• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w

Azerbaijani Explanatory dictionary

yer: Üzərində sakin olduğumuz planet: Yer kürəsi (bu mənada böyük hərflə). Ay Yerin p Read more
Translation of yer (199 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
yer ground noun general
yer terrain noun general
yer seating noun general
yer dint noun general
yer imprint noun general
yer place noun general
yer locality noun general
yer premises noun general
yer earth noun general
yer quarters noun general
yer seat noun general
yer locus noun general
yer site noun general
yer position noun general
yer setting noun general
yer space noun general
yer soil noun general
yer scene noun general
yer impression noun general
yer spot noun general
yer room noun general
yer placing noun general
yer situation noun general
yer location noun general
yer portion noun general
yer stretch noun general
yer land noun general
yer hand noun general
yer appointment noun general
yer house noun general
yer country noun general
yer point noun general
yer berth noun spoken language
yer part noun general
yer seat noun general
yer stand noun general
yer scale noun general
yer quarter noun general
yer earth's adjective general
yer terrestrial adjective general
olduğu yer position noun general
ilahi yer oracle noun general
süpürgə basmış yer moorland noun general
qabarıq yer protuberance noun general
olduğu yer whereabouts noun general
hündür yer swell noun general
qumlu dayaz yer sandbank noun general
bataqlıq yer sludge noun general
olduğu yer residence noun general
çatlamış yer rift noun general
geniş yer vast noun general
kölgəli yer shady place noun general
boş buraxılmış yer hiatus noun general
hündür yer hill noun general
bataq yer fen noun general
boş yer slack noun general
buraxılmış yer hiatus noun general
boş yer indent noun polygraph
yer qabığı earth's crust noun general
birinci yer lead noun sport
hündür yer highlands noun general
bataqlıq yer marshland noun general
alçaq yer low-land noun general
mənzərəli yer landscape noun geographical
bitişdirən yer join noun general
tonqalətrafı yer inglenook noun general
məndəcər yer heath noun general
çəpərlənmiş yer enclosure noun general
bitişən yer join noun general
boş yer lacuna noun general
ensiz yer narrow noun general
yer adı place-name noun general
kəsik yer neckline noun general
zibil tökülən yer dusthole noun general
gediləcək yer destination noun general
batıq yer dint noun general
xətt verilən yer inlet noun general
boş yer wold noun general
müqəddəs yer sanctuary noun general
biçilmiş yer stubble noun general
yer fındığı peanut noun general
daldalanacaq yer asylum noun general
paltar saxlanılan yer cloakroom noun general
əyri yer circumflexion noun general
boş yer blank noun general
müqəddəs yer bethel noun general
olduğu yer site noun general
naməlum yer unknown noun general
sınmış yer breakage noun general
dar yer narrow noun general
sınıq yer breaking noun general
kəsilmiş yer cut noun general
əzilmiş yer bruise noun general
dərəli-təpəli yer downland noun general
doğulduğu yer birthplace noun general
hasarlanmış yer enclosure noun general
yer kürəsinin yarısı hemisphere noun general
paltaryuyulan yer laundry noun general
sallaq yer slack noun general
... saxlanılan yer repository noun general
boş yer expanse noun general
boz yer heath noun general
çatlamış yer cleft noun general
açıq yer indent noun polygraph
açıq yer neckline noun general
dayaz yer ford noun general
saxlanılan yer depot noun general
zədələnmiş yer bruise noun general
sınmış yer breaking noun general
divarla əhatələnmiş yer close noun general
meşədə tənha yer backwoods noun general
gizli yer cache noun general
yamanmış yer darn noun general
yer şarı terrestrial globe noun general
yer maqnetizmi terrestrial magnetism noun general
icarəyə götürülən yer occupancy noun general
çatlamış yer crack noun general
məndəcər yer wold noun general
əyri yer crookedness noun general
meşədə xəlvəti yer backwoods noun general
olduğu yer abode noun general
yer-göy everything around noun general
çatlamış yer cranny noun general
kölgəli yer shade noun general
yer kürəsinin modeli sphere noun general
natəmiz yer pigsty noun figurative meaning
tutulmamış yer vacancy noun general
düz yer flat noun general
pozulmuş yer erasement noun general
tikinti üçün yer site noun general
əyri yer distortion noun general
boş yer void noun general
qurban kəsilən yer altar noun general
dayaz yer flat noun general
birinci klasda yer first noun general
murdar yer pigsty noun figurative meaning
boş yer room noun general
boş yer nought noun general
olduğu yer fix noun general
görkəmli yer tutan prominence noun general
sikkə kəsilən yer mint noun general
şumlanmış yer tilth noun general
şumlanmış yer tillage noun general
paltar saxlanılan yer wardrobe noun general
boş yer cavity noun general
hündür yer hummock noun general
xəlvəti yer corner noun general
yaralı yer sore noun general
uzaq sakit yer nook noun general
qurbağa yetişdirilən yer froggery noun general
zibil tökülən yer dump noun general
olduğu yer home noun general
boş yer indentation noun general
yer sahibi landlord noun general
xüsusi yer tutan prominence noun general
daldalanacaq yer accommodation noun general
əzik-üzük yer bruise noun general
ucqar yer nook noun general
qovuşuq yer crossing noun general
səs-küylü yer bedlam noun general
əyri yer flexion noun mathematics
açıq yer clearing noun general
yer kürəsi sphere noun general
yüksək yer throne noun general
kəsilmiş yer rip noun general
xətt keçirilən yer inlet noun electrical engineering
dayaz yer spit noun geographical
dayaz yer bank noun general
olduğu yer seat noun general
sürtülmüş yer rub noun general
ağ yer blaze noun general
kələ-kötür yer rough noun general
çəpərə alınmış yer haw noun general
anadan olduğu yer nativity noun general
səkkizinci yer octave noun general
ucqar yer hole noun general
çatlamış yer chap noun general
aydın olmayan yer obscurity noun general
təyyarəçinin oturduğu yer cock noun general
birinci yer top noun general
orkestr üçün yer pit noun general
parlamentdə yer seat noun general
yer səthinin quruluşu relief noun geographical
ehtiyat yer reservation noun general
yer-bə-yer etmək dispose verb general
yer göstərmək usher verb general
yer dəyişdirmə reshuffle verb general
özünə yer eləmək nestle verb general
yer tutmaq position verb sport
yer tutmaq rank verb general
yer süpürmək sweep verb general
tənha yer back-country phrases general
düz yer level stretch phrases general
axırıncı yer wooden spoon phrases general
yer kürəsi the globe phrases general
məxfi yer hiding place phrases general
gizli yer hiding place phrases general
gəlirli yer gold mine phrases figurative meaning
dağlıq yer highland plural general