• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of zərərvericilərlə kimyəvi mübarizə vasitəsi (124 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
mübarizə battle noun general
kimyəvi preparatlar chemicals noun general
kimyəvi maye və ya toz cleanser noun general
mübarizə contest noun general
ifadə vasitəsi medium noun general
müalicə vasitəsi remedy noun general
həşəratları qovan kimyəvi maddə repellent noun general
mübarizə strife noun general
mübarizə struggle noun general
nəqliyyat vasitəsi transport noun general
nəqliyyat vasitəsi vehicle noun general
mübarizə joust noun general
kimyəvi maddə chemical noun general
kimyəvi təmizləmə chemical cleaning noun general
kimyəvi quruluş chemical composition noun general
kimyəvi tərkib chemical composition noun general
kimyəvi birləşmə chemical compound noun general
kimyəvi korroziya chemical corrosion noun general
kimyəvi kinetika chemical kinetics noun general
kimyəvi zəhərlər chemical poison noun general
zəhərli kimyəvi maddə chemical poison noun general
kimyəvi prosesi chemical process noun general
kimyəvi reaksiya chemical reaction noun general
kimyəvi reagent chemical reagent noun general
kimyəvi resirkulyasiya chemical recirculation noun general
kimyəvi müharibə chemical warfare noun general
kimyəvi təmizləmə dry-cleaning noun general
yanğınla mübarizə firefighting noun general
kimyəvi həyəcan gas alarm noun general
kimyəvi həyəcan gas alert noun general
kimyəvi hücum gas attack noun general
kimyəvi karandaş ink pencil noun general
əlaqə vasitəsi means of communication noun general
zərərvericilərlə kimyəvi mübarizə vasitəsi pesticide noun general
yaşamaq uğrunda mübarizə struggle for existence noun general
mübarizə tussle noun general
kimyəvi üsulla müalicə chemotherapy noun medical
inadlı mübarizə wrestle noun figurative meaning
müalicə vasitəsi balm noun general
mübarizə campaign noun general
kimyəvi təmizləmə məntəqəsinin sahibi cleaner noun general
mübarizə combat noun general
daşıma vasitəsi conveyance noun general
nəqliyyat vasitəsi conveyance noun general
mübarizə duel noun general
bir şey uğrunda mübarizə effort noun general
düşüncə vasitəsi matter noun general
ifadə vasitəsi matter noun general
mübarizə scramble noun general
ödəniş vasitəsi tender noun general
mübarizə war noun general
mübarizə warfare noun general
özünü müdafiə vasitəsi weapon noun biological
maddələr arasında kimyəvi münasibət rebound noun figurative meaning
mübarizə aparma championship noun general
əlaqə vasitəsi connection noun general
rabitə vasitəsi connection noun general
mübarizə crusade noun general
mübarizə fight noun general
yozulma vasitəsi clue noun general
nəqliyyat vasitəsi craft noun general
qızğın mübarizə bout noun sport
mübarizə aparmaq breast verb general
mübarizə aparmaq champion verb general
mübarizə etmək champion verb general
mübarizə aparmaq combat verb general
mübarizə etmək combat verb general
mübarizə aparmaq combatt verb general
mübarizə etmək combatt verb general
mübarizə aparmaq contend verb general
hamıdan üstün mübarizə aparmaq outfight verb general
mübarizə aparmaq struggle verb general
mübarizə etmək struggle verb general
yarışda mübarizə aparmaq tourney verb general
mübarizə aparmaq joust verb general
mübarizə aparmaq stand out verb general
mübarizə aparmaq fight verb general
təkbətək mübarizə aparmaq fight face face verb general
məfkurə uğrunda mübarizə aparmaq fight for an idea verb general
ideya uğrunda mübarizə aparmaq fight for an ideas verb general
azadlıq uğrunda mübarizə etmək fight for freedom verb general
həqiqət uğrunda mübarizə aparmaq fight for justice verb general
mübarizə aparmaq battle verb general
mübarizə aparmaq buffet verb general
mübarizə aparmaq conflict verb general
mübarizə etmək conflict verb general
mübarizə aparmaq contest verb general
mübarizə aparmaq strive verb general
mübarizə etmək wage verb general
mübarizə aparmaq wrestle verb figurative meaning
kimyəvi silahlarla hücum etmək gas verb military
mübarizə aparmaq campaign verb general
mübarizə aparmaq crusade verb general
mübarizə etmək crusade verb general
mübarizə etmək bandy verb general
mübarizə aparmaq deal verb general
mübarizə battle adjective general
kimyəvi chemical adjective general
ay vasitəsi ilə işıqlandırılan moonshiny adjective general
mübarizə warlike adjective general
özünü müdafiə etmək vasitəsi olmayan weaponless adjective biological
kimyəvi baxımdan chemically adverb general
kimyəvi cəhətdən chemically adverb general
kimyəvi müharibə chemical warfare phrases general
sinfi mübarizə class struggle phrases general
kimyəvi üsulla təmizləmək dry clean phrases general
kimyəvi təmizləmə işçisi dry cleaner phrases general
kimyəvi təmizləmə dry cleaning phrases general
amansız mübarizə aparmaq fight with the gloves off phrases general
kimyəvi mərmi gas shell phrases general
ölümlə mübarizə etmək gasp for life phrases general
amansız mübarizə grim struggle phrases general
avtomobil vasitəsi highway service phrases general
səmərəsiz mübarizə aparmaq lash the waves phrases general
kimyəvi və bakterioloji silah unconventional weapons phrases general
həyat uğrunda mübarizə wear and tear of life phrases general
kimyəvi elementlərin dövri cədvəli periodic table phrases general
axıra qədər mübarizə finish fight phrases American
kimyəvi hücüm həyəcanı gas alarm phrases military
kimyəvi hücüm həyəcanı gas alert phrases military
kimyəvi hücum gas attack phrases military
kimyəvi bomba gas bomb phrases military
kimyəvi silahlarla aparılan müharibə gas warfare phrases military
kimyəvi hücuma hazır olma gas alert phrases general