• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of yuxarıda qeyd edilən (295 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
əldə edilən booty noun general
qeyd care noun general
qeyd clause noun general
qeyd-şərt clause noun general
qeyd etmə commemoration noun general
tənqid qeyd critisism noun general
sənəd üzərində qeyd docket noun general
birdən edilən hərəkət flounce noun general
qeyd footnote noun general
müalicə üçün istifadə edilən maddə medicine noun general
qeyd message noun general
qeyd note noun general
qeyd dəftəri notebook noun general
qeyd postscript noun general
qeyd record noun general
qeyd aparma record noun general
qeyd etmə record noun general
qeyd registeration noun general
qeyd şöbəsi registry noun general
dam örtüyü üçün istifadə edilən material roofing noun general
qeyd stipulation noun general
qeyd-şərt stipulation noun general
qadın şlyapasına bənd edilən kiçik tor veil noun general
suyu səviyyəsini qeyd etmə watermark noun general
məsafədən kontrol edilən rele distantly controlled relays noun general
izahedici qeyd explanatory note noun general
ixrac edilən mazut export black oil noun general
qeyd-şərt prerequisite noun general
qeyd-şərt proviso noun general
sərf edilən nominal güc rated input noun general
qeyd registration noun general
qeyd şöbəsi registry noun general
lazımsız qeyd unnecessary remark noun general
yerində edilən irad wisecrack noun spoken language
yerində edilən məzəmmət wisecrack noun spoken language
qeyd commonplace noun general
qeyd etmə commonplace noun general
kitablarda təsadüf edilən əlifba göstəricisi concordance noun general
qeyd üçün kitabça diary noun general
qeyd üçün təqvim diary noun general
fitnəkar edilən irad draw noun general
provokasiya məqsədilə edilən irad draw noun general
gözlə edilən işarə eyewink noun general
gələcəkdə üstünlük qazanmaq məqsədilə edilən güzəşt gambit noun general
vəd edilən şey promise noun general
qeyd-şərt qualification noun general
qələm kimi istifadə edilən lələk quill noun general
qeyd register noun general
qeyd jurnalı registry noun general
qeyd remark noun general
qeyd reservation noun general
qeyd-şərt reservation noun general
qeyd dəftəri sketch-book noun general
görülmüş işləri qeyd etmə dəftəri work-book noun general
təsbehlə edilən ibadət chaplet noun general
qeyd edilmə check noun general
qeyd etmə check noun general
qeyd-şərt condition noun general
gündəlik istifadə edilən kiçik qadın mücrüsü housewife noun general
qeyd notation noun general
qeyd etmə notification noun general
qeyd preoccupation noun general
təqib edilən ov quarry noun general
qeyd word noun general
yem kimi istifadə edilən, toxumundan yağ çıxardılan ot bitkisi rape noun botanical
yuxarıda deyilən antecedent noun general
yuxarıda göstərilən antecedent noun general
istehsal edilən məhsulun miqdarı cast noun general
qeyd-şərt reserve noun general
arzu edilən miqdar quantum noun Latin
qeyd markup noun computer
qeyd entry noun general
qeyd etmə entry noun general
qeyd etmək allude verb general
kitaba qeyd etmək book verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək celebrate verb general
xəritəyə qeyd etmək chart verb general
qeyd etmək chronicle verb general
salnaməyə qeyd etmək chronicle verb general
qeyd etmək commemorate verb general
qeyd kimi dəftərə yazmaq commonplace verb general
qeyd etmək docket verb general
qeyd etmək enregister verb general
qeyd etmək enrol verb general
hörmətlə qeyd etmək esteem verb general
bənd-bənd qeyd etmək itemize verb general
cəld qeyd etmək jot verb general
tez qeyd etmək jot verb general
tələsik qeyd etmək jot verb general
qeyd etmək mention verb general
qeyd etmək record verb general
qeyd etmək register verb general
qeyd etmək signalize verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək solemnize verb general
ildönümü nü qeyd etmək celebrate the anniversary verb general
yuxarıda yaşamaq live above verb general
qeyd etmək make a note verb general
qeyd götürmək make notes verb general
sərhəddi qeyd etmək peg out verb general
qeyd eləmək put down verb general
jurnalda qeyd etmək register verb general
milad bayramını qeyd etmək christmas verb general
təntənəli şəkildə qeyd etmək commemorate verb general
