaq cull verb general
geri çağırmaq disseat verb general
yenidən hesablamaq enumerate verb general
geri çəkilmək haul off verb general
geri çəkilmək jib verb general