• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of yol qaydası pozuntusu üstündə məhkəməyə çağırış vərəqəsi (160 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
çağırış appeal noun general
məhkəməyə cəlb etmə arraignment noun general
sözünün üstündə durmayan breakpromise noun general
məlumat vərəqəsi bulletin noun general
çağırış challenge noun general
özünü aparma qaydası deportment noun general
qiymət üstündə həmişə mübahisə edən adam haggler noun general
boş şey üstündə mübahisə hair-splitting noun general
reklam vərəqəsi handbill noun general
sözünün üstündə durma importunity noun general
sözünün üstündə durma insistence noun general
yeriş qaydası marching noun general
əxlaq qaydası maxim noun general
qanun pozuntusu miscarriage noun general
qanun pozuntusu non-observance noun general
bildiriş vərəqəsi notice noun general
bildiriş vərəqəsi notification noun general
bir əşyanın üstündə uzanmaq overlay noun general
danışıq qaydası parlance noun general
çağırış provocation noun general
sorğu vərəqəsi questionnaire noun general
qiyama çağırış sedition noun general
çağırış slogan noun general
boş şeyin üstündə savaşma squaáble noun general
çağırış subpoena noun general
məhkəməyə çağırış subpoena noun general
məhkəməyə çağırmaq subpoena noun general
müharibə aparma qaydası warfare noun general
ezamiyyə vərəqəsi authority noun general
siyasi çağırış cabal noun general
ezamiyyə vərəqəsi credentials noun general
çağırış invitation noun general
müəssisədə daxili nizam-inti qaydası nizam-intizam office regulations noun general
uçot vərəqəsi registration form noun general
çağırış summons noun general
çağırış vərəqəsi summons noun law
qanun pozuntusu tort noun law
zəmanətçi kimi məhkəməyə çağırılan şəxs vouchee noun law
çağırış vərəqəsi writ noun law
sərəncam vərəqəsi writ noun law
hərbi xidmətə çağırış call up noun military
hərbi xidmətə çağırış call-up noun military
təsərrüfat işlərinin yerinə yetirilməsinə çağırış fatigue-call noun military
üstündə on noun grammatical
çağırış halı vocative noun grammatical
məlumat vərəqəsi brief noun general
daxili davranış qaydası bylaw noun general
çağırış call noun general
hərbi xidmətə çağırış conscription noun general
məhkəməyə gəlməmə contumacy noun general
odluq qəfəsi üstündə közdə qızardılmış balıq grill noun general
odluq qəfəsi üstündə közdə qızardılmış ət grill noun general
məhkəməyə aid olma jurisdiction noun general
bir gecəlik buraxılış vərəqəsi overnight noun general
çağırış vərəqi precept noun general
məhkəməyə çağırma precept noun general
növbəlilik qaydası priority noun general
çağırış procalamation noun general
geri qayıtmaq üçün çağırış recall noun general
hərəkət etməyə çağırış trumpet-call noun general
məhkəməyə gəlməmə default noun law
işi məhkəməyə vermə plea noun law
işəmuzd qaydası ilə iş jobbing noun general
buraxılış vərəqəsi out noun general
icazə vərəqəsi permit noun general
qanun pozuntusu trespass noun law
çağırış citation noun general
çağırış plea noun general
məhkəməyə təqdim etmə exhibition noun law
yol qaydası pozuntusu üstündə məhkəməyə çağırış vərəqəsi ticket noun general
çağırış word noun general
icazə vərəqəsi pass noun general
məhkəməyə cəlb etmək arraign verb general
hərbi məhkəməyə vermək court-martial verb general
odluq qəfəsin üstündə qızartmaq grill verb general
qiymət üstündə çənələşmək haggle verb general
bir ayağı üstündə hoppanmaq hop verb general
bir ayağı üstündə sıçramaq hop verb general
bir ayağı üstündə tullanmaq hop verb general
üstündə yazmaq inscribe verb general
sözünün üstündə durmaq insist verb general
üstündə uzanmaq overlie verb general
boş şeyin üstündə savaşmaq squaáble verb general
məhkəməyə cəlb etmək prosecute verb general
