• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of yerə dəymək (239 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
birihəmlini yerə qoyma accouchement noun general
burnunu hər yerə soxan busybody noun general
bir yerə cəmləşdirmə concentration noun general
bir yerə toplama concentration noun general
bir yerə yığma concentration noun general
bir yerdən başqa yerə keçmə displacement noun general
hər yerə özünü soxma xasiyyəti foxery noun general
bir yerə həmişə gələn habitue noun general
bir yerə girmək üçün baca hatch noun general
bir yerə girmək üçün dəlik hatch noun general
bir yerə yığışma mob noun general
yerə enmədən olan non-stop noun general
bir yerə köçüb məskunlaşan ilk adam settler noun general
bir yerə köçüb yerləşən ilk adam settler noun general
boş yerə mübahisə squabble noun general
çıxarıb başqa yerə əkmə transplantation noun general
başqa yerə qoyma transposition noun general
üç yerə ayırma trichotomy noun general
küləyin yerə saldığı meyvə windfall noun general
özünü hər yerə soxan wriggler noun general
müalicə məqsədilə ağrıyan yerə qoyulan yaş sarğı pledget noun general
bir yerə yığılma accumulation noun general
bir yerə sığmaz fikirlər incompatible ideas noun general
yerə enmə touch-down noun aeronautics
yerə oturma touch-down noun aeronautics
yerə enərkən atlanma bounce noun general
bir yerə toplanma centralisation noun general
bir yerə yığılma centralisation noun general
bir yerə toplanma centrality noun general
bir şeyi bir yerə çatdıra bilməmə miscarriage noun general
bir yerə çata bilməmə miscarriage noun general
bir yerə köçüb yerləşən ilk adam pioneer noun general
başqa yerə qoyma rearrangement noun general
paraşütlə yerə enmə pancake noun spoken language
təzə yerə köçürülmüşlər frontierman noun history
yerə tökülmüş quru budaqlar brushwood noun general
nahaq yerə sərf etmə waste noun general
yerə enmə landing noun general
yerə oturma landing noun general
yerə qoşma grounding noun electrical engineering
bir yerə toplamaq aggregate verb general
arası dəymək altercate verb general
ehmalca dəymək brush verb general
yəhərdən yerə salmaq buck off verb general
bir yerə yığmaq bulk verb general
dəymək bump verb general
bir-birinə dəymək clash verb general
bir yerə cəmləşdirmək concentrate verb general
dəymək deserve verb general
başqa yerə qoymaq displace verb general
dəymək feel verb general
bir yerə yığışmaq forgather verb general
bir yerə yığışmaq get together verb general
tez-tez dəymək haunt verb general
dırnaqlarını yerə vurmaq hoof verb general
gəmidən yükləri yerə boşaltmaq jettison verb general
gözü dəymək jinx verb general
havayı yerə xərcləmək mis-spend verb general
bir yerə toplamaq pool verb general
başqa yerə qoymaq rearrange verb general
başqa yerə köçürtmək relocate verb general
başqa yerə köçürtmək remove verb general
başqa yerə qoymaq resettle verb general
dəymək ripen verb general
bir yerə tikmək seam together verb general
başqa yerə köçürmək shift verb general
boş yerə küsüşmək squabble verb general
dəymək toe verb general
yerə tökmək topple verb general
yerə tökülmək topple verb general
dəymək touch verb general
çıxarıb başqa yerə əkmək transplant verb general
başqa yerə qoymaq transpose verb general
boş yerə sərf etmək waste verb general
yerə sərilmək welter verb general
xətrinə dəymək hurt verb general
bir şeyi bir yerə qoymaq lay down verb general
ziyan dəymək be damaged verb general
arxası yerə dəymək be defeated verb general
kürəyi yerə vurulmaq be defeated verb general
söz dəymək be touched with smb.'s words verb general
dəymək become ripe verb general
dəymək call on verb general
soyuq dəymək catch a cold verb general
dəymək cost verb general
damağına dəymək disappoint verb general
gözünü yerə dikmək drop one's eyes verb general
ağzı ağzına dəymək have a talk over verb general
köməyi dəymək help verb general
hədəfə dəymək hit the mark verb general
hədəfə dəymək hit the target verb general
silahı yerə qoymaq lay down arms verb general
gözünü yerə dikmək look down verb general
dəymək look in verb general
yerə batmaq perish verb general
qulağına dəymək reach smb.'s ears verb general
salmaq (qapalı bir yerə) shut up verb general
başını yerə qoymaq sleep verb general
ziyan dəymək suffer damages verb general
əl dəymək touch verb general
xatirə dəymək wound smb.'s feelings verb general
qeyrətinə dəymək wound smb.'s self-esteem verb general
boş yerə vaxt itirmək dally verb spoken language
yerə dəymək flop verb spoken language
məcburi yerə enmək crash-land verb aeronautics
məcburi yerə enmək force-land verb aeronautics
məcburi yerə oturmaq force-land verb aeronautics
bir yerə toplayıb bağlamaq bind verb general
vurub yerə salmaq bring down verb general
tənha bir yerə çəkilmək cloister verb general
bir yerə toplanmaq club verb general
bir yerə yığılmaq club verb general
iki mətni bir yerə birləşdirmək conflate verb general
iki mətni bir yerə qatmaq conflate verb general
yerə enərkən qəzaya uğramaq crash-land verb general
başqa yerə köçürmək emigrate verb general
başqa yerə köçmək flit verb general
dəymək hit verb general
xətirə dəymək injure verb general
dəymək meddle verb general