punktirlərlə qeyd etmək dot verb general
memorandum şəklində qeyd etmək minute verb general
qeyd etmək notice verb general
qeyd etmək pencil verb general
qeyd etmək remark verb general
qeyd etmək state verb general
yuxarıda olmaq top verb general
xüsusi olaraq nəzərə qeyd etmək stress verb figurative meaning
qeyd etmək catalogue verb general
işə gəlmə vaxtını qeyd etmək clock verb general
qeyd etmək fix verb general
qeyd etmək mark verb general
qeyd etmək note verb general
qeyd götürmək note verb general
qeyd etmək register verb general
xüsusi olaraq qeyd etmək specify verb general
qeyd etmək enter verb general
qeyd aparmaq gloss verb general
hörmətlə qeyd etmək hallow verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək observe verb general
qeyd etmək save verb computer
qeyd etmək make verb general
qeyd etmək trace verb general
qeyd etmək hold verb general
yuxarıda qeyd edilmiş above-mentioned adjective general
yuxarıda qeyd edilmiş abovesaid adjective general
tənzim edilən adjustable adjective general
yuxarıda deyilmiş aforesaid adjective general
yuxarıda qeyd edilmiş aforesaid adjective general
bayaq qeyd edilən aforesaid adjective general
istinad edilən assignable adjective general
hamı tərəfindən etiraf edilən avowed adjective general
qeyd olunmuş booked adjective general
asan əldə edilən cheap adjective general
güman edilən conjectural adjective general
təxmin edilən conjectural adjective general
tənzim edilən controlled adjective general
qərəzlə edilən deliberate adjective general
qəsdən edilən deliberate adjective general
idarə edilən dirigible adjective general
ictimaiyyət tərəfindən qəbul edilən done adjective general
seçki ilə təyin edilən elective adjective general
güman edilən estimated adjective general
təxmin edilən estimated adjective general
güman edilən expectant adjective general
xərc edilən expendable adjective general
təsəvvür edilən fictitious adjective general
yuxarıda deyilən forecited adjective general
yuxarıda göstərilən forecited adjective general
yuxarıda deyilən forementioned adjective general
yuxarıda göstərilən forementioned adjective general
yuxarıda adı çəkilən forenamed adjective general
yuxarıda göstərilən forenamed adjective general
güman edilən implied adjective general
təxmin edilən implied adjective general
əlavə edilən incoming adjective general
çətin həzm edilən indigestible adjective general
az təsadüf edilən infrequent adjective general
alət kimi istifadə edilən instrumental adjective general
qərəzlə edilən intentional adjective general
qəsdən edilən intentional adjective general
zəhmətsiz əldə edilən labourless adjective general
az sözlə ifadə edilən laconic adjective general
idarə edilən manageable adjective general
əl ilə edilən manual adjective general
qeyd edilmiş marked adjective general
qeyd olunmuş marked adjective general
öz-özünə ehtimal edilən matter-of-course adjective general
qeyd edilmiş mentioned adjective general
abstrakt mühakimə edilən metaphysical adjective general
parça-parça edilən multipartite adjective general
qeyd edilməli notifiable adjective general
qeyd edilməsi gərək olan notifiable adjective general
qeyd edilməsi vacib olan notifiable adjective general
idarə edilən operated adjective general
istehsal edilən output adjective general
yuxarıda göstərilmiş pre-cited adjective general
yuxarıda xatırladılmış pre-cited adjective general
ehtimal edilən presumed adjective general
fərz edilən presumed adjective general
güman edilən presumed adjective general
təxmin edilən presumed adjective general
ehtimal edilən presumptive adjective general
fərz edilən presumptive adjective general
güman edilən presumptive adjective general
təxmin edilən presumptive adjective general
ehtimal edilən probable adjective general
qadağan edilən prohibited adjective general
yasaq edilən prohibited adjective general
ehtimal edilən putative adjective general
fərz edilən putative adjective general
güman edilən putative adjective general
təxmin edilən putative adjective general
qeyd olunmuş registered adjective general
etibar edilən reliable adjective general
hiss edilən sensual adjective general
ehtimal edilən supposed adjective general
fərz edilən supposed adjective general
