• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of yuxarı baxmaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
insan bədəninin beldən yuxarı hissəsinin heykəli bust noun general
yuxarı sinif şagirdi prefect noun general
özünü başqalarında yuxarı tutan prig noun general
meşə sahəsinin yuxarı sərhədi timler-line noun general
yuxarı top noun general
yuxarı qat upstairs noun general
yuxarı mərtəbə upstairs noun general
axın yuxarı upstream noun general
Yuxarı palata Upper Chamber noun general
yuxarı ətraflar upper extremities noun general
yuxarı çənə upper jaw noun general
yuxarı dodaq upper lip noun general
gəmidə yuxarı göyərtənin qabaq hissəsi forecastle noun nautical
12 yaşından yuxarı qız adult noun general
14 yaşından yuxarı gənc adult noun general
yuxarı qalxan yol ascent noun general
döşlüyün yuxarı hissəsi bib noun general
yuxarı senior noun general
yuxarı kurs tələbəsi senior noun general
paltarın yuxarı qabaq hissəsi breast noun general
yuxarı sərlövhə header noun computer
yuxarı pillə top noun general
yuxarı head noun general
yuxarı hissə head noun general
yuxarı qaldırılmış tətik cock noun general
çayın yuxarı axarı head noun general
işə baxmaq adjudicate verb general
fala baxmaq augur verb general
baxmaq coddle verb general
həqarətlə baxmaq contemn verb general
xor baxmaq contemn verb general
baxmaq contemplate verb general
alçaq nəzərlə baxmaq despise verb general
həqarətlə baxmaq despise verb general
xor baxmaq despise verb general
alçaq nəzərlə baxmaq disdain verb general
həqarətlə baxmaq disdain verb general
xor baxmaq disdain verb general
gözünə baxmaq envisage verb general
baxmaq examine verb general
baxmaq eye verb general
diqqətlə baxmaq eye verb general
geyib baxmaq fit on verb general
fala baxmaq fortune-tell verb general
ağzını açaraq boş-boşuna baxmaq gawk verb general
diqqətlə baxmaq gaze verb general
gözünü zilləyib baxmaq gaze verb general
gözucu baxmaq glance verb general
heyranlıqla baxmaq gloast verb general
qəzəblə baxmaq glower verb general
hiddətlə baxmaq glower verb general
qaşqabaqlı baxmaq glum verb general
yenidən baxmaq go behind verb general
gözlərini bərəldərək baxmaq goggle verb general
ata baxmaq groom verb general
dadına baxmaq gust verb general
işə baxmaq judge verb general
baxmaq look verb general
baxmaq manage verb general
baxmaq mind verb general
işvəli-işvəli baxmaq ogle verb general
vurğun-vurğun baxmaq ogle verb general
bir şeyə üstdən aşağı baxmaq overlook verb general
bir şeyə yuxarıdan aşağı baxmaq overlook verb general
qiymətə yenidən baxmaq overvalue verb general
oğrun baxmaq peek verb general
ötəri baxmaq peek verb general
baxmaq peep verb general
oğrun baxmaq peep verb general
diqqətlə baxmaq peer verb general
dörd gözlə baxmaq peer verb general
yenidən baxmaq reconsider verb general
işə ikinci dəfə baxmaq rehear verb general
tamına baxmaq relish verb general
acıqla baxmaq scowl verb general
hirslə baxmaq scowl verb general
qəzəblə baxmaq scowl verb general
diqqətlə baxmaq scrutinise verb general
baxmaq service verb general
gözünü ziləyib baxmaq stare verb general
baxmaq survey verb general
dadına baxmaq taste verb general
tamına baxmaq taste verb general
televiziya verilişinə baxmaq teleview verb general
yuxarı qaldırmaq uplift verb general
yuxarı qalxmaq upturn verb general
baxmaq view verb general
baxmaq look up verb general
baxmaq behold verb general
ağzına baxmaq act on smb.'s will verb general
gözaltı baxmaq cast a furtive glance verb general
qiyməti yuxarı qaldırmaq drive a hard bargain verb general
üzdən baxmaq examine superficially verb general
sözə baxmaq follow smb.'s advice verb general
nazlana-nazlana baxmaq gaze fondly verb general
istehzayana baxmaq glance ironically verb general
kitaba gözucu baxmaq glance over a book verb general
görməli yerlərə baxmaq go sightseeing verb general
qiyməti yuxarı qalxmaq go up verb general
pilləkanla yuxarı qalxmaq go upstairs verb general
dadına baxmaq have a taste verb general
sözə baxmaq listen verb general
ev-eşiyə baxmaq look after the house verb general
gələcəyə inamla baxmaq look ahead with confidence verb general