bir yerə toplaşmaq overcrow verb general
bir yerə yığışmaq overcrow verb general
bir yerə toplamaq rivet verb general
dəymək strike verb general
boğuq səslə dəymək thud verb general
boş yerə itmək waste verb general
dəymək look up verb general
dəymək happen in verb American
dəymək bang verb general
mənasız yerə öldürmək butcher verb general
bir yerə köçürmək chum verb general
bir yerə yığmaq drift verb general
bir yerə yığmaq huddle verb general
şappıltı ilə dəymək plash verb general
başqa yerə köçürmək re-establish verb general
yerə dəyib geri qayıtmaq bound verb general
boş yerə xərcləmək dissipate verb general
bir yerə yığılmaq huddle verb general
başqa yerə getmək leave verb general
dəymək rub verb general
şappıltı ilə dəymək wash verb general
qovalayıb bir yerə yığmaq whip verb general
bir yerə toplaşmaq pile verb spoken language
kürəklərini yerə vurmaq pin verb sport
dəymək catch verb general
dəymək chatter verb general
dəymək pitch verb general
bir yerə yetişmək catch verb general
gözünə dəymək catch verb general
dəymək get verb general
bir yerə yığılmaq pack verb general
kürəyini yerə vurmaq throw verb sport
yerə enmək hit verb aeronautics
yerə oturmaq hit verb aeronautics
bir yerə sığa bilən compatible adjective general
bir yerə toplanmış conglomerate adjective general
bir yerə toplamaq cumulate adjective general
bir yerə yığmaq cumulate adjective general
başqa yerə köçən emigrant adjective general
yerə istiqamətləndirilmiş groundward adjective general
yerə yönəldilmiş groundward adjective general
bir yerə toplanmış intent adjective general
bir yerdən başqa bir yerə aparıla bilən movable adjective general
bir yerdən başqa yerə aparıla bilməyən non-transportable adjective general
bir yerə sığmaz incompatible adjective general
bir yerə sığmayan contradictory adjective general
bir yerə sığışmayan repugnant adjective general
silahını yerə qoymaq unarm adjective general
hər yerə yol tapan wide-awake adjective spoken language
boş yerə abortively adverb general
hər yerə about adverb general
bir yerə anywhere adverb general
boş yerə fruitlessly adverb general
əbəs yerə fruitlessly adverb general
hədər yerə fruitlessly adverb general
nahaq yerə fruitlessly adverb general
boş yerə in vain adverb general
əbəs yerə in vain adverb general
nahaq yerə in vain adverb general
boş yerə needlessly adverb general
faydasız yerə needlessly adverb general
lüzumsüz yerə needlessly adverb general
səbəbsiz yerə needlessly adverb general
boş yerə vainly adverb general
əbəs yerə vainly adverb general
nahaq yerə vainly adverb general
əbəs yerə for no reason adverb general
bihudə yerə in vain adverb general
bihudə yerə uselessly adverb general
bihudə yerə vainly adverb general
heç yerə anywhere adverb general
başqa yerə elsewhere adverb general
heç yerə nowhere adverb general
hər yerə all-over adverb spoken language
elə yerə where conjunction general
hansı yerə? whereabouts interrogative adverb general
silahı yerə qoymaq bury the hatchet phrases general
gözlərini yerə dikmək cast down one's eyes phrases general
soyuq dəymək catch a chill phrases general
soyuq dəymək catch cold phrases general
oxu daşa dəymək come against a brick wall phrases general
gözə dəymək come into sight phrases general
xeyiri dəymək do good phrases general
nahaq yerə sərf etmək go waste phrases general
nişana dəymək hit the target phrases general
iki yerə in two phrases general
havayı yerə baş sındırmaq lash the waves phrases general
havayı yerə çalışmaq lash the waves phrases general
havayı yerə işləmək lash the waves phrases general
yerə yıxmaq lay out phrases general
yerə salmaq let off phrases general
özünü o yerə qoymamaq not to turn a hair phrases general
bir yerə yığılıb məsləhətləşmək put heads together phrases general
mənasız yerə özündən çıxmaq quarrel with one's own shadow phrases general
nahaq yerə sərf etmək run waste phrases general
yerə qoymaq set down phrases general
yerə sərilmək throw oneself down phrases general
yerə enmək touch down phrases general
bir kəsə dəymək wait on phrases general
bir kəsə dəymək wait upon phrases general
nahaq yerə çalışmaq wash an ass's ears phrases general
nahaq yerə çalışmaq wash an ass's head phrases general
boş yerə waste one's breath phrases general
əbəs yerə danışmaq waste one's breath phrases general
Dəvənin quyruğu yerə dəyəndə When two Sundays come together phrases general
bir yerə yığmaq whip in phrases general
boş yerə gözləmək whistle for a wind phrases general
əbəs yerə gözləmək whistle for a wind phrases general
xətrinə dəymək break one's heart phrases general
yerə girmək sink into the earth for shame phrases general
Suyun lal axanı, adamın yerə baxanı Still waters run deep phrases proverb
cihazlara əsasən yerə enmə blind landing phrases aeronautics
kor-koranə yerə enmə blind landing phrases aeronautics
yerə enmə və qalxma meydançası landing ground phrases aeronautics
yerə enmə işarəsi landing mark phrases aeronautics
silahları yerə qoymaq ground arms phrases military
yerə vurmaq lie down phrases general
boş yerə sərf etmək throw away phrases general
bir yerə yığmaq throw together phrases general
vero