• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of zorla boynuna qoyma (204 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
birihəmlini yerə qoyma accouchement noun general
dəyərini qoyma appraisal noun general
qiymət qoyma appraisal noun general
araya qoyma chaff noun general
lağa qoyma chaff noun general
zorla alma chantage noun general
boynuna alma confession noun general
zorla alma conquest noun general
qarşı qoyma contradistinction noun general
qarşı-qarşıya qoyma contraposition noun general
lağa qoyma derision noun general
masqaraya qoyma derision noun general
xaraba qoyma destruction noun general
xaraba qoyma devastation noun general
yumurta qoyma egg-laying noun general
tabuta qoyma encoffinment noun general
bünövrə qoyma establishment noun general
özül qoyma establishment noun general
qiymət qoyma evaluation noun general
sərgiyə qoyma exposure noun general
zorla alma extortion noun general
istilik qoyma foment noun general
üstünə isti şey qoyma foment noun general
lağa qoyma gibe noun general
göy halda duza qoyma green-salting noun general
saç qoyma forması hairdo noun general
qoyma imposition noun general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoyma installation noun general
zorla girmə intrusion noun general
kapital qoyma investment noun general
sərmayə qoyma investment noun general
zorla girmə irruption noun general
zorla soxulma irruption noun general
lağa qoyma mock noun general
yoluna qoyma normalisation noun general
yoluna qoyma normalization noun general
nişan qoyma notch noun general
zorla boynuna qoyma obtrusion noun general
zorla qəbul etdirmə obtrusion noun general
yenidən qiymət qoyma overvalue noun general
yumurta qoyma oviparity noun general
qoyma saç periwig noun general
lağa qoyma persiflage noun general
qoyma placing noun general
lağa qoyma quiz noun general
qoyma ranking noun general
qiymət qoyma rating noun general
xaraba qoyma ravage noun general
yoluna qoyma regulation noun general
yenidən kapital qoyma reinvestment noun general
yenidən maya qoyma reinvestment noun general
yenidən yatırım qoyma reinvestment noun general
müzakirəyə qoyma review noun general
lağa qoyma ridicule noun general
lağa qoyma scoff noun general
lağa qoyma sneer noun general
pyesi səhnəyə qoyma hüququ stage-right noun general
vergi qoyma taxation noun general
başqa yerə qoyma transposition noun general
başqasının yerinə qoyma transposition noun general
qiymət qoyma valuation noun general
səs qoyma voting noun general
zorla departasiya edilmə deportation by force noun general
quyruq qoyma flourish noun general
qoyma installation noun general
qoyma putting noun general
qoyma setting noun general
boynuna bağlanan yaylıq cravat noun spoken language
banka qoyma cupping noun medical
protez qoyma prosthesis noun medical
protez qoyma prosthetics noun medical
zorla başqasından pul qoparan adam racketeer noun American
zorla həbsdən azad etmə rescue noun law
zorla qaçırma abduction noun general
vergi qoyma assessment noun general
səsə qoyma ballot noun general
zorla alma blackmail noun general
qadınların boynuna saldıqları ensiz xəz cat's-tail noun general
gəmiyə yaxud onun yükünə həbs qoyma embargo noun general
təcrübə qoyma experimentalism noun general
saç qoyma forması head-dress noun general
zorla boynuna qoyma imposition noun general
zorla qəbul etdirmə imposition noun general
lağa qoyma jest noun general
nömrə qoyma numeration noun general
göz qoyma oversight noun general
vergi qoyma rating noun general
başqa yerə qoyma rearrangement noun general
yoluna qoyma reconciliation noun general
başqa cür qoyma restatement noun general
gülünc yerinə qoyma scoff noun general
suya qoyma steep noun general
qoyma saç switch noun general
lağa qoyma twit noun general
lağa qoyma dig noun spoken language
özülünü qoyma floatation noun medical
içinə armatur qoyma reinforcement noun building
vurğu qoyma accentuation noun general
boynuna alma admission noun general
qoyma application noun general
sual altına qoyma challenge noun general
qoyma disposal noun general
son qoyma end noun general
əsasını qoyma erection noun general
