• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of zarafat olaraq sonuncu olana verilən mükafat (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
mükafat award noun general
zarafat banter noun general
əl hərəkəti ilə verilən işarə beck noun general
körpə vaxtı gizli olaraq dəyişdirilən uşaq changeling noun general
kitabxanada kitab verilən stol charging-desk noun general
hadisələri xronoloji olaraq izah etmə chronography noun general
müntəzəm olaraq kilsəyə getmə church-going noun general
işsizliyə görə verilən maddi yardım dole noun general
işsizliyə görə verilən müavinət dole noun general
zarafat drollery noun general
satılmaması şərtiylə verilən mülk entail noun general
könüllü və ya məcburi olaraq öz vətənindən getmə expatriation noun general
şit zarafat farce noun general
mükafat fee noun general
zarafat frolic noun general
susmaq üçün verilən rüşvət hush-money noun general
rəsmi olaraq vəzifəyə gətirmə installation noun general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoyma installation noun general
zarafat jest noun general
zarafat jink noun general
zarafat joke noun general
xatirə olaraq verilmiş hədiyyə keepsake noun general
mükafat meed noun general
maaş verilən gün pay-day noun general
yüngül zarafat persiflage noun general
potensial olaraq potentially noun general
zarafat prank noun general
mükafat premium noun general
mükafat prize noun general
mükafat alan prizetaker noun general
mükafat alan prizewinner noun general
zarafat quiz noun general
mükafat requital noun general
mükafat vermə requital noun general
mükafat reward noun general
mükafat vermə reward noun general
zarafat skit noun general
müvəqqəti olaraq saxlama suspension noun general
sonuncu stansiya terminal noun general
nominal olaraq titulu olan şəxs titular noun general
qanunsuz olaraq ələ keçirmə usurpation noun general
kobud zarafat waggery noun general
zarafat witticism noun general
zarafat etmə kidding noun general
mükafat bonus noun general
həvəsləndirici mükafat bounty noun general
keçici mükafat challenge prize noun general
sonuncu akkord finale noun general
mükafat gratification noun general
xətt verilən yer inlet noun general
zarafat jape noun general
qarnıtox olana qədər yemək potbellied man noun general
qarnıtox olana qədər yemək potbelly noun general
mükafat remuneration noun general
şit zarafat stupid joke noun general
sonuncu məntəqə terminal station noun general
verilən datum noun computer
mükafat compensation noun general
zarafat dalliance noun general
kofe verilən otaq divan noun general
zarafat frisk noun general
zarafat obyekti fun noun general
zarafat gag noun general
təntənəli olaraq vəzifəyə başlama inauguration noun general
zarafat jig noun general
zarafat lark noun general
zarafat monkey business noun general
ölünü dəfn etmək üçün keşişə verilən pul mortuary noun general
kasıblığına görə verilən təqaüdlə yaşayan adam pauper noun general
mükafat payment noun general
mükafat price noun general
əmlakı xilas etməyə görə mükafat salvage noun general
mükafat bacon noun spoken language
zarafat wheeze noun spoken language
seçkidə qanunsuz olaraq səs verən repeater noun American
mükafat trophy noun American
açıq havada verilən qonaqlıq barbecue noun general
pul yerinə verilən kağız chit noun general
gəmi ilə göndərilən yük üçün verilən sənəd consignment noun general
mükafat decoration noun general
bic zarafat dodge noun general
elmi fealiyyətlə məşgul olanlara verilən dotasiya fellowship noun general
cinayətkarların tutulması üçün müəyyən olunmuş mükafat head-money noun general
müvəqqəti olaraq universitetdən xaric etmə rustication noun general
icarəyə verilən ev tenancy noun general
icarəyə verilən torpaq tenancy noun general
icarəyə verilən bina tenement noun general
icarəyə verilən mülkiyyət tenement noun general
mükafat tribute noun general
zarafat trick noun general
müqəddəs Valentin günündə sevgiliyə verilən hədiyyə valentine noun general
irsi olaraq alınan pul windfall noun general
mükafat pay-off noun spoken language
dustağı müvəqqəti olaraq zaminə buraxma bail noun law
verilən səslərin miqdarı vote noun collective noun
yüyənin atın ağzına verilən dəmir hissəsi bit noun general
ani olaraq səsini itirmə catch noun general
jurnala verilən məqalə contribution noun general
qəzetə verilən məqalə contribution noun general
lüğətdə verilən izahat gloss noun general
dövlət tərəfindən verilən mükafatlar honour noun general