məhkəməyə gəlmək appear before the court verb general
məhkəməyə düşmək be brought to trial verb general
kimi isə məhkəməyə vermək bring an action against smb. verb general
məhkəməyə çəkmək bring to trial verb general
buzun üstündə sürüşmək glide on the ice verb general
məhkəməyə şikayətlənmək go to law verb general
ot üstündə uzanmaq lie on the grass verb general
bir kəsi əli üstündə gəzdirmək make much of smb. verb general
məhkəməyə vermək prosecute verb general
məhkəməyə çağırmaq subpoena verb general
məhkəmə qaydası ilə təqib etmək sue verb general
məhkəməyə çağırmaq summon verb general
məhkəməyə vermək take smth. into court verb general
məhkəməyə çəkmək take to court verb general
buraz üstündə gəzmək walk the tightrope verb general
boks qaydası ilə yumruqlaşmaq box verb sport
məhkəməyə çağırmaq convene verb general
məhkəməyə qədər saxlamaq remand verb general
məhkəməyə çağırmaq cite verb law
məhkəməyə çağırmaq exact verb general
yumurta üstündə yatmaq sit verb general
buraxılış vərəqəsi tələb etmək challenge verb general
parol vərəqəsi tələb etmək challenge verb general
suyun üstündə awash adjective general
fikrinin üstündə axıra qədər durmayan inconsequent adjective general
axıra qədər fikrinin üstündə durmayan inconsequential adjective general
sözünün üstündə duran insistent adjective general
can üstündə olan moribund adjective general
çağırış service adjective general
çağırış vocative adjective general
məhkəməyə aid cognizable adjective law
məhkəməyə cəlb oluna bilən impeachable adjective law
istiqraz vərəqəsi ilə ödənmiş bonded adjective finance
sözünün üstündə duran assertive adjective general
şahmat qaydası ilə chequered adjective general
məhkəməyə aid triable adjective law
üstündə atop adverb general
başın üstündə overhead adverb general
məhkəmə qaydası ilə legally adverb general
üstündə above preposition general
üstündə astride preposition general
üstündə onto preposition general
üstündə because of preposition general
üstündə on preposition general
üstündə over preposition general
öz dediyin üstündə durmaq be on one's P's and Q's phrases general
iynə üstündə oturmaq be on pin-points phrases general
tikan üstündə oturtmaq be on pins and needles phrases general
iynə üstündə oturmaq be on tenterhooks phrases general
iynə üstündə oturmaq be on the nettle phrases general
tikan üstündə oturmaq be on the nettle phrases general
iynə üstündə oturan vəziyyətdə olmaq be on wires phrases general
qarnı üstündə sürünmək crawl on belly phrases general
sorğu vərəqəsi examination paper phrases general
çağırış gathering cry phrases general
məhkəməyə müraciət etmək go to law phrases general
iynə üstündə like a hen on a hot girdle phrases general
hər qəpiyin üstündə əsmək look twice at evey penny phrases general
təkər üstündə on the wheel phrases general
təkər üstündə on wheels phrases general
üstündə ağalıq etmək order about phrases general
bir şeyin üstündə kiminləsə sözləşmək quarrel with smb. about smth. phrases general
bir şeyin üstündə kiminləsə sözləşmək quarrel with smb. for smth. phrases general
çağırış yaşı service age phrases general
öz dediyin üstündə durmaq stand on one's P's and Q's phrases general
boş şey üstündə həyəcan tempest in a teapot phrases general
boş şey üstündə mübahisə tempest in a teapot phrases general
müharibəyə çağırış war drum phrases general
ot kökü üstündə bitər Like father phrases general
ot kökü üstündə bitər like son phrases general
sıralama qaydası sort order phrases computer
çağırış voice in the wilderness phrases religion
istiqraz vərəqəsi üzrə kreditor bond creditor phrases finance
istiqraz vərəqəsi üzrə borc bond debt phrases finance
bir kəsi məhkəməyə vermək call smb. in question phrases general
çağırış battle cry phrases figurative meaning