güman edilən supposed adjective general
təxmin edilən supposed adjective general
tövsiyə edilən testimonial adjective general
vergiyə cəlb edilən tollable adjective general
xəritədə qeyd edilməyən uncharted adjective general
tənqidsiz qəbul edilən uncritical adjective general
çətin nəzarət edilən unmanageble adjective general
yuxarıda qeyd edilən above-mentioned adjective general
yuxarıda deyilən above-mentioned adjective general
yuxarıda deyilən aforementioned adjective general
yuxarıda deyilən aforesaid adjective general
qeyd-şərtsiz certain adjective general
geniş tətbiq edilən far-reaching adjective general
yuxarıda verilmiş given above adjective general
yuxarıda deyilmiş stated above adjective general
xəritədə qeyd edilməmiş uncharted adjective general
qeyd-şərtsiz unconditional adjective general
qeyd-şərtsiz undoubted adjective general
bilə-bilə edilən willful adjective general
çətin tələffüz edilən crackjaw adjective spoken language
bilə-bilə edilən calculated adjective general
dərk edilən cognizable adjective general
usandırıcı bir şəkildə təkrar edilən ding-dong adjective general
sənədlə sübut edilən documentary adjective general
xülasə edilən epitomic adjective general
sınaq üçün edilən experimental adjective general
nümunə üçün edilən experimental adjective general
aşağıda qeyd olunan following adjective general
tez-tez təsadüf edilən frequent adjective general
təsəvvür edilən ideal adjective general
arzu edilən lion adjective general
müalicə edilən medical adjective general
təsəvvür edilən notional adjective general
ixrac edilən outbound adjective general
geniş tətbiq edilən practicable adjective general
tez-tez təsadüf edilən prevalent adjective general
ehtimal edilən reputed adjective general
fərz edilən reputed adjective general
güman edilən reputed adjective general
nadir halda təsadüd edilən scarce adjective general
nalayiq məqsədlə edilən suggestive adjective general
güman edilən virtual adjective general
bilə-bilə edilən wilful adjective general
bilərək edilən wilful adjective general
qərəzlə edilən wilful adjective general
qəsdən edilən wilful adjective general
avtomatik idarə edilən unmanned adjective technical
çətinliklə əldə edilən near adjective general
qeyd-şərtlə edilmiş qualified adjective general
az təsadüf edilən singular adjective general
tək-tək təsadüf edilən solitary adjective general
məhv edilən undone adjective general
ehtimal edilən assumed adjective general
fərz edilən assumed adjective general
güman edilən assumed adjective general
təxmin edilən assumed adjective general
qeyd-şərtsiz unqualified adjective general
danışmadan ifa edilən dumb adjective general
qərəzlə edilən set adjective general
qəsdlə edilən set adjective general
az güman edilən off adjective general
yuxarıda above adverb general
yuxarıda aloft adverb general
qeyd-şərtsiz olaraq implicitly adverb general
yuxarıda overhead adverb general
qeyd-şərtsiz olaraq unconditionally adverb general
qeyd-şərtsiz unquestionably adverb general
yuxarıda uppermost adverb general
yuxarıda upstairs adverb general
qeyd-şərtsiz of course adverb general
qeyd-şərtsiz unconditionally adverb general
qeyd-şərtsiz clearly adverb general
yuxarıda up adverb general
aydın hiss edilən broad adverb general
yazmaq qeyd etmək commit to paper phrases general
yazmaq qeyd etmək commit to writing phrases general
qeyd üçün dəftər commonplace book phrases general
balıq tutmaq üçün istifadə edilən ip fishing line phrases general
ehtimal edilən namizəd front runner phrases general
qeyd etmək mark down phrases general
qeyd etmək point out phrases general
bütün xalq tərəfindən qəbul edilən popularly accepted phrases general
geniş tətbiq edilən alət practicable tool phrases general
ehtimal edilən səbəb probable cause phrases general
uzaqdan idarə edilən remotely operated phrases general
sağ əllə edilən right handed phrases general
qeyd etmək tick off phrases general
qeyd-şərtsiz without reservation phrases general
qeyd otağı record room phrases medical
güman edilən vərəsə expectant heir phrases law
qeyd-şərtsiz təslim olma surrender at discretion phrases military
qeyd dəftəri visitor's book phrases general
qeyd etmək set down phrases general
qeyd etmək take back phrases general