mükafat offset noun general
ölümdən sonra verilən sığorta reversion noun general
zarafat sport noun general
rəsmi olaraq etiraf etmə recognition noun law
zarafat game noun general
zarafat play noun general
artistlərdən birinin xeyrinə verilən tamaşa benefit noun theatrical
verilən səslərin sayı ballot noun general
zarafat rally noun general
zarafat etmə rally noun general
hər bir satılan kitabdan faiz hesabı ilə verilən pul royalty noun general
bilet əvəzinə verilən talon check noun general
mükafat vermək award verb general
mehribanlıqla zarafat etmək banter verb general
rəsmi olaraq bildirmək certiorate verb general
dövri olaraq dəyişmək cycle verb general
bir kəsi aramsız olaraq izləmək dog verb general
gic-gic zarafat etmək droll verb general
zarafat etmək droll verb general
gic-gic zarafat etmək fool verb general
gic-gic zarafat etmək freak verb general
gic-gic zarafat etmək fun verb general
zarafat etmək fun verb general
əlavə olaraq vermək impart verb general
mükafat vermək indemnify verb general
fərdi olaraq səciyyələndirmək individualise verb general
rəsmi olaraq vəzifəyə gətirmək induct verb general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoymaq induct verb general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoymaq install verb general
zarafat etmək jest verb general
zarafat etmək joke verb general
rəsmi olaraq bir işi yerinə yetirmək officiate verb general
əsiri şərti olaraq azad etmək parole verb general
zarafat etmək quiz verb general
qısa olaraq təkrar etmək recapitulate verb general
qarşılıqlı olaraq cavab vermək reciprocate verb general
mükafat vermək remunerate verb general
mükafat vermək requite verb general
mükafat vermək reward verb general
zarafat etmək rib verb general
zarafat etmək trifle verb general
daha yüksək əmək haqqı verilən işə keçirmək upgrade verb general
qeyri-qanuni olaraq ələ keçirmək usurp verb general
zarafat etmək be in jest verb general
qarnıtox olana qədər yemək eat repletion; qarnıyekə verb general
zarafat etmək haze verb general
könüllü olaraq hərbi xidmətə getmək join up verb general
zarafat etmək make jokes verb general
mükafat almaq win a prize verb general
rəsmi olaraq elan etmək intimate verb American
rəsmi olaraq xəbər vermək certiorate verb law
süni olaraq pul kütləsini artırmaq reflate verb finance
gic-gic zarafat etmək caper verb general
mükafat vermək compensate verb general
gizlicə olaraq demək confide verb general
müntəzəm olaraq dinləmək hear verb general
zarafat etmək play verb general
müvəqqəti olaraq universitetdən xaric etmək rusticate verb general
qanunsuz olaraq evə köçüb yerləşmək squat verb general
xüsusi olaraq nəzərə çarpdırmaq underline verb general
xüsusi olaraq nəzərə çarpdırmaq stress verb figurative meaning
xüsusi olaraq nəzərə çatdırmaq stress verb figurative meaning
xüsusi olaraq nəzərə qeyd etmək stress verb figurative meaning
bir kəsi mütəmadı olaraq narahat etmək niggle verb general
paj olaraq müşayiət etmək page verb general
müvazi olaraq getmək range verb general
paralel olaraq getmək range verb general
xüsusi olaraq göstərmək specify verb general
xüsusi olaraq qeyd etmək specify verb general
xüsusi olaraq yada salmaq specify verb general
müvəqqəti olaraq çıxartmaq suspend verb general
müvəqqəti olaraq kənarlaşdırmaq suspend verb general
nizamsız olaraq hərəkət etmək tumble verb general
məcburi olaraq təyyarəni suya endirmək ditch verb general
rəsmi olaraq bildirmək return verb general
rəsmi olaraq məlumat vermək return verb general
zarafat etmək rally verb general
bir vəzifə olaraq tapşırmaq bind verb general
müntəzəm olaraq yığışdırmaq keep verb general
yol verilən admissible adjective general
sonuncu bottom adjective general
qənimət olaraq alınmış captured adjective general
qəti surətdə olaraq categoric adjective general
qəti surətdə olaraq categorical adjective general
gizli olaraq təşkil edilmiş collusive adjective general
sonuncu ending adjective general
əlavə olaraq extra adjective general
əlavə verilən extra adjective general
üstəlik verilən extra adjective general
sonuncu extreme adjective general
faktiki olaraq factual adjective general
sonuncu final adjective general
verilən given adjective general
sonuncu hindmost adjective general
sonuncu last adjective general
sonuncu latter adjective general
yol verilən bilən permissible adjective general
yol verilən permissive adjective general
əlavə verilən plus adjective general