vergi qoyma imposition noun general
lağa qoyma wipe noun figurative meaning
yoluna qoyma disposal noun general
qoyma diş dummy noun general
plomb qoyma filling noun general
səsə qoyma poll noun general
tamaşaya qoyma production noun general
zorla qoparma touch noun rude word
boynuna götürmək acknowledge verb general
zorla birləşdirmək annex verb general
boynuna almaq assent verb general
boynuna almaq assume verb general
zorla girmək break in verb general
boynuna almaq concede verb general
boynuna almaq confess verb general
zorla girmək encroach verb general
zorla boynuna qoymaq foist verb general
zorla qəbul etdirmək foist verb general
açıq boynuna almaq profess verb general
boynuna götürmək promise verb general
acizliyini boynuna almaq quail verb general
zorla almaq rend verb general
suçunu boynuna almaq acknowledge one's guilt verb general
günahı boynuna götürmək admit one's guilt verb general
təqsirini boynuna almaq admit one's guilt verb general
mərd-mərdanə boynuna almaq avow verb general
günahı boynuna almamaq deny one's guilt verb general
suçunu boynuna almamaq deny one's guilt verb general
təqsirini boynuna almamaq deny one's guilt verb general
zorla yedirtmək feed coercively verb general
zorla yemək force oneself to eat verb general
zorla gülmək give a forced laugh verb general
zorla girmək intrude verb general
zorla almaq knock out verb general
günahı başqasının boynuna qoymaq lay the blame on smb. verb general
təqsirini boynuna almaq plead guilty verb general
boynuna qoymaq press on verb general
suçu öz boynuna götürmək shoulder the blame verb general
günahını boynuna almaq shoulder the blame verb general
zorla almaq take by force verb general
günahını boynuna almaq take the blame upon oneself verb general
boynuna almaq admit verb general
zorla girmək barge verb general
zorla keçirmək bulldoze verb general
öz günahını boynuna almağa məcbur etmək convict verb general
zorla qəbul etdirmək dictate verb general
zorla boynuna qoymaq enforce verb general
zorla qəbul etdirmək enforce verb general
zorla almaq extort verb general
zorla dartıb aparmaq hale verb general
zorla boynuna qoymaq obtrude verb general
zorla qəbul etdirmək obtrude verb general
boynuna almaq own verb general
öz boynuna götürmək undertake verb general
boynuna almaq avow verb law
dustağı zorla azad etmək rescue verb law
boynuna almaq avouch verb general
zorla boynuna qoymaq impose verb general
zorla qəbul etdirmək impose verb general
zorla boynuna qoymaq intrude verb general
zorla qəbul etdirmək intrude verb general
zorla almaq pry verb general
zorla almaq bleed verb general
zorla almaq condemn verb general
zorla almaq exact verb general
boynuna almaq recognise verb general
zorla almaq screw verb general
zorla almaq squeeze verb general
zorla qoparmaq squeeze verb general
zorla almaq wring verb general
zorla boynuna qoymaq thrust verb general
boynuna götürmək bear verb general
zorla boynuna qoymaq press verb general
zorla qəbul etdirmək press verb general
səsə qoyma voting adjective general
diaqnoz qoyma diagnostic adjective medical
zorla stiff adjective general
zorla barely adverb general
zorla faintly adverb general
zorla forcedly adverb general
zorla forcible adverb general
zorla forcibly adverb general
zorla by force adverb general
zorla under compulsion adverb general
qırağa qoyma aside adverb general
zorla just adverb general
zorla hardly adverb general
Qoyma! halloo interjection general
zorla by a finger's breath phrases general
zorla by way of feat phrases general
bir şeyi bir kəsin zorla boynuna qoymaq cram smth. down smb.'s throat phrases general
günahı bir kəsin boynuna qoymaq pin smth. on smb. phrases general
günahı bir kəsin boynuna qoymaq put smb. in the wrong phrases general
bir şeyi bir kəsin zorla boynuna qoymaq thrust smth. down smb.'s throat phrases general
qəmiş qoyma! Don't bore! phrases general
Özünü lotuluğa qoyma! Don't cheat! phrases general
qəmiş qoyma! Don't disturb! phrases general
zorla yerimək go along with difficulty phrases general
zorla almaq sweat out phrases general
gecə-gündüz göz qoyma watch and ward phrases general
vero