ətrafa baxmaq look around verb general
çəpinə baxmaq look askance verb general
yanı-yanı baxmaq look askance verb general
bir kəsə yanakı baxmaq look askance at smb. verb general
əyri baxmaq look askew verb general
çəp baxmaq look askew verb general
çəp baxmaq look aslant verb general
kəc baxmaq look aslant verb general
qıyqacı baxmaq look aslant verb general
kəm baxmaq look aslant verb general
irəlidən baxmaq look at the front verb general
qabaqdan baxmaq look at the front verb general
əyri-əyri baxmaq look awry verb general
əyrim-üyrüm baxmaq look awry verb general
geri baxmaq look back verb general
dala baxmaq look backwards verb general
nazlana-nazlana baxmaq look coquettishly verb general
gözaltı baxmaq look distrustfully verb general
gendən baxmaq look from a distance verb general
qıraqdan baxmaq look from a distance verb general
altdan baxmaq look from below verb general
böyürdən baxmaq look from one side verb general
altdan-altdan baxmaq look from under the brows verb general
üzdən baxmaq look hastily verb general
qanlı-qadalı baxmaq look hostilely verb general
biganə baxmaq look indifferently verb general
sualedici tərzdə baxmaq look inquiringly verb general
içəri baxmaq look inside verb general
istehza ilə baxmaq look ironically verb general
istehzayana baxmaq look ironically verb general
gözaltı baxmaq look secretly verb general
iti baxmaq look sharply verb general
tərs baxmaq look sour verb general
dik baxmaq look steadily verb general
dik-dik baxmaq look steadily verb general
üzünə dik baxmaq look steadily at smb. verb general
oğrun baxmaq look stealthily verb general
oğrunca baxmaq look stealthily verb general
süzgün-süzgün baxmaq look tenderly verb general
kəm baxmaq look unfriendly verb general
altdan-yuxarı baxmaq look up verb general
matdım-matdım baxmaq look with great astonishment verb general
mat-mat baxmaq look with great astonishment verb general
ləc baxmaq look with hatred verb general
gözaltı baxmaq lour verb general
sözə baxmaq obey verb general
çox yuxarı qiymət tələb etmək overcharge verb general
bir şeyə barmaqarası baxmaq pay no attention verb general
ötəri baxmaq pop in verb general
qaşqabaqlı baxmaq scowl verb general
yuxarı göndərmək send up verb general
uşaqa baxmaq sit in verb general
boğazdan yuxarı danışmaq speak insincerely verb general
qıraqdan baxmaq take a detached view verb general
qabaqdan baxmaq take a front view verb general
yandan baxmaq take a side view verb general
böyürdən baxmaq take a side view verb general
şit-şoruna baxmaq taste verb general
fala baxmaq tell fortunes verb general
kitaba baxmaq tell fortunes verb general
kart ilə fala baxmaq tell fortunes by cards verb general
bir kəsin falına baxmaq tell smb.'s fortune verb general
şit-şoruna baxmaq test the taste verb general
yuxarı atmaq throw up verb general
yuxarı qaldırmaq turn up verb general
xor baxmaq high-hat verb spoken language
baxmaq consult verb general
dadına baxmaq flavour verb general
irəli baxmaq forelook verb general
qabağına baxmaq forelook verb general
baxmaq foster verb general
pis baxmaq frown verb general
gözünü zilləyib hirslə baxmaq glare verb general
qəzəblə baxmaq glare verb general
sözünə baxmaq listen verb general
baxmaq overlook verb general
altdan-altdan baxmaq oversee verb general
gizlincə baxmaq oversee verb general
oğrun-oğrun baxmaq oversee verb general
dadına baxmaq partake verb general
baxmaq peek verb general
diqqətlə baxmaq scan verb general
baxmaq see verb general
baxmaq watch verb general
yenidən baxmaq re-examine verb law
tətiyi yuxarı qaldırmaq cock verb general
ötəri baxmaq dip verb general
yaxşı baxmaq groom verb general
ağzını açıb baxmaq nod verb general
baxmaq refer verb general
diqqətlə baxmaq regard verb general
kompüter ekranında mətni aşağı-yuxarı aparmaq scroll verb general
baxmaq sit verb general
baxmaq view verb general
işə baxmaq hear verb law
kefi yuxarı olmaq light verb figurative meaning
yuxarı qalxmaq ascend verb general
baxmaq attend verb general
baxmaq face verb general
uşağa baxmaq farm verb general
baxmaq keep verb general
xəstəyə baxmaq nurse verb general