üstəlik verilən plus adjective general
üstünlük verilən preferential adjective general
sonuncu recent adjective general
pulu verilən stipendiary adjective general
sonuncu terminal adjective general
vəsiyyətnamə ilə verilən testamentary adjective general
sonuncu ultra adjective general
az əmək haqqı verilən underpaid adjective general
yol verilən warrantable adjective general
yaxşı haqq verilən well-paid adjective general
yaxşı muzde verilən well-paid adjective general
qarnıtox olana qədər yemək big-bellied adjective general
verilən əyriyə doğru istiqamətlənən toxunan tangential adjective mathematics
nümunə olaraq qəbul edilmiş canonical adjective general
mükafat verən compensatory adjective general
insan tərəfindən süni olaraq yetişdirilmiş cultured adjective general
faktiki olaraq mövcud olan factual adjective general
bir qayda olaraq familiary adjective general
rəsmi olaraq qəbul edilməyən invalid adjective general
xüsusi olaraq particular adjective general
zarafat playful adjective general
rəsmi olaraq təyin edilmiş certified adjective general
mütənasib olaraq artan progressive adjective grammatical
müvafiq olaraq accordingly adverb general
uyğun olaraq accordingly adverb general
faktiki olaraq actually adverb general
əlavə olaraq additionally adverb general
alternativ olaraq alternatively adverb general
uyğun olaraq amenably adverb general
səhv olaraq amiss adverb general
müvafiq olaraq appropriately adverb general
uyğun olaraq appropriately adverb general
razılıq əlaməti olaraq approvingly adverb general
sadəcə olaraq artlessly adverb general
şifahi olaraq aurally adverb general
avtomatik olaraq automatically adverb general
aksiomatik olaraq axiomatically adverb general
aydın olaraq axiomatically adverb general
laqeyd olaraq blankly adverb general
artıq olaraq capitally adverb general
birinci dərəcəli olaraq capitally adverb general
təsadüfi olaraq casually adverb general
səbəbsiz olaraq causelessly adverb general
fasiləsiz olaraq ceaselessly adverb general
başlıca olaraq chiefly adverb general
xroniki olaraq chronically adverb general
bir qayda olaraq commonly adverb general
şərti olaraq conditionally adverb general
gizli olaraq confidentially adverb general
məxfi olaraq confidentially adverb general
əlbir olaraq conjointly adverb general
şüurlu olaraq consciously adverb general
uyğun olaraq consistently adverb general
fasiləsiz olaraq constantly adverb general
konstitusiyaya uyğun olaraq constitutionally adverb general
əməli olaraq constructively adverb general
şərti olaraq contingently adverb general
fasiləsiz olaraq continuously adverb general
müvafiq olaraq correspondingly adverb general
uyğun olaraq correspondingly adverb general
cinayət qanununa müvafiq olaraq criminally adverb general
qəti olaraq decidedly adverb general
düzgün olaraq deservedly adverb general
haqlı olaraq deservedly adverb general
dramatik olaraq dramatically adverb general
dinamik olaraq dynamically adverb general
sonsuz olaraq endlessly adverb general
ətraflı olaraq exhaustingly adverb general
əməli olaraq experimentally adverb general
qeyri-adi olaraq extraordinarily adverb general
könüllü olaraq facultatively adverb general
qanuna uyğun olaraq fairly adverb general
qərəzsiz olaraq fairly adverb general
səhv olaraq falsely adverb general
yanlış olaraq falsely adverb general
qüsursuz olaraq faultlessly adverb general
birinci olaraq firstly adverb general
haqqı olaraq for a consideration adverb general
çarəsiz olaraq forcedly adverb general
rəsmi olaraq formally adverb general
səmimi olaraq free-heartedly adverb general
buna əlavə olaraq furthermore adverb general
bir qayda olaraq generally adverb general
qrafik olaraq graphically adverb general
qeyd-şərtsiz olaraq implicitly adverb general
yanlış olaraq improperly adverb general
qeyri-iradi olaraq impulsively adverb general
faktiki olaraq in effect adverb general
faktiki olaraq in practice adverb general
təsadüfi olaraq incidentally adverb general
əsassız olaraq indiscriminately adverb general
qeyri-rəsmi olaraq informally adverb general
zarafat üçün jokingly adverb general
qanuna uyğun olaraq justly adverb general
dili praktik olaraq bilmək know a language practically adverb general
süurlu olaraq knowingly adverb general
qısa olaraq laconicly adverb general
başlıca olaraq largely adverb general
sonuncu last adverb general
qanunauyğun olaraq legitimately adverb general