yuxarı atmaq toss verb general
yuxarı baxmaq look up verb general
baxmaq front verb general
barmaqarası baxmaq overlook verb general
baxmaq travel verb general
baxmaq browse verb computer
dadına baxmaq try verb general
baxmaq do verb spoken language
yuxarı qalxan billowy adjective general
yuxarı əyilmiş cocked adjective general
yuxarı qatlanmış cocked adjective general
yuxarı over adjective general
yuxarı overhead adjective general
dizdən yuxarı uzunboğaz overknee adjective general
rütbəcə yuxarı olan ranking adjective general
vəzifəcə yuxarı olan ranking adjective general
yuxarı top adjective general
ən yuxarı topmost adjective general
lap yuxarı topmost adjective general
yuxarı qalxan topping adjective general
ən yuxarı uppermost adjective general
yuxarı upstairs adjective general
şəhərin yuxarı hissəsində olan uptown adjective general
şəhərin yuxarı hissəsində yaşayan uptown adjective general
yuxarı istiqamətlənmiş upward adjective general
yuxarı yönəlmiş upward adjective general
yuxarı upper adjective general
yuxarı qalxmış upturned adjective general
yuxarı senior adjective general
yuxarı təbəqə top adjective figurative meaning
yuxarı superior adjective general
yuxarı overhead adverb general
yuxarı mərtəbədə overhead adverb general
yuxarı up adverb general
yuxarı uppermost adverb general
yuxarı qatda upstairs adverb general
yuxarı mərtəbədə upstairs adverb general
şəhərin yuxarı hissəsində uptown adverb general
şəhərin yuxarı hissəsinə uptown adverb general
yuxarı upward adverb general
yuxarı upwards adverb general
aşağı-yuxarı down and up adverb general
altdan-yuxarı up adverb general
altdan-yuxarı upward adverb general
başı yuxarı upward adverb general
altdan-yuxarı upwards adverb general
başı yuxarı upwards adverb general
yuxarı upstairs adverb general
yuxarı above preposition general
Əllər yuxarı! Hands up! phrases general
... dadına baxmaq have a taste of... phrases general
baxmaq look after phrases general
baxmaq look at phrases general
dönüb baxmaq look back phrases general
bir kəsə kinli-kinli baxmaq look daggers at somebody phrases general
aşağı baxmaq look down phrases general
baxmaq look over phrases general
insanlara inamsızlıqla baxmaq look shy at people phrases general
insanlara şübhə ilə baxmaq look shy at people phrases general
insanlara inamsızlıqla baxmaq look shy on people phrases general
insanlara şübhə ilə baxmaq look shy on people phrases general
baxmaq look through phrases general
mal kimi baxmaq make cow eyes phrases general
baxmaq poke about phrases general
bir kəsə acıqlı-acıqlı baxmaq scowl at smb. phrases general
bədbinliklə baxmaq see through blue glasses phrases general
işə baxmaq sit a case phrases general
valideynlər olmayanda uşağa baxmaq sit in phrases general
işə baxmaq sit over phrases general
diqqətlə baxmaq stand at gaze phrases general
heyranlıqla baxmaq stand gaping phrases general
... dadına baxmaq take a taste of... phrases general
bir kəsin falına baxmaq tell fortunes phrases general
cəmiyyətin yuxarı qatı the upper crust phrases general
məsələyə baxmaq treat a question phrases general
geyib baxmaq try on phrases general
dərə yuxarı up the valley phrases general
yuxarı siniflər upper forms phrases general
yuxarı palata Upper House phrases general
baxmaq watch over phrases general
əllər yuxarı hands up phrases general
kef yuxarı olmaq be in high spirits phrases general
aşağı-yuxarı danışmaq beat about the bush phrases general
özünü yuxarı tutmaq cock one's nose phrases general
burnunu yuxarı tutmaq cock one's nose phrases general
acgözlüklə baxmaq devour with one's eyes phrases general
bir kəsin gözünün içinə baxmaq look smb. in the eyes phrases general
bir şeyə barmaqarası baxmaq look through one's fingers at smth. phrases general
burnunu yuxarı tutmaq put on airs phrases general
yuxarı mezenterium vena superior mesenteric vein phrases anatomical
yuxarı boş vena superior vena cava phrases anatomical
Aşağı tüpürürsən saqqal yuxarı tüpürürsən bığ between the devil and the deep sea phrases proverb
yuxarı en dairələri high latitudes phrases geographical
alçaq nəzərlə baxmaq have no use for phrases general